مشاوره روانشناسي زوجين مشاوره روانشناسي زوجين .

مشاوره روانشناسي زوجين

مشاوره مسائل زناشويي

۵٫۰
۰۱

مشاوره مسائل زناشويي

مشاوره مسائل زناشويي به دو حوزه زناشويي ون خانوادگي و برون خانوادگي تقسيم ميشود . مشاوره مسائل زناشويي ون خانوادگي نيز دو بخش زنان و مردان بررسي ميشود . اينكه چرا زنان كمتر به زناشويي برون خانواده اي تن ميدهند . چرا مردان به زناشويي برون خانوادگي علاقه دارند . بحث مشاوره مسائل زناشويي به ويژگيهاي خاص زنان براي زناشويي ميپردازيم . زن وقتي از نظر عاطفي به كسي دلبستگي و علاقه نداشته شد تن به رابطه جنسي نميدهد . (البته مواردي چون تكانه هاي روحي ، عقده ها و تن فروشي شامل بحث ما نميشود ) مشاوره مسائل زناشويي متوجه ميشويم تعداد كمتري از زنان هنگام سكس به اسكاسم ميرسند . اما وجود عدم رضايت از رابطه جنسي خود به اين رابطه ادامه ميدهند . چون زنان رابطه عاطفي رابطه جنسي را تحت الشعاع قرار ميدهد .

مشاوره مسائل زناشويي اين رابطه را وجود اينكه خيلي محكم است رد ميكند . رابطه جنسي نرمال هردو طرف يد به مرحله اسكاسم برسند و ارضا شوند . زن براي ادامه زندگي تن به اين زناشويي ميدهد . حاليكه از نظر روحي مرد نيز نياز دارد ارضا شدن زن را احساس كند . زنان به چند دليل به اينگونه رابطه تن ميدهند . سنتهاي ما هميشه از زن شرم خواسته احقاق حقش . اما مرد براي زناشويي زنان بي شرم را بيشتر ميپسندد . زناني كه متقاضي هستند . به چند ر زناشويي يك شنه روز تن ميدهند . ديگر اينكه چون مرد اجازه دارد چند همسر داشته شد زن زناشويي بسيار محطا نه برخورد ميكند . غافل از اينكه همين امر يكي از دلايل رو آوردن مرد به زنان ديگر است . به بحث مشاوره مسائل زناشويي زهم خواهيم پرداخت .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني زناشويي


مشاوره مسائل زناشويي آنلاين

مشاوره مسائل زناشويي آنلاين ميتواند كمك بزرگي شد براي اينكه از راه ست روابط جنسي مطلع شويم . زنان و مردان يد نيازهاي خود را اين رابطه بيان كنند . مشاوره مسائل زناشويي آنلاين بهترين فرصت براي كساني است كه از نوع روابط بيخبر هستند . مشاوره مسائل زناشويي آنلاين شما يك صفحه مطالب زيادي مورد زناشويي صحيح خواهيد ديد پس از آن ممكن است از شما بخواهند فرم پر كنيد يادن شد اسم مستعار اين مشاوره شركت نماييد چون برخي از سايتها براي نشان دادن مشاوره آن را نمايش ميدهند . سپس صداقت كامل به سوالات جواب دهيد . هر سايت يك چت روم هم دارد كه شما ميتوانيد از طريق چت سوالات خود را بيان كرده و پاسخ بگيريد . اينگونه موارد به سايتهايي مورد اعتماد مراجعه نماييد . يك كامپيوتر و يا مويل راحت ميتوانيد مشاوره آنلاين بگيريد .

مشاوره مسائل زنا شويي آنلاين اشراف كامل به روحيات زن و مرد به مشاوره ميپردازد . كارشناسان روانشناسي مسائل جنسي از انحرافات روابط جنسي نيز مطلع هستند . راه هاي كنترل از سوي خود شخص و راه برخورد همسر اين مسئله را ميدانند . مسفانه كساني كه انحراف جنسي دارند به جاي مشاوره آن را از همسر پنهان ميكنند . آنهامجبور ميشوند براي اين مسئله به دامان كساني پناه ببرند كه از وي سودجويي كرده و حتي اخاذي ميكنند . بهتر است بدانيم انحراف جنسي نه به معناي بد بودن بلكه به اين معنا است كه اين افراد به گونه اي ديگر ارضا ميشوند كه معمول نيست . معمول نبودن عيب و عار نيست بلكه تفاوت است . تفاوت نه گناه است و نه ننگ دارد . پس بهتر است بي نگ يك مشاوره خانواده انجام دهيم مارا به يك كارشناس خبره معرفي كند .

مركز مشاوره مسائل زناشويي

مركز مشاوره مسائل زناشويي توجه به نيازهاي جامعه تشكيل شده است . يك مركز مشاوره مسائل زناشويي از بخشهاي مختلف مشاوره ،مان و معرفي تشكيل شده است . يك مركز مشاوره مسائل زناشويي به صورت حضوري ، تلفني و آنلاين به مراجعان خود مشاوره ميدهد . اين مراكز شما را از كم و كيف يك رابطه سالم و لذتبخش مطلع ميكنند . رابطه حسي و زناشويي بسيار حساس و ظريف است . شما وقتي همسر خود ارتط برقرار ميكنيد و به او عشق و علاقه داريد اين يك رابطه زي خواهدشد . به اين شرط كه بتوانيد اين عشق را او هم ببينيد . مردان براي يك رابطه جنسي نياز به عشق و دوست داشتن ندارند آنها هنگام نياز هر كسي ميتوانند رابطه برقرار كنند . آنها هنگام نياز كمتر ميتوانند خود را كنترل كنند اما فقط نيازشان برطرف ميشود .

تمام تفاسيراگر رابطه زناشويي علاقه و حس عاطفي همراه شد فراموش ناشدني خواهد شد . يك زن براي همسرش نيازي نيست مانند هنرپيشه هاي پورن رفر كند . ولي لازم است يك رابطه لذتبخش و خوب داشته شد . مرد يد تحريك شدن همسرش را ببيند . زن يد يك رابطه شاد و خوب برقرار كند ولي اين بدان معنا نيست كه براي همسرش فيلمهاي غير واقعي زي كند . همين كه مرد احساس كند همسرش خوب تحريك شده ، خوب عشقزي ميكند و خوب به مرحله اسكاسم رسيده لذتبخش است . پس بهتر است به جاي هنرپيشگي براي همسر خود واقعي شيم . اگر همسرمان نميتواند مارا خوب تحريك كند به او بگوييم . هر كسي نقاط تحريك پذير ارگانيسم بدنش آشنايي دارد كه يد به همسرش بگويد . راجع به مدت رسيدن به اسكاسم به همسرش بگويد زناشويي براي زن و مرد دلچسب شود .

مشاوره مسائل زناشويي تلفني

مشاوره مسائل زناشويي تلفني نيز يك تلفن ميسر ميشود و بسيار مفيد است . مشاوره ازدواج نيز بهتر است تركيبي از زناشويي داشته شد . لازم است دختران و پسران جوان ماكه ميخواهند ازدواج كنند براي زناشويي نيز مشاوره بگرند . اين مشاوره حتي براي زنان و مرداني كه تجربه زناشويي دارند نيز لازم است . مشاوره مسائل زناشويي تلفني فقط براي افراد مهل نيست يك دختر يا يك پسر بهتر است مورد زناشويي صحيح بداند . روانشناسي زناشويي نيز مهم است و يد هر كسي مورد آن اطلاعاتي داشته شد . زناشويي فقط همبستر شدن نيست . يك زناشويي خوب فاكتورهاي مناسب خود را دارد كه يد براي زناشويي خوب اعمال شود . زناشويي به خارج از خانه كشيده نشود . اين زناشويي هميشه شاد و دلگرم زندگي كنيم .

يك مشاوره تلفني ابتدا يد شما و همسرن روانكاوي شويد . سپس توجه به روحيات شما و همسرن توصيه هايي بگيريد . يك زناشويي خوب نياز به امنيت خاطر دارد . اقي كه ممكن است رفت و آمد شد مكان مناسبي براي زناشويي نيست . به كودكان خود احترام بگذاريد و اق خواب آنها را از هفت سالگي جدا كنيد . به آنها بيا موزيد هيچگاه وارد اق خواب شما نشوند . از آنها بخواهيد قبل ازخواب تمام نيازهاي خود از قبيل مسواك زدن ، دستشويي رفتن و اب خوردن و غيره را مرتفع سازند . اينصورت نيازي نيست مدام اق خواب شما زده شود . اق خواب يد مكاني مناسب و دلنشين شد و تمام نيازهاي زناشويي همانجا مرتفع شود . لس خواب زن و شوهر يد مناسب زناشويي شد . بدن هردو تميز ولطيف شد . ز هم اينره خواهيم گفت .


بيشتر بخوانيد: مشاوره زندگي مشترك


بهترين مشاوره مسائل زناشويي

بهترين مشاوره مسائل زناشويي مشاوره ايست كه توجه به روحيات زن و مرد انجام شود . مشاوره تكنفره مشاوره اي ناقص خواهد بود . بهترين مشاوره مسائل زناشويي مشاوره ايست كه كامل شد . اين مشاوره يد مشاوره كودك نيز گنجانده شود . وضعيت كودك خانواده و ارتط زناشويي . كودكي كه نيمه شب گريه ميكند مسلما اجازه نميدهد والدين زناشويي خوبي داشته شند . يد مراقب شيم كودك مورد زناشويي ما كنجكاو نشود . جدا كردن مكان خوابش هفت سالگي اين مشكل راحتتر حل ميشود . اگر فقط هنگام زناشويي از بخواهيم وارد اق خواب نشود كنجكاو خواهد شد و چه بسا ناگهاني وارد شود و يا پنهاني نگاه كند . مركز مشاوره زناشويي آويژه براي شما شادي و خوشحالي آرزومند است .

خدمات مركز

براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره زناشويي و زندگي مشترك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Marriage Counselor | Online Counseling Website

نويسنده: زهره حبيبي نوده

مشاوره مسائل زناشويي

از

09353000102


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۰:۳۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايطي كه يك ازدواج خوب بايد داشته باشد چيست ؟

۵٫۰
۰۱

ازدواج

ازدواج را ميتوان پديده‌اي معرفي كرد كه سرشار از احساسات متفاوت مانند ترس ، هيجان ، كنجكاوي ، علاقه ترديد و … است . شايد دهه هاي پيش ازدواج ها هرگز به پيچيدگي و سختي الان نبود و تنها به روش سنتي شكل مي گرفت كه آمار موفقيت نيز آن بسيار بيشتر بود . اما دگرگوني هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و پيچيدگي هاي زندگي نسب من امروزي شرايطي را ايجاد كرده است كه ازدواج به يك مقوله پيچيده جوانب و حواشي بسيار تبديل شود كه نتوان مسئله ازدواج را به سادگي گذشته مطرح و مورد آن تصميم گرفت .

كيدها و حساسيت هايي كه مورد ازدواج مطرح است به دليل آمار لاي طلاق جامعه ميشد . آماري كه هشدار مي دهد بررسي مسئله ازدواج ها نيازمند توجه بيشتر به همه لايه ها و جوانب مختلف آن است قابل انكار نيست كه روز به روز انسان ها و شخصيت آنها حال پيچيده شدن مي شد پيچيدگي هايي كه شناخت آنها را مشكل روبرو مي كند و چنين به نظر مي آيد كه پيش تر رفتن دنياي من امروزي به لايه هاي شخصيتي انسان ها افزوده مي شود و همين امر تناسب بين انسان ها را سخت تر كرده است .

كنار اين مسئله ، گسترش روابط اجتماعي و دنياي الكترونيك ، ديدگاه مردم به زندگي مشترك ، اهداف و خواسته هاي افراد مورد همسر و ازدواج ها بسيار تغيير كرده است چنان كه هر روز شاهد كاهش آمار ازدواج و افزايش سن ازدواج هستيم .

پاسخ به سوالات :

هرگاه سخن از ازدواج به ميان مي آيد هزاران سوال ذهن افراد نقش مي بندد كه هركدام به جنبه خاصي از ازدواج اشاره دارد . برخي از اين سوالات شامل موارد زير هستند . هدف از ازدواجهاي امروزي چيست ؟ بهترين زمان ازدواجي موفق چه زماني است ؟ بهترين شرايط براي ازدواج ها چيست ؟ مهمترين معيارها ازدواج چه هستند ؟ چه چيزهايي مي توانند ضامن ازدواجي موفق شند ؟ چگونه فرد مناسب خود را براي ازدواجي موفق پيدا كنيم و … .

اينها سوالاتي هستند كه ذهن ما را مورد ازدواج حتما به خود گير خواهند كرد شايد به برخي از آنها بتوان به سادگي پاسخ داد اما قطعاً سوالاتي هستند كه پاسخ آنها نمي تواند ساده و ابتدايي شد سوالاتي كه نيازمند دانش كافي ، مهارت و تجربه اين ره هستند ، براي مثال تناسب بين شخصيت افراد كه آيا مي توانند كنار يكديگر زندگي مسالمت آميز و تعالي داشته شند يا خير . تشخيص اين مسئله گاه از قت تشخيص فرد خارج و دچار نوعي گمراهي ميشود .

اين جا ميتوان به اهميت مشاوره قبل از ازدواجي پي برد . كارشناسان و روانشناساني كه خصوص مشاوره خانواده ، ازدواج ها و روابط اجتماعي فعاليت مي‌كنند بر اثر كسب دانش و سال ها تجربه اين زمينه و بر اساس اصول علم روانشناسي خصوص انسان ازدواج ها و روابط بين انساني مي توانند تشخيص فاكتورهاي اصلي شخصيت افراد و سنجش اين فاكتورها و معيارها تشخيص دهند كه آيا سازگاري لازم و كافي مي تواند بين دو تيپ شخصيتي شكل بگيرد يا خير . از اين رو مي‌توان قبل از تصميم گيري شركت جلسات مشاوره ازدواجها به نتيجه بهتري دست پيدا كرد .


بيشتر بخوانيد:دغدغه هاي ازدواجهاي جوانان چيست ؟


شرايط ازدواج

شرايط ازدواج يكي از جنبه هاي مورد بحث زمينه ازدواجها ميشد كه شامل جنبه هاي اجتماعي ، اقتصادي و شخصيتي خاص خود ميشود . شرايط ازدواج مورد دختران پسران تفاوت‌ هاي خاص خود را دارد اما مواردي نيز داراي نقاط مشترك هستند همينطور شرايط ازدواجي از فردي به فرد ديگر متفاوت است . شرايط ازدواج را ميتوان از جنبه ديدگاه فرد براي انتخاب همسر و يا شرايط خود فرد براي اقدام به ازدواج بررسي كرد .

شرايط ازدواج را هرگز نمي‌توان براي شخصي ديكته كرد و نمي‌توان گفت شخص داشتن موارد خاصي مي تواند مورد ازدواج اقدام كند . همانگونه كه شاهد هستيم برخي داشتن شرايط به ظاهر ايده‌ آل موفق به ازدواج نشده اند حال آنكه فردي شرايطي نه چندان مطلوب توانسته است تشكيل خانواده دهد . از اين رو شرايط ازدواج براي يك فرد مي تواند ساده و قابل وصول و براي ديگري سخت و پيچيده شد اما به طور كل مورد ازدواجها يك سري شرايط و ايده آل ها و ملاك ، به صورت پيش فرض براي تشكيل يك ازدواجي موفق وجود دارد .


بيشتر بخوانيد:معيار زنان براي همسر آينده


انواع شرايط ازدواج

برخي از اين شرايط به ويژگي هاي فردي شخص بر مي‌گردد و برخي ديگر به شرايط اجتماعي و مادي او مربوط است . از مهم‌ترين شرايط ازدواجها كه هم مورد پسران و هم مورد دختران صدق مي كند و مي توان گفت اولويت هستند مي توان به بلوغ فرد اشاره كرد . اين بلوغ شامل بلوغ جنسي ، فكري و بلوغ اجتماعي مي شد ، يعني فرد يد كاملا از نظر روحي رواني و شخصيتي پذيراي زندگي مشترك شد ، بتواند مسئوليت‌ زندگي مشترك را به ستي بپذيرد ، مهارت زندگي را خود احساس كند ، علاقه و تمايل به خانواده و تشكيل زندگي مشترك را داشته شد ، ك ستي از چيستي زندگي مشترك و تعهدات آن داشته شد و بتواند كنار زندگي مشترك نقش اجتماعي خود را جامعه به ستي ايفا كند .

بدون شك زماني كه فرد بلوغ لازم را موارد گفته شده پيدا نكند شرايط ازدواجها را نخواهد داشت . از شرايط ازدواج مي توان به جنبه مادي آن اشاره كرد . منظور از جنبه مادي صرفا پول و آمد نمي شد . از شرايط ازدواج مادي كه امروزه توقعات افراد مطرح است مي توان به داشتن زييي ظاهري ، موقعيت اجتماعي ، موقعيت شغلي ، تحصيلات ، آمد و مورد پسران خدمت سرزي اشاره كرد .

موارد گفته شده از جمله شرايط ازدواج مي شد كه به طور معمول مورد انتظار هستند . اما مواردي نيز شرايط ازدواجها نسبي و سليقه ميشود يعني ممكن است تحصيلات و يا ميزان آمد براي طرف مقابل شرايط ازدواج مطرح نشد و كيد او بر تناسب شخصيتي و فرهنگي شد و بر عكس … .


بيشتر بخوانيد:ويژگي هاي يك همسر خوب چيست ؟


ازدواجهاي اينترنتي

ازدواج اينترنتي يكي از شيوه هاي ازدواج است كه گسترش دنياي مجازي ، روز به روز شاهد افزايش آن هستيم ازدواجهاي اينترنتي كنار خود مزاياي و معايبي را خود به همراه دارد . مسفانه بيشتر افراد ازدواجهاي اينترنتي را آشنايي اينترنتي اشته مي گيرند .

هرگز نمي توان منكر شد كه ازدواجهاي اينترنتي دامنه آشنايي فرد افرادي كه همسو اهداف و مسير زندگي او هستند را بيشتر مي كند مانند افرادي كه انجمن هاي نويسندگي مجازي هستند و يكديگر آشنا مي‌شوند و يا براي مثال زماني كه دو پزشك يك سايت يا انجمن علمي آشنا مي شوند . به طور معمول مشكلي كه مورد ازدواج اينترنتي وجود دارد اين است كه افراد سعي نمي‌كنند كه رابطه خود را به سمت دنياي واقعي سوق دهند و آن را مسير ست هدايت كنند چارچوب ست به شناخت لازم از طرف مقابل دست پيدا كنند .

نكته :

نكته حائز اهميتي كه مورد ازدواجهاي اينترنتي و به طور كلي آشنايي هايي كه فضاي مجازي صورت مي گيرد وجود دارد اين است كه بسياري از افراد ، شخصيت و موقعيت آنها انتزاعي مي شد و به دنل اين مي‌تواند مواردي مانند سوء استفاده ، كلاهبرداري و اخاذي ، آزار و اذيت جنسي و روحي شكل بگيرد . ازدواجهاي اينترنتي مي تواند توجه به توسعه جهاني ، يكي از شيوه‌ هاي موفق ازدواجي شد به شرطي كه رعايت اصول و تحت شرايط صحيح كنترل و هدايت شود .

يعني فرد پس از آشنايي فضاي مجازي طرف مقابل ، زماني كه احساس كرد او تناسب است و ملاك هاي اوليه يكديگر را دارند ، رابطه را به سمت رابطه واقعي دنياي حقيقي سوق دهد و منطق آن را پيش ببرد .


بيشتر بخوانيد:تهديد ها و فرصت هاي ازدواجهاي اينترنتي چيست ؟


ازدواج سنتي

ازدواجهاي سنتي اصيل ترين ، معمول ترين و معقول ترين شكل و شيوه ازدواجها جامعه ما بوده است كه هنوز هم توجه به من شدن زندگي ها و توسعه جهاني طرفداران خود را دارد . ازدواجهاي سنتي همواره نكات مثبت خود را از گذشته كنون به همراه داشته است . ازدواجهاي سنتي معمولا فرد هرگز به قصد سرگرمي و يا برقراري ازدواج ها و رابطه موقت پيش قدم نمي شود و چون ازدواجهاي سنتي نقش اصلي ازدواج و مقدمه آن بر عهده خانواده ها مي شد ، رابطه مسيري منطقي و رعايت اصول پيش مي رود .

اعتقاد برخي بر اين است كه توجه به تحولات فرهنگي ، اجتماعي و تغيير سبك زندگي ديگر نمي‌توان به ازدواجهاي سنتي تكيه كرد . يد گفت كه ازدواجهاي سنتي طول زمان انعطاف خود را ثابت كرده است يعني مي توان قالب ازدواجهاي سنتي و اصول و پايه‌ هاي ارزشمند آن به اقتضاي تحولات فرهنگي و نياز هاي موجود ، انعطاف لازم را مورد آن به خرج داد . به اين معنا كه مقدمه ازدواجهاي سنتي ايجاد فرصت آشنايي كافي به صورت دوران نامزدي يا حتي خارج از فضاي نامزدي تحت رضايت خانواده ها دو طرف ارتط بيشتري را برا كسب شناخت لازم از يكديگر برقرار كند به نتيجه مورد نظر مورد داشتن تفاهم يكديگر برسند .


بيشتر بخوانيد:فوايد ازدواجها سن پايين ،گذري به ديدگاه ها


بهترين شكل ازدواج

پس مي توان گفت كه اگر خانواده ها پروسه ازدواجهاي سنتي انعطاف لازم را به خرج دهند و فرصت آشنايي و شناخت را به دختر و پسر بدهند ، هنوز هم ازدواجهاي سنتي بهترين و اصولي ترين شكل ازدواجها مي شد و مي توان گفت تنها نكته منفي كه مورد ازدواجهاي سنتي وجود دارد اين است كه برخي از خانواده ها فرصت آشنايي را به زوج نمي‌دهند و بلافاصله رابطه را رسمي ميكند كه اين امر عث مي‌شود دختر و پسر بدون شناخت و بدون ايجاد علاقه اوليه لازم ، گير يك رابطه جدي شوند كه ممكن است پس از آن مشكلاتي مانند عدم تفاهم و علاقه بروز كند مسئله اي كه مورد ازدواج هاي سنتي ضرورت دارد مشاوره قبل از هر ازدواجي ميشد ، كارشناس متخصص زمينه مشاوره خانواده ميتواند راهنمايي زوج مسير ست آن را به سمت ازدواجي موفق هدايت كند .


بيشتر بخوانيد:ازدواجهاي سالم و پايدار چگونه است ؟


سايت ازدواج

سايت ازدواج يكي از فعاليت‌ هايي است كه زمينه ازدواجهاي اينترنتي صورت گرفته است به اين صورت كه افراد ثبت نام اين سايت ها و ارائه بيوگرافي مختصري از خود داوطلب آشنايي يكديگر مي شوند . نكته مهمي كه مورد سايت ازدواج ها وجود دارد اين است كه اكثريت اين سايت ها مجوز قانوني فعاليت ندارند و سايت ها نامعتبر و به دور از قوانين و اصول لازم هدايت مي‌شوند به همين دليل بيشتر شخصيت ها سايت ازدواجهاي انتزاعي و به قصد سرگرمي ميشد .

همچنين برخي از آشنايي ها سايت ازدواج به مواردي مانند تجاوز جنسي ، كلاهبرداري ، اخاذي تهديد و … ختم مي شود چرا كه همانطور كه گفته شد اكثريت اين سايت‌ ها مجوز لازم را ندارند و هدف مديران اين سايت ها تنها كسب آمد مي شد و اهميتي به فعاليت كاربران نمي‌دهند . به گفته رئيس مركز پليس ف تنها سايتي كه به صورت رسمي و قانوني اين مورد حال فعاليت مي شد و فعاليت آن مورد ييد مقامات مربوطه قرار گرفته است و از فيلتر هاي مشخص عبور كرده است سايت ازدواج سامانه ملي همسان گزيني مي شد و تنها فعاليت ها و قوانين اين سايت توانسته است تأييديه لازم را كسب كند .


بيشتر بخوانيد:محيط هاي سالم براي دوست يابي


هدف از ازدواج موقت

تحقيقي كه مورد افراد داراي عضويت سايت ازدواج صورت گرفته است به گفته اكثريت آنها بيشتر آشنايي ها به قصد سرگرمي و برقراري ازدواج موقت ميشد و همينطور آن حجم بسياري از اطلاعاتي كه فرد از خود معرفي مي كند وغ مي شد و حتي بسياري از موارد از اسم مستعار استفاده مي‌كنند و برخي افراد داشتن چندين اكانت اين سايت‌ ها پي فريب ديگران و كلاهبرداري مي شند .

اما نمي توان منكر شد ازدواج موفق به خصوص سايت معتبري مانند همسان گزيني نيز صورت گرفته است . ازدواج هايي كه آن شخصيت افراد كاملاً واقعي بوده و بنا به دلايلي نتوانسته اند فرد مناسب خود را دنياي واقعي آشنا شوند و هدايت آشنايي اينترنتي خود مسير ست به نتيجه مطلوب دست پيدا كرده اند .


بيشتر بخوانيد:ازدواجهاي سفيد و عواقب آن چيست ؟


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره آنلاين ازدواج موفق به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : ۸ Essentials for a Healthy Marriage – Becoming Minimalist

شرايطي كه يك ازدواج خوب يد داشته شد چيست ؟

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۱:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

بهترين سن براي ازدواج

۵٫۰
۰۱

بهترين سن براي ازدواج

بهترين سن براي ازدواج چه سني است ؟ آيا براي همه افراد يك سن مشخص و دقيق براي ازدواج مناسب است ؟ يعني ازدواج سن هايي غير از آنچه كه گفته شده است به نتيجه مناسبي نمي رسد ؟ اين مقاله مي خواهيم به دنل پيدا كردن بهترين سن براي ازدواج بگرديم و ببينيم چه چيزي عث مي شود كه اين سن مناسب شناخته شود و چه چيزي موجب مي شود اين سن را مناسب بدانند. پس ما همراه شيد اين معما را حل كنيم .

زندگي هر فرد چند انتخاب مهم وجود دارد كه سرنوشت او را تغيير مي دهد ، گاه عث ترقي و خوشبختي مي شود گاهي هم او را به پايين ترين نقطه مي رساند .

يكي از اين انتخاب هاي مهم ، انتخاب رشته دانشگاهي است كه تماما زندگي شما را بر مي گيرد و حتي روي افرادي كه شما معاشرت پيدا مي كنند نيز ثير مي گذارد . پس از عبور از اين انتخاب به مهم ترين مسئله و چالش زندگين يعني انتخاب همسر آينده و ازدواج برمي خوريد . به حال به اهميت اين انتخاب فكر كرده ايد ؟

حتما اطرافن كساني را ديده ايد كه قبل از ازدواج زندگي معمولي و چه بسا بي انگيزه اي داشته اند اما پس از ازدواج به دليل داشتن همسري كه تمام مراحل زندگي كنار آن ها است چق انگيزه شده اند و به چه موفقيت هايي دست پيدا كرده اند .

و يا برعكس افراد شاد و انگيزه اي كه بعد از ازدواج دچار افسردگي مي شوند و تمام انگيزه هايشان را از دست مي دهند . پس اهميت يك يار و همدم مناسب را دست كم نگيريد . حال نكته اين است كه بدانيد چه چيزي موجب اين همه تغيير مي شود ؟

عامل مهم پيدايش زندگي آرام

يكي از مهم ترين عوامل يك زندگي آرام و مناسب پيدا كردن بهترين سن براي ازدواج است . بهترين سن براي ازدواج هر فرد منحصر به خودش است اما توجه به تحقيقات ، روانشناسان ميانگين سني را نظر گرفته اند كه تقري براي همه افراد صدق مي كند . اين تحقيقات نشان مي دهد كه مناسب ترين اختلاف سني بين دختر و پسر حدودا ۵ سال است و اين اختلاف مي تواند حداقل ۴ سال و حداكثر ۷ سال نيز شد . اما برخي افراد ممكن است هوش تر شند و يا زودتر به اين بلوغ عقلي برسند نتيجه مي توانند زود تر ازدواج كنند .

بهترين سن براي ازدواج وابسطه به عوامل زيادي است كه از جمله آن مي توان به بلوغ فكري و بلوغ جنسي و بلوغ عاطفي افراد اشاره كرد كه نتيجه همه اين بلوغ ها فرد را به يك انسان لغ تبديل مي كند كه آگاهي كامل مي تواند ره همسر آينده و ازدواجش تصميم بگيرد . براي پيدا كردن بهترين سن براي ازدواج لازم است هر فرد را توجه به شرايط زندگي و شرايط عقلي خودش بسنجيم ، براي اينكه اين سنجش ست صورت بگيرد مي توانيم از مشاوره ازدواج كمك بگيريم .


بيشتر بخوانيد:بهترين سن ازدواج از نظر روانشناسي


بهترين سن براي ازدواج از نظر كارشناسان

بهترين سن براي ازدواج از نظر كارشناسان براي دختران بين ۲۲ ۲۵ و براي پسران ۲۷ ۲۹ سالگي است .

البته اين سن بهترين سن براي ازدواج از نظر كارشناسان توجه به شرايط اقتصادي كه حال حاضر بر جامعه حاكم است نظر گرفته شده است چرا كه نظر گرفتن شرايط اقتصادي و ديگر عوامل به اين نتيجه رسيده اند .

نظر گرفتن بهترين سن براي ازدواج از نظر كارشناسان همواره به اين صورت است كه سن دختر از پسر كم تر است زيرا تحقيقات ثابت كرده دختران سنين پايين تري به بلوغ عقلي مي رسند نتيجه اين اختلاف سني بين دختر و پسر افكار و طرز تفكر هردو به يكديگر نزديك تر مي شود .

پس يد به شما اطمينان دهيم كه آنچه كه به عنوان بهترين سن براي ازدواج از نظر كارشناسان ذكر كرده اند كاملا علمي و ثابت شده است اما نظر داشته شيد هميشه استثنا وجود دارند .


بيشتر بخوانيد:بهترين زمان ازدواج چه سني است ؟


بهترين سن براي ازدواج از نظر اسلام

بهترين سن براي ازدواج از نظر اسلام هم مشخص شده است . همانطور كه مي دانيد دين اسلام بسيار به ازدواج سفارش شده است اندازه اي كه پيامبر (ص) فرموده اند : كسي كه ازدواج مي كند نيمي از دينش را كامل كرده است .

دين اسلام به ازدواج سفارش شده است و ازدواج را از سني كه دختر و پسر به بلوغ جنسي مي رسند مناسب دانسته اما اينكه شرط ازدواج افراد فقط برطرف كردن نياز جنسي شد را غلط مي داند و بهترين سن براي ازدواج از نظر اسلام را زماني مي داند كه فرد به بلوغ فكري نيز رسيده شد و عاطفه و مهر نيز بتواند انتخاب صحيحي داشته شد .

خداوندي كه انسان ها را آفريده است و از نياز هاي ما خبر است امكان ندارد به ازدواج و اين نياز فطري و غريزي انسان ها بي توجه بوده شد نتيجه قرآن بسيار رابطه ازدواج صحبت كرده است .

البته قرآن سوره نسا بيشتر به حداقل سن ازدواج اشاره نموده است كه دختر و پسر به بلوغ جنسي رسيده اند اما به طور كامل محدوديت سني قرار نداده و به ازدواج ملاك هاي ساده بسيار سفارش كرده است .
بهترين سن براي ازدواج از نظر اسلام بيشتر سنين پايين است زيرا دين اسلام معتقد است هرچه سن فرد لاتر مي رود هم ملاك هايش سخت گيرانه تر مي شود هم ممكن است دچار طغيان هاي جنسي شود بنابر اين ازدواج را عقل و منطق و ملاك هاي ساده تر را سفارش مي كند جايي گفته مي شود فرشتگان هنگامي كه فرد مجردي قدم بر زمين مي گذارد او را نفرين مي كنند .


بيشتر بخوانيد:موافقان و مخالفان ازدواج سنين نوجواني


بهترين سن براي ازدواج خانم ها

بهترين سن براي ازدواج خانم ها طي ساليان متغير بوده است . اما كليتي از نظر كارشناسان بهترين سن ازدواج براي خانم ها نظر گرفته شده است از سن ۲۳ ۲۶ سالگي است .

البته تغيير اين ميانگين سني گاهي تغيير مي كند زيرا سال هاي اخير بر خلاف گذشته ازدواج سنين لا مرسوم شده است و تفكرات عامه مردم نسبت به سن ازدواج تغيير كرده است .

گذشته هاي دور كه ازدواج سنين پايين تر مرسوم بود خانواده ها تصميم گيرنده ازدواج دختران بودند و رسيدن به سن حداقل بلوغ جنسي و فكري را مناسب براي ازدواج مي دانستند كه اين امر امروزه يك طرز فكر غلط تلقي مي شود .

امروزه دختران اين سرزمين بلوغ كامل عقلي انتخاب هاي خود را تعيين مي كنند و بيشتر خود را انتخاب همسر موظف مي دانند و خانواده ها تنها اين انتخاب ياري دهنده هستند و دخالت مستقيمي اين انتخاب ندارند .


بيشتر بخوانيد:آسيب هاي ازدواج زود هنگام جوانان چيست ؟


بهترين سن براي ازدواج پسران

بهترين سن براي ازدواج پسران نيز توسط كارشناسان و مشاوران نيز مشخص شده است و همواره سعي شده سني را نظر بگيرند كه پسر هم به لحاظ مالي و هم به لحاظ اجتماعي و فكري فرصت مناسبي را داشته شد به جايگاه مناسبي برسد .

بهترين سن براي ازدواج پسران بين سنين ۲۶ ۲۸ سالگي تلقي مي شود زيرا سنين نظر گرفته شده پسران معمولا هم به خدمت سرزي رفته اند هم از لحاظ اقتصادي برنامه آينده خود را چيده اند و قطعا از لحاظ عقلي و فكري مي توانند انتخاب مناسب و عاقلانه اي را داشته شند اين سن معمولا پسران نگاه ها و افكار زودگذر براي انتخاب همسر آينده را كنار گذاشته اند و منطق ست و ماندگار ملاك هايي را كه از همسر خود انتظار دارند را مشخص مي كنند .

اما نكته اي كه اين روز ها يد بيشتر و بيشتر به آن توجه داشته شيم اين است كه حتما قبل از ازدواج چند جلسه به مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره خانواده مراجعه كنيم ما را اين انتخاب مهم ما را ياري كنند .


بيشتر بخوانيد:سن ازدواج پسر و معيارهاي آن چيست ؟


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره آنلاين قبل از ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : Best Age to Get Married: What Math Tells Us | Time

بهترين سن براي ازدواج

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۴:۴۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مناسب ترين و بهترين اختلاف سني براي ازدواج

۵٫۰
۰۱

بهترين اختلاف سني براي ازدواج

بهترين اختلاف سني براي ازدواج يكي از سوالات متداول جوانان قبل از ازدواج است . اين اختلاف سني نمي تواند به شكل يك قانون شد و همه افراد داشتن بهترين اختلاف سني براي ازدواج خوشبخت تلقي نمي شوند اما رعايت آن مي تواند يكي از دلايل خوشبختي افراد شد .

معمولا هنگامي كه مي شنويم يكي از اطرافيان شرف ازدواج فردي است كه ما او را نمي شناسيم يكي از سوالاتي كه احتمالا از او مي پرسيم اين است كه چند سال اختلاف سني داريد ؟ و اغلب به طور عادي اختلاف بين ۲ ۷ سال برايمان معمول به نظر مي رسد اما اگر چيزي از ده سال به لا يا بر عكس كوچك تر از سن خود او را بشنويم اينكه برايش آرزوي خوشبختي مي كنيم اما به خوشبختي اش به طرز مشكوكي نگاه مي كنيم . اين ور به طور معمول منطقي است زيرا همين اختلاف سني زياد يا كم ثيرات مستقيم و غير مستقيم زيادي بر زندگي افراد مي گذارد كه به مرور زندگي مشترك آشكار مي شود .

بهترين اختلاف سني براي ازدواج از سال ها قبل به شكلي مرسوم بوده است كه سن پسر از سن دختر بيشتر مي شد اين اتفاق به اين دليل است كه بلوغ فكري دختران به طور ثابت شده نسبت به بلوغ فكري پسران زودتر رخ مي دهد نتيجه اين اختلاف سني مي توان اختلاف بلوغ فكري بين دختر و پسر را از بين برد زندگي مشترك راحت تر متوجه خواسته هاي يكديگر شوند . البته يد نظر بگيريم كه بسياري از پسرها هم زمان دختران همسن شان به همان اندازه از بلوغ فكري دست پيدا مي كنند و نتيجه ترجيح مي دهند همسر آينده شان همسن خودشان شد .


بيشتر بخوانيد:ازدواج اختلاف سني زياد


اختلاف سني مناسب

اختلاف سني مناسب موجب مي شود شور و نشاط هر دو فرد زندگي به يك اندازه شد و تمام مراحل زندگي كنار و همراه يكديگر شند و حتي موجب مي شود هر دو به يك سو براي آينده نگاه كنند و خواسته ها و آرزو هاي نزديك به هم را داشته شند و هر دو انرژي براي رسيدن به خواسته هايشان تلاش كنند . داشتن بهترين اختلاف سني براي ازدواج موجب مي شود هر دو كم تر نياز به توضيح افكارشان به يكديگر شوند و به جاي آن بيشتر به دنل عملي كردن آن ها شند . پس آگاهي از بهترين اختلاف سني براي ازدواج امر مهمي است كه نيد از آن غافل شويم .

فرض كنيد اختلاف سني يك زوج بيش از ده سال شد به طور معمول چند سال ابتداي زندگي همه چيز خوب پيش مي رود اما ساليان بعد مرد كم حرف مي شود و وقتي زن از او علت را جويا مي شود احتمالا انتها صحبت به اينجا مي رسد كه تو متوجه منظور من نيستي ، كه يد بگويم به احتمال زياد هم همينطور است و اين تقصير هيچكدام نيست زيرا آن لحظه هركدام از زاويه ديد سن و سال خود و جهان بيني همان سن به ماجرا واكنش نشان مي دهند نتيجه منطقي است اگر مورد يك موضوع يكسان به نيج متفاوتي برسند و اين يكي از كوچك ترين مشكلات زندگي است كه داراي بهترين اختلاف سني براي ازدواج نيستند .


بيشتر بخوانيد:معايب و محاسن ازدواج مرد سن لا


بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج

بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر برخي روانشناسان متفاوت است . اما ميانگين بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج بين ۳ ۶ سال مي شد . البته توصيه مي شود قبل از ازدواج فردي كه به عنوان شريك زندگي آيندن انتخاب كرده ايد به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه نماييد مشاور آگاهي خود يابد كه آيا اختلاف سني شما و همسرن مناسب است و افكارن چه اندازه به يكديگر شهت دارد اين كار موجب مي شود شما قبل از ازدواج همسرن را بهتر بشناسيد و شناخت بيشتري زندگي مشتركن را آغاز نماييد .

نكته حائز اهميتي كه به كمك مشاور قبل از ازدواج ومشاور خانواده مي توانيد رابطه بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از آن آگاه شويد اين است كه آيا سطح فكري همسر آيندن كاملا مطابق سن او است يا خير . واقع گاهي ممكن است مشاور طي جلسات مشاوره يابد كه همسر شما هنوز به بلوغ فكري رده سني خودش نرسيده شد يا برعكس يابد كه او بسيار بيشتر از رده سني اش آگاه است نتيجه راهنمايي از يك مشاور آگاه و متخصص مي توانيد انتخاب بهتري داشته شيد .

همانطور كه گفتيم داشتن بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج نشان دهنده خوشبختي نيست اما مي تواند ضامن آرامش يك زندگي مشترك موفق نيز شد .


بيشتر بخوانيد:بهترين سن ازدواج از نظر روانشناسي


بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي

بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي نيز مشخص شده است . بسياري از روانشناسان معتقدند كه بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي از ۴ ۷ سال مي شد . روانشناسان انجام تحقيقات بسيار برروي رفرهاي انساني و نسبت بلوغ فكري دختران به پسران به اين نيج دست يافته اند كه بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي چند سال است .

به طور مثال هنگامي كه قبل از ازدواج به يك مركز مشاوره ازدواج مراجعه كنيد ، مشاور پرسيدن تعدادي پرسش نامه از شما و همسرن و طرح چالش هايي براي هردوي شما به نيجي دست پيدا مي كند كه مي يابد شما و همسرن چه زمينه هايي به هم شبيه هستيد و چه مواردي داراي اختلاف نظر هستيد و اين اختلاف نظر بين شما و همسرن چه اندازه ممكن است براي زندگي آينده شما خطرناك شد . بنابراين وجود مشاوران قبل از ازدواج ، بين شما و همسرن هيچ نقطه ريك و مبهمي قي نخواهد ماند .

همانطور كه مي دانيد روانشناسان آگاهي بر رفرهاي انساني و تفاوت هاي اخلاقي زن و مرد مي توانند بهترين راهنما براي اين امر شند نتيجه بهتر است به گفته آنها عمل كنيم بهترين نتيجه را بدست بياوريم .


بيشتر بخوانيد:آسيب شناسي ازدواج دير هنگام


بهترين اختلاف سني براي ازدواج پسران

بهترين اختلاف سني براي ازدواج پسران نيز معمولا به اين صورت است كه پسر از دختر بزرگ تر است . همانطور كه گفتيم اين اتفاق به اين دليل است كه بلوغ فكري دختران زود تر از پسران است . البته يكي ديگر از نكاتي كه انتخاب بهترين اختلاف سني براي ازدواج پسران موثر است اين است كه معمولا اداره خانواده به عهده مرد است نتيجه بهتر است داراي تجربه بيشتري نسبت به زن شد اداره زندگي و مواجه مشكلات توانمندتر شد . همچنين مرد به دليل حس مردانگي ذا دوست دارد حس قت داشته شد و ترجيح مي دهد همسرش به او وابسته شد و حس امنيت را از همسرش بخواهد نتيجه همسري كه از خودش كوچك تر شد را انتخاب مي كند .


بيشتر بخوانيد:سن ازدواج پسر و معيارهاي آن چيست ؟


بهترين اختلاف سني براي ازدواج دختران

بهترين اختلاف سني براي ازدواج دختران معمولا زماني است كه دختر از همسر كوچك تر شد يا همسن همسرش شد .

طبيعت زن ايجاب مي كند كه به كسي تكيه كند ، او دوست دارد مواقع سختي پشتوانه اي محكم داشته شد حس امنيت و آرامش به جنگ مشكلات زندگي برود معمولا ذات او ترجيح مي دهد كسي را انتخاب كند كه از لحاظ سني از خودش بزرگ تر شد زيرا اين حس را به او مي دهد كه او بيشترمي داند نتيجه مي تواند از تجربياتش استفاده كند .

اما نكته قابل ذكر اين است كه نمي توان يك اختلاف سني مشخص را براي همه مناسب دانست و بهترين انتخاب اين است كه شما و همسرن توجه به شرايط عقلي ، اجتماعي ، خانوادگي و … سنجيده شويد .پس اين را نظر بگيريد كه آگاهي از بهترين اختلاف سني خوب است اما هميشگي و براي همه نيست .

بهترين اختلاف سني براي ازدواج دختران را مي توان از طريق مشاوره خانواده مشخص نمود همه جوانب به ستي سنجيده شود و بهترين انتخاب صورت بگيرد .


بيشتر بخوانيد:تفاوت سني مناسب براي ازدواج


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره آنلاين قبل از ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : What Is the Ideal Age Difference for a Happy Marriage? | …

مناسب ترين و بهترين اختلاف سني براي ازدواج

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۲:۱۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مناسب ترين و بهترين اختلاف سني براي ازدواج

۵٫۰
۰۱

بهترين اختلاف سني براي ازدواج

بهترين اختلاف سني براي ازدواج يكي از سوالات متداول جوانان قبل از ازدواج است . اين اختلاف سني نمي تواند به شكل يك قانون شد و همه افراد داشتن بهترين اختلاف سني براي ازدواج خوشبخت تلقي نمي شوند اما رعايت آن مي تواند يكي از دلايل خوشبختي افراد شد .

معمولا هنگامي كه مي شنويم يكي از اطرافيان شرف ازدواج فردي است كه ما او را نمي شناسيم يكي از سوالاتي كه احتمالا از او مي پرسيم اين است كه چند سال اختلاف سني داريد ؟ و اغلب به طور عادي اختلاف بين ۲ ۷ سال برايمان معمول به نظر مي رسد اما اگر چيزي از ده سال به لا يا بر عكس كوچك تر از سن خود او را بشنويم اينكه برايش آرزوي خوشبختي مي كنيم اما به خوشبختي اش به طرز مشكوكي نگاه مي كنيم . اين ور به طور معمول منطقي است زيرا همين اختلاف سني زياد يا كم ثيرات مستقيم و غير مستقيم زيادي بر زندگي افراد مي گذارد كه به مرور زندگي مشترك آشكار مي شود .

بهترين اختلاف سني براي ازدواج از سال ها قبل به شكلي مرسوم بوده است كه سن پسر از سن دختر بيشتر مي شد اين اتفاق به اين دليل است كه بلوغ فكري دختران به طور ثابت شده نسبت به بلوغ فكري پسران زودتر رخ مي دهد نتيجه اين اختلاف سني مي توان اختلاف بلوغ فكري بين دختر و پسر را از بين برد زندگي مشترك راحت تر متوجه خواسته هاي يكديگر شوند . البته يد نظر بگيريم كه بسياري از پسرها هم زمان دختران همسن شان به همان اندازه از بلوغ فكري دست پيدا مي كنند و نتيجه ترجيح مي دهند همسر آينده شان همسن خودشان شد .


بيشتر بخوانيد:ازدواج اختلاف سني زياد


اختلاف سني مناسب

اختلاف سني مناسب موجب مي شود شور و نشاط هر دو فرد زندگي به يك اندازه شد و تمام مراحل زندگي كنار و همراه يكديگر شند و حتي موجب مي شود هر دو به يك سو براي آينده نگاه كنند و خواسته ها و آرزو هاي نزديك به هم را داشته شند و هر دو انرژي براي رسيدن به خواسته هايشان تلاش كنند . داشتن بهترين اختلاف سني براي ازدواج موجب مي شود هر دو كم تر نياز به توضيح افكارشان به يكديگر شوند و به جاي آن بيشتر به دنل عملي كردن آن ها شند . پس آگاهي از بهترين اختلاف سني براي ازدواج امر مهمي است كه نيد از آن غافل شويم .

فرض كنيد اختلاف سني يك زوج بيش از ده سال شد به طور معمول چند سال ابتداي زندگي همه چيز خوب پيش مي رود اما ساليان بعد مرد كم حرف مي شود و وقتي زن از او علت را جويا مي شود احتمالا انتها صحبت به اينجا مي رسد كه تو متوجه منظور من نيستي ، كه يد بگويم به احتمال زياد هم همينطور است و اين تقصير هيچكدام نيست زيرا آن لحظه هركدام از زاويه ديد سن و سال خود و جهان بيني همان سن به ماجرا واكنش نشان مي دهند نتيجه منطقي است اگر مورد يك موضوع يكسان به نيج متفاوتي برسند و اين يكي از كوچك ترين مشكلات زندگي است كه داراي بهترين اختلاف سني براي ازدواج نيستند .


بيشتر بخوانيد:معايب و محاسن ازدواج مرد سن لا


بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج

بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر برخي روانشناسان متفاوت است . اما ميانگين بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج بين ۳ ۶ سال مي شد . البته توصيه مي شود قبل از ازدواج فردي كه به عنوان شريك زندگي آيندن انتخاب كرده ايد به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه نماييد مشاور آگاهي خود يابد كه آيا اختلاف سني شما و همسرن مناسب است و افكارن چه اندازه به يكديگر شهت دارد اين كار موجب مي شود شما قبل از ازدواج همسرن را بهتر بشناسيد و شناخت بيشتري زندگي مشتركن را آغاز نماييد .

نكته حائز اهميتي كه به كمك مشاور قبل از ازدواج ومشاور خانواده مي توانيد رابطه بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از آن آگاه شويد اين است كه آيا سطح فكري همسر آيندن كاملا مطابق سن او است يا خير . واقع گاهي ممكن است مشاور طي جلسات مشاوره يابد كه همسر شما هنوز به بلوغ فكري رده سني خودش نرسيده شد يا برعكس يابد كه او بسيار بيشتر از رده سني اش آگاه است نتيجه راهنمايي از يك مشاور آگاه و متخصص مي توانيد انتخاب بهتري داشته شيد .

همانطور كه گفتيم داشتن بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج نشان دهنده خوشبختي نيست اما مي تواند ضامن آرامش يك زندگي مشترك موفق نيز شد .


بيشتر بخوانيد:بهترين سن ازدواج از نظر روانشناسي


بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي

بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي نيز مشخص شده است . بسياري از روانشناسان معتقدند كه بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي از ۴ ۷ سال مي شد . روانشناسان انجام تحقيقات بسيار برروي رفرهاي انساني و نسبت بلوغ فكري دختران به پسران به اين نيج دست يافته اند كه بهترين اختلاف سني مناسب براي ازدواج از نظر روانشناسي چند سال است .

به طور مثال هنگامي كه قبل از ازدواج به يك مركز مشاوره ازدواج مراجعه كنيد ، مشاور پرسيدن تعدادي پرسش نامه از شما و همسرن و طرح چالش هايي براي هردوي شما به نيجي دست پيدا مي كند كه مي يابد شما و همسرن چه زمينه هايي به هم شبيه هستيد و چه مواردي داراي اختلاف نظر هستيد و اين اختلاف نظر بين شما و همسرن چه اندازه ممكن است براي زندگي آينده شما خطرناك شد . بنابراين وجود مشاوران قبل از ازدواج ، بين شما و همسرن هيچ نقطه ريك و مبهمي قي نخواهد ماند .

همانطور كه مي دانيد روانشناسان آگاهي بر رفرهاي انساني و تفاوت هاي اخلاقي زن و مرد مي توانند بهترين راهنما براي اين امر شند نتيجه بهتر است به گفته آنها عمل كنيم بهترين نتيجه را بدست بياوريم .


بيشتر بخوانيد:آسيب شناسي ازدواج دير هنگام


بهترين اختلاف سني براي ازدواج پسران

بهترين اختلاف سني براي ازدواج پسران نيز معمولا به اين صورت است كه پسر از دختر بزرگ تر است . همانطور كه گفتيم اين اتفاق به اين دليل است كه بلوغ فكري دختران زود تر از پسران است . البته يكي ديگر از نكاتي كه انتخاب بهترين اختلاف سني براي ازدواج پسران موثر است اين است كه معمولا اداره خانواده به عهده مرد است نتيجه بهتر است داراي تجربه بيشتري نسبت به زن شد اداره زندگي و مواجه مشكلات توانمندتر شد . همچنين مرد به دليل حس مردانگي ذا دوست دارد حس قت داشته شد و ترجيح مي دهد همسرش به او وابسته شد و حس امنيت را از همسرش بخواهد نتيجه همسري كه از خودش كوچك تر شد را انتخاب مي كند .


بيشتر بخوانيد:سن ازدواج پسر و معيارهاي آن چيست ؟


بهترين اختلاف سني براي ازدواج دختران

بهترين اختلاف سني براي ازدواج دختران معمولا زماني است كه دختر از همسر كوچك تر شد يا همسن همسرش شد .

طبيعت زن ايجاب مي كند كه به كسي تكيه كند ، او دوست دارد مواقع سختي پشتوانه اي محكم داشته شد حس امنيت و آرامش به جنگ مشكلات زندگي برود معمولا ذات او ترجيح مي دهد كسي را انتخاب كند كه از لحاظ سني از خودش بزرگ تر شد زيرا اين حس را به او مي دهد كه او بيشترمي داند نتيجه مي تواند از تجربياتش استفاده كند .

اما نكته قابل ذكر اين است كه نمي توان يك اختلاف سني مشخص را براي همه مناسب دانست و بهترين انتخاب اين است كه شما و همسرن توجه به شرايط عقلي ، اجتماعي ، خانوادگي و … سنجيده شويد .پس اين را نظر بگيريد كه آگاهي از بهترين اختلاف سني خوب است اما هميشگي و براي همه نيست .

بهترين اختلاف سني براي ازدواج دختران را مي توان از طريق مشاوره خانواده مشخص نمود همه جوانب به ستي سنجيده شود و بهترين انتخاب صورت بگيرد .


بيشتر بخوانيد:تفاوت سني مناسب براي ازدواج


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره آنلاين قبل از ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : What Is the Ideal Age Difference for a Happy Marriage? | …

مناسب ترين و بهترين اختلاف سني براي ازدواج

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۷:۲۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

آسيب شناسي ازدواج دير هنگام

۵٫۰
۰۱

ازدواج دير هنگام

ازدواج دير هنگام به طور كل اصطلاحي است كه همگي ما آن آشنايي داريم و مورد آن هم مطالبي را شنيده ايم و هم به صورت عيني محيط زندگي اجتماعي خود شاهد آن بوده ايم ، اما سوالي كه مطرح است اين است كه ازدواج دير هنگام به طور دقيق از چه سني به بعد را شامل ميشود و يا براي چه دسته از افرادي اطلاق ميشود … ؟ پيش از هر چيزي يد بدانيم كه ازدواج دير هنگام به همان اندازه كه براي خانم ها قابل تعريف است مورد آقايان نيز صدق ميكند و اين پندار كه ازدواج صرفا براي خانم ها دير ميشود كاملا اشته است .

به طور كل هرگز نميتوان براي هيچ فردي سال و ماه دقيقي را تعيين كرد كه اگر آن سن فرد ازدواج نكند ازدواج دير هنگام مواجه شده است چرا كه فرد از همه نظر احساس بلوغ و آمادگي براي ازدواج نداشته شد نميتواند اين مورد اقدام كند و اين بلوغ ممكن است براي هر فردي سن خاصي شكل بگيرد .

چه موقع ازدواج دير هنگام رخ ميدهد ؟

اما ميتوان گفت اگر از سني كه فرد به طور نسبي شرايط تشكيل زندگي مشترك و آمادگي آن را دارد زماني بيش از حد معمول بگذرد ، ازدواج دير هنگام اتفاق افده است و عموما اين موارد كه فرد آمادگي نسبي همه جانبه را براي ازدواج دارد ، ازدواج دير هنگام نتيجه سخت گيري هاي بي مورد ، حساسيت هاي نابجا ، توقعات غير منطقي ، طرز تفكر و ديدگاه اشته و … ميشد .

اما طبق تحقيقات و پژوهش هاي چند ساله آسيب شناسان اجتماعي امور مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج پيامدها و معضلاتي كه امتداد ازدواج دير هنگام دامن گير فرد و به تبع آن جامعه ميشود بسيار خطرناك و حساس ميشند و اين پيامدها ايجاب ميكند كه دانش اجتماعي خصوص ازدواج دير هنگام به سطح قابل قبولي ارتقا پيدا كند .


بيشتر بخوانيد:تفاوت سني مناسب براي ازدواج


آسيب شناسي ازدواج دير هنگام

آسيب شناسي ازدواج دير هنگام به دنل چالش ها و مشكلات و معضلاتي است كه پي ازدواج دير هنگام رخ ميدهد ، شايد نگاهي سطحي يا مقياسي كوچك كه به محيط اجتماعي و خانوادگي خودمان مربوط ميشود چنين به نظر بيايد كه ازدواج دير هنگام نهاي منجر به تشويش خاطر فرد ميشود و آسيب آنچناني را به وجود نمي آورد . اما طبق آسيب شناسي ازدواج دير هنگام مسائلي كه پي ازدواج دير هنگام اتفاق مي افتد هم سلامت همه جانبه فرد و هم سلامت جامعه را به خطر مي اندازد .

آسيب شناسي ازدواج دير هنگام پس از سال ها پژوهش اين زمينه به نيج و آمار هايي دست پيدا كرده است كه هرگز نميتوان به سادگي از كنار آن ها گذشت خصوصا شرايط كنوني كه روز به روز سن ازدواج حال افزايش و آمار ازدواج حال كاهش است . پس لازم است نيج آسيب شناسي ازدواج دير هنگام به صورت دانش و فرهنگ اجتماعي به جامعه تزريق شود شاهد پيامد هاي نامطلوب آن نشيم .


بيشتر بخوانيد:تست روانشناسي ازدواج چيست ؟


پيامدهاي ازدواج دير هنگام

پيامدهاي ازدواج دير هنگام را ميتوان به چند دسته تقسيم كرد ، برخي از پيامدهاي ازدواج دير هنگام متوجه جنبه روحي رواني فرد هستند و برخي ديگر از پيامدهاي ازدواج دير هنگام جنبه جسمي و جنسي پيدا ميكنند . به طور كل افراد پس از بلوغ روحي رواني نياز به فردي كه مكمل آن ها شد و پاسخگوي نياز هاي عاطفي و روحي رواني ( امنيت ، محبت ، توجه ، حمايت ، همراهي ، همدلي … ) شد را احساس ميكنند و اين نياز قالب ازدواج ميتواند جواب داده شود چرا كه صرفا ازدواج ميتواند آرامش حقيقي روحي رواني فرد را به ارمغان بياورد ، از اين رو ازدواج دير هنگام فرد مواردي مانند اضطراب ، استرس ، تنش روحي ، افسردگي ، سرخوردگي ، پرخاشگري ، گوشه گيري ، عدم اعتماد به نفس و … رو به رو ميشود .

بهترين شكل پاسخ دادن به نياز جنسي

قابل انكار نيست كه غريزه و نياز جنسي يكي از اصلي ترين مسائلي است كه دو جنس مخالف را به يكديگر جذب ميكند و عدم پاسخگويي و سركوب آن مشكلات روحي رواني و جسمي خاصي را پي دارد ، به طور حتم هر فرهنگ و ملتي ازدواج بهترين ، سالم ترين و پذيرا ترين شكل رابطه بين زن و مرد و رابطه زناشويي بهترين شكل پاسخ دادن به نياز جنسي است .

از اين رو ازدواج دير هنگام و عدم ارضاي ميل جنسي صورتي كه فرد نتواند خود را كنترل كند ميتواند او را به راه هاي غير اخلاقي و مضر ، براي رفع نياز خود بكشاند ، كه به دنل آن انواع بيماري هاي روحي رواني و جسمي و جنسي به وجود خواهد آمد ، هرچند كه فرد ادعا كند كه بر طرف كردن ميل جنسي چارچوبي به غير از ازدواج براي او پيامدي نداشته است اما رضايت روحي رواني كه رابطه زناشويي به فرد القا ميشود هيچ رابطه ديگري پيش نخواهد آمد و به تيج كه از هيجانات جنسي كاسته شود ثير مخرب ديگر راه هاي پاسخگويي به اين نياز فرد بروز خواهد كرد .


بيشتر بخوانيد:سن ازدواج پسر و معيارهاي آن چيست ؟


معضلات اخلاقي ازدواج دير هنگام

معضلات اخلاقي ازدواج دير هنگام همانق كه ميتواند فرد و زندگي شخصي او را تحت ثير قرار دهد همان اندازه نيز ميتواند جنبه اجتماعي پيدا كند و قالب آسيب هاي اجتماعي نمود پيدا كند ، پيدا است كه جامع كنوني ما توجه به فرهنگ و ارزش هاي موجود ، ازدواج هنوز هم جايگاه خاص خود را دارد و به عنوان يك ارزش محسوب ميشود .

بنابراين ازدواج دير هنگام و دست پيدا نكردن به اعتر اجتماعي و ارزش هايي كه ازدواج به فرد ميدهد و همچنين عدم پاسخ گويي به نياز روحي تشكيل خانواده و وجود يك همراه و همينطور سركوب نياز جنسي ميتواند شخص را به انساني پرخاشگر و يا افسرده تبديل كند . حالت حاد تر از معضلات اخلاقي ازدواج دير هنگام ، فرد دچار هنجار هاي اخلاقي مي شود كه دست زدن به رفر هاي غير اخلاقي به سلامت خود و جامعه آسيب وارد كند .


بيشتر بخوانيد:ازدواج اختلاف سني زياد


مزاياي ازدواج دير هنگام

مزاياي ازدواج دير هنگام را ميتوان مقابل معايب ازدواج دير هنگام بر شمرد به عنوان يك مسئله خاكستري به ازدواج ديرهنگام نگاه شود نه يك مسئله سياه مطلق ، طبيعي است كه افزايش سن و گذشت از دوره نوجواني و هيجانات خاص آن ، فرد به سمت بلوغ شخصيتي تكامل پيدا ميكند و از نظر عاطفي و روحي رواني و به طور كل جنبه هاي مختلف شخصيت ، به ثت ميرسد و قطعا تصميماتي خواهد گرفت كه بر اساس معيار هاي سنجيده تر و اهداف مشخص تر و منطقي تر خواهد بود كه مقابل تصميمات و معيار هاي دوران نوجواني نيج بهتري را خواهند داشت و طبيعي است كه مهارت زندگي افزايش سن و كسب تجارب مختلف و سطح دانش فرد افزايش پيدا خواهد كرد .

همينطور به طور معمول از جنبه مادي نيز استقلال بيشتري پيدا خواهد كرد ، و تشكيل زندگي برا او راحت تر خواهد بود چرا كه استقلال و توان مالي كافي از لازمه هاي تشكيل زندگي مشترك ميشد .موارد ذكر شده چند مثال از مزاياي ازدواج ديرهنگام ميشند كه بسيار حائز اهميت ميشند چرا كه فقدان هر كدام ميتواند زندگي مشترك را مشكل رو به رو كند از اين رو ميتوان مطالب فوق را قالب مشاوره قبل از ازدواج كنار زوجين براي والدين ، از طريق مراكز مشاوره خانواده و روانشناسي ارائه داد ارتقاع دانش اين زمينه شاهد كاهش پيامد هاي ازدواج ديرهنگام جامعه شيم .


بيشتر بخوانيد:معايب و محاسن ازدواج مرد سن لا


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسي خدمات متنوعي را زمينه مشاوره تلفني قبل از ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : Marital pathology. A review. – NCBI – NIH

آسيب شناسي ازدواج دير هنگام

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۴:۲۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

بهترين زمان ازدواج چه سني است ؟

۵٫۰
۰۱

بهترين زمان ازدواج

بهترين زمان ازدواج همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد به معيارها و ملاك هاي مختلفي بستگي دارد و نمي‌توان سن خاصي را براي آن نظر گرفت . بهترين زمان ازدواج زماني است كه فرد چند معيار كلي را خود تشخيص دهد اين معيارها شامل بلوغ جنسي و جسمي ، بلوغ فكري و بلوغ اجتماعي مي شد ، كه هر كدام از اين سه مورد خود موارد بسياري را شامل مي شود .

بهترين زمان ازدواج به طور حتم از فردي به فرد ديگر متفاوت مي شد و همينطور مورد پسران و دختران متفاوت است . بهترين زمان ازدواج را از ديدگاه هاي مختلف مي توان مورد بررسي قرار داد و همين طور براي شرايط مختلف نظر گرفت ، مانند بهترين زمان ازدواج از نظر اسلام ، بهترين زمان ازدواج از نظر روانشناسي و يا مواردي مانند بهترين زمان ازدواج پس از طلاق يا بعد از فوت همسر و موارد اين چنيني … . به طور كل بهترين زمان ازدواج زماني است كه شخص علاوه بر بلوغ جنسي به شناخت كافي از فرديت و هويت خود دست پيدا كرده شد به عرتي شخص به خودشناسي نسبي لازم ، براي تشخيص مصلحت خود و ك چيستي زندگي مشترك پيدا كرده شد .

بهترين زمان ازدواج چه زماني است ؟

بهترين زمان ازدواج زماني است كه فرد بتواند مصالح خود را تشخيص دهد ، قت تصميم گيري را داشته شد ، به ثت روحي و عاطفي دست پيدا كرده شد ، بتواند اهدافي حقيقي و شفافي را براي زندگي خود نظر بگيرد و به چنان رشد شخصيتي دست پيدا كرده شد كه بتواند مسئوليت هايي كه همراه زندگي مشترك به وجود مي آيند را بپذيرد . علاوه بر آن بتواند كنار زندگي مشترك روابط و فعاليت‌ هاي اجتماعي خود را كنترل كند و مسير تكامل و تعالي قدم بردارد .


بيشتر بخوانيد:معايب و محاسن ازدواج مرد سن لا


بهترين زمان ازدواج براي پسران

بهترين زمان ازدواج براي پسران چه سني مي شد ؟ اين سوالي است كه ذهن بسياري از پسران و خانواده‌ ها را گير خود كرده است . اگر بخواهيم بهترين زمان ازدواج براي پسران را تعيين كنيم به طور حتم شرايط كنوني عوامل مختلفي بر اين زمان ثير مي گذارد . امروز شاهد تغيير و تحول بزرگي سبك زندگي ، توقعات و تصورات از يك زندگي ايده آل و گسترش معيارهاي مختلف براي انتخاب همسر هستيم ، از اين رو بهترين سن ازدواج براي پسران را مي‌توان زماني نظر گرفت كه فرد مواردي مانند بلوغ جنسي ، بلوغ شخصيتي ، استقلال و توان مالي را داشته شد كه بلوغ شخصيتي خود موارد متعددي را بر مي گيرد مانند مسئوليت‌ پذيري ، متعهد بودن ، اقتدار و ثت عاطفي و … .

از آنجايي كه پسران به لحاظ شخصيتي ديرتر به بلوغ مي رسند همينطور پذيرش مسئوليت هاي زندگي مشترك و كل مسئوليت‌ پذيري براي آنان سخت تر است بهتر است زماني كه فرد خود تمايل به تشكيل زندگي مشترك ندارد تحت فشار قرار نگيرد . به طور كل از نظر روانشناسي بهترين سن ازدواج براي پسران رنج سني ۲۷ ۲۹ مي شد .


بيشتر بخوانيد:سن ازدواج پسر و معيارهاي آن چيست ؟


بهترين زمان ازدواج از نظر اسلام

بهترين زمان ازدواج از نظر اسلام به صورت حداقل سن و شرايط لازم براي ازدواج پسر و دختر بيان شده است . به طور كل اسلام سن دقيقي را براي ازدواج مناسب ، نظر نمي‌گيرد و جوانان را براي امر ازدواج به سن خاصي محدود نمي كند اما آيات و روايات بسياري به امر پسنديده ازدواج و وجوه مختلف آن مستقيما اشاره كرده است و شرايط مناسب را براي بهترين زمان ازدواج بيان مي‌كند .

براي مثال مورد بهترين زمان ازدواج از نظر اسلام مي‌توان به آيه‌ شش از سوره مركه نساء اشاره كرد كه خداوند اين آيه چنين مي فرمايند ” يتيمان را آزمايش كنيد هنگامي كه لغ شده و به نكاح تمايل پيدا كردند و آنان را به ك مسائل زندگاني خود آگاهي يافتيد اموال شان را به آنان بدهيد ” استناد به اين آيه ميتوان گفت بهترين زمان ازدواج از نظر اسلام زماني است كه علاوه بر بلوغ جنسي ، قت تشخيص مصلحت خود را داشته شد و ك كافي را از زندگي مشترك و مسائل مربوط به آن داشته شد همچنين اين آيه توجه به كلمه تمايل ميتوان گفت كه طبق كلام خداوند حتي صورت آمادگي جسمي و روحي كافي ازدواج يد خواست و رضايت فرد صورت بگيرد و هيچ اجر و تحميلي آن دخيل نشد .

همينطور حداقل سني كه قرآن براي ازدواج دختران و پسران بيان شده است براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال مي شد چرا كه پسر و دختر پس از اين سن به بلوغ جسمي ميرسند اما همانطور كه گفته شد اين سنين ، سنين حداقل مي شند يعني پس از رسيدن پسر و دختر به سن ذكر شده ، وجود ديگر شرايط لازم محدوديت و مانعي براي ازدواج وجود ندارد .


بيشتر بخوانيد:تست روانشناسي ازدواج چيست ؟


بهترين زمان ازدواج بعد از طلاق

بهترين زمان ازدواج بعد از طلاق نيز به هيچ عنوان قابل تعيين و تعميم به تمامي افرادي كه طلاق را تجربه كرده اند نمي شد . قطعا و طبيع هر جدايي و طلاقي پيامد هاي خاص خود را دارد و ثيرات روحي رواني خود را بر فرد ميگذارد و بسته به شرايط طلاق و اينكه پروسه آن چق و چگونه طول كشيده است شدت آسيب روحي رواني كه بر جاي ميگذارد متفاوت است .

بيشتر موارد كه جريان طلاق نزاع ها و گيري هاي متعدد همراه است ثيرات مخرب آن بر فرد نيازمند طي دوران روان ماني ميشد ، از اين رو بهترين زمان براي ازدواج بعد از طلاق زماني است كه فرد كاملا از نظر روحي رواني احيا شده شد و خود كنار آمده شد و توانايي تشكيل زندگي مشترك جديد را خود احساس كند . يعني دوره توان اعتماد كردن ، علاقه مند شدن ، مسئوليت پذيرفتن و … را خود ببيند .

نكته مهم اين است كه هرگز نيد براي فرار از شرايط روحي دوران پس از طلاق يا لجاجت و حس انتقام جويي به ازدواج مجدد فكر كرد ، مشاوره خانواده بهترين راهنما اين شرايط مي شد از اين رو ميتوان از طريق مشاوره خانواده و روانشناسي و يافت مشاوره قبل از ازدواج آمادگي خود را براي تشكيل مجدد زندگي مشترك سنجيد چرا كه مسئله ازدواج مجدد پس از طلاق بسيار حساس ميشد و هرگز نيد آن را ازدواج اول مقايسه كرد .


بيشتر بخوانيد:ازدواج اختلاف سني زياد


بهترين زمان ازدواج براي دختران

بهترين زمان ازدواج براي دختران نيز بع معيارهاي خاصي ميشد كه بر اساس اصول روانشناسي تعيين شده اند . حداقل سني كه از نظر روانشناسي براي ازدواج دختران نظر گرفته شده است ۱۸ سالگي ميشد و ازدواج هاي زير ۱۸ سال براي دختران ازدواج زود هنگام مي شد . اما طبق تحقيقات به عمل آمده رنج سني مناسب براي ازدواج دختران ۲۳ ۲۷ سالگي ميشد و اين ميان ۲۵ سالگي سن طلايي براي ما شدن ناميده ميشود .

اما جداي از تعيين عدد خاصي براي سن ازدواج دختران ميتوان گفت كه بهترين زمان ازدواج دختران زماني ميشد كه فرد كسب بلوغ همه جانبه ( بلوغ جنسي ، بلوغ شخصيتي ، بلوغ فكري ، بلوغ اجتماعي … ) توانايي تشكيل زندگي مشترك و آمادگي آن را خود ببيند و ديدي واقع گرايانه به زندگي مشترك نگاه كند چرا كه بنا به ظرافت هاي روحي و لطفات احساسي نگاه دختران به زندگي مشترك نگاهي فانتزي و سرشار از تصورات و خيال پردازي هاي رمانتيك است و اگر به رشد عقلي لازم نرسيده شند رو به رو شدن جديت هاي زندگي مشترك دچار سرخوردگي و ياس ميشوند از اين رو ميتوان مشاوره ازدواج آمادگي نسبي لازم فرد را براي تشكيل زندگي مشترك سنجيد .


بيشتر بخوانيد:خصوصيات يك زن ايده آل براي ازدواج


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسيخدمات متنوعي را زمينه مشاوره تلفني قبل از ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : Best Age to Get Married: What Math Tells Us | Time

بهترين زمان ازدواج چه سني است ؟

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۳:۱۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

بهترين مركز مشاوره ازدواج در تهران

۵٫۰
۰۲

بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران

بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران به راستي كدام مراكز را شامل ميشوند . بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران حتما و قطعا يد يك سري فاكتورهاي مشخص را داشته شند به اين نام شناخته شوند . براي شناختن بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران نكاتي را ميتوانيد مدنظر قرار دهيد كه راحت تر شناسايي لازم را انجام دهيد .

 • بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران يد نيرو به ق كافي براي پاسخگويي به نياز تمام مراجعه كنندگان داشته شد . براي يك مركز خوب اينكه مراجعانش به مدت طولاني صف انتظار قرار بگيرند يك نقطه ضعف محسوب ميشود .
 • بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران يد منطقه مناسبي شهر قرار گرفته شد كه از لحاظ دسترسي تمام وسايل نقيله شخصي و عمومي دسترس شد .
 • بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران يد انتخاب مشاوران خود بسيار سختگيرانه عمل كند و كنترل و نظارت دائمي بر كيفيت مشاوره ها داشته شد .

بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران آويژه

بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران آويژه است و اين موضوع امري است ثابت شدني . ابن ادعا كه بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران آويژه ميشد را ميشود به اين طريق ثابت كرد كه اين مركز به قي بين افرادي كه خود و مشكلاتشان را به اين مركز سپرده اند جا ز كرده است كه طول روز مراجعه كنندگان بسياري مشكلات فراوان ارتطات اين مركز ديده مي‌شوند . بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران آويژه است چون كه ابتدا قبل از همه چيز كيفيت خدمات ارائه شده به مراجعان براي گردانندگان آن مهم است نه صرفا بعد مالي . شايد هم براي نتيجه بخش بودن و سابقه خوب تيم مركز ميتوان به راحتي ادعا كرد كه بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران آويژه است چون بسيار ز خورد هاي مثبتي از سوي هموطنان عزيزمان به سمت اين مركز روانه بوده و هست .


بيشتر بخوانيد:مشاوره تلفني ازدواج


بهترين مشاور ازدواج حضوري

بهتربن مشاوره ازدواج حضوري چه نوع مشاوره اي ميتواند شد ؟ اين سوالي است كه شايد خيلي از افرادي كه قصد ازدواج دارند و نميتوانند بدون مشاور انتخاب كنند كه چه شخصي براي آنها مناسب تر است ذهن خود دارند . براي اينكه بدانيم بهترين مشاوره ازدواج حضوري چه ويژگي‌هايي يد داشته شد كه بتوان آن را به اين عنوان خطاب كرد ميتوانيم به موارد زير اشاره كنيم :

 • قت و توانايي مشاور اين زمينه بسيار حائز اهميت است .
 • دلسوزي و مهرني مشاور البته اگر عث نشود تعادل مشاوره برهم بخورد يد چاشني كار مشاور شد .
 • رازداري نيز از جمله مهمترين فاكتورهايي است كه يد يك روانشناس وجود داشنه شد .
 • هنر مشاوره دادن نيز از جمله مهارتهايي است كه اگر نشد حتي وجود علم زياد فرد مشاور گيرنده ممكن است جمع بندي و برنامه ريزي عملي ناكام شد .
 • تجربه نيز از لازمه هاي مشاوره دهنده است كه هر چق از لحاظ تجربي نيز كامل ره شد ميتواند بهتر و مثبت تر عمل كند .

بهترين مشاور ازدواج آنلاين

بهترين مشاور ازدواج آنلاين آن مشاوري است كه بتواند نقص هاي عدم حضور فرد فضاي مجازي را برطرف كند . همان طور كه واضح است قطعا زناني كه دو طرف پشت يك ميز مي نشينند و رو رو يكديگر صحبت ميكنند ثير زيادي از هم ميگيرند . اين ثير مشاوره آنلاين به مراتب كمتر است و مشاوري كه به قي خوب و حرفه اي عمل كند كه اين اتفاق به چشم نيد قطعا ميتواند به عنوان بهترين مشاور ازدواج آنلاين لقب بگيرد . ازدواج بسيار مقوله مهم و حساسي است و از آنجا كه فرهنگ ما شكست زندگي زناشويي بسيار بزرگ شناخته ميشود آيت حساست دو چندان ميشود . براي همين حساسيت به مشاوران آنلاين توصيه ميشود كه حتما مورد نحوه ارائه مشاوره به اين طريق اطلاعات خود را به روز كنند و لا ببرند كيفيت كارشان نيز لا برود .

بهترين مشاور ازدواج غير حضوري

بهترين مشاور ازدواج غير حضوري مشاوري ايست كه به قي حاذق شد كه از پشت تلفن و يا فضاي مجازي انتقال بين مراجع و مشاور ( counselor ) را برقرار كند . انتقال روانشناسي به اين معني است كه يك ارتط خوب و صميمي بين مشاور و مراجعه سر بگيرد . اين ارتط خوب را معمولا مشاور يد به وجود بياورد . اين ارتط به روند مان بسيار كمك كننده ميكند و عث ميشود اعتمادي كه لازم است بين دو نفر به وجود بيايد راحت تر اتفاق بيفتد . اين اعتماد عث ميشود كه مراجع حرف ها و مشكلات خود را به راحتي و اطمينان كامل بيان كند . بهترين مشاور ازدواج غير حضوري يد ويژگي‌هاي ديگري هم داشته شد كه براي مثال ميشود به اين نكته اشاره كرد كه مشاور امر ازدواج به صورت تخصصي فعاليت كند كه بتواند كيفيت بيشتري خدمات خود به مراجعان داشته شد .


بيشتر بخوانيد:آيا ازدواج دائم دوام و امنيت بيشتري دارد ؟


مشاوره طلاق ( divorce counselling )

از بحث هاي مدنظر مشاوره قبل از ازدواج اين موضوع زياد مطرح ميشود كه حتما طوري معيارهاي مختلف خود را طرف مقابل مقايسه كنيد كه ميتوانيد صد به بن بست رسيدن ازدواج ن را به صفر نزديك كنيد . حالا نظر بگيريم كه به هر نحو زن و مرد برهه اي از زندگي قرار گرفته اند كه نميتوانند يكديگر را ك كنند يا بفهمند يا اينكه كنار هم خوشحال شند . مراتب بدتر ممكن است كه دونفر از كنار هم بودن زجر بكشند و به فكر طلاق بيفتند .

اين هنگام به خاطر حجمه منفي و هيجانات منفي كه به سمت دو نفر روانه است افراد به همه عواقب طلاق (divorce ) فكر نكنند و نتوانند هوشياري كامل مسائل را بررسي كنند . براي مثال ميتوان به تبعات روحي و رواني و حتي جنسي (***ual ) و جسمي اشاره كرد يا آنكه دو طرف به فرزندان خود آن لحظه فكر نكنند و … . اين شرايط هيچ كس مانند يك روانشناس نميتواند به زوجين براي بررسي و راهنمايي ست كمك بكند .

مشاوره خيانت ( betrayed counseling )

از جمله آسيب هايي كه اين روزها هيچ زوجي هيچ جامعه اي از آن امان نيست مقوله خيانت است . گاهي اين اتفاق شرايطي رخ ميدهد كه هيچكدام از زوجين توقع وقوع اين اتفاق را ندارند . امروزه محافظت از زندگي زناشويي به قي پيچيده شده است كه حتي افرادي كه هيچ مشكلي زندگي خود ندارند يا اينكه سابقه آنها هيچ مورد اخلاقي يافت نميشود ناگهان خود را ارتط فرا زناشويي ميبينند كه مانند تلاق آن ها را برگرفته است .

از طرفي افرادي كه متوجه ميشوند به آنها خيانت شده است و يا به اين موضوع شك كرده اند گاهي به معناي واقعي راهي جلوي پاي خود براي رهايي از وضعيتشان نمي بيند . اين شرايط اگر افراد به يك روانشناس خصوص مشاوره خيانت روي بياورند ميتوانند هم زمينه پيشگيري از اين آسيب موفق تر عمل كنند هم صورتي كه اين اتفاق افده شد بهترين تصميم را براي آينده اتخاذ كنند .

خودسازي بعد از طلاق

يك مركز مشاوره خانواده و روانشناسي به غير از مشاوره ازدواج ( marital counseling ) راهنمايي كردن افراد مورد شروع زندگي مشترك ميتواند زمينه و راه ترميم آسيب هاي وارد شده به افرادي كه دوران بعد از طلاق را ميگذرانند نيز كمك هاي شاياني بكنند . افراد بعد از طلاق هم دچار مشكلات و آسيب هاي كوه مدت اين زمينه مثل دوران سوگ اوليه ، واكنش‌هاي عصبي ، پرخاشگري و هم متحمل آسيب هايي بلند مدت مانند افسردگي و سرخوردگي ميشوند . پر اين هنگام يك مشاور كار بلد ميتواند حكم ناجي فرد شكست خورده را زي كند .

فرد ميتواند كمك يك مشاور لكه هاي سياهي كه به واسطه طلاق بر زندگيش افده را پاك كند ، خودش را از نو بسازد و از اول زندگيش را اميد بسازد . او ميتواند كمك مشاور نقاط ضعف خود كه عث شكست زندگي زناشويي شده را رفع كند حتي دوره بتواند تشكيل خانواده بدهد .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره تلفني ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : Marriage Counseling Iran: Family Counseling IR …

بهترين مركز مشاوره ازدواج تهران

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۸:۰۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مشاوره خانواده خوب روانشناسي آويژه

۵٫۰
۰۱

مشاوره خانواده خوب

مشاوره خانواده خوب هميشه از جمله دغدغه هاي خانواده ها و اشخاصي است كه پي اين هستند كه مشكلات روحي و رواني (psycho problems) و همچنين خانوادگي خود را از طريق مشاوره حل كنند ميشد . مشاوره خانواده خوب به راستي چه تعريفي دارد ؟ به چه مشاوره‌اي ميگويند مشاوره خانواده خوب ؟ مشاوره اي كه آن ماني براي مشكلات روحي و چالش هاي روحي كه براي خانواده طول حيات خود به وجود مي‌آيد ميتواند يك مشاوره خانواده خوب شد . البته اگر از زاويه ديگري نيز بخواهيم به اين موضوع بنگريم ميتوانيم بگوييم كه مشاوره اي كه جنبه پيشگيري داشته شد را ميشود يك مشاوره خانواده خوب بدانيم . دامنه تعريف اين موضوع ميتواند به گستردگي زيادي برسد اما چيزي كه اين مورد بسيار اهميت دارد اين است كه يك مشاوره خانواده خوب ميتواند بسيار ثير گذار شد .


بيشتر بخوانيد:روانشناسي خانواده موفق چيست ؟


مشاوره خانواده خوب ازدواج

مشاوره خانواده خوب ازدواج نيز ميتواند بسيار زياد سرنوشت ازدواج هاي امروزي موثر شد . مشاوره خانواده ازدواج خوب ازدواج فقط و فقط ميتواند توسط افرادي كه اين رشته حرفه اي هستند انجام و ارائه شود . گاهي اوقات افراد بعضي ماجراها قرار ميگيرند كه آن تجربه اي ندارند و ممكن است فقط قرار شد فقط يك ر آن را آخر عمر تجربه كنند . ازدواج از جمله شايع ترين اين اتفاقات و ماجراهاي كه زندگي هر جواني رخ ميدهد .

مشاوره خانواده خوب ازدواج ميتواند به جوانان و اللخصوص جوانان و زوجين كم تجربه كمك كند عاقلانه معيارهاي ازدواج خود و طرف مقابل شان را بسنجند و يك انتخاب ست به كمك يك فرد آگاه زندگي آينده خود و همسرشان را تضمين كنند . به اين صورت خطر و صد شكست زندگي زناشويي زوجين بسيار پايين مي آيد . اينجاست كه اهميت مشاوره خانواده خوب ازدواج براي افراد هويدا ميگردد .


بيشتر بخوانيد:بهترين دكتر مشاوره خانواده


مركز مشاوره خانواده خوب آويژه

مركز مشاوره خانواده خوب آويژه مركزي است كه هدف تسهيل ارائه خدمات مختلف حوزه مشاوره مشاوران زيادي تخصص هاي مختلف را گرد هم جمع آورده كه زمينه هاي مختلف پاسخگوي نيازهاي متفاوت مردم شند . مركز مشاوره خانواده خوب آويژه به صورت دائم و ساعات پاياني شب پاسخگوي نياز افراد مختلف نيازهاي مختلف ميشد . افرادي كه زمينه تحصيل نياز به مشاوره دارند از جمله بيشترين مراجعه را به مشاوران مركز مشاوره خوب آويژه تشكيل مي‌دهند . بعد از آن ميتوان افرادي كه به دنل اطلاعات مورد خدمت سرزي هستند يا افرادي را كه مقوله ازدواج را براي گرفتن مشورت انتخاب كرده اند را يافت . گاهي وجود يك مركز مشاوره خوب (counseling center) ميتواند يك زندگي كه شرف از هم پاشيدن است را نجات دهد .


بيشتر بخوانيد:مركز مشاوره رايگان خانواده


مشاوره خانواده خوب تهران

مشاوره خانواده خوب تهران شايد به دليل اينكه تعداد مراكز مشاوره اين شهر بسيار زياد است كمي سخت شد . خيلي از تبليغاتي كه اين روزها فضاي مجازي يا حقيقي به چشم ميخورد حاكي از اين است كه ما بهترين مركز مشاوره تهران هستيم . اما مشاوره خانواده خوب تهران به راستي چگونه قابل شناسايي است . همانطور كه لا اشاره شد ما ميتوانيم ديدن خدماتي كه يك مركز ارائه ميدهد كيفت فعاليت مركز مورد نظر را بسنجيم . مثلا يك مركز مشاوره خانواده و روانشناسي زمينه روانشناسي خانواده خوب فعاليت ميكند اما مثلا زمينه مشاوره تحصيلي يا فعاليت نميكند يا ضعيف عمل ميكند . صورتي كه يك مركز يد هم مشاوره خانواده خوب را ليست ارائه داشته شد و هم زمينه هاي ديگر روانشناسي را شامل بشود .


بيشتر بخوانيد:مشاوره خانواده تلفني


مشاوره خانواده خوب روانشناسي آويژه

مشاوره خانواده خوب روانشناسي آويژه از جمله مراكزي است كه به راحتي ميتواند تمام اقتضاعات زمان را نظر بگيرد و مورد همه آنها مراجعان خود به گفتگو بپردازد و آنها را راهنمايي كند . مشاوره خانواده خوب روانشناسي آويژه تمام ابعاد خانواده دست به بررسي شرايط و ارائه راهكارهاي مناسب احوالات زمان حال افراد ميزند . گاهي اوقات مشكلات خانوادگي شامل گيري زن و شوهر يكديگر ميشود . مثلا زن و شوهري كه احساس ميكنند يكديگر تفاهم گذشته را ندارند يا اين كه زندگي زناشويي آنها دچار خيانت شده است . گاهي نيز ممكن است پ و ما براي آينده فرزندشان نياز به برنامه ريزي داشته شند يا اين كه براي گذار نوجوانان خود از اين برهه حساس و شكننده نيازمند راهنمايي يك فرد اصلح و داراي تجربه و علم هستند .


بيشتر بخوانيد:مركز مشاوره خانواده تلفني رايگان


مشاوره خيانت

مشاوره خيانت ميتواند يكي از شايع ترين خدماتي و حوزه هاي فعاليت مشاوران آنلاين و حضوري شد . زن يا مردي كه حس ميكنند به او خيانت شده يا مطمئن است كه همسرش وارد يك رابطه فرا زناشويي شده ، موقعيت تعريف شده ممكن است دست به كار ناپسندي بزند كه فقط به بدتر شدن اوضاع منجر شود . گاهي افراد لحظه و تحت ثير هيجانات منفي ناشي از موقعيت ياد شده تصميمات عجولانه ميگيرند . مثلا ممكن است كه مجازاتي كه براي خيانت همسر خود نظر گرفته شند متناسب عمق خيانت انجام شده نشد . براي مثال مردي كه يك فرد غير از همسر خودش فضاي مجازي رابطه عاطفي برقرار كرده است قطعا شامل عمل خيانت ميشود اما مثلا ممكن است كه طلاق مجازات سنگيني براي او شد . وظيفه تعادل بخشيدن به رابطه اين شرايط معمولا به خوبي توسط مشاور انجام مي‌شود .


بيشتر بخوانيد:مركز مشاوره خانواده آنلاين


مشاوره كودك پروري

مشاوره خانواده و روانشناسي ميتواند شامل مسائل مربوط به پرورش كودكان و خردسالان نيز شد . كودكان سنين ابتدايي زندگي خود يكي از حساس ترين و مهمترين برهه ها و دوران هاي زندگي خود را ميگذرانند و اينكه نميتوان به سادگي از كنار اين موضوع گذشت . گاهي پ و ماهايي كه خانواده ها و جامعه سنتي ما رشد كرده اند اين موضوع را بسيار ساده مي پندارند و گمان ميكنند كه اگر فقط به لحاظ مالي كودك خود را مين كنند تمام وظايف پي و ماي خود را انجام داده اند . صورتي كه ما قل روح و ذهن كودك خود مسئول هستيم و واقع هر چه بكاريم آينده برداشت خواهيم كرد . مراكز مشاوره اين موضوع ميتوانند به افراد و والديني كه ميخواهد فرزندان خود را طبق اصول بزرگ كنند و پرورش دهند به راحتي كمك مي كند .


بيشتر بخوانيد:مركز


مشاوره طلاق

گاهي رابطه زناشويي بين زوجين به صورتي پيش ميرود كه ديگر به معناي واقعي هر دو طرف رسيدن به بن بست را تمام وجود حس ميكنند . حالا وقت آن رسيده كه يك فرد يا گروه تجربه و خيرخواه براي كمك وارد ماجراي آنها شوند . امروزه گويا خانواده ها و بزرگترهاي دوطرف نميتوانند به صورتي كه گذشته موثر بودند ثير گذار شند . اين زياد هم مساله عجيبي نيست . اين عدم ثير گذاري به اين دليل است كه نيازها و پي آن مشكلات زمانه حال حاضر گذشته متفاوت است . به خاطر همين زوجي كه قصد دارند از هم جدا شوند قبل از طلاق حتما يد يك مشاور زبده همراه شوند بهترين تصميم را اين مورد اتخاذ كنند . مشاوره طلاق قطعا به دليل پيچيدگي موضوع يكي از سخت ترين انواع مشاوره است و كار كردن اين مورد نيازمند اعلم و تجربه لايي است .


بيشتر بخوانيد:كانال مشاوره روانشناسي خانواده


مشاوره موفقيت و پيشرفت

گاهي يك فرد ابتداي راهي قرار ميگيرد كه هيچ گونه تجربه قبلي آن ندارد . مثلا نوجواني را نظر بگيريد كه واقع ابتداي مسير موفقيت و زندگي است . طبيعي است كه گاهي دچار نوسانات خاصي شود كه نتواند از عهده مديريت آنها بر بيايد . اين هنگام والدين او ميتوانند فرزند خود را به دست مشاوري زبده كه متخصص اين حوزه است بسپارند او را از ابتدا نقطه مورد نظر همراهي كند . وجه ديگر روان شناسي ( psychology ) شغل مشاوره (counseling ) ميتوان به ارگاني اشاره كرد كه نقطه خاصي را مد نظر دارد و مديران آن ارگان پول هنگفتي را صرف برنامه خود كرده اند . اين مورد نيز يك مشاور ميتواند يك شركت يا يك تيم يا يك ارگان را از نقطه (الف) به نقط (ب) برساند و همراهي خود را زمان اطمينان از موفقيت ادامه بدهد .


بيشتر بخوانيد:مشاوره آنلاين روانشناسي و خانواده


خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره تلفني خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : ۵ Popular Specialty Areas for Marriage & Family Therapists …

مشاوره خانواده خوب روانشناسي آويژه

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۶:۲۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مشاوره براي ازدواج

۵٫۰
۰۱

مشاوره براي ازدواج

مشاوره براي ازدواج زمانه اي كه آن زندگي ميكنيم بسيار مهم است . اگر به اين نكته فكر و توجه كنيم كه ازدواج مانند گذشته ديگر يك امر ساده نيست و پيچيده تر شده است اهميت مشاوره براي ازدواج را بيشتر ك كنيم . مسفانه هنوز بعضي خانواده‌ها و افراد مشاوره براي ازدواج را لازم نمي دانند يا شايد آن را زياد جدي نمي گيرند و از سر رفع تكليف آن را انجام ميدهند .

اما افرادي كه ياد گرفته اند كه ديد زتري به مسائل نگاه كنند ميدانند كه مشاوره براي ازدواج چه حد زيادي ميتواند به مثبت پيش رفتن اين روند كمك كند و تصميم گيري به آنها كمك كند . مشاوره براي ازدواج بعضي از كشورهاي توسعه يافته به صورت قانوني آمده است . اجري بودن مشاوره براي ازدواج اين كشورها ميتواند ناشي از اطلاع آنها از سودي است كه افراد از آن زندگي خواهند برد .


بيشتر بخوانيد:تفاوت سني مناسب براي ازدواج


مشاوره براي ازدواج موفق

مشاوره براي ازدواج موفق حتما يد توسط فردي انجام شود كه اين حوزه ماهر است و تجربه علمي و عملي دارد . امروزه مشاوره براي ازدواج موفق بسيار سخت و پيچيده است و ميتوان گفت كه نياز به ديد بسيار زتري نسبت به گذشته دارد . نياز به ديد زتر نسبت به گذشته مشاوره براي ازدواج موفق به اين دليل حس ميشود كه نيازها هم پا گذشت زمان تغيير كرده و هر كسي از ديد خود به مقوله ازدواج و زندگي زناشويي نگاه ميكند . از اين رو يك مشاور يد بتواند نياز تمام افراد و سليقه هاي مختلف را ك كند و حداقل به صورت سطحي از آنها اطلاع داشته شد بتواند بوسيله هاي فكري مختلف را ك كند . مشاوره براي ازدواج موفق مستلزم اين است كه مشاور بتواند اتفاقات و سلايق روز آشنايي كامل داشته شند و همه ديدگاه ها را به نوعي ك بكنند .


بيشتر بخوانيد:براي انتخاب همسر شايسته به چه ويژگي هايي توجه كنيم ؟


مشاوره براي ازدواج مجدد

مشاوره براي ازدواج مجدد نيز براي كساني كه طالب اين امر هستند از واجت است . كسي كه يكر تجربه شكست زندگي زناشويي را گذشته و كارنامه خود دارد . اما ازدواج مجدد هر چق كه ترس داشته شد ميتوان رنگ و نشاط را به زندگي فرد شكست خورده زگرداند . برعكس اگر ازدواج مجدد فرد زهم شكست مواجه شود امكان دارد آسيب جبران ناپذيري به زندگي فرد وارد شود . مشاوره براي ازدواج مجدد كه يد توسط فردي صورت گيرد كه از هر لحاظ اصلح شد و به لحاظ علمي و تجربي قابليت و كيفيت لازم را داشته شد ميتواند جلوي آسيب هاي احتمالي را بگيرد . مشاوره براي ازدواج مجدد ميتواند فرد را از آسيب‌هاي زيادي مانند افسردگي و سرخوردگي و … مصون بدارد . هميشه مشاوران ميتوانند بهترين راهكارها را اين زمينه به افراد بدهند . چون مشكلات و مسائل روز و پيچيده آشناتر از افراد عام هستند .


بيشتر بخوانيد:فلسفه ازدواج چيست ؟


مركز مشاوره براي ازدواج آويژه

مركز مشاوره براي ازدواج آويژه قطعا از جمله مركز مشاوره هايي است كه زوجين جوان و كم تجربه ميتوانند خيال راحت مورد اين امر مهم زندگي شان راهنمايي بخواهند . مركز مشاوره براي ازدواج آويژه انتخاب بهترين مشاوران براي ارائه مشورت مورد ازدواج به جوانان اين بستر را فراهم كرده است كه دسترسي آسان و هزينه معقول اين خدمات را يافت كنند . مشاوران به جوانان كمك ميكنند كه معيارهاي ازدواج خود را به ستي و منطق بسنجند . يكي ديگر از ويژگي هاي مشاوره قبل از ازدواج اين است كه به جوانان كمك ميكند كمي از فضاي احساسي كه مختص دوره جواني است فاصله بگيرند و بتوانند تمام ابعاد ازدواج و زندگي زناشويي را مانند آمادگي براي ازدواج ، بررسي بلوغ خود فرد و گزينه ازدواجش ، بررسي متعادل بودن طبقه فرهنگي و اجتماعي و ساير تناست بين دو خانواده و … را نظر بگيرند .


بيشتر بخوانيد:تست روانشناسي ازدواج چيست ؟


مشاوره خوب براي ازدواج

مشاوره خوب براي ازدواج يد چه ويژگي‌هايي داشته شد؟ قطعا مشاوره ازدواج يد يك سري از فاكتور ها و ويژگي ها را دارا شد كه بتواند ثير خود را به طور كامل و مفيد بر زندگي افراد و روند ازدواج آنها بگذارد . ادامه به چند ويژگي از ويژگي هاي مشاوره خوب براي ازدواج اشاره ميكنيم :

 • رازداري از اولين ويژگي هايي است كه يك مشاور يد داشته شد . افراد يد بتوانند به مشاوري كه حرف هاي خصوصي خود را او ميان ميگذارند اعتماد كامل داشته شند .
 • طبقه بندي مسائلي كه طي جلسات مشاوره نيز اتفاق ميافتد يد دستور كار مشاوران قرار بگيرد ابهامي نتيجه اي كه از بحث ها حاصل ميشود رخ ندهد .
 • ايجاد ارتط عالي بين مشاور و مراجع
 • عدم بر هم خوردن تعادل خود مشاوره زماني كه يد دادن پيشنهادات احساسي و منطقي كنترل و تعادل خود را حفظ كنند .

  بيشتر بخوانيد:سن ازدواج پسر و معيارهاي آن چيست ؟


مشاوره خيانت

مشاوره خيانت (betrayed counseling) طرفداران و خواهان هاي زيادي كل دنيا دارد . جامعه خود ما نيز به همين منوال است . به اين دليل خواست براي اين موضوع زياد شده است كه اصولا زمانه اي زندگي ميكنيم كه ميل به خيانت هم از طرف زنان و هم از طرف مردان بسيار زياد شده است و اين قضيه تنها به ميل داشتن ختم نميشود و به لحاظ آماري نيز مسفانه شاهد شيوع اين آسيب خانمان سوز هستيم .

مشاوره مورد خيانت به بخش ها و اهداف بسيار زيادي تقسيم ميشود . براي مثال گاهي افراد نياز دارند كه به نحوي مورد آموزش قرار بگيرند كه ماحصل اين آموزش موفقيت پيشگيري از خيانت شد . گاهي نيز هدف از مشاوره ميتواند اين شد كه يك فرد خيانت ديده تصميم گيري خود دچار ترديد شود و گمان كند كه يك چاله اي گير افده يا به بن‌بست رسيده است و ميتوان از اين گيجي و سرگمي رهايي يابد .


بيشتر بخوانيد:ويژگي هاي مرد خوب براي ازدواج از نظر زنان


كودك

مشاوره (marital counseling) كه شامل مشاوره قبل از ازدواج و بعد از ازدواج ميشود تنها فعاليت مركز مشاوره خانواده و روانشناسي نيست و اين نوع مراكز اكثر زمينه هاي ديگر بسته به سطح و هدف فعاليت ميتواند متنوع و متفاوت شد . براي مثال مشاوره كودك را اين بخش براي شما شرح ميدهيم . كودكان ابتداي راه زندگي قرار گرفته اند و هنوز بسياري از تجربه ها را از سر نگذراندند .

هم چنين آنها مراحل مختلف رشدي جسماني و رواني پيش دارند كه هر كدام از اين مراحل ميتوانند حال و آينده او ثير گذار خواهد بود و اين موضوع اهميت حضور يك متخصص و روانشناس را پروسه رشد كودك را روشن تر ميكند . والدين يد توجه زياد داشته شند كه مشكلات و نيازهاي روحي و جسمي كودكان زمانه حاضر به صورت پيچيده تر متفاوت تر از كودكان زمان هاي گذشته است و از اين رو خانواده ها يد به صورت علمي و اصولي پيگير تربيت آنها شند .


بيشتر بخوانيد:نحوه ست انتخاب همسر براي يك عمر زندگي


ثير همراهي مشاور دوره نوجواني

پاراگراف قبلي راجع به اين توضيحاتي ارائه شد كه بحث استفاده از مشاور ميتواند سير رشد كودك بسيار مهم و ثير گذار شد . حالا بهتر است كه به ثير مشاوره دوره نوجواني بپردازيم . دوره نوجواني واقع حساس ترين و تعيين كننده ترين دوره زندگي هر بشري است . دوره اي پر از طوفان هاي متعدد و پي پي كه گاهي نيز مشاهده ميشود نوجوان دو يا چند طوفان همزمان روبه رو و گير ميشود .

از شايع ترين اين اتفاقات ميتوان به بحران هويت دوره نوجواني ، چالش هاي بلوغ جنسي كه بسيار ساختن شخصيت (personality) آينده فرد ثير گذار است ، پديده استقلال يابي كه تقري قريب به اتفاق افراد نوجواني آن را تجربه ميكنند اشاره كرد . حالا به نظر شما آيا ميتوان اين آسيب ها و دوره ها را بدون حضور فردي كه از لحاظ علمي و تجربي و منطقي سزاوار ارشاد و راهنمايي شد به سلامت از سر گذراند . حضور يك مشاور (counselor) زبده كنار نوجوانان از مهم ترين پيشنهاداتي است كه امروزه به والدين ميشود .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره آنلاين قبل از ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : What is Marriage Counseling? Who’s It For? And How Does

مشاوره براي ازدواج

9099072025


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۲:۱۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)