مشاوره روانشناسي زوجين مشاوره روانشناسي زوجين .

مشاوره روانشناسي زوجين

انتظارات مردان از زنان در رابطه زناشويي چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

شايد ور نكنيد اما جامعه كنوني انتظارات مردان از زنان شكل زه اي به خود گرفته است. گذشته تنها توقع شوهران از همسرانشان، خانه داري و بچه داري بود، اما گذشت زمان و ورود زنان به اجتماع، اين انتظارات بيشتر شده است. مردان امروز معمولا توقعاتشان را به زن نمي آورند. معمولا انتظارات مردان از زنان آنقها هم كه فكر ميكنيد پيچيده نيست. اگر همسر خود را به ستي نمي شناسيد مي توانيد از يك مشاوره خانواده كمك بگيريد. اگر زن زيركي شيد از رفر همسر خود مي توانيد كاملا ك كنيد كه دوست دارد همسرش چطور شد.

اگر دوست داريد زندگي پايداري داشته شيد يد همسر خود را بيشر بشناسيد و حدالامكان توقعات او را برآورده كنيد. انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك و روابط زناشويي و زندگي مشترك معمولا بسياري از جهات مشابه است. اكثر مردان ون ريز هستند و معمولا خواسته هاي خود را واضح به همسرشان نمي گويند. ديده شده همان اوايل ازدواج زوجين مراجعه به مشاوره روانشناسي و مشاوره زناشويي و زندگي مشترك مي توانند به راحتي سالهاي سال بدون مشكل كنار يكديگر زندگي كنند. اگر بدانيد مرد از زن چه مي خواهد يا مردان نيازمند چه جملاتي هستند، آنگاه مي توانيد زندگي پايدار و محكمي را براي خود و خانواده خود بسازيد و همسر خود را راضي و خوشحال نگه داريد.


بيشتر بخوانيد: چگونه ازدواج موفقي داشته شيم؟


انتظارات مردان از زنان رابطه زناشويي چگونه است؟

از مهم ترين انتظارات مردان از زنان روابط زناشويي محبت و عشق ورزيدن از جانب زن است.

 • غذاي مورد علاقه او را ست كنيد. روي ميز شمع روشن كنيد و محيط را عاشقانه كنيد.
 • نوشتن يك نامه عاشقانه ساده آنق اثر بخش است كه حتي فكرش را هم نمي كنيد. نامه بنويسيد چق او را دوست داريد و منتظر زگشت او به خانه بوديد. نامه را جايي بگذاريد كه همسرن بتواند به راحتي آن را ببيند.
 • اق را عطرآگين كنيد. مردها نسبت به بوي عطر حساسيت ويژه اي دارند و سريع تحريك مي شوند. اجازه دهيد يك عطر را نام شما به خاطر بسپارد.
 • وفتي همسرن راجب مسائل مختلف شما صحبت مي كند مدام وسط حرف او نپريد و اجازه دهيد او مشكلاتش را به شما بگويد. اين كه گوشي براي حرف هاي او هستيد عث شادي او مي شود و فكر مي كند چق خوشبخت است.
 • اولين فرصت سعي كنيد او به سفر برويد. هيچ چيز مثل سفر شما را به همسرن نزديك نمي كند.
 • براي او بليط تماشاي فيلم مورد علاقه اش را بگيريد. ببينيد چه چيزي بيشتر از همه خوشحالش مي كند، سعي كنيد آن كار را برايش انجام دهيد.
 • خاطرات خوب زندگي مشترك را مدام به خاطرش بياوريد و آهنگ هاي دوران نامزدي كه آن خاطره داشتيد را زماني كه هر دون بيكاريد يا مشغول صرف غذا هستيد گوش دهيد.

انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك چيست؟

 • از انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك همين بس كه او را ك كنيد. هيچ چيز مانند ك ست و رفر منظقي همسرش ، آن هم شرايط سخت، مرد را پايبند به خانواده نميكند. ك شما زندگي زناشويي است كه عث تداوم اين رابطه مي شود. مثلا هنگامي كه شوهرن خسته و كوفته به خانه مي آيد گرمي از او استقل كنيد. براي او قهوه يا چاي ست كنيد.
 • سعي كنيد جمع دوسن بيشتر به شوهر خود اهميت بدهيد.
 • او را بغل كنيد، نوازشش كنيد. اجازه دهيد همسرن معني واقعي محبت را لمس كند.
 • همسرن را همانگونه كه هست بپذيريد. شما قبول كرده ايد كه اين شرايط او ازدواج كنيد. پس ايرادهاي الكي و بهانه جويي هاي شما نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد بلكه هر روز شما را از او دورتر مي كند.
 • هفته اي يكر او بيرون برويد، قدم بزنيد يا حتي كوهنوردي كنيد.

 • اگر مي توانيد او را براي خوردن چاي يا قهوه مهمان كنيد.
 • مدام به او بگوييد كه دوستش داريد و بدون او نمي توانيد به زندگي ادامه دهيد. اين جمله مخصوصا زوجيني كه دچار مشكل هستند معجزه خواهد كرد.
 • زوجيني كه تحصيلات شوهرشان بيشتر است توصيه مي كنيم كه هر چه زودتر زن جديد يا مهارت جديدي را بياموزند و به نحوي سعي كنيد خانواده عث افتخار همسرشان شوند.
 • ظاهري شيك و آراسته كنار همسرن شيد. لس هايي بپوشيد كه همسرن دوست دارد. اين كمترين انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك است. زناني كه چهره عبوس و ظاهري ژوليده دارند بدانند كه شوهرانشان مدت زيادي را آن ها دوام نخواهند آورد. وقتي همسرن مورد مساله اي صحبت ميكنيد سعي كنيد به چشمان او نگاه كني. مردها دوست دارند توجه زيادي به آن ها بكنيد و تمام تمركزن را روي آن ها بگذاريد.

بيشتر بخوانيد:مشاوره خانواده تلفني


انتظارات يك مرد از همسرش چيست؟

انتظارات يك مرد از همسرش از ديدگاه خودش و بسياري موارد كاملا منطقي است. همسر شما علاوه بر نقش همسري، شريك غم و شادي شماست. به همين دليل يد هر زماني كه مي توانيد او را خوشحال كنيد و كاري كنيد كه او احساس كند خوشبخت ترين انسان روي زمين است. انتظارات يك مرد از همسرش گاهي انق پيش پا افده است كه حتي يك جمله ساده دوستت دارم او را به زندگي دلگرم ميكند. غرور را كنار بگذاريد و اجازه ندهيد زندگي ن از هم بپاشد. اگر واقعا راه و روش برخورد همسرن را نمي دانيد مي توانيد از مشاوره روانشناسي يا مشاوره خانواده كمك بگيريد.

مردان از زنان چه مي خواهند؟

اينكه مردان از زنان چه مي خواهند زياد پيچيده نيست. مردان از زنان مي خواهند او را مانند يك فرد قتمند قبول كنند. معمولا بعضي خانم ها، به توانايي و قت همسرانشان ايمان ندارند. اين خانم ها معمولا اجازه نمي دهند همسرشان زندگي تصميم نهايي را بگيرد و مدام به آن ها مي گويند راه را اشته مي روي. بهتر است به جاي گفتن اين جملات بعضي شرايط حامي و پشتين او شد و كارها او همفكري كنيد.

او را كسي مقايسه نكنيد

اكثر مردم دوست ندارند كسي مقايسه شوند. سعي كنيد به جاي اينكه اعتماد به نفس او را بگيريد طوري او رفر كنيد كه حس منحصر به فرد بودن به او دست دهد. اين موضوع به او انگيزه مي دهد به فردي قتمند تبديل شود.

شرايط سخت كنارش شيد

شايد اگر فردي اين سوال را بپرسد كه مردان از زنان چه مي خواهند و چه انتظاري دارند، ناخودآگاه همه خود مي گويند شرايط تلخ و شيرين روزگار او را تنها نگذارند. مسفانه بعضي خانواده ها، زنان ب و توان مشكلات اقتصادي را نداند و آنق غر مي زنند كه كار به جدايي مي رسد. رفيق نيمه راه نشويد. همسرن مشكلات بيش از هر چيز به شما نياز دارند.

ما خوبي شيد

توجه به شرايط امروز و مشكلات اقتصادي، تمركز مردن بيرون از خانه است. اين شرايط مديريت خانه به عهده ما است. اگر زن اين شرايط به همسرش كمك نكند قطعا دوپايه زندگي لنگ مي ماند. مردان د اين شرايط از همسر خود انتظار داند گوشه اي از مسئوليت هاي زندگي را به عهده بگيرند.

نيازهاي جنسي اش را برآورده كنيد

قطعا همه مردان از زنان انتظار دارند نيازهاي جنسي و جسمي او را برطرف كنند. مسفانه بعضي از زندگي هاي زناشويي زن نسبت به اين كار كوهي مي كند.البته منظور اين نيست كه به تمام خواسته هاي بيجاي مرد تن دهد. بلكه حدالامكان نيازهاي جنسي او را مين كند. زيرا غير اينصورت ب خيانت ز مي شود و زندگي خانم قطعا دچار مشكل خواهد شد. البته به خانواده هايي كه از اين لحاظ دچار مشكل هستند توصيه مي شود كه به مشاوره زناشويي و زندگي مشترك مراجعه كنند.

مردان نيازمند چه جملاتي هستند؟

آيا مي دانيد مردان نيازمند چه جملاتي هستند؟ .. مي دانيد هر چيز كه اعتماد به نفس آن ها را لا ببرد دل آن ها را آب مي كند. جملاتي مثل :

“دوست دارم آخر عمر هميشه تو شم” ،” من به تصميمات تو اعتماد دارم” ، هميشه بهت افتخار مي كنم” ، ” تو بهترين تكيه گاه من هستي” ، ” تو پعالي براي بچه هامي” ، ” هميشه عاشقت مي مونم” ، ” اگه هزار رم برگردم عقب زم تو رو انتخاب مي كنم” ، ” تو خيلي مهربون و محبتي”.

سوالات متداول

همسرم از من ميخواهد كه به خانواده ام سر نزنم. آيا اين خواسته منطقي است و يد از او تمكين كنم؟

وقتي ازدواج مي كنيد قطعا ازحقوق خود نسبت به همسرن آگاهيد. قانون زن يد از مرد تمكين كند. غير اينصورت مرد مي تواند از او دادگاه شكايت كند. سعي كنيد اين مساله را منطقي حل كنيد. اگر راضي نيست، مدتي به خانواده ن سر نزنيد.

همسرم رابطه جنسي از من خواسته هاي نا مربوط دارد.. چه كنم؟

قطعا برخي خواسته ها رابطه مسائل جنسي از لحاظ قانوني رد شده است و مرد نمي تواند خواسته بيش از حد عرف از همسرش داشته شد. شما مي توانيد اين موضوع را نپذيريد.

من تمام انتظارات شوهرم را برآورده كردم اما او به شدت بهانه گير است و دوست ندارد من زندگي كند.. حال حاضر ۱ فرزند چند ماهه دارم..كمكم كنيد.

اين شرايط يد همسرن به مشاوره خانواده و سپس مشاوره طلاق مراجعه كنيد. اين موضوع يد ريشه يابي شود و علت آن نيز مشخص شود.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع:۱۰ Things Men Want From Their Wives

انتظارات مردان از زنان رابطه زناشويي چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۰:۰۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

انتظارات مردان از زنان در رابطه زناشويي چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

شايد ور نكنيد اما جامعه كنوني انتظارات مردان از زنان شكل زه اي به خود گرفته است. گذشته تنها توقع شوهران از همسرانشان، خانه داري و بچه داري بود، اما گذشت زمان و ورود زنان به اجتماع، اين انتظارات بيشتر شده است. مردان امروز معمولا توقعاتشان را به زن نمي آورند. معمولا انتظارات مردان از زنان آنقها هم كه فكر ميكنيد پيچيده نيست. اگر همسر خود را به ستي نمي شناسيد مي توانيد از يك مشاوره خانواده كمك بگيريد. اگر زن زيركي شيد از رفر همسر خود مي توانيد كاملا ك كنيد كه دوست دارد همسرش چطور شد.

اگر دوست داريد زندگي پايداري داشته شيد يد همسر خود را بيشر بشناسيد و حدالامكان توقعات او را برآورده كنيد. انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك و روابط زناشويي و زندگي مشترك معمولا بسياري از جهات مشابه است. اكثر مردان ون ريز هستند و معمولا خواسته هاي خود را واضح به همسرشان نمي گويند. ديده شده همان اوايل ازدواج زوجين مراجعه به مشاوره روانشناسي و مشاوره زناشويي و زندگي مشترك مي توانند به راحتي سالهاي سال بدون مشكل كنار يكديگر زندگي كنند. اگر بدانيد مرد از زن چه مي خواهد يا مردان نيازمند چه جملاتي هستند، آنگاه مي توانيد زندگي پايدار و محكمي را براي خود و خانواده خود بسازيد و همسر خود را راضي و خوشحال نگه داريد.


بيشتر بخوانيد: چگونه ازدواج موفقي داشته شيم؟


انتظارات مردان از زنان رابطه زناشويي چگونه است؟

از مهم ترين انتظارات مردان از زنان روابط زناشويي محبت و عشق ورزيدن از جانب زن است.

 • غذاي مورد علاقه او را ست كنيد. روي ميز شمع روشن كنيد و محيط را عاشقانه كنيد.
 • نوشتن يك نامه عاشقانه ساده آنق اثر بخش است كه حتي فكرش را هم نمي كنيد. نامه بنويسيد چق او را دوست داريد و منتظر زگشت او به خانه بوديد. نامه را جايي بگذاريد كه همسرن بتواند به راحتي آن را ببيند.
 • اق را عطرآگين كنيد. مردها نسبت به بوي عطر حساسيت ويژه اي دارند و سريع تحريك مي شوند. اجازه دهيد يك عطر را نام شما به خاطر بسپارد.
 • وفتي همسرن راجب مسائل مختلف شما صحبت مي كند مدام وسط حرف او نپريد و اجازه دهيد او مشكلاتش را به شما بگويد. اين كه گوشي براي حرف هاي او هستيد عث شادي او مي شود و فكر مي كند چق خوشبخت است.
 • اولين فرصت سعي كنيد او به سفر برويد. هيچ چيز مثل سفر شما را به همسرن نزديك نمي كند.
 • براي او بليط تماشاي فيلم مورد علاقه اش را بگيريد. ببينيد چه چيزي بيشتر از همه خوشحالش مي كند، سعي كنيد آن كار را برايش انجام دهيد.
 • خاطرات خوب زندگي مشترك را مدام به خاطرش بياوريد و آهنگ هاي دوران نامزدي كه آن خاطره داشتيد را زماني كه هر دون بيكاريد يا مشغول صرف غذا هستيد گوش دهيد.

انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك چيست؟

 • از انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك همين بس كه او را ك كنيد. هيچ چيز مانند ك ست و رفر منظقي همسرش ، آن هم شرايط سخت، مرد را پايبند به خانواده نميكند. ك شما زندگي زناشويي است كه عث تداوم اين رابطه مي شود. مثلا هنگامي كه شوهرن خسته و كوفته به خانه مي آيد گرمي از او استقل كنيد. براي او قهوه يا چاي ست كنيد.
 • سعي كنيد جمع دوسن بيشتر به شوهر خود اهميت بدهيد.
 • او را بغل كنيد، نوازشش كنيد. اجازه دهيد همسرن معني واقعي محبت را لمس كند.
 • همسرن را همانگونه كه هست بپذيريد. شما قبول كرده ايد كه اين شرايط او ازدواج كنيد. پس ايرادهاي الكي و بهانه جويي هاي شما نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد بلكه هر روز شما را از او دورتر مي كند.
 • هفته اي يكر او بيرون برويد، قدم بزنيد يا حتي كوهنوردي كنيد.

 • اگر مي توانيد او را براي خوردن چاي يا قهوه مهمان كنيد.
 • مدام به او بگوييد كه دوستش داريد و بدون او نمي توانيد به زندگي ادامه دهيد. اين جمله مخصوصا زوجيني كه دچار مشكل هستند معجزه خواهد كرد.
 • زوجيني كه تحصيلات شوهرشان بيشتر است توصيه مي كنيم كه هر چه زودتر زن جديد يا مهارت جديدي را بياموزند و به نحوي سعي كنيد خانواده عث افتخار همسرشان شوند.
 • ظاهري شيك و آراسته كنار همسرن شيد. لس هايي بپوشيد كه همسرن دوست دارد. اين كمترين انتظارات مردان از زنان زندگي مشترك است. زناني كه چهره عبوس و ظاهري ژوليده دارند بدانند كه شوهرانشان مدت زيادي را آن ها دوام نخواهند آورد. وقتي همسرن مورد مساله اي صحبت ميكنيد سعي كنيد به چشمان او نگاه كني. مردها دوست دارند توجه زيادي به آن ها بكنيد و تمام تمركزن را روي آن ها بگذاريد.

بيشتر بخوانيد:مشاوره خانواده تلفني


انتظارات يك مرد از همسرش چيست؟

انتظارات يك مرد از همسرش از ديدگاه خودش و بسياري موارد كاملا منطقي است. همسر شما علاوه بر نقش همسري، شريك غم و شادي شماست. به همين دليل يد هر زماني كه مي توانيد او را خوشحال كنيد و كاري كنيد كه او احساس كند خوشبخت ترين انسان روي زمين است. انتظارات يك مرد از همسرش گاهي انق پيش پا افده است كه حتي يك جمله ساده دوستت دارم او را به زندگي دلگرم ميكند. غرور را كنار بگذاريد و اجازه ندهيد زندگي ن از هم بپاشد. اگر واقعا راه و روش برخورد همسرن را نمي دانيد مي توانيد از مشاوره روانشناسي يا مشاوره خانواده كمك بگيريد.

مردان از زنان چه مي خواهند؟

اينكه مردان از زنان چه مي خواهند زياد پيچيده نيست. مردان از زنان مي خواهند او را مانند يك فرد قتمند قبول كنند. معمولا بعضي خانم ها، به توانايي و قت همسرانشان ايمان ندارند. اين خانم ها معمولا اجازه نمي دهند همسرشان زندگي تصميم نهايي را بگيرد و مدام به آن ها مي گويند راه را اشته مي روي. بهتر است به جاي گفتن اين جملات بعضي شرايط حامي و پشتين او شد و كارها او همفكري كنيد.

او را كسي مقايسه نكنيد

اكثر مردم دوست ندارند كسي مقايسه شوند. سعي كنيد به جاي اينكه اعتماد به نفس او را بگيريد طوري او رفر كنيد كه حس منحصر به فرد بودن به او دست دهد. اين موضوع به او انگيزه مي دهد به فردي قتمند تبديل شود.

شرايط سخت كنارش شيد

شايد اگر فردي اين سوال را بپرسد كه مردان از زنان چه مي خواهند و چه انتظاري دارند، ناخودآگاه همه خود مي گويند شرايط تلخ و شيرين روزگار او را تنها نگذارند. مسفانه بعضي خانواده ها، زنان ب و توان مشكلات اقتصادي را نداند و آنق غر مي زنند كه كار به جدايي مي رسد. رفيق نيمه راه نشويد. همسرن مشكلات بيش از هر چيز به شما نياز دارند.

ما خوبي شيد

توجه به شرايط امروز و مشكلات اقتصادي، تمركز مردن بيرون از خانه است. اين شرايط مديريت خانه به عهده ما است. اگر زن اين شرايط به همسرش كمك نكند قطعا دوپايه زندگي لنگ مي ماند. مردان د اين شرايط از همسر خود انتظار داند گوشه اي از مسئوليت هاي زندگي را به عهده بگيرند.

نيازهاي جنسي اش را برآورده كنيد

قطعا همه مردان از زنان انتظار دارند نيازهاي جنسي و جسمي او را برطرف كنند. مسفانه بعضي از زندگي هاي زناشويي زن نسبت به اين كار كوهي مي كند.البته منظور اين نيست كه به تمام خواسته هاي بيجاي مرد تن دهد. بلكه حدالامكان نيازهاي جنسي او را مين كند. زيرا غير اينصورت ب خيانت ز مي شود و زندگي خانم قطعا دچار مشكل خواهد شد. البته به خانواده هايي كه از اين لحاظ دچار مشكل هستند توصيه مي شود كه به مشاوره زناشويي و زندگي مشترك مراجعه كنند.

مردان نيازمند چه جملاتي هستند؟

آيا مي دانيد مردان نيازمند چه جملاتي هستند؟ .. مي دانيد هر چيز كه اعتماد به نفس آن ها را لا ببرد دل آن ها را آب مي كند. جملاتي مثل :

“دوست دارم آخر عمر هميشه تو شم” ،” من به تصميمات تو اعتماد دارم” ، هميشه بهت افتخار مي كنم” ، ” تو بهترين تكيه گاه من هستي” ، ” تو پعالي براي بچه هامي” ، ” هميشه عاشقت مي مونم” ، ” اگه هزار رم برگردم عقب زم تو رو انتخاب مي كنم” ، ” تو خيلي مهربون و محبتي”.

سوالات متداول

همسرم از من ميخواهد كه به خانواده ام سر نزنم. آيا اين خواسته منطقي است و يد از او تمكين كنم؟

وقتي ازدواج مي كنيد قطعا ازحقوق خود نسبت به همسرن آگاهيد. قانون زن يد از مرد تمكين كند. غير اينصورت مرد مي تواند از او دادگاه شكايت كند. سعي كنيد اين مساله را منطقي حل كنيد. اگر راضي نيست، مدتي به خانواده ن سر نزنيد.

همسرم رابطه جنسي از من خواسته هاي نا مربوط دارد.. چه كنم؟

قطعا برخي خواسته ها رابطه مسائل جنسي از لحاظ قانوني رد شده است و مرد نمي تواند خواسته بيش از حد عرف از همسرش داشته شد. شما مي توانيد اين موضوع را نپذيريد.

من تمام انتظارات شوهرم را برآورده كردم اما او به شدت بهانه گير است و دوست ندارد من زندگي كند.. حال حاضر ۱ فرزند چند ماهه دارم..كمكم كنيد.

اين شرايط يد همسرن به مشاوره خانواده و سپس مشاوره طلاق مراجعه كنيد. اين موضوع يد ريشه يابي شود و علت آن نيز مشخص شود.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع:۱۰ Things Men Want From Their Wives

انتظارات مردان از زنان رابطه زناشويي چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۳:۴۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مهمترين نشانه هاي طلاق عاطفي چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

نشانه هاي طلاق عاطفي زوجين چرا مهم است؟ خانواده امن ترين پايگاه براي هر فرد است. اين مكان امن بر روي سلامت جسمي و روحي اعضاي خانواده ثير مستقيمي دارد. اما امروزه دلايل زيادي وجود دارد كه رابطه زوجين را كمرنگ كرده و خانواده را متزلزل مي كند و نياز به مشاوره خانواده بيشتر حس ميشود . از جمله مهم ترين مشكلات روابط زناشويي تكراري شدن زن و مرد و به دنل آن سرد شدن آن ها از هم است. اما از طرفي نشانه هاي طلاق عاطفي زوجين را مي توان رفرهاي اشته آنها دانست.

گاهي زوجين عصنيت حرفي مي زنند كه آخر عمر ذهن همسرش قي مي ماند و ديگر هيچگاه اين رابطه، مانند سابق نمي شود. به همين دليل سعي كنيد نوع صحبت و رفر همسرن دقت كنيد و حرفي نزنيد كه او را از زندگي سرد كند. اين زمينه مي توانيد مشاوره روانشناسي يا مشورت بگيريد. اخرين راهكار شما مراجعه به مشاوره طلاق شد.

نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي زناشويي چيست؟

نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي زناشويي، از جمله شامل: عصنيت و بفري زوجين است. مسفانه بيشتر زوجين بر سر مساله بي اهميت حرف هايي به يكديگر مي زنند كه حد شان و شخصيتشان نيست. توهين و بي احترامي و به كار بردن الفاظ بد و گفتن حرف تلخ يا پيش كشيدن گذشته و به نوعي تحقير يكديگر، نه تنها عث دلسردي زوجين مي شود بلكه آخر عمر اين رفر زشت يكديگر را به ياد خواهند داشت. توصيه مي كنيم كه حدالامكان دعواها و مشاجرات زناشويي، احترام يكديگر را حفظ كنيد و منطقي تر رفر كني. صورتي كه نمي دانيد شرايط مختلف چگونه رفر كنيد مي توانيد از مشاوره روانشناسي يا مشاوره خانواده كمك بگيريد.

وغ و وغگويي و مخفي كاري زندگي مشترك

از ديگر نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي زناشويي، كه مسفانه بسياري از خانواده ها گرينگير آن هستند، پنهانكاري و وغ از سوي زن و شوهر است. اگر زندگي بر پايه صداقت استوار شد و دو طرف به يكديگر اعتماد داشته شند، زندگي روي خوشش را نشان خواهد دارد. مسفانه برخي موارد به بهانه مصلحت حرف هايي كه يد زده شود، پنهان مي شويد. برخي موارد اين اين موضوع آنق بحراني مي شود كه ديگر راهي براي ترميم آن قي نمي ماند.

نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي مشترك چق اهميت دارد؟

نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي مشترك شايد به سادگي قابل شناسايي نشد ماد اينجا سعي ميكنيم اين عوامل خطر را گوشزد كنيم.

خودشيفتگي

از مهم ترين نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي مشترك، خودشيفتگي زن و مرد است. اين معضل چند سالي است كه خانواده ها رواج پيدا كرده است. پيشرفت تكنولوژي و تنوع عمل هاي زييي، نه تنها خانم ها حتي آقايون هم براي تغيير ظاهرشان به مراكز زييي مراجعه مي كنند و جالب اينجاست كمي ظاهرشان تغيير ميكند ديگر خود را نمي شناسند و فكر مي كنند از سر اين زندگي زيادي هستند. مدام فخر مي فروشند و فكر ميكنند از همسرشان خيلي لاتر و زيتر هستند. اين رفر رفته رفته آن ها را از زندگي دلسرد مي كند. همسرش نيز ديگر تحمل اين رفر زشت او را ندارد. خودشيفتگي معضل بسيار مهمي جامعه كنوني است كه يد مشاورخانواده به صورت ريشه اي حل شود.

لجزي

از جمله نشانه هاي طلاق عاطفي زندگي مشترك لجزي است. اكثر خانواده ها زن و شوهر خود را صاحب حق مي دانند و فكر ميكنند كاري كه انجام مي دهند ست است. به همين دليل نمي توانند قبول كنند كه گاهي اشته مي كنند و صرفا تمام كارها يا رفرشان مشكل دارد. اين لجزي گاهي دوطرفه مي شود و گاهي آنق كش پيدا مي كند كه كار را به جدايي مي رسانند. اين شرايط اگر يك طرف مدتي كوه بيايد و برخورد شخص لجز، لجزي نكرده و منطق برخورد كند احتمالا اين مشكل بزرگ حل خواهد شد. غير اينصورت بهتر است حتما به مشاوره روانشناس و مشاوره طلاق مراجعه شود راهكارهاي كاربردي تري اختيار زوجين قرار بگيرد.


بيشتر بخوانيد: مشاوره خانواده تلفني


تعريف طلاق عاطفي چيست؟

تعريف طلاق عاطفي اصلا مهم است؟ طلاق عاطفي و نشانه هاي طلاق زوجين همان ارتط سرد روابط زن و شوهر است كه به دلايل مختلف اتفاق مي افتد. سردي روابط جسمي، عاطفي و كلامي و روحي است. اين همان تعريف طلاق عاطفي است كه شايد بعضي موارد چند برابر از طلاق دادگاهي بدتر و آزاردهنده تر است. زوجين اين حالت از يكديگر فاصله گرفته و بعضي موارد تنها به خاطر فرزندانشان كنار هم هستند. گاهي هم تنها به خاطر عادت كنار هم هستند و حرف و صحبت خاصي هم ندارند. نسبت به هم بي علاقه و دلسرد هستند و فقط به خاط ظاهر سازي جلوي فاميل به هم محبت مي كنند.

اولين نشانه طلاق عاطفي شكايت و بهانه هاي بي مورد است. وقتي انتظارات و توقعات دو طرف زندگي، آنطور كه مي خواهند برآورده نشود، پاي اختلافات و مشاجرات ز ميشود. بعد از قهر نوبت خشم و كينه توزي و تلافي كردن است. زن خود مي گويد چطور آن همه توهين را تلافي كنم. پس دست به كاري مي زند كه ممكن است شوهرش هيچگاه او را نبخشد. زوجيني كه طلاق عاطفي گرفته اند آنق خودخواه مي شوند كه ديگر به فرزندان خود و شرايط آن ها نيز اهميت نمي دهند. حتي سلامت روحي و جسمي آن ها برايشان ارزشي ندارد. اما به خاطر اينكه زن پشتوانه اي ندارد و مرد نيز قا به پرداخت مهريه نيست مجبور است به اين زندگي جهنمي ادامه دهد.

آيا رابطه طلاق عاطفي خيانت وجود دارد؟

رابطه طلاق عاطفي خيانت كجاست؟ از بزرگترين نشانه هاي طلاق احساسي، خيانت است. رابطه طلاق عاطفي خيانت يك رابطه دوسويه است. به طوري كه از هر زن يا مردي كه طلاق عاطفي گرفته اند بپرسيد متوجه مي شويد كه بيش از نيمي از آن ها بيرون از خانه جستجوي عشق و تخليه احساساتشان هستند. معمولا اگر به دفتر مشاوره طلاق سري زده شيد اين معضل را به چشم خود خواهيد ديد. قطعا مهم ترين علت خيانت بسياري از خانواده كمبود عاطفه و احساس ميان زن و شوهر و برطرف نشدن نيازهاي احساسي و جنسي است. بي توجهي و كم محلي از سوي زن و شوهر و برطرف نشدن نياز روحي و جسمي دوطرف نخستين گام ها براي شروع خيانت است. سعي كنيد قبل از اينكه دير شود چاره اي بيانديشيد و مشكل را ريشه يابي كنيد.

نشانه هاي ثير طلاق عاطفي بر فرزندان چيست؟

طلاق عاطفي بر فرزندان بر روي روح و روان آن ها به شدت ثير گذار است. بلايي كه طلاق عاطفي بر سر كودكان مي آورد را نمي توان هيچ معضل اجتماعي مقايسه كرد. وقتي جو خانه و خانواده سرد و بي روح است يا زماني كه امكان گيري و زد و خورد زن و شوهر زياد است محيط تشنج زايي براي كودكان ايجاد مي شود. از لحاظ رواني كودكان خود را مسئول مي دانند كه جو را آرام كنند يا دوره پ و ماشان را آشتي دهند. زيرا نمي توانند اين جو بي مهر را تحمل كنند. آن ها خود را قرني خشم مي دانند و اين شرايط امنيت ندارند.

اختلالات رواني بزرگترين ثير طلاق بر فرزندان است

ثير طلاق عاطفي بر فرزندان به اينجا ختم نمي شود. اضطرابي كه اين كودك وجود دارد آنق زياد است كه عث عدم تمركز و بداخلاقي و مشكلات خواب و كم شده حافظه مي شود. مشكلات عصبي اين كودك عث اختلالات گوارشي، كاهش وزن و بيماري هاي ديگر او خواهد شد. گاهي كار به جايي مي رسد كه حتما يد او را به مشاوره روانشناس برد.

ثير طلاق عاطفي بر فرزندان نوجواني بيشتر حس ميشود. سنين نوجواني، علاوه بر دوران بلوغ و مشكلات مربوط به آن، نوجوان دوست دارد بيشتر زمانش را خارج از خانه شد و به بودن كنار پ و ماش تمايلي ندارد. اين نوجوان به شدت پرخاشگر و لجز مي شود و صحبت كردن يا نصيحت كردن او كاملا غيرممكن خواهد شد. علاوه بر اين آينده روشني انتظارش نيست زيرا دچار اختلالات حافظه شده و افت تحصيلي پيدا مي كند.

دوارن جواني هم دچار سرگمي و گيجي خواهد شد و نمي تواند مسير زندگي اش را به ستي انتخاب كند. پس متوجه شده ايد كه خانواده چه ثيري بر روي فرزندان خواهد داشت. سعي كنيد حدالامكان به خاطر فرزندانن هم شده محيط امني را براي آن ها فراهم كنيد.

سوالات متداول

زوجيني كه از هم طلاق عاطفي مي گيرن هم رابطه جنسي ندارند؟

اكثر موارد زوجيني كه از هم طلاق عاطفي ميگيرند هيچگونه رابطه جنسي هم ندارند. حتي روي يك تخت هم نمي خوابند.

مدتي است از همسرم طلاق عاطفي گرفته ايم و من مردي رابطه هستم.. مي خواهم آن مرد ازدواج كنم چه كنم؟

اگر هنوز از همسرن جدا نشده ايد و آن مرد رابطه داريد آن مرد ابد شما حرام است. اين ازدواج غير قانوني است.

براي كساني كه طلاق عاطفي گرفته اند راه برگشتي وجود دارد؟

قطعا وجود دارد. اگر شما يد ريشه يابي شود مي توانيد دوره به زندگي شاد خود برگرديد. مشاوره روانشناسي و مشاوره خانواده اين زمينه كمك زيادي به شما خواهند كرد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع:What is an “Emotional Divorce”?

مهمترين نشانه هاي طلاق عاطفي چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۲۵:۴۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معايب ازدواج دانشجويي را بايد جدي بگيريم

4.7 / 5 ( 3 votes )

معايب ازدواج دانشجويي يد همان ق كه به خوبي هاي اين ازدواج كيد ميشود جدي گرفته شود . از جمله معايب ازدواج دانشجويي كه بيشترين مشكلات را به وجود مي آورد ميشود به موارد زير اشاره كرد . مشاوره خانواده مي تواند اين حيطه شما را راهنمايي كند.

 • عدم تجربه كافي به دليل شرايط سني پايين كه زوجين را گاهي به بن بست ميرساند .
 • احساس تكراري بودن براي يكديگر به دليل داشتن رابطه طولاني مدت دوران دانشگاه و همكلاسي بودن .
 • سست بودن پايه هاي مالي زندگي دانشجويي به دليل نداشتن شغل ثابت .
 • تعارض و تفاوت فرهنگ هاي مختلف . ممكن است دختر و پسري از دو فرهنگ متفاوت تصميم به ازدواج يكديگر بگيرند . اين تفاوت ها ميتواند عث بروز مشكل شود و براي رابطه زوجين خطرناك شد .
 • نديدن عيوب ازدواج دانشجويي به دليل احساسات نا پخته كه نتيجه غرق شدن رابطه عاطفي است .

مهمترين معايب ازدواج دانشجويي

مهمترين معايب ازدواج دانشجويي را زوجين يد حتما نظر بگيرند يك ازدواج آگاهانه داشته شند . شايد يك از مهمترين معايب ازدواج هاي دانشجويي كه مسفانه خيلي از زوجين گير آن ميشوند عشق هاي كور و غير منطقي شد . عشقي كه تمام منطق و عقل را از دو طرف مي ريد . رها شنيديم كه مثلا دختر يا پسر ميگويند : اين فرد انتخاب تنها ترين انتخاب من است . يا او ازدواج ميكنم يا كلا ازدواج نخواهم كرد . از اين رو اين عشق هاي بي منطق را از مهمترين عيوب ازدواج دانشجويي ميدانيم كه ميتواند هم به خود فرد و هم به اطرافيان صدمات جبران ناپذيري وارد كند . اين احساسات كور و البته اكثرا گذرا دانشگاه بسيار زياد ديده ميشود . جوانان و دانشجوهاي عزيز حتما بدانند و مطمئن شند كه آتش اين عشق ها معمولا خيلي زود خاموش خواهد شد .

شناخت مزايا و معايب ازدواج دانشجويي

شناخت مزايا و معايب ازدواج دانشجويي براي تصميم گيري مورد ازدواج محيط دانشگاه ضروري است . هر نوع ازدواجي معايب و مزاياي مختص خودش را دارد . ازدواج دانشجويي نيز به همين منوال است . ازدواج دوران تحصيل قطعا شيريني و لذت هاي زيادي از قبيل انگيزه دو چندان براي ادامه تحصيل را پي خواهد داشت . اما اين نكات مثبت نيد ما را از شناخت مزايا و معايب ازدواج هاي دانشجويي غافل كند . جوانان ميتوانند از راه هاي مختلفي از جمله كب هاي آموزشي اين زمينه و يا استفاده از مشاوره خانواده و روانشناسي اين شناخت و اطلاعات را بدست بياورند . اين اطلاعات قطعا نقش تعيين كننده اي فرجام ازدواج آنها و كيفيت زندگي زناشويي زوجين خواهد داشت . بنابراين شناخت مزايا و معايب ازدواج هاي دانشجويي از اصل هاي غير قابل گذشت برسي مساله ازدواج است .

معايب ازدواج دانشجويي از نظر روانشناسي

عيوب ازدواج دانشجويي از نظر روانشناسي را ميتوان ابعاد مختلفي برسي كرد كه برخي از آنها زير آمده است .

 1. احساس سرخوردگي آينده به دليل اينكه فرد ممكن است خود بگويد كه شايد اگر همسرم ازدواج نميكردم موقعيت بهتر يا پيشرفت بيشتري ميداشتم .
 2. به وجود آمدن مشكلاتي كه ريشه عدم بلوغ ابعاد مختلف دارد . ازدواج دانشجويي معمولا زوجين ميانگين سني پايين دارند كه تصميمات خام و ويران كننده اي ميتواند داشته شد .
 3. يكي از معايب ازدواج هاي دانشجويي از نظر روانشناسي احتمال به وجود آمدن اختلالات روحي اين نوع ازدواج است . زوجي كه كمي قبل تر فقط دانشجو بودند اكنون ناگهان خود را زير ر سنگين مسئوليت همسر بودن ميبينند . اين فشار رواني گاهي براي افراد به قي زياد است كه معرض بسياري از بيماري هاي رواني نظير افسردگي قرار خواهند گرفت .

مشاوره براي عيوب ازدواج دانشجويي

مشاوره براي معايب ازدواج دانشجويي حتما يد برنامه هاي زوجيني كه قصد ازدواج محيط هاي آموزشي را دارند قرار بگيرد . يك روانشناس زبده جريان مشاوره براي معايب ازدواج هاي دانشجويي ميتواند به خوبي زوجين را ويژگي هاي خوب و بد ازدواج دانشجويي آشنا كند . يك روانشناس سالهاي زيادي را صرف مطالعه و كسب تجربه اين زمينه كرده است . بنابراين زوجين ميتوانند مراجعه به يك مركز مشاوره خانواده و روانشناسي بر همه ابعادي كه گاهي ديد رس خودشان نيز نيست مسلط شوند . افراد ديگري كه ميتوانند زمينه مشاوره معايب ازدواج هاي دانشجويي به شما كمك كنند ميتوانند كساني شند كه خود تجربه ازدواج دانشجويي را داشته شند . آنها از حال و هواي اكنون زوج هاي شرف ازدواج دانشجويي به خوبي مطلع هستند چون اين دوران را پشت سر گذاشتند و ره آينده نيز ميتوانند به شما مشاوره بدهند .

قت مديريت زندگي

از مهمترين معايب ازدواج دانشجويي ميتوان به نبود پختگي لازم براي مديريت مشكلات زندگي اشاره كرد . اين عدم پختگي ازدواج هاي دانشجويي بيشتر مربوط به سن كم زوجين اين نوع ازدواج است . از جمله معايب ازدواج هاي دانشجويي كه زياد به چشم ميخورد فقدان مديريت و تصميمات لازم براي حل تعارض ها و اختلافات ميشد . براي مثال به دليل اختلاف نظرهايي كه ابتداي ازدواج هر زوج هر سبك ازدواجي طبيعي است پسر سرگمي قرار ميگيرد . چون نميتواند تعادل را رابطه بين همسرش و خانواده خود برقرار كند . برسي و شناخت معايب ازدواج هاي دانشجويي قطعا يد به چگونگي مديريت زندگي زناشويي و آموزش آن به جوانان كم تجربه دقت و كيد كرد . عيوب ازدواج دانشجويي نيد عث منصرف شدن شما از ازدواج شود . بلكه تنها آموزش و انتخاب صحيح ميتوانيم ازدواجي موفق و پويا داشته شيم و خوشبختي را لمس كنيم .

چگونه فرد مناسب را دانشگاه انتخاب كنيم

از مهمترين معايب ازدواج دانشجويي ميتوان به افراط رابطه و عدم تعادل آن اشاره كرد كه سطور لا كمي به آن پرداختيم . اين زمان احتمال وجود رابطه بين همكلاسي ها بسيار محتمل است و يك امر عادي تلقي ميشود . اما از معايب ازدواج هاي دانشجويي و آسيب هاي اعتماد بي جا به افراد ميتوان موارد زير را نظر گرفت .

 • شكست هاي عشقي حاصل از رابطه هاي نافرجام كه ثير مستقيم بر سلامت روان دارد .
 • انحرافات اخلاقي نظير اعتياد كه خيلي دانشگاه ها مشاهده ميشود .
 • روابط جنسي نامشروع كه گاهي به رداري هاي ناخواسته منجر ميشود كه آبروي افراد را نشانه ميرود .
 • عقب افدن و جدا ماندن از س و مطالعه كه عث مشروط شدن هاي پي پي و نهايت اخراج از دانشگاه ميشود كه ناكامي بزرگي را ميتواند پي داشته شد .

طوفان هاي هيجاني

وقتي دو طرف حال شناخت يكديگر هستند و حال برسي شرايط براي ازدواجي موفق ميشند ، حتما و بدون شك يد به زوجين پيشنهاد كنيم كه كنترل احساس خود را ضمن رابطه فردي كه به آن علاقمند هستند را از دست ندهند .يك زوج جوان نميتواند همه معايب ازدواج هاي دانشجويي را به صورت كامل ببينند . برسي عيوب ازدواج دانشجويي يد توسط يك فرد آگاه كه به رابطه نظارت دارد صورت بگيرد . مواقعي شايد خيلي از معيار هاي خوب ازدواج يك فرد وجود داشته شد . اما اگر فرد مورد نظر ما به دليل يك مشكل حل نشدني و تهديد كننده مناسب اين ازدواج نبود يد رابطه را كمال احترام پايان داد . اما مسفانه اغلب افراد دچار گيري يك طوفان عاطفي ميشوند كه از عواقب اين گيريها لا سخن گفتيم . اين انتخاب هاي غير منطقي مسفانه اغلب محكوم به شكست هستند .

خدمات مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Getting Married in College: The Pros and Cons

معايب ازدواج دانشجويي را يد جدي بگيريم

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۳:۵۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ملاك هاي انتخاب همسر براي ازدواج مناسب

5 / 5 ( 3 votes )

ملاك هاي انتخاب همسر يد به قي هوشمندانه انتخاب شود كه براي شخص خشنودي به همراه بياورد . نتيجه ازدواجي آينده دار را پي داشته شد . واقع معيارهاي انتخاب همسر شما به قي اهميت دارد كه ميتوان به جرات آن ها را پايه و ستون هاي ازدواج دانست . افراد شرف ازدواج يد ملاك هاي خود را قبل از دوره آشنايي و ازدواج براي خودشان نظر گرفته شند . اين موقيت حساس دچار وسواس و سر گمي نشوند . اگر دختران و پسران ما ملاك ها و خواسته هاي خود را از ازدواج ندانند . ممكن است وقتي ناگهان گير اين موضوع ميشوند به دليل سرگمي موقعيت خود را از دست بدهند . از ديگر آسيب هاي احتمالي عدم آگاهي نسبت به ملاك هاي انتخاب همسرهنگام ازدواج به گرفتن تصميم هاي غيرمنطقي به دليل غافلگير شدن شخص اشاره كرد . مشاوره خانواده اين حيطه مي تواند راهنماي خوبي براي شما شد.

مهمترين ملاك هاي انتخاب همسر

مهمترين ملاك هاي انتخاب همسر بيان شده اكثر آموزه هاي روانشناسي و كب هاي علمي اين زمينه به چند نكته اصلي ميپردازد ‌. مهمترين معيارهاي انتخاب همسر شايد جوامع و كشورهاي مختلف متفاوت شد . اما بعضي از معيارهاي انتخاب همسر فرا فرهنگي و فرا قوميتي هستند . مانند ملاك سلامت اخلاقي كه هر كشور و جامعه اي از مهمترين ملاك هاي انتخاب همسر است . اگر فردي كه گزينه ازدواج ما است دوران تجرد از لحاظ اخلاقي دچار عدم تعادل و سلامت شد . بي ترديد نميتواند اعتماد مورد انتظار را براي يك زندگي مشترك جذب و كسب كند .

از ديگر معيارهاي انتخاب همسر كه قابل ناديده گرفته شدن نيست و تمام فرهنگ ها عموميت دارد . ميتوان به بلوغ شخصيتي طرف مقابل ما اشاره كرد . اين فاكتور از مسائلي هست كه ميتواند به عنوان مهمترين معيارهاي انتخاب همسر برسي شود . قرار گرفتن جريان مشاوره خانواده و روانشناسي مورد بلوغ فكري شخص مورد نظر قطعا توصيه ميشود .

معيارهاي انتخاب همسر براي دختران

معيارهاي انتخاب همسر براي دختران يد بسيار دقيق و تيز بيني انجام شود . اهميت اين موضوع به دلايل مهمي است:

 • ويژگيهاي ذاتي جنس دختران لطيف و حساس است .
 • دختران ماان آينده جامعه هستند .

زماني كه براي برسي معيارهاي انتخاب همسر براي دختران سخن ميگوييم . بهتر است از نقش مهمي كه مشاوره ازدواج ميتواند اين راه داشته شد نيز ياد كنيم . يك روانشناس زبده اگر كنار ما شد ميتواند معيارهاي انتخاب همسر براي دختران كه حياتي و حذف نشدني است را به ما نشان دهد . از طرفي ميتواند معيارهاي ازدواج و اهداف دختري كه به روانشناس مراجعه ميكند را كنار مهمترين معيارهاي انتخاب همسر بگنجاند . اين صورت احتمال كاميابي فرد از ازدواج و زندگي زناشويي آينده لا ميرود . ملاك هاي انتخاب همسر براي دختران مديريت پان ميتواند صورت بگيرد. اين زمينه بررسي آنها تجربه كافي كه دارند نيز ميتواند به روشن سازي گزينه هاي ازدواج كمك كند .

معيارهاي انتخاب همسر براي پسران چيست ؟

معيارهاي انتخاب همسر براي پسران ميتواند روي آينده آن ها بسيار موثر شد . به گونه اي كه يك پسر يك ازدواج موفق ميتواند به شكوفايي و كمال برسد . همزمان فرد مفيدي براي جامعه خود نيز شد . برعكس اگر مرد زندگي زناشويي خود شكست بخورد يد منتظر عواقب ناكامي او زندگي مشترك شيم . عواقبي مثل افسردگي ، بدبيني ، دل سردي از زندگي ميتواند كمين اين قبليل افراد شد . اين مسئله ميتواند هم سلامت رواني فرد و هم جامعه را تهديد كند .

براي معيارهاي انتخاب همسر براي پسران مييست فاتور ها و شراطي خاصي را نظر گرفت . يد نسبت به سن ، شرايط اجتماعي ، شرايط مالي و خانوادگي پسر و خواسته هاي او نظر گرفته شود . اين صورت ميتوان به آينده ازدواجي كه پسر انجام خواهد داد اميدوار بود . نقش خانواده و مشاوره ازدواج اين ميان غير قابل چشم پوشي و تعيين كننده است .

ملاك هاي انتخاب همسر از ديدگاه اسلام

معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه اسلام را ميتوان سراسر قرآن نگريست . داسنهاي قرآني و همچنين سخنان پيشوايان ديني ما نيز منبع موثقي است . ميتوانيم معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه اسلام را دو دسته اصلي مادي و معنوي برسي كنيم . از لحاظ مادي اسلام كيد دارد كه مردي كه براي خواستگاري از دختر شما اعلام آمادگي ميكند . يد بتواند آمدي مناسب داشته شد . به مقداري كه بتواند به صورت مداوم احتياجات و نيازهاي روزمره همسر آينده و فرزندانش را مين كند . همچنين به زنان كيد ميشود كه از نظر احساسي و جنسي شوهران خود را تمكين كنند . همچنين از نظر معنوي نيز اسلام سفارشات زيادي ميكند . براي مثال به خانواده ها كيد ميشود كه اگر فرد ايماني به خواستگاري دخترن آمد . اگر از نظر اخلاقي سالم بود و از اين وضوع اطمينان حاصل كرديد ازدواج آن ها موافقت كنيد .

نشانه هايي كه گاهي زوجين ناديده ميگيرند

گاهي روابط قبل از ازدواج مشاهده ميشود كه طول رابطه رفرهايي غافلگير كننده از طرفين سر ميزند . مثلا اينكه يكي از طرفين زمان رد و بدل كردن نظرات مورد موضوعي ناگهان از كوره ميرود . خشم زيادي از خود نشان ميدهد يا رفر پرخاشگرانه اي لا تر از حد انتظار ما از خود بروز ميدهد . شايد بخواهيد از اين اتفاق ها ساده بگذريد . بعضي از افراد خود ميگويند عيبي ندارد زندگي ست ميشود . يد بگوييم كه بسيار اشته ميكنيد هيچ چيز ست نخواهد شد . رفتن شما به زير يك سقف قرار نيست معجزه اي رخ بدهد . بهترين راه اين است كه اگر به اين مورد برخورديد . ديديد كه طرف مقابل خلوت رفر متفاوتي نسبت بقيه اوقات شما دارد . هرچه زودتر اين رفر را والدين خود يا روانشناس طول مشاوره ازدواج ميان بگذاريد .

پنهان كاري دوران نامزدي

پنهان كاري دوران نامزدي ميتواند عث شود يك ازدواج اشته شكل بگيرد . همچنين ميتواند عث شود كه ما زندگي فردي خود را نيز نابود كنيم . به تعداد ديده شده كه طرفين مشكلاتي كه دوره نامزدي از طرف مقابل ميبينند را بزرگترها مطرح نميكنند . يا اين كه خود فكر ميكنند اگر بگويم و مثلا ازدواج ما بهم بخورد چه كار كنم ؟ اين صورتي است كه اصلا فلسفه دوران نامزدي همين است ! كه دو طرف بيشتر هم ديگر را بشناسند .

اگر كل بعد از مدتي يكديگر را مناسب نديدند . بهتر است قبل از ازدواج و هزينه هاي سنگين مالي و عاطفي جلوي اين رابطه را بگيرند . پس زوجين دقت داشته شند كه ما اگر از مسائلي كه امكان دارد به زندگي ما آسيب وارد كند . به راحتي نگذريم و عمل عاقلانه اي انجام دهيم . غير اين صورت مقدمات ناكامي خود را به دست خودمان فراهم كرده ايم .

رابطه جنسي قبل از ازدواج

مساله اي پر تكرار كه بسيار به عنوان سوال براي روانشناسان مطرح ميشود . اين است كه قبل ازدواج رابطه جنسي داشته شيم يا نه ؟ رابطه جنسي از اصلي ترين دلايل جذب دو جنس مخالف و ازدواج ميشد . جاذبه اين موضوع به قيست كه ميتواند آسيب هاي يك رابطه زناشويي را ترميم كند . ميتواند دلها را به يكديگر نزديك كند و از حواشي و بحث هاي متشنج كننده بكاهد . اما از عواقب رابطه جنسي قبل از ازدواج يد به نكته مهمي اشاره كنيم . اگر رابطه جنسي قبل از ازدواج براي دو طرف عادي شد .ديگر خاصيت هاي ذكر شده را براي زندگي مشترك دو طرف نخواهد داشت . البته اين فازغ از مسائل فرهنگي ، سنتي و مذهبي است . پس قبل از شروع رابطه جنسي قبل از ازدواج خوب راجع به اين مورد فكر كنيد .

خدمات مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره و معيارهاي ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Beautiful Traits to Consider in Choosing a Spouse

ملاك هاي انتخاب همسر براي ازدواج مناسب

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۱۲:۵۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

آموزش روابط زناشويي قبل و بعد از ازدواج

5 / 5 ( 1 vote )

آموزش روابط زناشويي از مهم ترين و كاربردي ترين مهارت هايي است كه زندگي وجود آن احساس ميشود. روابط زناشويي و مشاوره ازدواج همان طور كه از نام آن پيداست به آن دسته از مهارت ها و توانمندي هايي اشاره ميكند كه نحوه برقراري روابط صحيح و سالم زن و شوهر را مد نظر قرار ميدهد. اين ارتطات را نميتوان فقط به حوزه خاصي از زندگي زوجين محدود نمود بلكه شامل طيف گسترده و وسيعي از روابط (مسائل جنسي و نحوه ارضاي آن، مهارت هاي گفت و گو و مذاكره، حل مسئله، نياز هاي عاطفي، تقسيم مسئووليت و مديريت نقش هاي زن و شوهري توسط زوجين، تربيت فرزندان، نحوه برقراري روابط خانواده ها قبل و بعد از ازدواج و ديگر موارد مهم.

خيلي از افراد شنيدن واژه روابط زناشويي ذهن شان نا خود آگاه به مسائل جنسي و آميزش جنسي متمركز ميشود و تعريف آن ها از زناشويي فقط حد مسائل جنسي ميشد اين حالي است كه ضعف و مشكل ارتطي كه بين اين دسته از زوجين ديده ميشود وجود تلاش حل مسائل جنسي به قوت خود قي ميماند و دچار تنش ها و اختلاف هاي بين خود هستند كه مانده و عاجز از حل آن ها به مشاوره خانواده روي ميآورند.

زماني كه مشاور علت مشكلات آن ها را مسائل زير بنايي كه راس آن مهارت هاي ارتطي و عاطفي ميشد، اشاره مينمايد كمال تعجب و حيرت واكنش نشان ميدهند. چرا كه تصور اين كه عدم تسلط به مهارت هاي چون ارتطات كلامي و غير كلامي، نبود مشورت و تصميم گيري دوجانبه حل مشكلات زندگي، عدم توجه به خواسته هاي همديگر بعد عاطفي – حمايتي، عامل اختلاف شان شد براي شان غير قابل ور و حدي نا ممكن مينمايد.

مشاوره زناشويي و زندگي مشترك

البته نا گفته نماند كه بي توجهي به نياز هاي جنسي زن و شوهر توسط همديگر يكي از شايع ترين و رز ترين عوامل ايجاد زندگي پر تنش و اختلاف برانگيز ميشد اما اين تنها براي داشتن زندگي سالم و روابط زناشويي موفق لازم نميشد بلكه توجه به ساير حوزه هاي زندگي مشترك كه لا شرح آن رفت، ايجاد يك زندگي دوام و عاشقانه نقش مهمي ايفا مينمايد.

پس قدم اول آموزش روابط زناشويي به زوجين عزيز اين است كه دست از ور هاي قديمي و انعطاف ناپذير خود بردارند و هم براي هرچه بهتر نمودن زندگي مشترك شان كمك از مشاوره زناشويي و زندگي مشترك اقدام نمايند. اين مقاله سعي ما بر اين است توجه به محدوديت مطالب مهم ترين موارد لازم را براي زوجين بر شماريم. شد كه به كاربستن موارد ذيل براي داشتن زندگي رويايي خود اهميت قائل شوند.

لزوم آموزش روابط زناشويي

لزوم آموزش روابط زناشويي توجه به اهميت حضور آن زندگي بر كسي پوشيده نيست. از لزوم آموزش روابط زناشويي ميتوان به داشتن زندگي سالم و به دور از جنجال و تعارض اشاره نمود. مسلما هيچ دو نفري هدف رسيدن به ناكامي و شكست زير يك سقف نميروند، همه چه دختر چه پسر دوست دارند وقتي شريك زندگي شان را انتخاب مينمايند يك عمر بهم تعهد دهند كه عاشقانه و همراه كنار هم به سر برند.

اما كم نيستند زوج هايي كه دنيايي از اميد و انگيزه قدم زندگي گذاشتند اما حالا صف دادگاه ها و محضر هاي طلاق، منتظرند راي دادگاه از هم جدا شوند و اين پيوند مقدس را براي هميشه قطع نمايند. وقتي آن ها مصاحبه مينمائيم جالب است كه همه به شروع عاشقانه زندگي شان اشاره ميكنند اما وقتي طي زندگي موجي از مشكلات مواجه شده اند كه توان ريشه يابي و حل ست را از آن ها ساقط نموده و چاره اي جز جدايي و طلاق براي خود نيافته اند.

لزوم مراجعه به مشاور زندگي مشترك چيست؟

جالب تر آن كه تعداد كمي از آن ها وجود اقرار به مشكلات شان و عدم توان مقابله مسائل زندگي از راهنمايي هاي مشاور يا روانشناس بهره گرفته اند و تصميم گيري هاي عجولانه و هيجاني و البته دو طرفه محض، براي خود نسخه جدايي پيچيده اند. حال اگر فقط چند ملاقات كوه افراد متخصص حوزه مشاوره زندگي زناشويي داشتند بدون شك وضع آن ها بهتر از اين بود كه داشتند. شايد براي شما سوال پيش آيد لزوم مراجعه به مشاور زندگي مشترك چيست؟

اجازه دهيد سوال شما را مثالي پاسخ دهيم. حتما براي شما هم پيش آمده است كه وقتي دچار بيماري جسمي ولو كوچك و بي خطري چون دندان د، سرماخوردگي هاي فصلي و .. ميشويد اولين توصيه خودن و اطرافيان به شما اين است كه به پزشك مراجعه نمائيد و اجازه دهيد او براين نسخه مان را بنويسد و خود سرانه كاري نكنيد.

مسفانه خيلي از افراد براي سلامتي روحي و رواني خود به اندازه تنستي جسمي ارزش قائل نيستند و وقتي دچار مشكلات روحي ميشوند خود ماني ها و بستن خود به نصيحت ها و پيشنهادات بي اصول اطرافيان سعي رفع مشكلات خود مينمايد. سخن كوه آن كه لزوم آموزش روابط زناشويي از طريق مراجعه به مشاور و روانشناس، توانمند سازي زوجين به مهارت هايي است كه نبود شان د سر ساز ترين عامل ايجاد مشكلات زندگي است.

نحوه صحيح روابط زناشويي

نحوه صحيح روابط زناشويي نياز به همكاري ست بين زوجين و مشاور دارد. برخي از زوج ها كه به وجود مشكلات شان پي برده اند و به اين كه آن ها ريشه عدم توجه به خواسته هاي دو طرفه و نياز هاي زندگي مشترك دارد بينش يافته اند اما مسفانه ميزان فعاليت و همكاري آن ها مشاور و به كار گيري رهنمود هاي روانشناس پايين ميشد و وقتي نتيجه ماه ها مراجعه به مراكز مشاوره را بي نتيجه ميبينند، مجدا به روش هاي خود ماني متوسل و راه قبلي را پيش ميگيرند. راه و نحوه صحيح روابط زناشويي توجه و به كار بستن نظرات مشاور نهفته است.

وظيفه آن ها ريشه يابي مشكلات زن و شوهر، تعيين سهم هركدام ايجاد مشكل، ارائه راهكار هاي ماني مناسب جهت رفع مسائل، دادن تكاليف خانگي براي تمرين و تسلط زوجين بر راه حل هاي جايگزين و پيگيري و مداومت تلا ش ها و پيشرفت هاي حاصل از آموزش مهارت ها ميشد.

مقابل زوجين موظف هستند مشاور همكاري لازم را داشته شند و پيدا كردن مشكلات اساسي او را همراهي نمايند. همان طور كه لا ذكر آن رفت اين مشكلات ميتوانند دامنه متنوعي شد از عدم تقسيم كار گرفته بي توجهي به نيازهاي اساسي زوجين(جنسي- عاطفي). تصور غلط ديگري كه بين زوج ها ديده ميشود اين ور است كه ما از روانشناس و مشاور انتظار راهكار و معجزه داريم و حضور ما اين مسير كمرنگ و بي اهميت مينمايد واقع اين مشاور است كه يد براي نجات زندگي ما تلاشي نمايد و ما مقابل هيچ كاري نميتوانيم بكنيم. اين ها همان دسته اي هستند كه بعد ها براي خود طلاق و جدايي را تجويز مينمايند چون به نقش خود ايجاد مشكلات توجهي ندارند.

آموزش روابط زناشويي پيش از ازدواج

آموزش روابط زناشويي پيش از ازدواج به اندازه آموزش حين زندگي مشترك مهم و ضرورت دارد. دوران قبل از ازدواج دوراني است كه دو طرف هنوز بهم تعهدي ندارند و تجربه زندگي مشترك را ندارند به همين دليل اكثرا نقاط مثبت و تفاهم بر انگيز همديگر را ملاقات ميكنند و به همين دليل خود را خوشبخت ترين زوجي تصور ميكنند كه هرگز دچار تنش و مشكل و اختلاف نظر نميشوند. حال آن كه اكثر مسائل بعد از ورود به زندگي و تجربه كنار هم بودن نمود مييابد.پس قبل از اين كه دختر و پسر وارد زندگي شوند حتما لزوم آموزش روابط رناشويي پيش از ازدواج مطرح ميگردد. از جمله مواردي كه قبل از ازدواج يد به زوج هاي جوان و عاشق توصيه نمود شناخت نياز ها و وظايف زناشويي است. دوره زندگي مشترك، دوره “من من كردن” و لجزي هاي قبل از هل نيست.

بدون آموزش روابط زناشويي چه مشكلاتي به ر خواهد آمد؟

دو نفر دنيايي از عقايد و نياز هاي مختلف هم به زندگي مسترك متعهد ميشوند بنابراين عدم توجه و آگاهي از اين نياز ها ميتواند زمينه ساز بزرگ ترين اختلافات و تبديل عشق به نفرت شود. بنابراين دوره هاي آموزش قبل از ازدواج حتما يد دو طرف را نسبت به خواسته ها و اولويت بندي آن ها و نحوه ارضاي صحيح آگاه نمود. براي مثال براي اقايان نياز جنسي و توجه معقول به آن از گرايشات اصلي براي ورود به زندگي مشترك ميشد. حال تصور كنيد همسر شان توجه و بر آورده كردن اين نياز مهم بي توجه و بي اطلاع شد. چه مشكلاتي به ر خواهد آمد؟

ازطرفي جلب محبت و مورد توجه واقع شدن زن توسط مرد دليل اصلي خانوم ها براي تشكيل زندگي مشترك ميشد كه ناديده گرفتن آن توسط آقايان ميتواند زمينه ساز بروز مشكلات روحي و رواني خانوم ها و اختلاف هاي زناشويي شد. هميشه گفته اند پيشگيري بهتر از مان است.

بنابراين مجهز كردن دختر و پسر هاي شرف ازدواج و دم بخت به انواع مهارت هاي زندگي و نوع روابط زناشويي به عنوان سپري محكم برابر بلا ها و مشكلات زندگي مشترك عمل مينمايد.


بيشتر بخوانيد: مشاوره خانواده تلفني


فوايد روابط زناشويي لذت بخش

فوايد روابط زناشويي لذت بخش براي آن دسته از زوج هايي كه خود را موظف به يادگيري مهارت هاي زندگي و آموزش نموده اند قابل رويت ميشد. داشتن رابطه اي عاشقانه، احساس مهم بودن و ارزش تلقي شدن زندگي طرف مقابل، توجه به نيازهاي يكديگر و تلاش براي برآورده شدن صحيح آن ها، تقسيم مسئووليت، كاستن از فشاهاي رواني ناشي از اختلافات، الگوي مناسب و صحيحي براي فرزندان شدن، مشورت و كمك گرفتن از هم حل مسائل، داشتن اوقات لذت بخشي از هم بودن، و ساختن خاطراتي شيرين از زمان هاي هم بودن و … همگي به فوايد روابط زناشويي لذت بخش اشاره دارد.

مشكلات روابط سرد زناشويي

مشكلات روابط سرد زناشويي ست برعكس فوايد روابط زناشويي موفق كه بين زوج هاي موفق ديده ميشد بين زن و شوهر هايي كه حل پيش پا افده ترين مشكلات خود عاجز و ناتوان هستند به چشم ميخورد. روابط زناشويي سرد واقع ريشه ناشناخته بودن نياز ها و عدم توجه به آن ها را دارد. بنابراين از مشكلات روابط سرد زناشويي ميتوان به محيط متشنج و نا آرام زندگي، اختلاف نظر و جنگ و جدال مداوم، نارضايتي از زندگي مشترك، افسردگي و استرس هاي رواني (اكثرا خانوم ها آن مواجه ميشوند)، عدم كنترل اعصاب و رفر هاي پرخاشگرانه (بيشتر بين آقايان)، نبود الگوي تربيتي مناسب براي فرزند پروري، گرايش به مصرف مواد و روابط نامشروع بين آقايان، خيانت دو جانبه اشاره نمود.

سوالات متداول

آموزش روابط زناشويي به چه مواردي ميپردازد؟

به انواع مهارت هاي زندگي سالم از جمله مهارت هاي ارتطي، حل مسئله، نياز هاي جنسي، نيازهاي عاطفي.

منظور از روابط زناشويي سرد چيست؟

به روابطي اشاره دارد كه زن و شوهر قل نياز ها و وظايف هم بي توجه و بي اطلاع هستند و استفاده از روش هاي نا ست و چالش برانگيز سعي حل مشكلات شان دارند.

آموزش روابط زناشويي چه فوايدي دارد؟

داشتن زندگي مشترك لذت بخش، توجه به خواسته ها و نيازهاي يكديگر، مجهز به مهارت هاي حل مسئله مناسب، استفاده از تكنيك هاي صحيح بر قراري مهارت هاي ارتطي و گفت و شنود، بيان صحيح نيازها، داشتن آرامش رواني، كاستن از تنش ها و تعازضات خانوادگي.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: The Bible’s Teaching on Marriage and Family

زينب رضائي————- روانشناس ليني.

آموزش روابط زناشويي قبل و بعد از ازدواج

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۸:۴۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مشكلات ازدواج دانشجويي و تشكيل خانواده

5 / 5 ( 5 votes )

مشكلات ازدواج دانشجويي مشكلاتي هستند كه قطعا هر دختر و پسري كه قصد دارند هم دوران دانشجويي ازدواج كنند از رو به رو شدن آنها ناگزير هستند . مشكلات ازدواج هاي دانشجويي مانند هر سبك ازدواج كه مشكلات خودش را دارد از قبل از ازدواج وجود خواهند داشت و سالها ممكن است بر زندگي زناشويي ثير گذار شند .

از جمله مشكلات ازدواج هاي دانشجويي كه تقري همه آن گير هستند مشكل مالي است . پسري كه وارد دانشگاه شده بخصوص دوره چهار ساله اول كاري جز س خواندن ندارد . بنابراين اين امكان هست كه از نظر جايگاه شغلي و مالي شرايط مساعدي نشد . از ديگر مشكلات ازدواج دانشجويي ميتوان به لطمه خوردن به س به دليل و بهانه ازدواج اشاره كرد . شايد زوجين دانشجو اين مطلب را انكار كنند ولي قطعا خواسته يا ناخواسته روابط احساسي بر س خواندن آنها ثير ميگذارد و معمولا اين موضوع عث افت تحصيلي ميشود . مشاوره خانواده نيز مي تواند حيطه ازدواج دانشجويي راهنماي شما عزيزان شد.

مهمترين مشكلات ازدواج دانشجويي

مهمترين مشكلات ازدواج هاي دانشجويي يد مراجعه به يك مركز مشاوره خانواده و روانشناسي بررسي شود . طي مشاوره ازدواج شما همانطور كه از مزاياي ازدواج دانشگاه ميشنويد ممكن است مشكلات ازدواج هاي دانشجويي ، مثلا مخالفت خانواده ها به دلايل مختلف نيز رو به رو شويد . خانواده ها به دليل تجربه بيشتر زندگي مشكلات ازدواج هاي دانشجويي را ديد وسيع تري ميبينند و گاهي به فرزندان خود گوشزد ميكنند . بعضي اوقات جوانان به دليل غرور جواني اين نصيحت ها را ناديده ميگيرند و به جاي دقت كردن به اين نكات آنها را پس ميزنند ‌. شايد يكي از مهمترين مشكلات ازدواج دانشجويي فراموش كردن دليل اصلي آمدن به دانشگاه شد و زوجين به دليل گيري اين رابطه از س خواندن ز بمانند . دانشجويان حتما يد هوشيار عمل كنند و به اين بخش از مشكلات ازدواج دانشجويي نيز خيلي دقت كنند .

مزايا و مشكلات ازدواج هاي دانشجويي

مزايا و مشكلات ازدواج هاي دانشجويي هم توسط خود فرد و هم توسط خانواده ها يد مورد بررسي قرار بگيرد . از طرفي كمك گرفتن از مشاوره خانواده و روانشناسي نيز بسيار كارگشا خواهد بود . مزايا و مشكلات ازدواج هاي دانشجويي را به صورت طبقه بندي شده يد مرتب كرد . غير اين صورت ممكن است براي افراد شرايط پيچيده اي به وجود بيايد . بعد از مرتب سازي آنها يد معيارهاي مهم ازدواج براي خودمان را مزايا و مشكلات ازدواج دانشجويي مقايسه كنيم . اگر موارد ذكر شده هم همخواني داشته شند ، ميتوان به روند مثبت اين ازدواج خوشبين بود و آن را مثبت ارزيابي كرد . غير اين صورت يد معيارهاي خود تغيير ايجاد كنيم يا اينكه براي تصميم گيري ره ازدواج دانشجويي بيشتر فكر كنيم .

ما يد مهمترين مشكلات ازدواج هاي دانشجويي را خوب و دقيق بشناسيم بتوانيم زندگي زناشويي موفقي را آغاز كنيم . براي شناخت بهتر مييست به مشاوره ازدواج بپردازيم . مشكلات ناشي از اين ازدواج كمتر شود .

مشاوره براي مشكلات ازدواج دانشجويي

مشاوره براي مشكلات ازدواج هاي دانشجويي يد فقط توسط افرادي كه صلاحيت اين كار را دارند انجام شود . زوجي كه قصد ازدواج دانشگاه و ازدواج دانشجويي را دارند ممكن است راه بعضي از مشكلات ازدواج هاي دانشجويي برخورد كنند . مطمئنا آنها نميتوانند تمام مسائل را تجربه خود حل و فصل كنند . مشاوره براي مشكلات ازدواج دانشجويي قطعا از يك روانشناس حرفه اي و تجربه بر ميايد . او نه تنها بررسي شرايط دختر و پسر قبل از ازدواج كمك كننده است ، بلكه ميتواند صورت بروز مشكل روند ازدواج نيز راه حل هايي ارائه كند . راه حل هاي ارائه شده توسط روانشناس علاوه بر حل مشكل زوجين بدون آسيب نيز خواهد بود و رابطه و سلامت آن را تضمين ميكند . از طرفي زوجين كمك گرفتن از روانشناس از برملا شدن مسائل خصوصي خود براي افراد ديگر جلوگيري ميكنند .

مديريت مشكلات ازدواج دانشجويي

مديريت مشكلات ازدواج هاي دانشجويي مهارتي است كه يد دختر و پسري كه ازدواج دانشجويي را انتخاب ميكنند قبل از ازدواج بدست بياورند . از مهمترين مشكلات ازدواج هاي دانشجويي كه ميتواند آسيب هاي زيادي را پي داشته شد تجربه كم زوجين است . مديريت مشكلات ازدواج هاي دانشجويي بسيار بستگي به تجربه ها و پختگي دو طرف ازدواج دارد . گاهي افراد سن كم ازدواج ميكنند و بسيار عالي و پخته مشكلات برخورد و آنها را حل ميكنند . برخي از جوانان كم سن نيز به دليل اينكه شخصيت وابسته اي دارند نميتوانند تعادل را رابطه حفظ كنند و مديريت اتفاقات و مشكلات ازدواج دانشجويي ناكام هستند . زوجين موقع انتخاب همسر حتما به رفر ها و خصوصيات شخصيتي فرد مقابل دقت كنند نه فقط به ظاهر . كمك گرفتن از خانواده ها براي شناخت پختگي و قت مديريت فرد مقابل قطعا براي جوانان كارساز خواهد بود .

داشتن ارتط سالم دانشگاه

زماني كه دانشگاه و محيط هاي آموزشي مشابه رفت و آمد ميكنيد اينكه پيشنهاد ارتط از سمت يك جنس مخالف يافت كنيد اتفاق عجيبي نيست . اين اتفاق و ارتط قطعا به دليل فعاليت هاي مشترك بين دانشجوها حادث خواهد شد . اما گاهي اوقات از طرف مقابل ميشنويم كه از رابطه ما شناخت براي ازدواج آينده را ميخواهد . اين صورت شما يد چهارچوب و روند متفاوتي را براي ارتط خود انتخاب كنيد . پسري كه براي ازدواج شما وارد رابطه شده نيد خيلي زود تلاش كند كه به حريم خصوصي شما نزديك و وارد شود . اگر خواست رابطه جنسي قبل از ازدواج را به دليل اينكه مثلا شما را قطعا همسر خود ميداند يافت كرديد سريعا رابطه را قطع كنيد . فردي كه شما واقعا قصد ازدواج دارد به جسم و روح شما احترام ميگذارد . بنابراين هر خواست ازدواجي حقيقي نيست .

وظيفه خانواده ها انتخاب همسر

خانواده ها و والدين به دليل تجربه زندگي مشترك و كسب كردن اطلاعات مورد موضوع ازدواج قطعا منبع بزرگي از تجربه براي ما محسوب ميشوند . شما قطعا يد از اين منبع بزرگ استفاده كنيد . به اين دليل كه نه براي شما هزينه اي دارد نه نحوه مشورت دادن چيزي را از شما يغ ميكنند . آرزوي قلبي خانواده ها بدون شك خوشبخت شدن فرزندشان ازدواج و زندگي زناشويي او است . خانواده ها نيز يد بوجود آوردن فضاي امن رواني و عاطفي براي فرزندشان از او حمايت كنند . خانواده ها يد مورد نحوه شناخت فرد مقابل موضوعاتي مانند ثت و استقلال شخصيت و بعد معنوي و رفري فرد نظر خود را احترام به فرزندشان انتقال دهند . اين صورت جوانان ميتوانند بدون صرف هزينه مالي و روحي و كاملا مطمئن از راهنمايي ها و انرژي خوبي كه از مهرني آنها ميگيرند بهرمند شوند .

چه چيزهايي را يد انتخاب هم دانشگاهي بررسي كنيم ؟

بررسي هاي مربوط به طرف مقابل مسائل زيادي است كه اگر به كاملي آنها را مورد تفكر قرار دهيم ميتوانيم بهتر تصميم بگيريم . به چند نكته از آنها اشاره اي خواهيم داشت .

 • قطعا مطمئن شويد كه فرد قصدش ازدواج است نه سود جويي .
 • از خواستگار خود بخواهيد بعد از مدت كوهي خانواده ها هم آشنا شوند .
 • حتما مشاوره خانواده و روانشناسي را دستور كار خود به منظور شناخت كامل قرار دهيد .
 • مورد گذشته فرد حتما اطلاعات كامل و صحيح را از او بخواهيد و از صحت آن مطمئن شويد .
 • قطعا مطمئن شويد كه سطح نزديكي از سطوح اجتماعي ، خانوادگي ، فرهنگي ، مالي و … قرار داريد .
 • از وابسته شدن و احساسات كور از همان ابتدا جلوگيري كنيد تصميم عاقلانه تري بگيريد .

خدمات مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره ازدواج دانشجويي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Variation in the Relationship Between Education and …

مشكلات ازدواج دانشجويي و تشكيل خانواده

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۱۵:۲۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

نكات مهم انتخاب درست براي ازدواج چيست ؟

5 / 5 ( 2 votes )

انتخاب ست براي ازدواج قصد و نيت هر جواني است كه شرف ازدواج قرار دارد . چگونگي يك انتخاب ست براي ازدواج از دغدغه‌هاي هميشگي والدين نيز هست . اما چگونه ميشود انتخابي ست براي ازدواج داشت ؟ پاسخ ها و پيشنهادهاي زيادي علم روانشناسي و حيطه مشاوره ازدواج براي اين موضوع ارائه شده است . اينجا به برخي از آنها مي پردازيم . اگر بخواهيم يك انتخاب ست و مناسب براي ازدواج داشته شيم . يد شرايط رواني و آرامش خاصي كه براي يك تصميم مهم لازم داريم براي ما فراهم شد . از ديگر شرايط رواني كه براي انتخاب همسر آينده لازم است . اين است كه نياز به ازدواج از طرف خود افراد و به صورت وني حس شود . ازدواجهايي كه تحت فشار يا به اجر انجام ميشود معمولا پايان خوشي ندارند و عمد به جدايي مي انجامد . مشاوره خانواده نيز مي تواند راهنماي شما بزرگواران شد.

معيارهاي انتخاب ست براي ازدواج

معيارهاي انتخاب ست براي ازدواج گذشته به رسم سنت بر عهده خانواده ها بود . اما اكنون به دليل پيشرفتي كه نوع تفكر بشر به وجود آمده شرايط تغيير كرده است . اكثرا جوانان و افرادي كه قصد ازدواج دارند دوست دارند مستقل تصميم بگيرند . توصيه اي كه اين زمان به جوانان ميشود كمك گرفتن از تمام امكانات موجود است . امكاناتي كه به ما كمك ميكند كه تصميم بهتري راه انتخاب ست و خوب براي ازدواج داشته شيم . امكانآتي مثل تجربه بزرگترها و اطرافيان ممكن است منبعي از اطلاعات و نصايح شند . استفاده از مشاوره ازدواج نيز ميتواند معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج را فراهم سازد . به زوجين توصيه ميشود كه براي شناختن معيارهاي انتخاب ست و مطمئن براي ازدواج ابتدا شناخت مناسبي از خود پيدا كنند . شما شناختي از نقاط ضعف و قوت خود پيدا نكنيد نميتوانيد يك انتخاب ست و مناسب براي ازدواج داشته شيد .


بيشتر بخوانيد: ملاك هاي ازدواج موفق


شرايط انتخابي ست براي ازدواج

شرايط انتخابي ست براي ازدواج به عوامل زيادي بستگي دارد . شرايط انتخاب مناسب و ست براي ازدواج از نظر سني شرايطي تعريف ميشود . كه فرد به سني رسيده شد كه بتواند ازدواج و اهداف آن را ك كند . شرايط مادي و مالي از شرايطي است كه پسرها همواره آن گيرند . چرا كه از اصلي ترين و مهمترين شرايط انتخاب ست براي ازدواج است . معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج يد توجه به شرايط هر فرد نظر گرفته شود . شرايطي كه فرد و طرف مقابلش آن قرار دارند و آن رشد كرده اند .

از ديگر معيار هاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج يد به بلوغ اجتماعي نيز توجه كرد . دو طرف يد براي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج هم صحبت كنند . براي صحبت كردن مورد موضوعي به اين مهمي به بلوغ اجتماعي نياز است . بلوغي كه طي آن دو نفر بتوانند به راحتي معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج را يكديگر محك بزنند .

انتخاب ست براي ازدواج از ديدگاه روانشناسي

انتخاب ست و مناسب براي ازدواج از ديدگاه روانشناسي انتخابي است كه بتواند ازدواج را آينده تضمين كند . زوجين يد معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج را كمك مشاوره خانواده و روانشناسي انتخاب كنند . علم روانشناسي براي كمك به موضوع ازدواج تحقيقات زيادي انجام شده است . اين تحقيقات تبديل به كبها و آموزش هايي شده كه امروزه اگر بخواهيم به راحتي دسترس است . انتخاب ست و مناسب براي ازدواج از ديدگاه روانشناسي طبقه بندي هاي بسيار منظمي را برميگيرد .زوجين هنگام كمك گرفتن از مشاوره ازدواج ميتوانند آنها آشنا شوند . گاهي زوجين زمان برسي شرايط انتخاب ست و مناسب براي ازدواج دچار هيجان ميشوند . اين هيجان گاهي ممكن است عث اشته كردن انتخاب ست و مناسب براي ازدواج بشود . اگر از آموزش هاي روانشناسي اين ب استفاده كنيم ضريب اشتهاتمان كم ميشود . به دليل اينكه يك فرد آگاه بر نحوه تصميمات ما نظارت دارد .

انتخاب ست براي ازدواج موفق

انتخاب ست و مناسب براي ازدواج موفق زماني روي ميدهد كه فرد از تمام جهات تجربه و آمادگي داشته شد . فرد مورد نظر ما يد توسط معيار هاي ازدواج خودمان بررسي شود . يد ببينيم معيارهاي ازدواج مد نظر ما را دارد ؟

يد مطمن شويم كه فلسفه و ديدگاه او نسبت به ازدواج اگر كاملا شبيه ما نيست نزديك ما شد . اگر نيست قطعا يد بسيار بيشتر مورد تشكيل خانواده او فكر كنيم . ما زندگي خود يد به همه سلايق و افكار و انديشه ها احترام كامل بگذاريم . هر كسي ميتواند سبك و راه زندگي خودش را داشته شد . اما اين مورد كسي كه ما قرار است بقيه زندگي خود را او تقسيم كنيم بسيار متفاوت است . براي اينكه يك انتخاب ست و مناسب براي ازدواج موفق داشته شيد ميتوانيد به دنياي فرد مقابل سفر كنيد . اين سفر ميتواند تصميم قطعي را براين روشن و واضح تر سازد .

معيار ظاهر جسماني ازدواج

افراد قبل از ازدواج گاهي به زماني فكر ميكنند كه مردي يا زني به عنوان همسر كنار آنهاست . شايد گاهي به رفر و ويژگي هاي اخلاقي همسر آينده فكر كنند شايد هم نه . اما حتما به ظاهر و چهره و نوع پوشش طرف مقابل اشان فكر و گاهي خيال پردازي ميكنند . گاهي اين تصورات و خيال پردازي ها به توقعات و و معيارهاي ازدواج طرف مقابل تبديل ميشود .

يعني مثلا اگر فرد مورد نظر فلان ويژگي از ظاهر را نداشته شد من به ويژگي هاي ديگر او كمتر تهميت ميدهم . شما كاملا محق هستيد كه ظاهر طرف مقابلن را برسي كنيد و راجع به آن نظر بدهيد . اما اين نكته را هيچگاه فراموش نكيد كه ظاهر ماندني نيست . طبيع به چيزي كه ماندني نيست نميتوان تكيه كرد . پس اگر طرف مقابل شما ويژگي هاي ديگر و مورد قبول است ولي چهره معمولي دارد او را به راحتي كنار نگذاريد . اينجا لازم است حتما شناخت بيشتري از فرد مقابل كسب كنيد .

ثير شناخت هويتي فرد مقابل از خودش

زماني كه حال برسي معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج هستيد به نكته اي حتما يد توجه كنيد . فرد مقابل شما كه قصد ازدواج شما را دارد يد از لحاظ هويت برسي شود . يعني اينكه ما يد مطمئن شويم كه فرد از خود يك تعريف كامل دارد . يد مطمئن شويم كه دوران هاي نوجواني و جواني دچار بحران هويت نشده شد . اگر شده است قطعا يد از مان اين موضوع فرد مطمئن شويم . فردي كه هنوز تكليفش خودش روشن نيست نميتواند آينده روشني براي شما تعيين كند . شما نميدانيد چه سبك زندگي او را راضي ميكند . پس نميتوانيد بصورت قاطع و خيالت راحت يك سبك زندگي را انتخاب كنيد . انتخاب ست و مناسب براي ازدواج يد جامع شد . اين نيز از گزينه هاي مهم است كه يد به آن بپردازيد . اين راه از كمك روانشناس خانواده و مشاورازدواج غافل نشويد .

عشق هاي هيجاني

شايد اين جمله را بسيار شنيده شيم كه من عاشق او هستم به هر قيمتي او را ميخواهم . اين جمله از نشانه هاي عشق هاي كور كورانه است . انتخاب ست و مناسب براي ازدواج اين همه معيار و فاكتور معرفي شده است . قطعا براي اين كه ازدواج خوب بسيار مهم است و جامعه ثير گذار . از اين رو كه يك ازدواج خوب قطعا يك خانواده و پي آن جامعه سالم و خوب را بهمراه مياورد . ازدواج هايي كه آن منطق و عقل دخالت ندارند قطعا محكوم به شكست هستند . يا انتها به جدايي مي انجامد يا به سرخوردگي و افسردگي و سردي دو طرف . هميشه انتخاب ست و مناسب براي ازدواج زوجين يد منطق و دور انديشي را حتما وارد سير تصميم گيري خود بكنند . چرا كه شكست ازدواج به دليل عشق هاي كور كورانه از بدترين شكست ها ميشد .

خدمات مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معيارهاي ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Whom to marry is the most important decision a woman will

نكات مهم انتخاب ست براي ازدواج چيست ؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۱۷:۰۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

روانشناسي كودك ۳ ساله و نكات مشاوره اين كودكان

5 / 5 ( 1 vote )

روانشناسي كودك ۳ ساله امري نيازمند توجه و بسيار مهم است و البته يد بدانيم همه ۳ ساله ها متفاوت هستند و ممكن است نرخ هاي مختلف رشد و پيشرفت يابند .اگر نگران پيشرفت فرزند خود هستيد يا اگر او نمي تواند كارهايي را انجام دهد كه براي زمان كوه انجام مي شود. مهم است كه از مشاوره روانشناسي يا روانشناسي كودك استفاده كنيد . اگر چيزي نمو ذهني و فكري كودك اشته شد ، فهميدن آن اوايل سه سالگي به شما كمك خواهد كرد و راه مان دارد . غير اين صورت خوب است بدانيد كه فرزند شما به طور خاص به شيوه خاص خود نمو مي يابد و ممكن است هرگز تغيير نكند و اين از نكات اهميت روانشناسي كودك ۳ ساله است . مشاوره خانواده نيز مي تواند زمينه تربيت كودك راهنماي شما شد.

كودك ۳ ساله شما ابتداي يادگيري نحوه برخورد ديگران است . او مي تواند احساسات قوي خود را حدودي بهتر از آنچه كه دو سالگي انجام ميداد ، كنترل كند اما هنوز هم احتمال دارد برخي از بي كنترلي ها را داشته شد . او شروع به ك مهارت هاي اجتماعي مانند تقسيم داشته هايش مثل خوراكي يا عروسك و مهرني هم سالانش مي كند و مي تواند اين مهارت ها را براي مدت كوهي تمرين كند و از انجام آن حتي احساس خرسندي و شادي كند .


بيشتر بخوانيد: روانشناسي كودك ۷ ساله


نكات روانشناسي كودك سه ساله

نكات روانشناسي كودك سه ساله مبحثي بسيار گسترده است كه اين جا به چند نمونه آن اشاره ميكنيم . دنياي وني براي كودك سه ساله شما بسيار قتمند است . گاهي اوقات برايش دشوار است كه تعيين كند مرز بين « وانمود كردن » و « واقعيت » چيست . به عنوان مثال ، آيا جادوگران واقعا ميتوانند شما را طلسم كنند يا اين كه كودكان وقتي لها را ميپوشند مانند كبهايي كه ميخوانند پرواز مي كنند ؟! كودك سه ساله علاقه مند به وغ گفتن نيست ، اما گاهي اوقات واقعيت وني و بيروني اش مخلوط مي شوند . او دوست خواهد داشت كه مورد اين چيزهاي مهم شما صحبت كند . نكته مهم از نكات روانشناسي كودك سه ساله اينست كه هرگز به اشتهات كودك خود نخنديد و هنگام توضيح دادن چيزها ، اطلاعات كوچك يا ساده به آنها بدهيد .

مشاوره و روانشناسي كودك ۳ ساله

مشاوره و روانشناسي كودك ۳ ساله همانطور كه مبحث قبل گفته شد امري حائز اهميت است . گاها شما احساس مي كنيد كودكن شما را فراموش كرده مثلا كودك ۳ ساله شما حاضر به ترك خانه دوست اش نيست ، او خواست شما را براي زگشت به خانه پرب اسب زي ها به سمتن ناديده مي گيرد و وجود يادآوري هاي مكرر كه مجاز نيست وسايلش را خانه بريزد ، كاميون هاي خود را به طرف پله ها هل مي دهد . چرا اين كارهاي او براي شما خيلي شگرف است ؟ اينها مبحث نكات روانشناسي كودك سه ساله اموري عادي هستند .

روانشناسي كودك سه ساله امري مشهود است كه كودك ان كمتر از كودك نوپا وابسته به شماست و اكنون هويت قوي تر و امن تري دارد . او حتي ممكن است بيشتر اوقات لجزي و سركشي كند . سعي كنيد مشاوره و روانشناسي كودك سه ساله خود را آخرين حد ممكن جدي بگيريد . زيرا تربيت فرزند يكي از مهم ترين وظايف خانواده ميشد .

روانشناسي كودك ۳ ساله لجز

روانشناسي كودك ۳ ساله لجز بسيار سخت تر از روانشناسي كودك سه ساله حالت معموليست اما راهكارهاي خاص خود را دارد مثلا هنگامي كه از كودك سه ساله لجوج خود بخواهيد كه براي ناهار به خانه برگردد ، او فرياد مي زند : « نه حالا نه ! » وقتي اين برخورد او روبرو مي شويد بر رويش آغوش بگشاييد و بگوييد كه مي دانيد سخت است كه دوسن خود را ترك كند ، اما يك ناهار خوشمزه خانه آماده است . ايده اين است كه به او نشان دهيد كه به جاي اينكه بخشي از مشكلاتش شيد ، شما واقعا كنار او هستيد . روانشناسي كودك ۳ ساله سعي كنيد عصني نشيد ( حتي اگر مقابل ديگران احساس خودكشي كنيد ) . مهرن شيد ، و عين حال جديت داشته شيد .

نكات روانشناسي كودك سه ساله لجز

روانشناسي كودك سه ساله لجز و توجه به مبحث مشاوره و روانشناسي كودك سه ساله يد بدانيد سه ساله ها نياز دارند كه مواقعي خاص محدود شوند ، بنابراين محدوديت ذهني آنها را تنظيم كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه فرزند شما چه چيزي را متوجه ميشود . مثلا به او بگوييد : “به ياد داشته شيد ، هميشه يد دست من را پاركينگ ماشين ها نگه داريد ” و يا ” فراموش نكن كه مكان هاي شلوغ نزديك به خيان نشوي ” اگر كودك شما مستأصل است رسيدن به راه حل ها ي فكري او همكاري كنيد .

به عنوان مثال ، اگر او به خواهر كوچكش نگاه ميكند و احساس مي كند كه شما به او بي توجهي ميكنيد ، راهي پيدا كنيد كه او زمان خاص خود را شما داشته شد . اگر از رختخواب بيرون ميايد و مي ترسد ، چون از ريكي مي ترسد ، يك چراغ خواب اق خواب او بگذاريد روانشناسي كودك سه ساله ترس از ريكي امري بديهي و عاديست .


بيشتر بخوانيد: روانشناسي كودك ۶ ساله


روانشناسي كودك ۳ ساله نافرمان

روانشناسي كودك ۳ ساله نافرمان مانند روانشناسي كودك سه ساله لجز راه هاي مشترك فراوان دارد يكي از راه ها اينست كه مثلا تقويت رفر خوب كودك سه ساله به جاي توجه به لجاجت و نافرماني راه بسيار موثر تري براي كشيدن او به سمت اعمال مثبت است سعي كنيد اقدام خود را به ستي انجام دهيد . مثل گفتن اين جمله ساده ” از تو تشكر ميكنم براي آويختن كت به چوب لسي ! ” يا ” اين بسيار مفيد است كه شما اسب زين را خواهر كوچك خود ! ” . جين نلسن ، نويسنده كب مجموعه رشته هاي مثبت ، مي گويد : هنگامي كه يك كودك بد رفري مي كند از ون احساس وحشتناكي مي كند .

” ما اين ايده را ك كرديم كه براي اينكه بچه ها بهتر عمل كنند نيازمند راهنمايي و تربيتند ، آيا ما يد تنبيه و رفر غلط آنها را بدتر كنيم ؟ ” انجام اين كار تنها مي تواند رفر منفي بيشتري توليد كند .

همچنين نظر داشته شيد كه نظم دهي به كودك سه ساله شما به معناي كنترل آن نيست به اين معني است كه او را كنترل كردن خود ياري كنيد . توجه به روانشناسي كودك سه ساله نافرمان ، مجازات ممكن است او را كوه مدت تغيير دهد ، اما تنها به اين دليل كه او مي ترسد و اثر طولاني مدتش بيشتر مخرب است . بهترين كار اين است كه روش تربيت ست شما فرزندن كاري انجام دهد كه ست است و تشويق شما روز را براي او سرگرم كننده تر مي كند يا عث مي شود او احساس خوبي داشته شد .

نكات روانشناسي كودك سه ساله نافرمان

اگر كودك سه ساله نافرمان و لجزن مدت طولاني تري نسبت به قبل رفرهاي اشته را كنار نگذارد ، به او يك هشدار بدهيد كه صورت ادامه دادن به او يم اوت ميدهيد . روانشناسي كودك سه ساله نافرمان اين نكته به شما اين امكان را مي دهد كه فرزندن قبل از زمان مشخص كار خود را متوقف كند ( نكات يد به كودك سه ساله نافرمان چند ر قبل از آنكه متوجه اش شود ، يادآوري شود . ) زمان داده شده از طرف شما براي فكر كرد به كار اشتهش يا اصطلاحا يم اوت كودك شما يد از ديگران دور شد و از فعاليت هاي سرگرم كننده و صفحه نمايش گوشي و تلويزيون نيز منحرف شود ، اما جايي شد كه بتوانيد به او نظارت كنيد . يك آكادمي آمريكايي يم اوت كودكان را استفاده از سن كودك به اضافه يك سال توصيه مي كند .

بنابراين كودك ۳ ساله مي تواند يك يم اوت ۴ دقيقه اي را يافت كند . روانشناسي كودك سه ساله راه ديگر براي كمك به كودك نافرمان ۳ ساله استفاده نكردن از نيد ها ست هدف بيشتر اين است كه بگوييد او چه چيزي مي تواند انجام دهد به جاي چيزي كه نمي تواند انجام دهد . بنابراين به جاي گفتن ، ” نه ، جاي لگد زدن خانه نيست ! ” بگوييد بياييد بيرون برويم و تمرين كنيم . اگر او قبل از شام يك مخلوط بستني بخواهد ، بگويد او مي تواند يكي پس از غذا داشته شد يا يك ميان وعده مناسب تر بخورد . توجه به نكات روانشناسي كودك سه ساله هر كدام از راهكارها اگر براي شما موثر نشد ميتوانيد مراجعه به مركز مشاوره خانواده و روانشناسي چاره بهتري بيانديشيد .

خدمات مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه روانشناسي كودك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Problem Behavior in Preschoolers 3-Year-Old Child

روانشناسي كودك ۳ ساله و نكات مشاوره اين كودكان

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۷:۱۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

نكات مهم انتخاب درست براي ازدواج چيست ؟

5 / 5 ( 2 votes )

انتخاب ست براي ازدواج قصد و نيت هر جواني است كه شرف ازدواج قرار دارد . چگونگي يك انتخاب ست براي ازدواج از دغدغه‌هاي هميشگي والدين نيز هست . اما چگونه ميشود انتخابي ست براي ازدواج داشت ؟ پاسخ ها و پيشنهادهاي زيادي علم روانشناسي و حيطه مشاوره ازدواج براي اين موضوع ارائه شده است . اينجا به برخي از آنها مي پردازيم . اگر بخواهيم يك انتخاب ست و مناسب براي ازدواج داشته شيم . يد شرايط رواني و آرامش خاصي كه براي يك تصميم مهم لازم داريم براي ما فراهم شد . از ديگر شرايط رواني كه براي انتخاب همسر آينده لازم است . اين است كه نياز به ازدواج از طرف خود افراد و به صورت وني حس شود . ازدواجهايي كه تحت فشار يا به اجر انجام ميشود معمولا پايان خوشي ندارند و عمد به جدايي مي انجامد . مشاوره خانواده نيز مي تواند راهنماي شما بزرگواران شد.

معيارهاي انتخاب ست براي ازدواج

معيارهاي انتخاب ست براي ازدواج گذشته به رسم سنت بر عهده خانواده ها بود . اما اكنون به دليل پيشرفتي كه نوع تفكر بشر به وجود آمده شرايط تغيير كرده است . اكثرا جوانان و افرادي كه قصد ازدواج دارند دوست دارند مستقل تصميم بگيرند . توصيه اي كه اين زمان به جوانان ميشود كمك گرفتن از تمام امكانات موجود است . امكاناتي كه به ما كمك ميكند كه تصميم بهتري راه انتخاب ست و خوب براي ازدواج داشته شيم . امكانآتي مثل تجربه بزرگترها و اطرافيان ممكن است منبعي از اطلاعات و نصايح شند . استفاده از مشاوره ازدواج نيز ميتواند معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج را فراهم سازد . به زوجين توصيه ميشود كه براي شناختن معيارهاي انتخاب ست و مطمئن براي ازدواج ابتدا شناخت مناسبي از خود پيدا كنند . شما شناختي از نقاط ضعف و قوت خود پيدا نكنيد نميتوانيد يك انتخاب ست و مناسب براي ازدواج داشته شيد .


بيشتر بخوانيد: ملاك هاي ازدواج موفق


شرايط انتخابي ست براي ازدواج

شرايط انتخابي ست براي ازدواج به عوامل زيادي بستگي دارد . شرايط انتخاب مناسب و ست براي ازدواج از نظر سني شرايطي تعريف ميشود . كه فرد به سني رسيده شد كه بتواند ازدواج و اهداف آن را ك كند . شرايط مادي و مالي از شرايطي است كه پسرها همواره آن گيرند . چرا كه از اصلي ترين و مهمترين شرايط انتخاب ست براي ازدواج است . معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج يد توجه به شرايط هر فرد نظر گرفته شود . شرايطي كه فرد و طرف مقابلش آن قرار دارند و آن رشد كرده اند .

از ديگر معيار هاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج يد به بلوغ اجتماعي نيز توجه كرد . دو طرف يد براي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج هم صحبت كنند . براي صحبت كردن مورد موضوعي به اين مهمي به بلوغ اجتماعي نياز است . بلوغي كه طي آن دو نفر بتوانند به راحتي معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج را يكديگر محك بزنند .

انتخاب ست براي ازدواج از ديدگاه روانشناسي

انتخاب ست و مناسب براي ازدواج از ديدگاه روانشناسي انتخابي است كه بتواند ازدواج را آينده تضمين كند . زوجين يد معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج را كمك مشاوره خانواده و روانشناسي انتخاب كنند . علم روانشناسي براي كمك به موضوع ازدواج تحقيقات زيادي انجام شده است . اين تحقيقات تبديل به كبها و آموزش هايي شده كه امروزه اگر بخواهيم به راحتي دسترس است . انتخاب ست و مناسب براي ازدواج از ديدگاه روانشناسي طبقه بندي هاي بسيار منظمي را برميگيرد .زوجين هنگام كمك گرفتن از مشاوره ازدواج ميتوانند آنها آشنا شوند . گاهي زوجين زمان برسي شرايط انتخاب ست و مناسب براي ازدواج دچار هيجان ميشوند . اين هيجان گاهي ممكن است عث اشته كردن انتخاب ست و مناسب براي ازدواج بشود . اگر از آموزش هاي روانشناسي اين ب استفاده كنيم ضريب اشتهاتمان كم ميشود . به دليل اينكه يك فرد آگاه بر نحوه تصميمات ما نظارت دارد .

انتخاب ست براي ازدواج موفق

انتخاب ست و مناسب براي ازدواج موفق زماني روي ميدهد كه فرد از تمام جهات تجربه و آمادگي داشته شد . فرد مورد نظر ما يد توسط معيار هاي ازدواج خودمان بررسي شود . يد ببينيم معيارهاي ازدواج مد نظر ما را دارد ؟

يد مطمن شويم كه فلسفه و ديدگاه او نسبت به ازدواج اگر كاملا شبيه ما نيست نزديك ما شد . اگر نيست قطعا يد بسيار بيشتر مورد تشكيل خانواده او فكر كنيم . ما زندگي خود يد به همه سلايق و افكار و انديشه ها احترام كامل بگذاريم . هر كسي ميتواند سبك و راه زندگي خودش را داشته شد . اما اين مورد كسي كه ما قرار است بقيه زندگي خود را او تقسيم كنيم بسيار متفاوت است . براي اينكه يك انتخاب ست و مناسب براي ازدواج موفق داشته شيد ميتوانيد به دنياي فرد مقابل سفر كنيد . اين سفر ميتواند تصميم قطعي را براين روشن و واضح تر سازد .

معيار ظاهر جسماني ازدواج

افراد قبل از ازدواج گاهي به زماني فكر ميكنند كه مردي يا زني به عنوان همسر كنار آنهاست . شايد گاهي به رفر و ويژگي هاي اخلاقي همسر آينده فكر كنند شايد هم نه . اما حتما به ظاهر و چهره و نوع پوشش طرف مقابل اشان فكر و گاهي خيال پردازي ميكنند . گاهي اين تصورات و خيال پردازي ها به توقعات و و معيارهاي ازدواج طرف مقابل تبديل ميشود .

يعني مثلا اگر فرد مورد نظر فلان ويژگي از ظاهر را نداشته شد من به ويژگي هاي ديگر او كمتر تهميت ميدهم . شما كاملا محق هستيد كه ظاهر طرف مقابلن را برسي كنيد و راجع به آن نظر بدهيد . اما اين نكته را هيچگاه فراموش نكيد كه ظاهر ماندني نيست . طبيع به چيزي كه ماندني نيست نميتوان تكيه كرد . پس اگر طرف مقابل شما ويژگي هاي ديگر و مورد قبول است ولي چهره معمولي دارد او را به راحتي كنار نگذاريد . اينجا لازم است حتما شناخت بيشتري از فرد مقابل كسب كنيد .

ثير شناخت هويتي فرد مقابل از خودش

زماني كه حال برسي معيارهاي انتخاب ست و مناسب براي ازدواج هستيد به نكته اي حتما يد توجه كنيد . فرد مقابل شما كه قصد ازدواج شما را دارد يد از لحاظ هويت برسي شود . يعني اينكه ما يد مطمئن شويم كه فرد از خود يك تعريف كامل دارد . يد مطمئن شويم كه دوران هاي نوجواني و جواني دچار بحران هويت نشده شد . اگر شده است قطعا يد از مان اين موضوع فرد مطمئن شويم . فردي كه هنوز تكليفش خودش روشن نيست نميتواند آينده روشني براي شما تعيين كند . شما نميدانيد چه سبك زندگي او را راضي ميكند . پس نميتوانيد بصورت قاطع و خيالت راحت يك سبك زندگي را انتخاب كنيد . انتخاب ست و مناسب براي ازدواج يد جامع شد . اين نيز از گزينه هاي مهم است كه يد به آن بپردازيد . اين راه از كمك روانشناس خانواده و مشاورازدواج غافل نشويد .

عشق هاي هيجاني

شايد اين جمله را بسيار شنيده شيم كه من عاشق او هستم به هر قيمتي او را ميخواهم . اين جمله از نشانه هاي عشق هاي كور كورانه است . انتخاب ست و مناسب براي ازدواج اين همه معيار و فاكتور معرفي شده است . قطعا براي اين كه ازدواج خوب بسيار مهم است و جامعه ثير گذار . از اين رو كه يك ازدواج خوب قطعا يك خانواده و پي آن جامعه سالم و خوب را بهمراه مياورد . ازدواج هايي كه آن منطق و عقل دخالت ندارند قطعا محكوم به شكست هستند . يا انتها به جدايي مي انجامد يا به سرخوردگي و افسردگي و سردي دو طرف . هميشه انتخاب ست و مناسب براي ازدواج زوجين يد منطق و دور انديشي را حتما وارد سير تصميم گيري خود بكنند . چرا كه شكست ازدواج به دليل عشق هاي كور كورانه از بدترين شكست ها ميشد .

خدمات مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معيارهاي ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Whom to marry is the most important decision a woman will

نكات مهم انتخاب ست براي ازدواج چيست ؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۶:۱۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)