مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

چه کسانی اختلال چند شخصیتی دارند؟

۵٫۰
۰۱

اختلال چند شخصیتی یا هویت تجزیه ای اختلالی است که فرد زمان های مختلف ولی شرایط یکسان به هر عمل، عکس العمل متفاوت نشان میدهد. حال ببینیم تعریف ما از شخصیت چیست؟ هنوز کسی قا به تعریف شخصیت نبوده است. واقع شخصیت به مجموعه واکنش های اجتماعی و ونی گفته میشود. به مجموعه روابط اجتماعی و ونی. به مجموعه اعتقادات و انتخات گفته میشود. بطور مثال یک کیف پر از پول جایی پیدا میکنید. چند راه دارید. ۱- به دنل صاحب آن بگردید. ۲- تظاهر کنید به دنل صاحب آن میگردید و طوری برنامه ریزی کنید که صاحبش پیدا نشود. ۳- پیدا شدن کیف را دست تقدیر بنامید (شانس ) ۴- آن را بین افرادی تقسیم کنید که نیاز دارند و….. به مجموعه رفرها و عقاید شما برای این انتخاب شخصیت میگویند.

اختلال چند شخصیتی

اختلال چند شخصیتی این مثال هر زمان یک تصمیم میگیرد. گاهی پاک و منظم و روزی غرق گناه. روزی قلبی لطیف و روزی بی رحم. شما برخورد تصمیمگیری های فردی اختلال چند شخصیتی سر گم میشوید. این فرد برای یک مشکل ده ها راه تنظیم میکند که هیچ یک دیگری همخوانی ندارد و از هیچ کدام نتیجه ای نمیگیرد . این افراد به تنوع طلبی مسائل عاطفی، شغلی و سلیقه ای مشهور هستند. جالب اینجاست که وجود این تنوع طلبی به عقاید مقطعی خود ایمان دارند. شما به هیچ عنوان تصمیم های آنها نمیتوانید تغییری بدهید. از این رو به افرادی خشک و غیر قابل انعطاف مشهور هستند. مشاوره خانواده آویژه پیشنهاد میکند برای این اختلال حتما مشاوره روانشناسی بگیرید اختلال شخصیت بیمار شما مرتفع گردد.

علائم اختلال چند شخصیتی

علائم اختلال چند شخصیتی عرتد از : عدم ثت یک عقیده، سلیقه و روابط اجتماعی. از دیگر علائم اختلال چند شخصیتی عدم پذیرش زندگی مشترک است. آنها دوست دارند تشکیل زندگی بدهند اما طرف مقابل دم دمی مزاجی آنها سازگارشد. چون آنها دیگران کمتر کنار می آیند. از دیگر علایم اختلال چند شخصیتی داشتن غار تنهایی است. آنها ساعاتی ید تنها شند و افکار خود خلوت کنند.


بیشتر بخوانید:


تعریف اختلال چند شخصیتی

تعریف اختلال چند شخصیتی : یک فرد شخصیت های متفاوت. یک فرد انتخات رنگارنگ. یک فرد سلایق و علایق جورواجور. این ها تعریف اختلال چند شخصیتی هستند. شما نمیدانید فردی که دیروز به شما کمک های زیادی کرده امروزهم میخواهد کمک کند یا نه. او امروز متفاوت خواهد بود. آنها همیشه غیر قابل پیش بینی هستند. افرادی اختلال چند شخصیتی دارای یک من افسرده و تنها هستند و من های دیگر. او ممکن است یک زمان یک خاطره از خود را به یاد نیاورد ولی یک برهه زمانی دیگر کاملا به یاد بیاورد. البته این من ها غارهای تنهایی فرد را تشکیل میدهند که به آنها پناه میبرد. میتوان گفت برخی اوقات او برخی چیزها را نمیخواهد به یاد بیاورد.

تعریف اختلال چند شخصیتی به این معنا نیست که چند نفر وجود یک نفر زندگی میکنند. او فردی هوش است ولی نتوانسته از هوش و توانایی هایش بهره ببرد. اکنون تصمیم میگیرد فرد دیگری شد بدون خاطرات تلخ گذشته. میخواهد آن من را فراموش کند و اکنون دوره متولد شود. او میخواهد راه زندگیش فرق کند و تصمیم های جدید بگیرد. علایق و سلیقه هایش را تغییر بدهد. این مراحل رها و رها زندگی فرد تکرار میشود. معمولا کسانی دچار این اختلال میشوند که گذشته ای بسیار تلخ داشته اند. آنها ممکن است برای یافتن مقصر داسن هایی غیر واقعی از گذشته بیان کنند.

شکل گیری اختلال چند شخصیتی

شکل گیری اختلال چند شخصیتی برای افرادی اتفاق می افتد که از امنیت عاطفی لازم برخوردار نبوده اند. آنها همیشه گذشته سیر میکنند و مرور آنها به خود آسیب میرسانند. آنها دوست دارند بتوانند گذشته خود را تغییر دهند یا بر آن ثیر بگذارند. چون نمیتوانند این کار را انجام دهند لذا شروع به شخصیت سازی ون خود میکنند. این شخصیت ها مدتی مورد استفاده و حظ روحی قرار میگیرند اما پس از مدتی واقعی نبودن آنها برای فرد انصراف و نتیجه افسردگی به ر می آورد. معمولا تک فرزندها یا کوچکترین فرزندان خانواده دچار گسیختگی شخصیتی میشوند. آنها شخصیت های جدیدشان زندگی میکنند و بعد آن را رها میکنند و ز شروعی دوره برای شخصیتی جدید. آنها نمیتوانند از توانایی هایشان بهره کافی ببرند. احساس پوچی میکنند. آنها همیشه احساس میکنند حقشان خورده شده است و نتوانسته اند حقشان را بگیرند.

شکل گیری اختلال چند شخصیتی از زمانی آغاز میشود که فرد تصمیم به ز سازی شخصیت، خاطرات و گذشته خود میگیرد.


بیشتر بخوانید:


نشانه های اختلال چند شخصیتی

نشانه های اختلال چند شخصیتی تنوع طلبی و یکنواخت نبودن زندگی آنها است. آنها مسائل عاطفی، زناشویی و رفاقت نیاز شدیدی به تنوع دارند. شغلشان را زود به زود عوض میکنند. اکثر اوقات دی خفیف سر یا عضلات احساس میکنند. تمایل به استفاده از قرص، دارو، مشروت الکلی و مواد افیونی دارند. آنها برای رهایی از وضعیت موجود حتی ممکن است دنیای علم غوطه ور شوند. از کف اقیانوسها کهکشانهای دور و نزدیک. اعماق ریخ و صدها سال پس از دنیای من. از مهمترین نشانه های اختلال چند شخصیتی لا بودن اطلاعات عمومی آنها است. معمولا اگر بخواهند میتوانند رشته سخن هر مورد و موضوعی را به دست بگیرند.

آنها روابط سرد و خشک هستند. فقط کسانی همانند خود خوب ارتط میگیرند. خود محور هستند و برخی موارد پیرو مفیزیک. آنها ممکن است از دنیای ماورایی نیز خاطراتی بیان کنند. از پاسخ دادن به حالات خود طفره میروند. بیحوصلگی شدید نسبت به چیزهایی که علاقه ندارند. از شرکت مهمانی های رسمی خود داری میکنند. از پوشیدن لسهای فرمال طفره میروند. لسهای آنان ید راحت و ساده شد.

مشکلات اختلال چند شخصیتی

مشکلات اختلال چند شخصیتی این است که : نمیتوانند شغلی ثابت اتخاذ کنند. پرخاشگر و بی حوصله هستند. نسبت به فهم و شعور دیگران شک دارند. تنهایی پیشه میکنند. از اهم مشکلات اختلال چند شخصیتی نداشتن توانایی جذب عاطفی و اقتصادی دیگران برای همیشه است. آنها همیشه خلا عاطفی دارند و وابستگی شدید به یک منبع عاطفی مانند ما .


بیشتر بخوانید:


مان اختلال چند شخصیتی

مان اختلال چند شخصیتی استفاده از داروهای تثبیت شخصیت بسیار مهم است. داروهایی آرامبخش که کمک کند مدام گذشته ها را ذهن خود تکرار نکنند. البته این داروها عوارض جانبی چون از بین بردن حافظه و تحلیل رفتن مغز را پی دارند. چاقی و بی تفاوتی نیز از دیگر عوارض این داروها است. مشاوره برای این بیماران اجتناب ناپذیر است. مشاوره و حمایت عاطفی بهبود ثیر شایانی دارد. مان اختلال چند شخصیتی به تنهایی میسر نیست و خود مراقبتی و خود مانی کنار دارومانی و روان مانی مفید خواهد بود. مرکز مشاوره آویژه برای همه تنستی و سلامت آرزومند است.

سوالات متداول

چگونه به افرادی که دارای اختلال چند شخصیتی هستند کمک کنیم؟

از گفتن جمله تو اشته میکنی بپرهیزیم. برای اینکه آنها را متوجه اشتهشان کنیم ابتدا جمله بله حق تو است شروع نموده و به نرمی نشان دادن راه ست آنها را وادار به فکر مورد اشتهشان نماییم. سعی کنیم به آینده امیدوارشان کنیم کمتر مورد گذشته فکر کنند

چه عواملی شکل گیری اختلال چند شخصیتی موثر است؟

نقص پیام رسانی مغز، نقص ترتیب قرار گرفتن آمینو اسیدها. عوامل رفری و شناختی مانند بهره کشی از کودکان (بهره های جنسی و جسمی ). کمبود عاطفی و اختلال توجه کودکی.عدم احساس امنیت کودکی

این افراد به چه کسانی اعتماد میکنند؟

به افرادی که آنها را ک کرده و واقع همزاد پنداری نمایند. از کسانی که دائم آنها را نصیحت کرده و از کارهایشان منعشان میکنند دوری میکنند. مثلا کسانی که مرتب میگویند به فکر آینده ات ش یا سیگار نکش یا از تنهایی بیرون بیا.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Dissociative identity disorder

چه کسانی اختلال چند شخصیتی دارند؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۶:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چه کسانی اختلال احتکار دارند؟

۵٫۰
۰۱

اختلال احتکار یکی از انواع اختلال وسواس اجری است. پس میتوان گفت کسی که دچار اختلال احتکار است به نوعی وسواس به شمار می آید. بوجود آمدن این اختلال بع چند عامل میتواند شد. ممکن است اثر وارد آمدن یک استرس قوی به وجود بیاید. پس از یک سانحه یا اتفاق رنج آور پدیدار شود. رفر اطرافیان کودکی میتواند دلیل بروز این اختلال سنین لاتر شد. یا اثر همایندی یک بیماری روحی – روانی بروز میکند و نهایت ممکن است اثر توارث به نسل بعد انتقال بیابد. اختلال احتکار زیر شاخه او سی دی یا وسواس اجری است.

اختلال احتکار

این بیماری چون ریشه شناختی دارد مطمئنا به مشاوره روانشناسی نیاز دارد. ابتدا این بیماری ید ریشه یابی شود. لازم است مانگر بداند منشا اختلال چیست بتواند هر چه سریع تر نسبت به مان اقدام کند. مشاوره خانواده آویژه پیشنهاد میکند صورت مشاهده بروز این بیماری هر چه سریع تر مشاوره بگیرند. چون این اختلال ریشه روح و روان دارد. یک فرد روح بیمار نه تنها از یک زندگی ایده آل برخوردار نیست بلکه به دیگران نیز آزار خواهد رساند. او دیگر نمیتواند معاشرت اجتماعی خوبی داشته شد و نهایت این اختلال برای فرد منجر به اختلال شخصیت نیز خواهد شد.

علائم اختلال احتکار

علائم اختلال احتکار کاملا محسوس است. این افراد جمع آوری اشیا عطش دارند. عطشی که سیرابی ندارد. آنها هر چیزی را چه لازم شد و چه سالیان سال بدون استفاده بماند جمع آوری میکنند. دور ریختن اشیا مانند جدا شدن بخشی از وجود آنها میشد. برخی مشاهده میشود حتی کوچه و خیان به دنل اشیا میگردند. آنها حتی لسهای پاره و فرسوده را نیز دور نمی اندازند. از علائم اختلال احتکار میتوان به دارا بودن شخصیت اسکیزوئید اشاره کرد افرادی که تمایل به ارتط ندارند و دنیای خیالی سیر میکنند.

از دیگر علائم اختلال احتکار میتوان به دارا بودن شخصیت پارانوئید اشاره کرد. اینگونه افراد به هر رابطه مشکوک میشوند. احساس میکنند از طرف دیگران مورد پذیرش نیستند. نسبت به روابط عادی بسیار حساس هستند. حتی اگر اطرافیان به آنها برای معاشرت ابراز علاقه نمایند ور نمیکنند. آنها فکر میکنند هیچکس علاقه ای به همصحبت شدن آنها ندارد. هیچکس دوست ندارد آنها معاشرت کند و حرفهایشان برای این است که دلش نشکند.

تعریف اختلال احتکار

تعریف اختلال احتکار میتوان گفت : اختلال رفری که به موجب آن جمع آوری اشیا افراط میشود. این اختلال از دور ریختن هر شی مصرفی و غیر مصرفی بیمار را ناتوان میکند. مهم ریشه شناختی این بیماری است. واقع میتوان گفت فرد برای مقابله عامل بیماری روحی خود دست به چنین رفری میزند.عامل ممکن است سانحه، مرگ عزیزان و یا بیماریهایی مانند افسردگی و غیره شد. تعریف اختلال احتکار میتوان گفت تکانه های ناشی از یک استرس روحی شدید است که منجر به جمع آوری اشیا میشود. هر کسی برای مقابله وسواس های فکری به وجود آمده به رفرهایی پناه می آورد. برای تعریف اختلال احتکار میتوان یک مثال زد روشن تر بیان شود. کسی یک شی قیمتی شما را میشکند ذهنش یارای عذر خواهی ندارد. او مقابله این کارتند تند لس های شما را مرتب میکند.

مرتب کردن لسها واقع همان تکانه هایی است که به موجب یک اتفاق پیش آمده است. فرد این کار می خواهد ذهنش را تمرکز دهد و یا از شر حالت بدی که برایش پیش آمده رها شود. جمع آوری اشیا نیز ارتط وسواس فکری چنین حالتی دارد.


بیشتر بخوانید: اختلال وسواس چیست


ابتلا به اختلال احتکار

ابتلا به اختلال احتکار دلایل مختلفی دارد. ممکن است یکی از اعضای خانواده به این اختلال دچار بوده و فرد بطور توارثی این رفر را کسب کرده است. برخی اثر یک واقعه طبیعی مانند زلزله، سیل و یا آتش سوزی که زندگی آنها را نابود کرده مبتلا میشوند. بعضی دیگر بعد از مرگ عزیزانی چون ما، فرزند، پ و یا همسر، محتکر میشوند. شدت وابستگی، بیماری شدیدتری را ایجاد میکند. ابتلا به اختلال احتکار اثر رفر ناخوشایند کودک نیز بوجود می آید. نظم دادن شدید به کودک جمع آوری وسایلش، داد زدنهای مکرر بر سر کودک و تنبیه بدنی.

نشانه های اختلال احتکار

نشانه های اختلال احتکار این است که خانه های آنها مانند انری مملو از اشیا قدیمی و جدید است. اگر آنها را نصیحت کنید از شما فاصله میگیرند. آنها به خاطر وضعیت زندگی شان علاقه ای به مهمانی دادن ندارند. به امور زندگی به خوبی علاقه نشان نمیدهند. وقتی شما چیزی را میخواهید دور بیاندازید وجود اینکه به آنها تعلق ندارد مخالفت میکنند. حتی ممکن است از شما بخواهند آن شی را به آنها بدهید. معمولا یا خیلی چاق میشوند یا خیلی لاغر و نحیف هستند. از دیگر نشانه های اختلال احتکار مشکوک بودن، عدم اعتماد به دیگران، سرد بودن روابط و یا افسردگی است.

مشکلات اختلال احتکار

مشکلات اختلال احتکار ممکن است دامنگیر تمام افراد خانواده شود. خانه ای شلوغ که برای یافتن هر چیز ضروری ید ساعتها به دنلش بگردند. کم آوردن جا برای زندگی . دست و پا گیر بودن وسایل اضافی. کم آوردن وقت برای زندگی. نداشتن نظم و ترتیب. رسیدگی نکردن به امور آشپزی، نظافت و مسائل اقتصادی. از مشکلات اختلال احتکار میتوان به کم توان شدن مالی اشاره کرد. تمام ذهن بیمار را اشیا اشغال میکنند و دیگر فرصت و توانی برای حل مشکلات اقتصادی قی نمی ماند. به مهمانی نمیروند چون نمی خواهند کسی وارد دنیای آنها شود.

مان اختلال احتکار

مان اختلال احتکار بستگی به منشا به وجود آمدن این بیماری دارد. نوع توارثی مشاوره قابل حل و مان است و میتوان گفت راحت ترین راه مان را دارد. مشکلی که مان اختلال احتکار وجود دارد عدم پذیرفتن اختلال توسط بیماران است. این افراد قبول نمیکنند که رفرشان ست نیست و بیمار هستند. کارشناسان و روانشناسان ابتدا ید بیمار بودن افراد را برایشان توجیه کرده و به اثت برسانند. بعد از این مرحله ریشه یابی بیماری است. پس از آن مان توامان که شامل روانشناختی ، مشاوره و دارو مانی است. بخش روانشناسی ید کارشناسان بر روی روش زندگی بیمار ثیر بگذارند. طرز تفکر و روش زندگی او. مشاوره، دارو مانی و اهمیت دادن به روش زندگی و نوع تغذیه میتواند به مان سرعت ببخشد. مرکز مشاوره آویژه برای شما شادی و نشاط آرزومند است.

سوالات متداول

توجیه مبتلایان به اختلال احتکار برای احتکارشان چیست؟

اینکه وسایلشان هنوز قابل استفاده است. ممکن است روزی به کار آیند. علاقه داشتن و وابسته شدن به مجموعه وسایلشان. مرور خاطرات غم انگیز و شاد دیدن وسایل جمع آوری شده. عدم توانایی شکستن قالبهای ذهنی ارتط اختلال.

چگونگی رفر اعضا خانواده مان چه ثیری دارد؟

آنها میتوانند رفرشان به بیمار اعتماد به نفس بخشیده و بردن به مسافرت و مکانهای تفریحی از وابستگی بیمار به اشیا بکاهند و به او اطمینان خاطر ببخشند که همیشه کنار او خواهند بود و نیازی نیست که برای روز مدا احتکار کند. حمایت عاطفی و حدی مالی میتواند مان موثر شد.

داروهای گیاهی چه ثیری بر روحیه بیمار دارد؟

گیاهان آرام بخش میتوانند کم شدن استرس، تنظیم خواب و آرامش بیمار موثر شند البته همراه روانشناسی و روانپزشکی. استفاده از هر نوع دارو چه گیاهی و چه شیمیایی ید مشورت پزشک شد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Hoarding disorder – Symptoms and causes

چه کسانی اختلال احتکار دارند؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۵:۱۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

اختلال تیک توره چه علائم و نشانه ایی دارد؟

۵٫۰
۰۱

اختلال تیک توره به چند نوع تقسیم میشود : ۱- حرکتی ۲- صوتی ۳ – توامان ( صوتی و حرکتی همراه هم ) که موارد یک و دو تیک نامیده میشوند اما مورد سوم که حرکت و صوت هم هستند اختلال تیک توره نامیده میشود. تیک ها را استرس و فشار روحی شدت میبخشد. ژن خاصی برای آن شناسایی نشده اما توارث ممکن است ایجاد آن دخیل شد. تیک ها به دو دسته گذرا و مزمن تقسیم میشوند. مدت نوع گذرا چند هفته است. نوع مزمن آن ماه ها ممکن است ادامه پیدا کند. تیک ها ید مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرند. منشا ابتلا به تیک، گذرا یا مزمن بودن، دفعات و شدت تکرار مان اهمیت دارند.

اختلال تیک توره

به خاطر داشته شید مان روانی آرام به مراتب راحت تر از روانی پریشان است. همکاری بیمار برای مان اهمیت زیادی دارد همین طور رفر و کمک افراد خانواده بهبود ثیر زیادی دارد. مشاوره خانواده آویژه کای تحصیل کرده و مجرب آماده است برای شما لحظاتی همراه آرامش تدارک ببیند. حضور جامعه بیماری موجب پدید آمدن اختلالات جانبی کودک میشود. از جمله اختلال شخصیت. پس بهتر است مان به موقع مشکل کودکمان را نگذاریم بیشتر و پیچیده تر شود. یک مشاوره روانشناسی از عمق و شدت اختلال کودکمان مطلع شویم. شروع به برداشتن گام های اساسی برای مان کنیم.

علائم اختلال تیک توره

علائم اختلال تیک توره نوسانی و دوره ای است. یعنی پس از زمان مشخصی برطرف میشود. علائم اختلال تیک توره برخی موارد بزرگسالی همراه فرد میماند. برخی مواقع این تیک برطرف شده و نوع دیگری بروز میکند. وارد آمدن استرس میتواند علائم اختلال تیک توره را شدیدتر کند. معمولا طی دوره های زمانی شدت و نوع تیک ها تغییر کرده و هجده سالگی کاملا مرتفع میشوند. اما عواملی ممکن است پایداری تیک های مادام العمر ثیر بگذارند و رفع آنها را دچار مشکل کنند.


بیشتر بخوانید:


تعریف اختلال تیک توره

تعریف اختلال تیک توره بسیار ساده است. اختلال نوروبیولوژیک است که سنین ۳ پنج سالگی کودکان ظاهر میشود. این اختلال ممکن است مدت کوهی رفع شود یا سنین لا همراه وی بماند. تعریف اختلال تیک توره میتوان گفت : انقضات ماهیچه ای که همراه حرکات تکراری اصوات مکرر پدیدار میشوند. یا حرکات غیر ارادی و دوره ای که حرکت و صوت توامان کودک ظاهر میشود تعریف اختلال تیک توره میگنجد.

نام این اختلال از ژرژ ژیل دولا توره گرفته شده است. او برای اولین ر این اختلال را تعریف کرد. مطالب علم روانشناسی ممکن است از این سنوم نام اختصاری ( جی تی اس ) نیز یاد کنند.

ابتلا به اختلال تیک توره

ابتلا به اختلال تیک توره ریشه شناختی دارد اثر فشار روحی و استرس پیام رسانی مغز اختلال ایجاد شده و منجر به تیک میشود. موارد نا ابتلا به اختلال تیک توره ریشه توارث رفری دارد. فردی خانواده بخصوص ما یا پ و یا سرپرست دارای این اختلال بوده است. کودک از وی الگوی رفری گرفته و از وی به کودک ارث رسیده است. مان این نوع راحت تر خواهد بود. برخی موارد نیز احتمال داده شده جذب و دفع نا بهنجار نوروترانسمیترهایی چون دوپامین و سروتنین ابتلا به تیک دخیل شند.


بیشتر بخوانید:


نشانه های اختلال تیک توره

نشانه های اختلال تیک توره ۱- حرکتی شامل : لا انداختن شانه ها یا خم کردن محسوس گردن یا حرکات ناگهانی و مکرر کل بدن. از نشانه های اختلال تیک توره میتوان به چشمک زدن، پلک زدن و تکان دادن مکرر دست و پا اشاره کرد. موارد دیگر میتواند مربوط به حرکات بدن نشد. انجام دادن کارهای تکراری مانند : بو کردن غذا، چرخاندن کلید قفل یا ، خاموش و روشن کردن لامپ که بیشتر کودکان اوتیسم مشاهده میشود. ردیف چیدن الگوها به صورت قطاری یا افقی یا به صورت عمودی (برجی) ۲- صوتی : داد زدن، اصوات غیر مانوس از دهان خارج کردن، تکرار کلمات و به لکنت شدید افدن. اختلال تیک کودکان اوتیسم به صورت اکولالیا و کپرولالیا مشاهده میشود. تکرار حرفهایی که شنیده شده و تکرار ناسزاهایی که شنیده است.

پژواک گویی نیز زیر شاخه تیک قرار میگیرد. پژواک گویی فرد مبتلا کلمات آخر طرف مقابل را تکرار میکند. برخی نیز خندیدن صدای بلند و بی دلیل تیک میزنند.

۳- صوتی – حرکتی که به سنوم تیک توره یا تورت مشهور است. حرکات تکراری مانند چرخیدن به دور خود همراه داد زدن. ز و بسته کردن شدید پلکها همراه لکنت شدید… لا انداختن شانه همراه آواهایی از گلو.. خم کردن ناگهانی گردن همراه صاف کردن گلو ویا سرفه کردن

مشکلات اختلال تیک توره

مشکلات اختلال تیک توره بسته به شدت یا ضعف آن فرق میکند. این افراد بخصوص کودکان ممکن است توسط دوسن و همکلاسی ها مورد تمسخر قرار بگیرند. این رفرها ممکن است اعتماد به نفس کودکان را دچار مشکل کنند. حضور اجتماع برای این کودکان دشوار میشود. احتمال دارد وجود اینکه بخوبی به سهایشان مسلط هستند اما از هراس بروز تیک پاسخ ندهند. همین امر ممکن است کودکان عث افت تحصیلی و بزرگسالان ترک شغل و یا پایگاه های اجتماعی شود.

یکی دیگر از مشکلات اختلال تیک توره این است که فرد تقلا میکند تیک زدن مرزه کند حالیکه شدیدتر میشود. تیک زدن اگر یک بیماری همایند شد مشکلات مضاعفی پدید می آورد. اما جای هیچ نگرانی نیست. خوشبخنه علم روانشناسی و روانپزشکی بر تمامی این اختلالات اشراف دارد. مراجعه به یک روانشناس خوب میتوانید به مان امیدوار شده برای خود و کودکن زندگی شیرین و آرامی فراهم نمایید.


بیشتر بخوانید:


مان اختلال تیک توره

مان اختلال تیک توره بستگی به نوع و شدت آن دارد. برای مان اختلال تیک توره نیز ید روانشناس متبحر مشاوره شود. این مشاوره نوع و شدت تیک تشخیص داده میشود و صورت نیاز به یک روانپزشک ارجاع داده میشود. برخی موارد که تیکها یک بیماری روحی – روانی همایندی دارند مان دارویی ضروری است. تیک ممکن است افسردگی، وسواس، بیش فعالی و یا اوتیسم همایندی داشته شد. ابتدا ید بیماری مان شود بعد به تیک زدن پرداخته شود. همراه مان دارویی مشاوره میتواند به بهبود سرعت ببخشد و از تداوم آن بزرگسالی پیشگیری نماید.

سوالات متداول

وظیفه افراد خانواده صورت مشاهده تیک توره کودکان چیست؟

صورت مشاهده هر نوع تیک به روانشناس مراجعه نمایند. از تمسخر تیک های رفری و گفری جدا بپرهیزند. به او استرس وارد نکرده و محیط را آرام و به دور از استرس نگه دارند. به حرفهایش توجه نشان دهند و پیمودن راه مان او همکاری کنند.

آیا فشار آوردن به کودک برای تکرار نکردن موارد تیک کارساز است؟

خیر نه تنها کار ساز نیست بلکه تداوم وشدت بیشتر تیک ها اثر گذار میشد چون این تیک ها غیر ارادی بوده و از توان کودک خارج است که آن ها مقابله کند و فقط ید تحت مان قرار بگیرد. اما تذکر نرم و آرام ثیر دارد. مثلا بگوییم : عزیزم آرام ش و محل تیک او را آرام ماساژ دهیم. ماساژ بین دو ابرو و شقیقه موثر است.

تکه کلام ها زیر مجموعه تیک ها قرار میگیرند؟

بله اما به صورت خیلی ضعیف. کلا توجه داشته شیم برخی لکنت ها و یا تیک های موقت ممکن است وجود داشته شند که اثر خوردن غذاهایی طبع سرد بوجود بیایند و زود ازبین بروند که نیازی به مان پیدا نمیکنند ولی تیک های مدام و لکنت های ماندگار ید مان شوند.

خدمات مرکز

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه فرمایید .

این راس مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Transient Tic Disorder

اختلال تیک توره چه علائم و نشانه ایی دارد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۸:۱۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

اصلی ترین روش های مقابله با استرس چیست؟

۵٫۰
۰۱

مقابله استرس اولین مرحله نیاز به پاکسازی ون دارد. هر سال برای عید همه خانه تکانی میکنند اما برای روح و روان خود چه؟ برای مقابله استرس ید به خانه تکانی دل پرداخت. کهنگی ها را دور ریخت و دل را تمیز و زی کرد. بیشترین عامل استرس هر کس شلوغ بودن ذهن و روان اوست. نامنظم بودن افکار و برنامه های زندگی. برای مقابله استرس ابتدا ید برنامه ها و افکاری که مورد نیاز نیستند را دور ریخت. افکاری که جز به هم ریختن آرامش ثیری ما ندارند. مقابله استرس همت میخواهد. همت کنیم و هر شب افکار مزاحم را نوشتن شناسایی نماییم. هر شب بنویسیم امروز برای سوختن غدا نگران شدم ولی غذا نسوخته بود. امروز هراس این را داشتم که همسرم به خانه نیاید ولی آمد.

مقابله استرس

مقابله استرس از همین شناسایی ها شروع میشود. وقتی مینویسیم متوجه میشویم چقاز پریشان حالی های ما بی مورد بوده است. برای مقابله استرس تمام کارهاین را بنویسید. مثلا امروز میخواستم به خاله ام سر بزنم نتوانستم و این مسئله به من استرس وارد کرد. نوشته هاین را مشاوره روانشناسی همراه مشاور بررسی کنید. خواهید دید که سر زدن به خاله نید برای شما رفرهای وسواسی بوجود بیاورد. خاله شما اتکا به شما زندگی نمیکند. او یک زندگی مستقل دارد و سر زدن به او ید به گونه ای شد که هم برای شما و هم برای او نشاط آور شد. مشاوره اختلال وسواس خواهید فهمید که رفر شما وسواسی بوده نه منطقی. شما یک مشاوره خانواده متوجه خواهید شد آیا رفرهای اعضای خانواده شما ثیری این اختلالت شماداشته اند یا نه.

راه های مقابله استرس

یکی از راه های مقابله استرس بعد از نوشتن، پاکسازی و مشاوره مراقبت از سلامت جسمانی است. روح سالم بدن سالم است. از خوراکی های نشاط آور مانند آب پرتقال استفاده کنید. سوپ سبزیجات و نوشیدنی های خنک که روحن را زه میکند بنوشید. نوشیدنی هایی که آلوئه ورا ترکیب شده اند. خواب سلامت ذهن و جسم بسیار موثر است. به موقع بخوابیم صبح زودتر بیدار شویم. خواب صبح علاوه بر اینکه وقت شما را میگیرد عث رخوت و کسالت میشود. شما وقتی صبح دیر بیدار شوید وقت کافی برای رسیدگی به کارهاین را نخواهید داشت. همین عث میشود شما نگران امور عقب افده ن شید و استرس بر شما چیره شود. این هم یکی دیگر از راه های مقابله استرس است، خواب به موقع و به اندازه.

از دیگر راه های مقابله استرس برنامه ریزی و اولویت بندی کارهایمان میشد. مثلا من امروز ید برای خانه خرید کنم، یک کار اداری دارم، ماشینم را به تعمیرگاه ببرم و لسهایم را از اتو شویی بگیرم. اگر اول ماشینم رابه تعمیرگاه ببرم بقیه کارهایم را ید وسیله نقلیه دیگری انجام دهم. اگر اول خرید کنم و لسهایم را از لسشویی بگیرم ممکن است وقت اداری تمام شود. پس اول به کار اداریم میرسم. بعد ماشینم را به تعمیرگاه میبرم که نگران خراب شدن اتومبیلم نشم. بقیه کارها را خیال راحت و سر فرصت مناسب انجام میدهم و البته کمترین استرس. راه های مقابله استرس زمانی کارساز هستند که ما دقت زمانبندی و برنامه ریزی کنیم.


بیشتر بخوانید: اختلال وسواس چیست


مقابله استرس شدید

برای مقابله استرس شدید منزل و یا محل کار همه چیزهایی لازم نیستند را از اطراف خود جمع آوری کنیم. آنها علاوه براینکه تکراری و رخوت انگیز هستند اطراف ما را شلوغ میکنند و برای یافتن اشیا مورد نیاز وقت ما را میگیرند. دیگر اینکه مسئولیت دیگران را نپذیریم. ما هنوز برای خود برنامه مدون و خوبی ترتیب نداده ایم و همین که استرس داریم یعنی ید به کارهای خود سر و سامان بدهیم. این حالت اگر برای دیگران هم بخواهیم کاری انجام دهیم به مشغولیت هایمان افزوده ایم. شلوغ بودن ذهن هم استرس زا است. برای مقابله استرس شدید فقط ید به فکر آرامش دل، ذهن و روح خود شیم. وقتی توانستیم به آرامش برسیم بعدا میتوانیم برای دیگران نیز مفید شیم.

مقابله استرس شدید علاوه بر خود مانی و تصمیم برای بهبود، نیاز به دارو مانی و مشاوره دارد. به روانپزشک مراجعه کنیم به موقع و طبق دستور پزشک داروهایمان را مصرف کنیم. مشاور خود همکاری کنیم و خود نیز برای مان گام های موثر برداریم. مطالعه و افکار مثبت.

بهترین روش مقابله استرس

بهترین روش مقابله استرس این است که دنیایمان را وسعت ببخشیم. بهترین روش مقابله استرس این است که بدانیم اغلب برای چیزهایی هراسان میشویم که ارزش هراس ندارند. به خاطر بیاوریم کودکیمان را. نگرانی های کودکیمان برای چه بود؟ برای کثیف شدن اسب زی هایمان. خریدن یک خوراکی. چرا؟ چون اندازه دنیای ما به همان ق بود. به اندازه اسب زی و خوراکی. وقتی کودکی دیگر آن را از دستمان میگرفت دنیای ما تیره و ر میشد حدی که به شدت گریه میکردیم. ولی آن چیزها الان دیگر برایمان آنق اهمیت ندارد. چون دنیای ما بزرگتر شده است. اکنون وقتی خاطرن کودکی را مرور میکنیم نه تنها ناراحت نمیشویم بلکه به خود میخندیم. اتفاقات امروز نیز همینق هستند.

شاید آینده به خاطر بیاوریم که برای مواردی اینق ناراحت و خشمگین شده ایم برایمان خنده دار به نظر بیاید. پس به دنیای خود وسعت ببخشیم و برای هر چیزی خودمان را به رنج نیاندازیم. یک مورد دیگر این است که وقتی میخواهیم حق کسی نیکی کنیم بی توقع شیم. یعنی دوستی ها و محبت کردن چرتکه نکشیم. خود نگوییم من چق حق او خوبی کردم و او جواب خوبیهایم را چگونه پاسخ داد. ما اگر میخواهیم نیک شیم و نیکویی کنیم نید توقع پاسخ داشته شیم. پاداش خوبی، خوب بودن است. همین که برای دلمان خوبی میکنیم و آرامش پیدا میکنیم کافی است. انرژی های مثبتی که یافت میکنیم پاداش نیکویی ما است.

مقابله استرس و اضطراب

مقابله استرس و اضطراب صبر و تحمل میخواهد. استرس و اضطراب ممکن است حاصل یک عمر رفر و افکار اشته شد. نید توقع داشته شید که یکی دو روز مان شود. همانطور که قبلا گفتیم تعداد دفعات وارد آمدن استرس و اضطراب را روز برای خود یاد داشت کنید. و بعد از چند روز آنها را همراه مشاورن بررسی کنید. همین که تعداد هراسناک شدن شما نسبت به چند روز پیش کمتر شده شد یعنی یک گام به جلو و بهبود یافتن. یک مورد دیگر برای مقابله استرس و اضطراب این است که شما به محض مضطرب شدن عصبی نشوید و نگویید من ز هم عصبی شدم. همین فکر استرس زا است. همیشه به بهبودن امیدوار شید و بدانید که مان خواهید شد.

سوالات متداول

آیا کارهای هنری مقابله استرس و اضطراب مفید است؟

بله کارهای هنری روح زی پسندی را شما زه میکند، بخشی از وقت شمارا به جای فکر کردن به موارد استرس زا به زییی میگیرد و عث بهبود میشود. اگر استعداد کشیدن نقاشی، فتن فرش و یا رسم الخط ندارید مراجعه به نمایشگاه ها و گالری ها آنها را تماشا کنید و لذت ببرید.

موسیقی چه ثیری استرس و اضطراب دارد؟

موسیقی های نرم و آرام ریتم ملایم عث بهبود و مان استرس میشود. اما موسیقی های تند مانند راک مخصوصا اگر همراه بی تحرکی شد عث افزایش استرس خواهد شد.

چه کارهایی میتوان تنهایی برای مقابله استرس انجام داد؟

تفریحات سالم مانند استفاده از سبزینگی طبیعت، شنیدن صدای جویران و آبشار، گوش دادن به صدای پرندگان و قدم زدن پارکها. رفتن زیر برف و ران فصلهای مناسب. نگاه کردن از لای کوه و تپه به اطراف. ورزش، گوش دادن به موسیقی، رسیدگی به نظافت و زییی خود…

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Dealing with Stress – Ten Tips

اصلی ترین روش های مقابله استرس چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۶:۴۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

عوارض تنبیه بدنی کودک چیست؟

۵٫۰
۰۱

تنبیه بدنی کودک از اتفاقات عجیب و ناشایستی بود که همین چند سال پیش هم جامعه ما رواج زیادی داشت و خانواده ها آن را ابزار مناسبی برای تربیت فرزند خود می دانستند . تنبیه بدنی کودک به نوعی اولین و شایع ترین آزار بزرگترها برای تربیت فرزندانشان بود . اما به مرور زمان عوض شدن نسل ها و تبدیل شدن بچه های آن زمان به پ و ما های کودکان دوره بعد به دلیل ک از آسیب های بسیار زیاد تنبیه بدنی کودک این روند کاهش نسب چشمگیری پیدا کرد . والدین لاتر بردن آگاهی و اطلاعات خود ره نحوه صحیح فرزند پروری دیگر از تنبیه بدنی کودک استفاده نمی کنند . تنبیه بدنی کودک هم عواقب منفی کوه مدت را بر میگیرد و هم فرد را دچار آسیب های جسمی و روحی بلند مدت میکند . ادامه بیشتر راجع به تنبیه بدنی کودک صحبت میکنیم .

عوارض تنبیه بدنی کودک

عوارض تنبیه بدنی کودک همانطور که اشاره شد هم کوه مدت وهم بلند مدت نمایان خواهد شد . به عنوان مثال میتوان از اتفاقاتی مثل کم حرف زدن و انزوا طلبی به عنوان عوارض تنبیه بدنی کودک اشاره کرد. شاید والدین کودک ندانند که وقتی برای یک ر زی کردن بی موقع جمعی که مناسب نیست کتک زدن بچه، بیشتر شرایط گوشه گیری کلی آنها را فراهم میکنند . عوارض تنبیه بدنی کودک بلند مدت نیز قطعا خودش را به نحوه سنگین تری نشان خواهد داد . عوارض تنبیه بدنی کودک را شاید بتوان دوران بزرگسالی آن و عدم اعتماد به نفس لازم برای برقرار کردن ارتط و صاحب نظر بودن او به وضوح مشاهده کرد . این طور افراد بزرگسالی به مراتب سخت تر مان میشوند و مدت زمان زیادی نیز برای از بین بردن این عوارض گاهی وحشتناک لازم دارند.

تنبیه بدنی کودک توسط ما

تنبیه بدنی کودک توسط ما شاید نگاه اول کاملا عادی به نظر برسد و ما اینگونه قلمداد کنیم که ما هر کاری که میکند برای خیرخواهی و صلاح فرزند خود هست و خواهد بود . صورتی که این ور کاملا اشته است. یک ما حتما خوبی و صلاح فرزند خویش را میخواهد و ممکن است بخاطر فرهنگی که آن رشد کرده است تنبیه بدنی کودک توسط ما را کاملا عادی تلقی کند اما ید به این نکته که تربیت فرزند کار بسیار حساس و مهمی هست نیز توجه شود . ممکن است ما به لحاظ سطح معلومات یا مطالعات به قی قوی نشد که عوارض بسیار ماندگار و ثیر تنبیه بدنی کودک توسط ما آشنایی داشته شد . این شرایط حضور یک روانشناس تجربه روند تربیت کودک و رفر هایی که والدین برای او اعمال میکنند میتواند ست ترین اقدام شد .

عوارض تنبیه بدنی کودک چیست؟

برخی از کودکان که برای اختلالات روانی احتمالی به مشاوره خانواده ارجاع داده میشوند بعد از مصاحبه های به عمل آماده مبتلا به وسواس فکری یا وسواس عملی تشخیص داده میشوند. این شرایط معمولا مشاوره کودک برای فرد نظر گرفته میشود . البته قصد ما از بیان این موضوع این بود که مشاوره روانشناسی به این مطلب اشاره میشود که اختلالات روانی زیادی ممکن است کودکی که تنبیه میشود را تهدید کند که وسواس فکری یا عملی از جمله آنها است . کودک به قی دچار کمبود عزت نفس میشود که دائم مراقب این است مدا کاری کند که توسط پ و ما یا بزرگترها تنبیه بشود . این افکار به قی ذهن فرد تکرار و تکرار میشود که کودک مبتلا به وسواس میشود که به مرور زندگی نرمال فرد ممکن است مختل شود .

تنبیه بدنی کودک توسط پ

تنبیه بدنی کودک توسط پ نیز گاهی ابعاد وسیع تر و پیچیده تری روی کودک ثیر می‌گذارد. تنبیه بدنی کودک توسط پ به راحتی میتواند دیدگاه او نسبت به دنیا را تغییر دهد. معمولا پ منبع انرژی و قابل اعتماد ترین فرد دنیا برای کودک است. واقع پ قهرمان زندگی کودک است چون نظر او قویترین و توانا ترین فرد روی زمین پ است. این احساس امنیت و انرژی مثبت میتواند به سال های آینده و دوره های رشدی مختلف کودک انتقال پیدا کند.

این اتفاق زمانی می‌افتد که پ چهره خود را حد امکان نظر کودک خدشه دار نکند. وقتی کودک توسط پ خود تنبیه بدنی را تجربه میکند به تیج اعتماد و اطمینان خود را به پ از دست میدهد. از طرفی برخوردهای تند و بداخلاقی پ ضمیر ناخودآگاه کودک ذخیره میشود و از مدت نیز تبعات مختص به خود را دارد.

بدترین نوع تنبیه بدنی

بدترین نوع تنبیه بدنی چیست ؟ این شاید سوال خیلی از والدینی شد که کودک منزل خود دارند. پاسخ این سوال به وضوح مشخص میشد. کلا این سوال که بدترین نوع تنبیه بدنی کدام است از پایه اشته میشد. کل تنبیه بدنی کودک به هیچ عنوان توصیه نمی شود. برعکس روانشناسان خانواده این کار را به طورکلی و به روشنی رد میکنند. این عمل به جز کشته شدن اعتماد به نفس کودک و خود کم بینی او نتیجه دیگری را به ر نخواهد آورد. کودکی که برایش مشخص شد که پ تو، تو را برای هر چیزی ممکن است تنبیه کند ، رو به مخفی کاری از والدین می آورد و کم کم این رفر جزئی از شخصیت او خواهد شد . آینده و بزرگسالی فرد نمیداند چرا و به چه علت اما این رفر را تعامل انسانها انجام میدهد .

اعتماد به نفس (self confidence)

اعتماد به نفس (self confidence) از جمله دیگر فاکتورهای مهمی است که از بین رفتن آن میتواند عاقبت تنبیه بدنی کودک توسط والدین شد. کودک وقتی که هر عمل خود ز خوردی مثل کتک زدن را ببیند به تیج قت اظهار وجود را از دست خواهد داد. ادامه زندگی به تیج فرد می آموزد که هیچ اهمیتی برای اطرافیان ندارد و اصولا ثیری جامعه خود ندارند. کودک طول زمان به بزرگسالی تبدیل میشود که نه قت ارتط سازی موثری را دارا میشد و نه موفقیت خاصی کارها و فعالیت های اجتماعی خود کسب میکند. روانکاوی به این مسئله به صراحت اشاره میشود که تمام احساسات سرکوب شده دوران کودکی به صورت کاملا واضح و قت دوران بزرگسالی ثیر میگذارد و به صورت بیماری های مختلف فرد ظاهر میشوند.

زن ستیزی / مرد ستیزی

این احتمال کاملا وجود دارد که فردی که تنبیه میشود آینده نسبت به والدی که او را تنبیه بدنی میکند حالت خشم و پرخاشگری داشته شد. البته این فقط به شخص والد منتهی نمیشود. این حالت از خشم و عصنیت را به تمام هم جنس های والد تنبیه کننده تعمیم میدهد. مشاوران خانواده (counselors-family) به این نکته اعتقاد دارند که مثلا اگر پسری توسط ماش تنبیه شود و این تنبیه ها همیشگی و دایم شد ، احتمالا کودک عقده ای را به وجود می آورد که موجب بروز رفرهای زن ستیزانه از کودک بزرگسالی شود.

بسیاری از متجاوزین به عنف اعترافات خود و مصاحبه های لینی که از آنها به عمل آمده است اذعان کرده اند که این رفرها و گرایشات از کودکی آنها شکل گرفته است . بنابراین نتیجه میگیریم مورد ترتیب فرزندان دقیقا ید مثاله هر چه می کاریم و خواهیم کرد را مد نظر قرار دهیم .

سوالات متداول

مهمترین عوارض تنبیه بدنی کودکان چیست؟

از بین رفتن عزت نفس، عدم اعتماد به والدین، عدم تمایل به ابزار وجود جامعه زمان بزرگسالی

آیا تنبیه بدنی اعتماد به نفس کودک را کاهش میدهد ؟

قطعا تنبیه بدنی کودک توسط والدین ارتط مستقیمی عدم اعتماد به نفس کودک بزرگسالی دارد .

از نظر روانشناسی (psychology) تنبیه بدنی چه ثیراتی بر کودک میگذارد ؟

حس پرخاش به همجنس والد تنبیه کننده ، بزهکاری ، تجاوز از جمله آسیب هایی میشد که فرد تنبیه شونده ممکن است بزرگسالی آنها رو به رو شود .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه روانشناسی کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: The State of Research on the Effects of Physical …

عوارض تنبیه بدنی کودک چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۰:۴۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

تاثیر ارتباط قبل از ازدواج بر زندگی زناشویی چیست ؟

۵٫۰
۰۱

ارتط قبل از ازدواج ید به چه شکلی شد ؟ این رابطه ید چگونه پیش برود که به یک ازدواج موفق ختم شود ؟ مشاوره قبل از ازدواج به جوانان توصیه می شود ارتطات قبل از ازدواج خود را کنترل کنند . اصول و موازین یک رابطه را رعایت کنند بیشترین تأثیر مثبت و کمترین تأثیر منفی را ببیند . مشاوره ازدواج راهکارها و تکنیک های یک رابطه سالم آموزش داده می شود ، که ممکن است بسیاری از جوانان آنها آشنایی نداشته شند . ارتط قبل از ازدواج برای هر پسر و دختری لازم است به شرطی که رابطه ای سالم و چهارچوب موازین اخلاقی و رفری شکل بگیرد . این صورت می توانیم بگوییم که رابطه قبل از ازدواج خوب است .

بعضی موارد عرف جامعه و یا برخی از خانواده های جوانان ارتطات قبل از ازدواج را نمی پسندند و برای دختران و پسران محدودیت هایی به وجود می آورند . به همین خاطر دختر و پسر امکان آشنایی مخاطب خود را ندارند . این موارد دختر و پسر می توانند همراه والدین خود به مشاوره خانواده مراجعه کنند و راهنمایی‌ های افراد متخصص زمینه ازدواج یک رابطه سالم را زمینه سازی کنند .


بیشتر بخوانید: بهترین سن برای ازدواج


مهم‌ ترین اشتهات ارتط قبل از ازدواج

مهم‌ ترین اشتهات ارتطات قبل از ازدواج رعایت نکردن اصول و موازین شرعی و اخلاقی می شد . ما می گوییم که ارتطات قبل از ازدواج برای همه جوانان لازم است . اما امروزه جوانان از این رابطه استفاده ستی نمی کنند و عث می‌شوند عواقب منفی و زیان ر آن بیشتر از ثیرات مثبت و سازنده این رابطه شد . از مهم ترین اشتهات ارتطات قبل از ازدواج ، کنترل نکردن روابط عاطفی ، جسمی و جنسی بین دختران و پسران می شد . که مسفانه صدمات جبران ناپذیری را از لحاظ روحی و جسمی به وجود می آورد .

امروزه گسترش زمینه‌ های ارتط جوانان و ثیرات شبکه های مجازی بر ارتطات قبل از ازدواج ، می‌‌ بینیم که برخی از جوانان برای سرپوش نهادن بر روابط ناسالم خود از عنوان ارتطات قبل از ازدواج استفاده می کنند . افزایش دوستی های مجازی یا روابطی که پایه و اساس محکمی ندارند ، دچار آسیب های روحی و جسمی می شوند. که این زمینه دختران بیشتر از پسران لطمه می خورند .


بیشتر بخوانید: عوامل ازدواج ناموفق


حد و مرز ارتط قبل از ازدواج

حد و مرز ارتطات قبل از ازدواج چه میزان است ؟ یک رابطه کجا می توانیم پیش برویم ؟ آیا حد و مرز ارتط قبل از ازدواج قاعده و قانون خاصی دارد ؟ رعایت کردن این مرزها چه فایده ای رابطه دختر و پسر دارد ؟ همانطور که گفتیم از مهم‌ ترین اشتهات ارتطات قبل از ازدواج رعایت نکردن حد و مرزهای بین دختر و پسر می شد. روابطی که خارج از شرع و عرف پیش می روند ، نهایت به یک رابطه نافرجام و شکست خورده منتهی می شوند . همین امر عث می شوند ارتطات قبل از ازدواج که می تواند زمینه ساز آشنایی و شناخت جنس مخالف از همدیگر شود و عث آشنایی جوانان خلق و خو ، اخلاق و رفر ، طرز فکر و عقاید ، اهداف و برنامه ها و مسائل مهم یک زندگی مشترک شود.

رعایت نکردن چهارچوب های اخلاقی و رفری عث ایجاد یک رابطه بدون هدف که سرانجام به صدمات روحی ،جسمی و جنسی ختم می شود تبدیل گردد. معمولا جوانانی که به چنین رابطه ای تن می دهند انگیزه و هدف مشخصی برای آینده رابطه خود ندارند و صرفا به منظور سرگرمی ، لذت های جنسی ، کمبودهای عاطفی ، وقت گذرانی و مواردی از این قبیل جنس مخالف روابطه بر قرار می کنند . که همین ها نمونه هایی از مهم ترین اشتهات ارتطات قبل از ازدواج هستند .


بیشتر بخوانید: مشاوره ازدواج آنلاین


فواید ارتط قبل از ازدواج

فواید ارتط قبل از ازدواج صورتی نمایان می شود گه یک رابطه از ابتدا سالم و اصولی برقرار شود . همانطور که گفتیم‌ رعایت کردن حد و مرز ارتط قبل از ازدواج موفقیت یک رابطه و یا برعکس شکست آن‌ بسیار موثر است . چرا که یک رابطه همان اندازه که می تواند مفید و سازنده شد ، اگر‌ چهارچوب اخلاقی و موازین شرعی خود پیش نرود می تواند مخرب و زیان ر شد .

پس دختر و پسری که به شعور عقلی و ک ست از رابطه پیش از ازدواج رسیده شند می توانند از فواید ارتطات قبل از ازدواج یعنی آشنایی طرف مقابل ، شناخت از اخلاق و رفر ، طرز فکر و عقاید ، سطح فرهنگی و خانوادگی ، اهداف و برنامه های همدیگر بهره مند شوند ‌. ست است که نمی توان کسی را طی زمانی محدود به طور کامل شناخت اما این رابطه عث می شود که زوجین شناخت نسبی از همدیگر وارد یک زندگی‌ مشترک شوند . این آشنایی سبب کاهش ناسازگاری و اختلاف نظرها بین‌ زن و مرد می شود .‌ از طرفی زن و مرد حدودی مزایا و معایب همدیگر آشنا هستند نتیجه طی زندگی مشترک منطقی تر و شناخت قبلی مسائل و مشکلات همدیگر برخورد می کنند .


بیشتر بخوانید: مشاوره ازدواج تلفنی


مشکلات ارتطات قبل از ازدواج

مشکلات ارتطات قبل‌ از ازدواج معمولا دامن گیر افرادی است که به ستی طرف مقابل را نشناخته اند و آگاهی کافی از هدف و انگیزه مخاطب خود ندارند . افرادی که گیر روابط پوچ و بی هدف می شوند و مشکلات خاص این روابط روبرو می شوند . از دیگر مشکلات ارتطات قبل از ازدواج اعتماد به فردی است که وعده و وعید های وغ و پنهان کردن حقایق سعی جلب اعتماد شما دارد . این گونه افراد معمولاً اهداف و افکار ناسالم وارد رابطه میشوند و جز وقت گذرانی ، لذت و‌ سوء استفاده های جنسی و عاطفی هدف دیگری ندارد .

همین روابط عث می شوند شاهد اتفاقات بد و جبران ناپذیری روابط دختران و پسران شیم . دخترانی که اعتماد به طرف مقابل و دل بستن به این جمله که قصد ما ازدواج است ، روح و جسم خود را اختیار جنس مخالف قرار می‌دهند و زمانی که از حقیقت این رابطه خبر می شوند و شکست روبه رو می شوند .دچار صدمات روحی ، عاطفی و جسمی شدیدی می شود . به همین خاطر می گوییم تنها صورتی یک رابطه قبل از ازدواج سالم و سازنده است که دختر و پسر نیت خیر و هدف مشخص یک رابطه را تشکیل دهند ، به بلوغ عقلی و جنسی رسیده شند ، از انتخاب خود مطمئن شند ، خانواده ها جریان این رابطه شند و دختر و پسر به دنل روابط مخفیانه و پنهانی نشد .


بیشتر بخوانید: مشاوره پیش از ازدواج


حد و مرز رابطه های قبل از ازدواج چق ید شد

دختر و پسر ید زمان رابطه قبل از ازدواج مرزهای اخلاقی و رفری خود را رعایت کنند ، موازین شرعی را از لحاظ عاطفی ، جسمی و جنسی رعایت کنند و هرچند قصد دختر و پسر ازدواج شد نامحرم هستند و نید حد و مرزها را بشکنند .

سوالات متداول

رابطه قبل از ازدواج داشته شیم یا خیر ؟

آشنایی قبل از ازدواج برای هر زوجی لازم است به شرطی که شناخت کامل از طرف مقابل و اهداف و نیت او وارد رابطه شویم ، خانواده ها را جریان رابطه خود قرار دهیم و نگذاریم از احساس و جسم ما سوء استفاده شود .

رابطه عاطفی قبل از ازدواج چه ثیری بر زندگی زناشویی دارد ؟

معمولا زوجینی که قبل از ازدواج هم رابطه داشته اند صمیمیت بیشتری دارند . از علایق ، خواسته ها ، انتظارات و سلیقه هم دیگر آشنایی بهتری دارند و زودتر از زوج های دیگر هم سازگاری پیدا می کنند .

روابط پنهانی قبل از ازدواج صحیح است ؟

اصولا هر چیزی که به صورت پنهانی و مخفی کاری شد از لحاظ شرع ، قانون و یا عرف مورد پسند نیست . به همین خاطر اگر روابط ما سالم و هدفمند شد و اصول شرعی و اخلاقی را رعایت کنیم نیازی به مخفی کاری از خانواده ها و یا دیگران نداریم .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : How your premarital experiences can affect your future …

ثیر ارتط قبل از ازدواج بر زندگی زناشویی چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۰:۴۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

بهترین سن برای ازدواج موفق چیست؟

۵٫۰
۰۱

بهترین سن ازدواج به لحاظ عددی هر دوره زمانی فرق میکند . گذشته دختر و پسر سنین خیلی کم ازدواج می کردند . بهترین سن برای ازدواج بین ۱۲ ۱۶ سال دختر ها بود و برای پسر ها ۱۹ ۲۳ سال بعد از آن برای ازدواج خیلی دیر بود . اما به مرور این ملاک سنی افزایش یافت و امروزه مشاوره ازدواج بهترین سن ازدواج را دختر ها ۲۲ ۲۷ سال و پسر ها ۲۷ ۳۵ سال میداند . اما سن فقط یک عدد است ، بلوغ فکری و جسمی اثر مهمی داشتن یک ازدواج موفق دارد . مشاوره قبل از ازدواج بررسی میشود که دختر و پسر به لحاظ شخصیتی و عقلی به بلوغ کافی رسیده اند یا نه . آماده پذیرش مسئولیتهای زندگی هستند یا خیر .

بهترین سن برای ازدواج موفق

بهترین سن ازدواج موفق از نظر مشاوره خانواده زمانیست که فرد آمادگی کامل برای پذیرش حضور فردی دیگر را زندگی خود داشته شد . توانایی اداره زندگی به لحاظ اخلاقی ، داشتن کار مناسب آمد کافی ، توانایی تهیه مسکن مناسب تضمین کننده بهترین سن برای ازدواج موفق است . مشاوره قبل از ازدواج مشخص میشود فرد از لحاظ عقلی هم به بلوغ کافی رسیده است یا خیر . از نظر مشاوره ازدواج ممکن است فرد به لحاظ سنی بهترین سن ازدواج موفق را داشته شد اما اصلا به لحاظ رشد و رسش روحی آمادگی ازدواج را نداشته شد . مشاوره خانواده ثیر زیادی شناخت دختر و پسر قبل از ازدواج دارد . بهترین سن ازدواج وقتیست که فرد احساس کند توانایی حل مسئله و قت تصمیم گیری مستقل را دارد.

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که فرد توانایی قبول مسئولیت زندگی زناشویی را داشته شد . سن ازدواج شاید مسئله مهمی شد اما دقیقا همه افراد یک سن به بلوغ روانی نمیرسند . بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان یعنی زمانیکه فرد میتواند یک زندگی را اداره کند . مشاوره خانواده معتقد است بعضی افراد بخاطر شرایط تربیتی و خانوادگی مناسب سنشان رفر نمی کنند و توجه به سنشان از لحاظ شخصیتی رشد کافی را ندارند . بهترین سن برای ازدواج موفق وقتیست که اگر فرد دچار اشته شد اشتهش را بپذیرد نه اینکه از مسئولیت شانه خالی کند . بهترین سن ازدواج از نظر مشاوره قبل از ازدواج زمانیست که دختر و پسر توانایی برقراری تعادل بین خانواده خود و خانواده همسرشرا داشته شد .

بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان

بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان زمانیست که دختر و پسر می دانند از زندگی چه میخواهند . هدف و انگیزه کافی برای تشکیل زندگی را دارند . ملاک های مشخصی برای انتخاب دارند . بهترین سن ازدواج را فقط عدد سن مشخص نمیکند بلکه داشتن زمینه ازدواج هم ثیر زیادی زمان ازدواج دارد . بهترین سن برای ازدواج موفق زمانیست که فرد به بلوغ اجتماعی رسیده شد . بلوغ اجتماعی توانایی برقراری ارتط دیگران را مشخص میکند . بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان وقتیست که فرد میتواند انتظارات همسرش را برآورده کند . توجه به خواسته های همسر ، تحمل و برری ، هنر عشق ورزیدن ، مهارت های ارتطی ، وفاداری و سلامت روان همگی جز توانایی هایی هست که زمان ست ازدواج را مشخص می کند .

بهترین سن برای ازدواج از دیدگاه اسلام

بهترین سن برای ازدواج از دیدگاه اسلام زمانیست که دختر و پسر به بلوغ رسیده اند . بلوغ قرآن به معنای توانایی فرزند آوری است . نقلی از پیامبر آمده است دختران کره خود را زمان رسیدن به بلوغ شوهر دهید که دچار انحراف نشوند . بهترین سن ازدواج از دیدگاه اسلام زمانیست که دختر و پسر توانایی مصلحت اندیشی دارند . بهترین سن ازدواج موفق زمانیست که دو جوان به پختگی و تجربه ای رسیدند که توانایی تربیت فرزند را دارند . اگرچه اسلام بر سن پایین کید شده اما این موضوع هم مطرح شده که سن کم زوجین بی تجربه هستند و توانایی تصمیم گیری و حل مشکل را ندارند . بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که دختر و پسر توانایی پذیرش تعهدات ازدواج را دارند .

بلوغ عاطفی از نظر روانشناسان

بلوغ عاطفی یعنی توانایی محبت کردن و عشق ورزیدن . کسی که توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن را ندارد شرایط بهترین سن ازدواج قرار ندارد . مشاوره ازدواج کید دارد کسی که نمیتواند عشق خود را ابراز کند به بلوغ عاطفی نرسیده است . فردی که به بلوغ عاطفی نرسیده است همیشه وابسته به نظر دیگران است و این فرد بهترین سن ازدواج از نظر روانشناسان قرار ندارد . افرادی که همیشه دیگران را مسئول اشتهات خود معرفی می کنند و عزت نفس کمی دارند بهترین سن برای ازدواج موفق قرار ندارند . بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان زمانی است که فرد بتواند بهترین تصمیم برای رسیدن به هدفش را بگیرد بدون اینکه احساساتی شود . کنترل احساس و تصمیم گیری از روی عقل و منطق از نشانه های بلوغ عاطفی است .

ثیر بلوغ شخصیتی بر آمادگی ازدواج

به بلوغ شخصیتی رسیدن یعنی از بی هدفی دور بودن یعنی کسی که برای انجام کارهایش احتیاج به انگیزه بیرونی ندارد . بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان زمانیست که فرد به بلوغ شخصیتی رسیده شد . مشاوره قبل ازازدواج برای بررسی بلوغ شخصیتی و آمادگی ازدواج فرد است . وقتی فردی به مشاوره ازدواج مراجعه می کند و می گوید نمی دانم از ازدواج چه می خواهم . حتی اگر ۲۵ سال یا ۳۵ سال سن داشته شد یعنی فرد شرایط بهترین سن ازدواج موفق قرار ندارد . فردی که به بلوغ شخصیتی نرسیده اگر ازدواج کند حتما روزی ازدواجش شکست روبرو خواهد شد . فردی که از حل کردن مشکلات سطحی و جدی زندگی عاجز مانده کسی است به بلوغ شخصیتی نرسیده و به هیچ وجه آمادگی ازدواج را ندارد .

ویژگی های اخلاقی که ازدواج را شکست روبرو می کند

بهترین سن برای ازدواج از دیدگاه اسلام زمانی است که فرد از لحاظ اخلاقی خوش خلق و مردم دار و از کبر و غرور بدور شد . مشاوره خانواده معتقد است ، منیت هر سنی بر ازدواج موفق اثر می گذارد و نشان دهنده این است که فرد بهترین سن برای ازدواج را ندارد . بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان وقتی است که فرد به لحاظ اخلاقی شکننده و حساس نشد و توانایی برخورد مشکلات زندگی مشترک را داشته شد. کسی که طول زندگی از کوچکترین پیش آمدی دچار استرس و اضطراب میشود نمیتواند گزینه مناسبی برای ازدواج شد . وقتی دیگران مدام به کسی برای انجام کار ها تذکر بدهند یعنی فرد وظیفه شناس نیست . وظیفه شناسی از خصوصیاتی است که نشان میدهد فرد بهترین سن برای ازدواج موفق را دارد .

بهترین سن ازدواج دختر و پسر

بهترین سن برای ازدواج دختر و پسر به لحاظ ویژگی سنی و شخصیتی متفاوت است و نمی توان برای همه یک سن را نظر گرفت . اما آنچه مشخص است بهترین سن برای ازدواج پسران زمانیست که یک حداقل هایی برای شروع زندگی داشته شند . سرزی رفتن برای پسر ها جز شرایطیست که ید پشت سر گذاشته شد . کار و آمد و پس اندازی که توانایی شروع زندگی مشترک را داشته شد . بهترین سن ازدواج دختران زمانیست که دختر آمادگی کافی برای پذیرش مسئولیت خانه داشته شد . بهترین سن ازدواج از دیدگاه اسلام دختران زمانیست که دختر قابلیت رداری دارد و برای مسئولیت مای حاضر است . دخترهایی که خارج از خانه هم کار می کنند ید قابلیت های بیشتری برای داشتن یک ازدواج موفق داشته شند .

فاکتورهای ازدواج موفق

سن فاکتور مهمی موفقیت ازدواج است ، بهترین سن برای ازدواج موفق زمانیست که دخترو پسر به خود شناسی کامل رسیده شند . توانایی ک متقابل ، گذشت و صبوری از فاکتورهای مهم ازدواج موفق از نظر مشاوره خانواده است . داشتن توانایی حل مسئله و مسئولیت پذیری ، دوری از تک روی و مشارکت مشورت از نشانه های بهترین سن برای ازدواج از نظر کارشناسان است . احترام گذاشتن و حفظ حرمت توجه به خواسته های همسر و جلوگیری از یکنواخت شدن زندگی ، گوش دادن توجه به حرف های همسر از جمله فاکتورهای داشتن یک ازدواج موفق است . موفقیت ازدواج را دانسته ها تضمین می کند ، کسی که قصد ازدواج دارد مشورت مشاوره ازدواج می تواند آگاهی های خود را افزایش دهد و موفقیت ازدواج خود را تضمین کند .

رابطه بلوغ فکری و ازدواج موفق

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که فرد به بلوغ فکری رسیده شد . فردی که توانایی برقراری تعادل بین آنچه که هست و آنچه که دوست دارد شد را دارد به بلوغ فکری رسیده است . کسی که به بلوغ فکری نرسیده زندگی مشترک هم نمیتواند شرایط حساس تعادل برقرار کند . بلوغ فکری یعنی فرد بین احساس و عقلش تعادل برقرار می کند . بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان وقتیست که فرد کنترل احساس خود را داشته شد و از روی احساس عمل نکند . فردی که شبزده تصمیم میگیرد و نسنجیده عمل میکند به بلوغ فکری نرسیده و نمیتواند ازدواج موفقی داشته شد . سنجیدن یک مشکل و حل کردن آن حاصل بلوغ فکریست و اگر کسی به چنین توانایی رسیده شد بهترین سن برای ازدواج قرار دارد .

مهارت های زندگی موفق

بهترین سن برای ازدواج از نظر روانشناسان زمانیست که فرد برای حفظ زندگی زناشویی مهارت کافی را داشته شد . مهارت هایی که آن بتواند مواقع لزوم پیوند عاطفی زندگیش را محکمتر کند . ازدواج موفق همیشه به راحتی بوجود نمی آید و لازم است زن و شوهر فداکاری و از خود گذشتگی داشته شند . بهترین سن ازدواج موفق وقتیست که فرد بتواند از مهارت هایش بخوبی استفاده کند . فردی که میداند چطور همسرش را خوشحال کند . همسری که میداند چه زمانی همسرش را کادو غافلگیر کند و یا محیای سفر شوند همسرش خوشحال شود اینها نشانه داشتن مهارت های زندگیست . خوشبختی و ازدواج موفق فاکتورهای زیادی دارد اما مهارت استفاده از آن فاکتور ها هم لازم است . ابراز علاقه و نشان دادن دوست داشتن از مهارت هایی است که بسیار زندگی کار گشاست .

سوالات متداول

بهترین سن برای ازدواج چیست ؟

بهترین سن برای ازدواج دختر ها از ۲۳ ۲۷ سال است و برای پسرها ۲۷ ۳۵ سال است . زمانیکه به بلوغ عقلی و عاطفی رسیده شند و توانایی تصمیم گیری داشته شند .

برای یک ازدواج موفق آیا بهترین سن وجود دارد ؟

برای داشتن ازدواج موفق هیچ سن خاصی وجود ندارد . ازدواج موفق بستگی به آمادگی و تربیت شخصیتی فرد دارد . داشتن مهارت های زندگی ، کار مناسب و سرمایه ای برای شروع زندگی سن ازدواجرا تعیین می کند .

از نظر اسلام بهترین سن ازدواج چه سنی است ؟

بهترین سن ازدواج ازدیدگاه اسلام زمانیست که دختر و پسر به مصلحت خود آگاه هستند . بهترین سن زمانیست که دختر و پسر به لحاظ جنسی توانایی فرزند آوری را دارد و می توانند فرزند سالمی تربیت کنند .

از نظر روانشناسان بهترین سن ازدواج چه سنی است ؟

از نظر روانشناسان وقتی که دختر و پسر وظایفی که خانه عهده دار هستند به ستی انجام می دهند و خودشان تمایل به ازدواج دارند بهترین سن ازدواج است . یعنی دختر و پسر معنای تعهد داشتن را میدانند .

بهترین سن برای ازدواج آیا فاکتوری مهم برای موفقیت زندگی است ؟

بله ، زیرا ازدواج سن کم یعنی اوج خامی و بی تجربگی است و احتمال شکست ازدواج افزایش می یابد . سن لا هم احتمال عدم موفقیت زیاد است زیرا از یک سنی به بعد دیگر شور و هیجان و حوصله ای برای تشکیل زندگی وجود ندارد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Best Age to Get Married: What Math Tells Us

بهترین سن برای ازدواج موفق چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۸:۳۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

با چه کسانی نباید ازدواج کرد؟

۵٫۰
۰۱

کسانی که بی مسئولیت هستند یکی از فاکتورهای اصلی معیارهای ازدواج را ندارند و طبق نظر کارشناسان مشاوره خانواده افراد مناسبی برای ازدواج نمیشند چرا که این افراد چه قالب نقش همسری و چه نقش پ و ما نمیتوانند وظایف خود را به ستی انجام دهند . نکته مهم این است که نمیتوان به این افراد تکیه کرد و شرایط بحرانی روی آن ها حساب ز کرد . اگر شما جلسات مشاوره قبل از ازدواج شرکت کنید به ستی میتوانید نشانه های افراد بی مسئولیت را بفهمید و طرف مقابل تشخیص دهید .

قطعا ازدواج موفق مسئولیت پذیری رابطه مستقیم دارد و عدم مسئولیت پذیری هیچ مولفه دیگری قابل جبران نمیشد . آنچه که مشاوره ازدواج چنین زوج هایی رها شنیده شده است این است که فردی که همسرش مسئولیت پذیر نیست دچار احساس بی ارزش بودن و بی اهمیت بودن شده است چرا که تصور او بر این است اگر برای همسرم ارزشمند بودم او وظایف خود را قل من و زندگی مشترکمان انجام میداد . . .

کسانی که بداخلاق هستند

کسانی که بداخلاق هستند عث میشوند که شما مادام پی کسب توجه و محبت کلامی از آن ها شید هرچند که روش های اصولی میتوان رفر آن ها را بهبود داد اما ید نظر داشته شید که ممکن است طرف مقابل شخصیت انعطاف پذیری نداشته شد و بداخلاقی نیز رفری نیست که شما بتوانید آن کنار بیایید یا عادت کنید .

کسانی که معد هستند

کسانی که معد هستند به هیچ عنوان نمیتوانند که فرد مناسبی برای ازدواج شند چرا که چنین افرادی به مرور تمام ارزش های اخلاقی را پایمال میکنند و هرگونه هنجار رفری ممکن است از آن ها سر بزند و میتوانند آسیب روحی و جسمی بسیاری را به شما وارد کنند . همچنین زندگی چنین افرادی هرگز نمیتواند رو به پیشرفت شد .

کسانی که بی بندور هستند

کسانی که بی بندور هستند نمیتوانند پایبند اصول اخلاقی شند ، حریم و حرمت های یک خانواده را نادیده میگیرند و میتوانند عفت خانواده را زیر سوال ببرند . همچنین هرگز متوجه رفر های خارج از شان خود نخواهند شد و حتی ممکن است سوء معاشرت برای آن ها بسیار عادی شد . پس این افراد نمیتوانند مقید اصول خانواده داری شند .

کسانی که بی احساس هستند

کسانی که بی احساس هستند نمیتوانند نقش یک همسر نیازهای احساسی شما را برآورده کنند و این عث میشود شما دچار خلاء عاطفی شوید . البته برخی از افراد فقط توانایی ابراز احساسات را ندارند و عمل محبت خود را نشان میدهند که موضوع آن ها کاملا افراد بی احساس متفاوت است .

کسانی که نالغ هستند

کسانی که نالغ هستند به ثت فکری ، شخصیتی ، احساسی و . . . نرسیده اند و این امر ممکن است عث شود پس از مدتی مورد ازدواج دچار پشیمانی شوند و رفرهای آزار دهنده ای را از خود نشان دهند و یا تصمیم به جدایی بگیرند .

کسانی که عدم استقلال شخصیتی دارند

کسانی که عدم استقلال شخصیتی دارند شرایطی که زندگی مشترک شما نیاز به تصمیم گیری جدی دارد مانند مواقع بحران ، نمیتوانند به ستی تصمیم بگیرند و این عدم استقلال عث میشود که زندگی شما ثیر پذیری غیر متعادلی را از محیط و افراد اطراف شما داشته شد .

کسانی که پنهان کار هستند

کسانی که پنهان کار هستند هرگز نمیتواند شریک مناسبی برای زندگی شما شند چرا که هر لحظه ید منتظر شنیدن اخر غیر منتظره ای مورد آن ها شید و این پنهان کاری و عدم صداقت یک بدبینی و استرس دائمی را به شما تحمیل میکند . همچنین عث میشود هرگز نتوانید به همسرن اعتماد کنید .

کسانی که خسیس هستند

کسانی که خسیس هستند اگر شما فرد ولخرج و خوشگذرانی هستید نمیتوانند گزینه مناسبی شند . این افراد تفریحات ، نیازهای ضروری و غیر ضروری شما را مدام از نظر مالی میسنجند و واقع لذت آن را از شما سلب میکنند البته این مورد افرادی است که بطور غیر طبیعی خسیس هستند نه افرادی که صرفا اقتصادی هستند .

کسانی که مادی گرا هستند

کسانی که مادی گرا هستند حالت حاد این اخلاق ، همه چیز را مادیات خلاصه میکنند و واقع جنبه معنوی هیچ مسئله ای برای آن ها اهمیت ندارد برای مثال ممکن است کمک به هم نوع یا لذت بردن از یک فضای رمانتیک و جشن دو نفره برای آن ها هیچ اهمیتی نداشته شد و اگر شما فردی مادی گرا نشید روحیه شما آسیب خواهد دید .

کسانی که بددل هستند

کسانی که بددل هستند عث میشوند شما مادام نگران رفر خود شید چراکه ممکن است این افراد سر مسائل کوچک و حتی غیر عمد ناراحت شوند و به آسانی نتوانید از آن ها دلجویی کنید و یا حتی کوچک ترین اتفاقی دچار سوء ظن شوند و به تمام رفر های شما احساس خوبی نداشته شند .

کسانی که خود فرورفته هستند

کسانی که خود فرورفته هستند ، دور خود یک دیوار میکشند که عث میشود شما نتوانید به راحتی به آن ها نزدیک شوید و از افکار و احساسات آن ها خبر شوید نتیجه ممکن است صمیمت لازم زندگی مشترک هرگز میان شما شکل نگیرد و همیشه یک فاصله و شکاف رابطه شما احساس شود . حل کردن اختلافات این افراد سخت تر خواهد بود چرا که شما به سختی میتوانید خواسته های آن ها را بفهمید و احساسات آن ها را ک کنید .

کسانی که خود شیفته هستند

کسانی که خود شیفته هستند ممکن است رفر و گفر خود اعتماد به نفس شما را زیر سوال ببرند و یا بیش از حد معمول به خود و مسائل مربوط به خود برسند که این عث میشود وقت و مسائل مشترک شما کمرنگ شود .

کسانی که اختلاف فرهنگی دارند

کسانی که اختلاف فرهنگی دارند شاید ابتدا زندگی مشترک شما را تحت ثیر قرار ندهند اما به مرور این اختلاف شرایط مختلف خود را نشان میدهد که عث اختلاف نظر و کش مکش خواهد شد که اگر نتوانید به ستی خود را تطلبیق دهید قطعا به مشکل خواهید خورد .

کسانی که عدم تناسب فرهنگی دارند

کسانی که عدم تناسب فرهنگی دارند عث میشوند شما مسائل کوچک و بزرگ مانند سبک زندگی ، روابط اجتماعی ، اشتغال ، تحصیل ، تفریحات و علایق شخصی ، پوشش و . . . دچار اختلاف نظر شوید و این اختلافات رابطه شما را دچار مشاجره و تنش خواهد کرد .

کسانی که عدم تناسب خانوادگی دارند

کسانی که عدم تناسب خانوادگی دارند زندگی مشترک آن ها هم از طرف خود و هم از طرف خانواده ها تحت ثیر قرار خواهد گرفت چرا که شکل تربیت آن ها ممکن است بسیار متفاوت شد و این تفاوت خود را ارزش ها ، علایق ، اعتقادات و . . . نشان خواهد داد .

کسانی که اختلاف سنی زیاد دارند

کسانی که اختلاف سنی زیاد دارند ممکن است نتوانند آنگونه که ید نیاز ها و خواسته های یکدیگر را ک کنند . این مسئله عث میشود نیاز های عاطفی ، اجتماعی ، مادی ، جنسی و . . . آن ها به ستی ک و ارضا نشود . همچین این زوج ها ممکن است مورد فرزند دار شدن نیز به مشکلات جدی بخورند .

کسی که اختلال شخصیتی دارد

کسی که اختلال شخصیتی دارد این اختلال ممکن است به شکل های مختلف ( شکاک بودن ، وسواس فکری ، بد دهنی و . . . ) آن ها وجود داشته شد . هر کدام ازین موارد میتواند آرامش را از زندگی شما سلب کند و رابطه شما را به تنش بکشاند .

کسی که برتری جو هست

کسی که برتری جو هست ممکن است زندگی مشترک منیت را به ما بودن ترجیح دهند یعنی هر موفقیت ، دسورد و یا مسئله ای سعی دارند که خود و عملکردشان را بهتر جلوه دهند . واقع یک ” من موفق ” برای آن ها مهم تر از یک ” مای موفق ” است . این امر طبیع به اعتماد به نفس شما لطمه خواهد زد .

کسی که خودخواه هست

کسی که خودخواه هست نمیتوانند شما را به حمایت و همراهی خود دلگرم کنند . این افراد راحتی و آسایش خود را اولویت میدانند و این مسئله کوچک ترین بزرگ ترین مسائل ممکن است نمود پیدا کند . این افراد غیر مستقیم عث میشوند که خصلت خودخواهی نیز شما شکل بگیرد و به مرور واژه ” ما ” از زندگی مشترک شما حذف شود .

کسی که تنبل و تن پرور هست

کسی که تنبل و تن پرور هست هرگز وظایف و مسئولیت های خود را به موقع و کیفیت انجام نخواهند داد و این عث میشود که امورات زندگی مشترک به راحتی گذرانده نشود .

کسی که بی ادب هست

کسی که بی ادب هست شخصیت شما را کلام خود آزار میدهند و حرمت ها و خط قرمز های اخلاقی را میشکنند و شما مدام ید نگران توهین کلامی او جمع شید . افراد بی ادب عث میشوند که احترام از رابطه شما حذف شود و زمینه برای دیگر رفر های زننده ز شود . همچنین زندگی افراد بی ادب عث میشود مسئله تربیت فرزندان مشکل رو به رو شود .

کسی که وغ گو هست

کسی که وغ گو هست هرگز نمیتوانند اعتماد شما را جلب کنند حالی که اعتماد یکی از ارکان اصلی ازدواج موفق است . افراد وغ گو اشتهات خود را توجیه میکنند و این کار ادامه پیدا خواهد کرد و عدم صداقت آن ها عث میشود زندگی مشترک شما هرگز مسیر ست خود پیش نرود .

کسی که فساد اخلاقی دارد

کسی که فساد اخلاقی دارد چارچوب های خانواده و ارزش ها را نادیده میگیرند . این افراد شان و منزلت اجتماعی خانواده را زیر سوال میبرند .

کسی که خشونت طلب هست

کسی که خشونت طلب هست کوچک ترین بحث و مشاجره ای را به یک جدال بزرگ تبدیل میکنند و هرگز سعی نمیکنند که مسائل را آرامش حل کنند . زندگی مشترک این افراد پر از دلهره و ترس خواهد بود .

کسی که بی مهر هست

کسی که بی مهر هست شما را به کمبود محبت دچار میکنند . این افراد ممکن است پاسخ محبت شما را نیز آنگونه که ید ندهند و این واکنش نامناسب ذوق شما را کور خواهد کرد . این افراد حتی ممکن است نقش پ یا ما نیز نتوانند پاسخ گوی نیاز عاطفی فرزند خود شند .

سوالات متداول

چه کسانی مناسب ازدواج هستند ؟

افرادی که ویژگی های اخلاقی فوق را نداشته شند یا حداقل حالت خفیف و قابل کنترل به آن دچار شند میتوانند افراد مناسبی برای ازدواج شند ( گزینه هایی مانند اعتیاد هرگز قابل اغماض نمیشند )

ازدواج چه افرادی پایان خوشی ندارد ؟

همانطور که توضیح داده شد هرکدام از ویژگی های فوق اگر از حد معینی فراتر روند هرگز قابل قبول نمیشند و زندگی مشترک را مختل و آزار دهنده خواهند کرد . هیچ کدام از ویژگی های فوق و چندین موارد دیگر نید نادیده گرفته شوند چرا که بسیاری از افراد فکر میکنند این مسائل به راحتی قابل حل و کنار آمدن هستند .

ازدواج چه مردانی اشته است ؟

اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم افرادی که به بلوغ لازم نرسیده اند ، تناسب همه جانبه را ما ندارند ، دچار هنجار شخصیتی و اخلاقی هستند ، دچار اعتیاد هستند ، فعالیت غیر قانونی دارند و . . . اشته است . موارد ذکر شده کلی هستند و هر کدام ده ها مورد زیر شاخه را شامل میشود .

ازدواج چه زنانی اشته است ؟

ید بدانید که تمامی موارد ذکر شده مطالب فوق دو طرفه هستند و هرگز صرفا به مرد یا زن مربوط نمیشوند هرچند که برخی از این موارد مردان بیشتر به چشم میخورد . پس زنانی که ویژگی های فوق را دارا شند نیز نمیتوانند مناسب ازدواج شند . حتی برخی از این موارد زمانی که بخواهند به زنان نسبت داده شوند بسیار حساس تر هستند به طور مثال بی بندور بودن مورد زنان بسیار زننده تر و مخرب تر است چرا که زن مظهر عفت و حیا و تحکیم بخش کانون خانواده است .

چه افرادی نید ازدواج کنند ؟

افرادی که هنوز آمادگی ازدواج را خود نمیبینند هرگز نید مورد ازدواج اقدام کنند چرا که این عدم آمادگی خود ریشه بسیاری از ویژگی های غیر مثبت فوق است . آمادگی ، بلوغ و شعور رشد یافته خود عث بروز بسیاری از ویژگی های مثبتی که لازمه ازدواج موفق است میشوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Whom Not to Marry: Time Tested Advice From a Higher …

چه کسانی نید ازدواج کرد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۳:۵۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

با چه زن هایی نباید ازدواج کرد؟

۵٫۰
۰۱

زن هایی که بی مسئولیت هستند به راحتی میتوانند انسجام و هماهنگی خانواده را از بین ببرند . کلاس های مشاوره خانواده رها مواردی وجود داشته است که عدم مسئولیت پذیری زن ، عث مختل شدن زندگی مشترک و تحقق نیافتن یک ازدواج موفق شده است . جایگاه زن جامعه و اصلی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بسیار پررنگ و ثیر گذار است . پس مسئولیت پذیری یکی از اصلی ترین معیارهای ازدواج برای زنان خواهد بود .

زن به عنوان ما و مدیر خانه ، کانون آرامش و برقرار کننده نظم و هماهنگی خانواده شناخته شده است پس مسئولیت پذیری جزء جدایی ناپذیری از او خواهد بود . مشاوره قبل از ازدواج کمک خواهد کرد بفهمید که آیا طرف مقابل شما زن مسئولیت پذیری هست یا خیر . قطعا برای هر ویژگی ونی نشانه های رفری خاصی وجود دارد که نمود آن ویژگی شند برای مسئولیت پذیری نیز یک سری ویژگی رفری خاص وجود دارد که از طریق مشاوره ازدواج میتوانید آن ها را بشناسید . فردی که مسئولیت پذیر نشد ساده ترین مسائل خود را نشان میدهد و به سادگی قابل تشخیص است .

زن هایی که بداخلاق هستند

زن هایی که بداخلاق هستند چگونه میتوانند آرامش را بر خانه و خانواده حاکم کنند حالی که اصلی ترین وظیفه زن این است که روح لطیف و فطرت صلح طلب خود ، تشنج را از زندگی خود دور کند . زنان بداخلاق نمیتوانند مکمل خوبی برای مردان شند چراکه مردها آرامش و آسایش را از همسر خود طلب میکنند . همچنین فرزندان نیاز دارند که محیطی آرام و محبت رشد پیدا کنند .

زن هایی که معد هستند

زن هایی که معد هستند راه هرگونه اغماض و سازش را میبندند . اعتیاد به کلی مسئله ای نکوهیده است اما زمانی که مسئله مورد اعتیاد یک زن شد بسیار نا امید کننده تر خواهد بود چراکه شان ، عفت و عزت نفس یک زن ید بسیار بیشتر از این شد که بخواهد به اعتیاد گرفر شود زیرا به عنوان یک ما قرار است الگوی فرزندان خود شد . پس زن معد میتواند تمام ارزش های اخلاقی را نادیده بگیرد و گزینه مناسبی برای ازدواج نمیشد .

زن هایی که بی بندور هستند

زن هایی که بی بندور هستند اصول اخلاقی که جامعه برای یک خانواده تعیین شده است را نادیده میگیرند . هیچ چارچوبی برای خود نظر ندارند و رفرهای ناشایستی از خود نشان میدهند که منزلت یک زن را از بین میبرد . سوء معاشرت یکی از رفرهایی است که زنان بی بندور اغلب به آن دچار هستند که این مسئله نه تنها به خانواده خود او آسیب های جدی وارد میکند بلکه ممکن است مقابل ، یک خانواده دیگر را نیز از هم بپاشد .

زن هایی که بی احساس هستند

زن هایی که بی احساس هستند حتی برای مردان بی احساس نیز همراه مناسبی نیستند چراکه این زن است که ید مهر و محبت را به کالبد خانه و خانواده تزریق کند . زن حتی میتوان توانایی ذاتی و روح لطیف خود بر مرد بی احساس اثر گذار شد و یک رابطه عاطفی را شکل دهد . مسئله دیگر نیازمند بودن کودکان به یافت محبت و احساس خالص ماانه است که زن ید کیفیت هرچه بهتر از پس آن برآید .

زن هایی که نالغ هستند

زن هایی که نالغ هستند افکار و احساسات خود ثت لازم را ندارند . این زن ها مدام تصمیمات متفاوت میگیرند و ممکن است فعالیتی را که شروع میکنند هرگز به پایان نبرند . عدم بلوغ زن عث میشود مدیریت رابطه و خانه و خانواده بسیار دشوار شود .

زن هایی که عدم استقلال شخصیتی دارند

زن هایی که عدم استقلال شخصیتی دارند بیش از حد اعتدال به والدین ، خصوصا ما خود وابسته هستند حتی این وابستگی ممکن است مورد دوسن آن ها نیز شد و ثیر پذیری این زن ها از دوسن و اطراف خود بیش از حد معمول شد بنابراین این زنان عث میشوند که زندگی مشترک آن ها مادام از محیط اطراف ثیر پذیر شد و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم ، مسیر زندگی آن ها تحت ثیر قرار دهد .

زن هایی که پنهان کار هستند

زن هایی که پنهان کار هستند ، صداقت که یکی از ارکان اصلی ازدواج موفق است را نقض میکنند . این افراد عمل شاید وغ نگویند اما حقیقت را پنهان میکنند و این عث میشود زندگی مشترک آن ها پر از شک و تردید شد .

زن هایی که خسیس هستند

زن هایی که خسیس هستند اگر این صفت آن ها بیش از حد معمول شد زندگی را برای اعضای خانواده سخت میکنند . همانطور که زندگی مشترک نیازمند فکر اقتصادی و پیشرفت مالی است کنار آن نیازمند تفریح ، ورزش ، مسافرت ، سینما ، خرید کردن ، جشن گرفتن و . . . نیز میشد روحیه اعضای خانواده حفظ شود این حالی است زن خسیس ممکن موارد فوق کاملا مخالف شد .

زن هایی که مادی گرا هستند

زن هایی که مادی گرا هستند جو معنوی خانه را زیر سوال میبرند حالی این صفت زنان بسیار کمتر دیده میشود . زنان مادی گرا ارزش کارهای شما را پول میسنجند و هر مسئله ای به دنل توجه به جنبه مادی آن هستند که این امر عث میشود به مرور زندگی مشترک شما به یک چرتکه تبدیل شود .

زن هایی که بددل هستند

زنانی که بددل هستند عث میشوند که طرف مقابل آن ها بیش از آنچه که ید مراقب اعمال و رفر خود شد چراکه سوء برداشت رفر این زنان زیاد است . زندگی مشترک این افراد ید مدام حال دلجویی شید و به آن ها توضیح دهید که مسئله آنگونه که فکر میکنند نیست .

زن هایی که خود فرورفته هستند

زنانی که خود فرورفته هستند ک کردن آن ها سخت تر است و عث میشوند که نتوانید به راحتی از عواطف و افکار آن ها مطلع شوید .

زن هایی که خودشیفته هستند

زنانی که خودشیفته هستند بیش از حد معمول وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به خود می کند که این عث می شود رسیدگی به امور خانه‌داری فرزندآوری و همسرداری به مشکل بخورد .

زن هایی که اختلاف فرهنگی دارند

زن هایی که اختلاف فرهنگی دارند زندگی مشترک اختلاف نظرهای بسیاری به وجود می آورند . اگر زن و شوهر پنسیل تطبیق خود را این اختلافات فرهنگی نداشته شند یک زندگی پر از مشاجره را تجربه خواهند کرد .

زن هایی که عدم تناسب فرهنگی دارند

زنانی که عدم تناسب فرهنگی دارند طبیع نحوه تربیت ، سبک زندگی ، دیدگاه ، اعتقادات و . . . متفاوتی را خواهند داشت که این مسئله زمینه اختلافات زناشویی را ایجاد میکند .

زن هایی که عدم تناسب خانوادگی دارند

زنانی که عدم تناسب خانوادگی دارند این اختلاف عث مقایسات دو خانواده خواهد شد همچنین زمینه دخالت ها و ثیر گذاری غیر معمول خانواده ها را فراهم میکند .

زن هایی که اختلاف سنی زیاد دارند

زنانی که اختلاف سنی زیاد دارند چه از مرد بزرگ تر شند چه کوچک تر مورد ک یکدیگر به مشکل بر خواهند خورد و ممکن از طرز فکر یکدیگر را اصلا نپذیرند .

زنانی که اختلال شخصیتی دارند

زن هایی که اختلال شخصیتی دارند مانند مردان این چنینی ممکن است مشکلاتی مانند پرخاشگری ، مردم گریزی ، بدبینی ، شخصیت مرزی و . . . داشته شند .

زنانی که برتری جو هستند

زنانی که برتری جو هستند به ستی نتوانسته اند زوجیّت و مفهوم ” ما ” شدن را ک کنند و هر موقعیتی پی سرکوب طرف مقابل و برتر نشان دادن خود خواهند بود .

زنانی که خودخواه هستند

زنانی که خودخواه هستند هرگز نمیتوانند فداکاریی که یک زن نقش همسر و ما لازم است داشته شد را دارا شد و آسایش خود را بر آسایس خانواده ترجیح خواهد داد .

زنانی که تنبل و تن پرور هستند

زنانی که تنبل و تن پرور هستند مقابل وظایف سنگین و مهم خانه و خانواده مانند خانه داری و رسیدگی به فرزندان اغلب دچار مشکل خواهند شد .

زنانی که بی ادب هستند

زنانی که بی ادب هستند عفت کلامی که لازمه حفظ شخصیت و شان یک زن هست را ندارند و این مسئله زمینه بی احترامی و سایر مشکلات زناشویی را فراهم میکند و همینطور تربیت فرزندان که بخش عظیمی از آن بر عهده ما است دچار مشکل خواهد شد .

زنانی که وغگو هستند

زنانی که وغگو هستند یکی از معیارهای اصلی برای ازدواج را ندارند . زن خانواده مظهر صداقت ، عفت ، آرامش و اعتماد است و وغگو بودن میتواند شروعی بر نقض این موارد شد .

زنانی که فساد اخلاقی دارند

زنانی که فساد اخلاقی دارند هرگز نمیتوانند گزینه مناسبی برای ازدواج شند چرا که سلامت اخلاقی و داشتن عفت از ویژگی های والای زنان است و تحت هیچ شرایطی فساد اخلاقی برای زن قابل توجیه و پذیرش نمیشد .

زنانی که خشونت طلب هستند

زنانی که خشونت طلب هستند چگونه میتوانند فراهم آورنده آسایش و آرامش خانواده شند و رفر و واکنش ست را به فرزندان خود آموزش دهند ؟

زنانی که بی مهر هستند

زنانی که بی مهر هستند نمیتوانند پاسخ گوی نیاز عاطفی مردان شند حالی که مردان به شدت نیازمند یافت محبت و توجه از طرف همسر خود هستند همچنین مهر ماانه مورد این زنان از فرزندان یغ خواهد شد .

زنانی که حسود هستند

زنانی که حسود هستند عث میشوند محبت و توجه بی غرض شما به اطرافیانن مادام مورد مواخذه قرار گیرد .

زنانی که ولخرج هستند

زنانی که ولخرج هستند عث میشوند که مدیریت مسائل مالی زندگی سخت شد و پیشرفت اقتصادی ایجاد نشود .

زنانی که هوس ز هستند

زنانی که هوسز هستند هرگز زوج مناسبی نیستند چرا که تعهد ستون یک خانواده است و زن به عنوان کانون این تعهد نقش همسر و نقش مقدس ما بودن ، بی هیچ شرطی و هر شرایطی ید بتواند تعهد شد .

زنانی که وابسته هستند

زنانی که وابسته هستند این وابستگی به هر شخصی که شد ( والدین ، همسر ، دوسن . . . ) استقلال لازم را برای مدیریت خود و زندگی مشترک ندارند و نمیتوانند به خود متکی شند .

زنانی که عشوه گر هستند

زنانی که عشوه گر هستند این صفت صرفا ید برای همسر آن ها به کار برده شود و هیچ صدی از آن مورد مردی به غیر از همسر خود قابل پذیرش نمیشد .

زنانی که شخصیت نمایشی دارند

زنانی که شخصیت نمایشی دارند یکی از اختلالات شخصیتی را دارا میشند که مادام پی جلب توجه هستند و این ویژگی قطعا آزار دهنده خواهد بود .

زنانی که آهن پرست هستند

زنانی که آهن پرست هستند اصل همان زنان مادی گرا هستند و ید انتظار داشت که مشاهده وضعیت مادی بهتر تعهد خود را شما نادیده بگیرند .

زنانی که تلخ زن هستند

زنانی که تلخ زن هستند هر جمع و موقعیتی شمارا نگران طرز بیان و گفر خود میکنند و به طور مداوم شما و اطرافیان خود را آزرده خاطر خواهند کرد .

سوالات متداول

چه زنانی ازدواج نکنیم ؟

زنانی که هرکدام از ویژگی های فوق را حد غیر معمول داشته شند گزینه مناسبی نیستند البته گزینه هایی مانند هوس ز بودن یا بی بندوری و . . . حد بسیار کم هم قابل اغماض نیستند .

چه دختری ازدواج کنیم ؟

دختری که ویژگی های ناپسند فوق را نداشته شد میتواند گزینه مناسبی برای ازدواج شد .

چگونه دختر خوب برای ازدواج تشخیص دهیم؟

نظر گرفتن ویژگی های ذکر شده میتوان طی جلسات آشنایی و به کمک مشاوره قبل از ازدواج دختر خوب را تشخیص داد .

زنان خطرناک برای ازدواج کدامند؟

میان گزینه های ذکر شده برخی گزینه ها مانند زنان معد ، زنان عشوه گر ، زنان هوسز ، زنان بی بندور و . . . گزینه های خطرناکی برای ازدواج میشند .

ویژگی زنانی که نید آن ها ازدواج کنیم ؟

هرکدام از موارد ذکر شده مطالب فوق ویژگی هایی هستند که ثیر مستقیم و جدی بر کیفیت زندگی مشترک خواهند گذاشت و هرگز نید به سادگی از کنار آن ها عبور کرد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع :Types of Women That Men Should NOT Marry

چه زن هایی نید ازدواج کرد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۹:۱۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

تفاوت سنی در ازدواج چقدر باید باشد؟

۵٫۰
۰۱

تفاوت سنی ازدواج اهمیت زیادی دارد ، از مهمترین نکاتی که داشتن یک ازدواج موفق ید نظر گرفت فاصله سنی بین زوجین است . گذشته فاصله سنی زیادی بین زوجین وجود داشت و بخاطر نوع فرهنگ حاکم بر جامعه مشکلی ازین جهت بوجود نمی آمد . از نظر مشاوره خانواده فاصله سنی نامتعارف این روزها عامل ثیر گذاری طلاق زوج به حساب می آید . فاصله سنی ازدواج تفاوت ک زوجین اثر مستقیم دارد . اگر تفاوت سنی ازدواج از یک حدی بیشتر شد زن و مرد بخاطر برداشت متفاوت از یک موضوع دچار اختلاف نظر میشوند . مشاوره قبل از ازدواج فاصله سنی بین ۳ ۵ سال را بهترین فاصله سنی نظر میگیرند . علت نظر گرفتن این میزان فاصله سنی بخاطر یکی بودن سطح هیجان این زه سنی است .

بهترین تفاوت سنی ازدواج

بهترین تفاوت سنی ازدواج ۳ ۵ سال نظر گرفته شده است اما قبل از فاصله سنی رشد شخصیت و بلوغ فکری ازدواج موفق اثر گذار است . علت اینکه این فاصله سنی را بهترین فاصله سنی ازدواج بیان می کنند این است که این زه سنی دختر و پسر دوره رشد مشابهی داشتند . دوره رشد مشابه عث میشود میزان هیجان و نوع تفریحات ، شرایط تربیتی جامعه آن ها یکی شد . وقتی یک دوره مشابه رشد کرده شند بهتر هم تعامل دارند و احساس رضایت آن ها بیشتر وجود دارد . از نظر مشاوره ازدواج فاصله سنی ازدواج اگر ده سال یا بیشتر شد زوج بزرگتر امر و نهی می کند و مدام زوج دیگر را کنترل می کند و این شرایط میزان توافق زوج خیلی کم است .

تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان

تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان تصمیم گیری و مشورت اهمیت زیادی دارد . مشاوره ازدواج همیشه کید می کند زن از مرد کوچکتر شد اما اگر زن از مرد بزرگتر شد این فاصله سنی ازدواج احتمال بیشتری دارد شکست روبرو شود . وقتی زن از مرد بزرگتر است این تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان به لحاظ فیزیولوژیک هم اهمیت زیادی دارد . توانایی فرزند آوری زن دوره خاصی امکان پذیر است حال اینکه مرد همیشه این توانایی را دارد . وقتی زن بزرگتر است تمایل به فرزند آوری او بیشتر است اما ممکن است مرد بخاطر فاصله سنی ازدواج تمایلی به این مسئله نداشته شد . وقتی زن بزرگتر شد طراوت و نشاط خود را زودتر از دست می دهد این موارد می تواند زمینه ساز اختلافات زناشویی شود .

بهترین تفاوت سنی ازدواج موفق

بهترین تفاوت سنی ازدواج موفق کنار توجه به ویژگی های شخصیتی و بلوغ جسمی کاملا موثر است . برای داشتن ازدواج موفق مسئله تفاوت سنی ازدواج را ید زوجین جدی بگیرند . هر چق مقدار علاقه ، ک و احترام زندگی زناشویی بیشتر شد احساس رضایت زندگی مشترک بیشتر میشود . تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان حتی تربیت کودک هم اثر گذار است . هماهنگی و طرز تفکر مشابهی که بهترین تفاوت سنی ازدواج یعنی فاصله سنی ۳ ۵ سال وجود دارد عث میشود تربیت فرزند هم اختلافی نداشته شند . بهترین تفاوت سنی ازدواج موفق ازین جهت ۳ ۵ سال نظر گرفته شده است که دختر ۳ ۵ سال زودتر به بلوغ می رسد و این مسئله از جهت جسمی و روحی قابل توجه است .

مناسب ترین تفاوت سنی ازدواج

مناسب ترین تفاوت سنی ازدواج از جهت حفظ نشاط و طراوت زندگی اهمیت دارد . ممکن است دو نفر بیشترین فاصله سنی ازدواج احساس خوشبختی کنند . بعد از مدتی به لحاظ رابطه زناشویی ممکن است دچار دلزدگی شوند . نیازهای جنسی که دارند برآورده نشود و آنها احساس سرخوردگی کنند . زندگی زوجینی که آن زن از مرد بزرگتر است تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان ممکن است عث خیانت شود . مناسب ترین تفاوت سنی ازدواج ممکن است از آنچه مشاوره ازدواج می گوید کمی بیشتر یا کمتر شد . آنچه اهمیت دارد این است که کنار ملاک های مهم برای ازدواج موفق فاصله سنی مناسب هم نظر گرفته شود . بهترین تفاوت سنی ازدواج موفق برای این اهمیت دارد که اختلاف نظر بین زن و شوهر را کمتر می کند .

مشکلات فاصله سنی زیاد

بهترین تفاوت سنی ازدواج را از حدود یک پنج سال نظر میگیرند . این فاصله سنی بخاطر رفاقت و دوستی که بین زن و مرد بوجود می آید مشکلات زندگی کمترین اثر حل و فصل میشود . فاصله سنی زیاد که معمولا از هشت ده سال به لا نظر گرفته می شود زوجی که بزرگتر است بجای وظیفه همسری نقش والد را میگیرد . تفاوت فاصله ازدواج از نظر روانشناسان عث میشود زوج بزرگ تر به خاطر تجربه بیشتر مدام زوج دیگر را نصیحت کند . این کنترل بیش از حد بعد از مدتی عث احساس کسالت و ناتوانی زوج کوچکتر میشود . نقش خانواده و رضایت آنها هم فاصله سنی ازدواج اهمیت زیادی دارد زیرا اگر راضی نشند بعد از ازدواج می توانند مشکلات زیادی را رابطه زناشویی زوج بوجود بیاورند .

نقش فاصله سنی کم رابطه زوج

بهترین تفاوت سنی ازدواج زمانیست که دختر و پسر یک دهه سنی شند . اما مناسب ترین تفاوت سنی ازدواج افرادی که به لحاظ بلوغ هیجانی هم تفاوت دارند اینست که فاصله بیشتری داشته شند . بلوغ هیجانی افرادی که به لحاظ سنی هم سن یا نزدیک به هم هستند ممکن است مشکل ساز شود . رشد هیجانی از جهت اینکه توانایی هایی را فرد ایجاد میکند مهم است . بهترین تفاوت سنی ازدواج اینست که سن زوج نزدیک به هم شد . زیرا فاصله کم دو نفر برای جلب رضایت هم احتیاج به امتیاز دهی به هم ندارند . زوجهایی که فاصله سنی زیادی هم دارند همیشه زوج بزرگتر مجبور است برای جلب رضایت زوج کوچکتر کارهایی را خلاف میلش انجام دهد .

نقش بلوغ فکری تفاوت سنی

بهترین تفاوت سنی ازدواج موفق از جهت بلوغ فکری دارای اهمیت است . اینکه تفاوت سنی ازدواج ۳ ۵ سال شد ضامن خوشبختی نیست . مشاوره خانواده معتقد است آنچه ازدواج موفق را رقم میزند رسیدن به بلوغ فکری است . زندگی زوج های جوان اختلاف سنی زمانی به بن بست نمیرسید که هر دو از بلوغ فکری برخوردار شند . تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان حتی شرایطی که زن از مرد بزرگتر شد آنجایی به سمت شکست می رود که زن به توانایی حل این موضوع برای خودش نرسیده شد . زمانیکه زن قبل از ازدواج به بلوغ فکری نرسیده شد که فاصله سنی ازدواج را بپذیرد هر لحظه امکان دارد این مسئله روی زندگی آنها اثر بگذارد . بهترین فاصله سنی ازدواج اگر همراه بلوغ فکری نشد به شکست می انجامد .

مشکلات بزرگ تر بودن زن

بطور طبیعی بهترین تفاوت سنی ازدواج این است که مرد از زن بزرگ تر شد . زمانیکه زن از مرد بزگ تر است زن زودتر به رسش عقلی میرسد این عث میشود مسئولیتی بیشتر از توانش را بپذیرد . قبول مسئولیت خارج از توان عث بروز مشاجره میشود . اگر به مناسب ترین فاصله سنی ازدواج توجه نشود و زن از مرد بزرگتر شد این موضوع به مرور زمان عث شک و سوظن زن میشود . شک و تردید از جهت خیانت به همسر اهمیت دارد . وقتی زن از مرد بزرگتر شد برای حفظ همسرش توجه زیاد و وابستگی پیدا می کند . وابستگی زیاد زن به مرد عث بوجود آمدن مشکلاتی طول زندگی میشود . بهترین فاصله سنی ازدواج کنار بلوغ جسمی و عقلی صمیمیت ، همدلی ، عشق و ازدواج موفق را به همراه دارد .

اهمیت فاصله سنی ازدواج

مناسب ترین تفاوت سنی ازدواج علاوه بر ثیر ظاهر افراد زندگی اجتماعی آنها هم موثر است . به ثیر بهترین تفاوت سنی ازدواج موفق مشاوره قبل از ازدواج خیلی اشاره میشود . ازدواج موفق موثرترین کلید رشد یک فرد است . تفاوت سنی مناسب عث میشود همسران نسبت به هم ک مناسبی داشته شند . اگر زندگی مشکلی برایشان پیش آمد هم فکری مسائل را حل کنند . توجه به تفاوت سنی ازدواج از نظر روانشناسان یعنی اینکه قدم اول برای داشتن یک ازدواج موفق را ست برداشته اید . اهمیت دادن به تفاوت سنی ازدواج یعنی پایه یک زندگی از اول ست چیده شده شد . داشتن همسر مسن تر شاید به لحاظ مادی خیالن را از دغدغه مالی راحت کند اما شور و اشتیاق یک زندگی شاد را از شما خواهد گرفت .

چرا فاصله سنی از معیارهای داشتن یک ازدواج موفق است ؟

اینکه مشاوره ازدواج به تفاوت سن ازدواج اهمیت میدهد فقط از جهت تفاوت فکری نیست . رسیدن به هدف هایی که برای آن تلاش کرده ایم از بزرگ ترین آرزوهای انسان است . تفاوت سن عث تفاوت مقصد و هدف میشود . وقتی دو نفر فاصله سنی نامناسب هم ازدواج کنند هدف مشترکی ندارند . فاصله سن ازدواج از نظر روانشناسان عث میشود زوجین برای حفظ آرامش زندگی از اهداف خود بگذرند . و روزی که به دست آورد های خود نگاه کنند ببینند چق از مسیری که میخواستند به آن برسند فاصله دارند . زیاد بودن تفاوت سن ازدواج روزی به انسان احساس کسالت و نا امیدی میدهد . لازمه داشتن ازدواج موفق این است که فرد به هدف های خود برسد نه اینکه از آن دور شود .

نقش مشاوره خانواده ازدواج موفق تفاوت سنی چیست؟

به گفته مشاوره خانواده بهترین تفاوت سن ازدواج موفق فاصله ۳ ۵ سال است . اگر به هر دلیلی ازدواجی فاصله سنی زیاد یا فاصله سنی معکوس پیش بیاید مشاوره ازدواج برای جلوگیری از شکست این ازدواج راه کارهایی را برای زوج نظر بگیرد . مشاور ابتدا زوج را آماده پذیرش و حل این مسئله میکند . به پذیرش رسیدن مورد این نکته عث میشود دیگر زوجین از حرفها و نگاه دیگران ناراحت نشوند . دوم مشاور مانع از این شود که زوج بزرگتر به زوج کوچکتر وابسته شود این وابستگی دسر ساز نشود . سوم مشاوره خانواده به آنها کمک کند از اهداف خود بخاطر دیگری نگذرند احساس عدم رضایت و سرخوردگی زوج بوجود نیاید .

سوالات متداول

تفاوت سن ازدواج چه ثیری بر ک مشترک زوجین دارد ؟

تفاوت سن ازدواج زمینه ساز داشتن یک ازدواج موفق است . ازدواج موفق از ک متقابل و همراهی زوج می آید . نتیجه تفاوت سن ید معقول شد زوج ک ست و خوبی داشته شند .

بهترین تفاوت سن ازدواج چیست ؟

بهترین تفاوت سن اینست که هر دو یک دهه سنی شند . وقتی فاصله سنی مناسب شند یعنی به لحاظ فرهنگی و تربیتی یک جامعه رشد کرده اند .

بهترین فاصله سنی ازدواج از نظر روانشناسان چیست ؟

بهترین فاصله سنی بین ۳ ۵ سال است . زیرا این زه سنی از رشد و بلوغ جسمی و جنسی نزدیکی برخوردارند . که این نزدیکی عث موفقیت زندگی میشود .

مناسب ترین تفاوت سنی ازدواج چیست ؟

مناسب ترین فاصله سنی ازدواج یعنی مناسب ترین فاصله از لحاظ عقلی . دختر از پسر زودتر به بلوغ میرسد پس رشد هیجانی و عاطفی دختر ید فاصله مناسبی از پسر شد مشکلی پیش نیاید .

فاصله سنی ازدواج از چند سال به لا خوب نیست ؟

فاصله سنی از ۷ یا ۸ سال به لا ست نیست . زیرا فاصله سنی زیاد عث عدم هماهنگی و ک مطلب میشود . عدم تناسب فکری و هیجانی مانع رسیدن به ازدواجی همراه احساس رضایت میشود .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع :Age disparity in ***ual relationships

تفاوت سنی ازدواج چق ید شد؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۳:۵۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)