مشاوره روانشناسي زوجين مشاوره روانشناسي زوجين .

مشاوره روانشناسي زوجين

عذر خواهي از همسر- چگونه از همسرم عذرخواهي كنم؟

5 / 5 ( 1 vote )

مهارت عذر خواهي از همسر چيست؟

عذرخواهي از همسر واقع نوعي هنر همسر داري است. اينكه غرور خود را به خاطر همسرت زير پا بگذاري و قبول كني كه اشته كرده اي، نشان مي دهد كه كه فرد شجاعي هستي. مسلما براي تمام زن و شوهر ها پيش آمده هم دعوا كنند يا بر سر موضوعي اختلاف داشته شند يا حتي همديگر را برنجانند. اين زوجين زمانيكه به مشاوره ازدواج مراجعه مي كنند مشاور متوجه مي شود كه كار يك عذر خواهي ساده حل و فصل مي شد و به خاطر لبجازي دو طرف كار به اينجا كشيده است.

عذرخواهي از همسر واقع يكي از مهم ترين مهارت هاي ضروري ازدواج است. چه بسا بهتر است مورد اين مهارت بيشتر بدانيد و تمرين كنيد. البته توصيه ما به شما اين است كه از مشاوره قبل از ازدواج كمك بگيريد. او شما را راهنمايي مي كند كه چگونه و چه شرايطي از همسرن عذرخواهي كنيد. قطعا راه و روش و موقعيت عذرخواهي را به شما يادآوري خواهد كرد. ولي اين موضوع را بدانيد كه الزاما تنها شما مقصر نيستيد. قطعا همه ما شرايط مختلف اشتهاتي مي كنيم فقط كافي است كه آن بپذيريم و از آن س بگيريم و قول بدهيم براي همسر و فرزندمان نقش بهتري داشته شيم. مشاوره خانواده مي تواند راه گشاي مشكل شما شد و شما را از اين بن بست نجات دهد. اما كار اصلي دست خود شماست. كافي است ترفند آن را بدانيد.

راه هاي عذرخواهي از همسر چيست؟

را هاي عذرخواهي از همسر را مي توان سه چيز خلاصه كرد:

 • قبول اشته
 • كنار گذاشتن غرور
 • آغوش گرفتن همسر

مرحله اول : شناخت اشته

قبول اشته از مهم ترين راه هاي عذرخواهي از همسر اين است كه قبول كنيم اشته كرديم. اگر از او ناراحتي و لج و لجزي يا فشار ديگران عذرخواهي كنيد قطعا همسرن نمي تواند شما را ببخشد. اين موضوع از نوع نگاهن مشخص است. البته شايد شما اشته نكرديد اين صورت اگر همسرن عذرخواهي نكرد چه كنيد؟ اگر شما عاقل تر و منطقي تر شيد مي بخشيد و خودن موضوع صحبت را ز ميكنيد و هديه يا شاخه گلي نشان مي دهيد جنبه شما چق لاتر از او بوده و هست.

مرحله دوم: كنار گذاشتن غرور

بعد از اينكه به اشتهن پي برديد دو دو چهار بكنيد. غرور و لجزي كار را سخت تر مي كند. مخصوصا اگر همسرن را دوست داريد اجازه دهيد متوجه شود كه چق دوستش داريد. غرور برخي از زوجين عث مي شود كه نتوانند حرف هايشان را رو رو بزنند و سعي مي كنند يك پيام سر و ته قضيه را هم بياورند. ثير عذرخواهي رو رو بسيار بيشتر از دادن پيغام و پسغام است.

مرحله سوم: آغوش گرفتن همسر

بله ست است. اين گزينه معجره مي كند متواضعانه همسرن را آغوش بگيريد. تماس جسمي، آغوش شما فراموش كردن اختلافات و دعوا به به شما كمك بزرگي خواهد كرد. اين موضوع عث مي شود همسرن براي ادامه زندگي به شما دلگرم شود و اين اختلافات را كنار بگذارد. اين شرايط يك هديه كوچك مي تواند به شما بيان پشيماني ن كمك بزرگي كند.

زمان مناسب براي عذرخواهي از همسر چه زماني است؟

شايد خود بپرسيد زمان مناسب عذرخواهي از همسر چه زماني است. بسياري از ما نمي دانيم چه زماني از همسرمان عذرخواهي كنيم. مواردي كه علت دعواهاي آن را مي دانيم بهتر است بعد از مدتي مثلا ۱ ساعت از همسرن عذرخواهي كنيد ولي گاهي اوقات از رفر و اخلاق همسرن مي فهميد كه شما بد است يا شما بفري و بداخلاقي مي كند يا رفر زننده اي شما دارد . اين شرايط بهتر است همان لحظه او صحبت كنيد و علت را جويا شويد. اگر از شما و رفرن ناراحت است او را آرام كنيد و به او اطمينان دهيد كه دوست نداشتيد او را ناراحت كنيد. اين حالت زمان مناسب عذرخواهي از همسر دوست بعد از ناراحتي و عصنيت اوست.

اما چگونه متوجه شويم كه اشته از شما بوده است؟ شما قطعا همسر خود را مي شناسيد و مورد جزئيات زندگي او صحت كرده ايد كه او چه چيزي دوست دارد و چه چيزي دوست ندارد. يا چه رفري را مي پسنديد. اگر كاري كرده ايد كه خلاف چيزهاي بوده كه همسرن دوست داشته متوجه اشكال كار خواهيد شد.

اگر عذرخواهي شما هم شكل حل نشد توصيه مي كنيم به شماوره خانواده مراجعه كرده و علت را ريشه يابي كنيد.

دلجويي از همسر چگونه است؟

دلجويي از همسر معمولا بعد از كلمات عذرخواهي، جواب مي دهد. مثلا اگر اختلافي پيدا كرده ايد و نياز به عذرخواهي بود مي توانيد از اظهار ندامت و پشيماني از همسرن دلجويي كنيد. به اين صورت كه به او بگوييد منظوري از اين كار نداشته ايد و او را بيش از هر كسي دوست داريد و دوست نداريد كه او را آزرده كنيد.

دلجويي از مردان چگونه است؟ براي دلجويي از مردان يد از كلماتي استفاده كنيد كه اعتماد به نفس آن ها لا ببرد. مثلا ” من مي دونم تو بهتر و قويترين مرد دنيايي”، ” من ق محبت تو رو نمي دونم، منو ببخش” ” مرسي كه به فكر زندگي هستي” ، ” مي دونم صلاح من رو مي خواهي من كاملا كت مي كنم”

دلجويي از زنان

خانم ها معمولا از گوش عاشق مي شوند و حس شنيداري لايي دارند. مردان مي توانند علاوه بر عذرخواهي مي توانند حرف هاي عاشقانه بزنند. جملاتي مثل ” من عاشقتم عزيزم” ” تو خوشگل ترين دختر دنيايي” ” تو هميشه تو قلبمي حتي تو بدترين شرايط” براي خانم ها بسيار موثر است.

اشتهات دلجويي از همسر چيست؟

اين بين اشتهات دلجويي از همسر نيز عث بدتر شدن اوضاع مي شود. به همين دليل توصيه مي شود اگر علت اختلا شما بر سر مساله اي بسيار جدي است قبل از تصميم به انجام كاري مشاوره ازدواج صحبت كنيد طبق شرايط و زندگي ن، به شما راهكار بدهد.

 • اگر قصد معذرت خواهي داريد بعد از عذرخواهي از كلمات مثل ” من اشته كردم اما مقصر خودت بودي” يا ” به خاطر بچه ها ازت معذرت خواستم نه به خاطر خودت”استفاده نكنيد.
 • هيچ گاه از واسطه نخواهيد از طرف شما از همسرن عذرخواهي كند. معمولا افراد مغرور نمي توانند رو رو از همسرشان عذرخواهي كنند و هميشه نياز دارند يكي را واسطه خود قرار دهند.
 • از پيام دادن يا زنگ زدن هنگام عذرخواهي بپرهيزيد. عذرخواهي هاي حضوري بسيار موثر هستند.
 • از لغات اما و اگر قبل و بعد از عذرخواهي استفاده نكنيد و بيش از حد ره موضوع دعوا صحبت نكنيد.
 • دليل و عذر و بهانه را كمتر كنيد و جوري رفر كنيد كه همسرن دوبهر به گذشته برنگردد زيرا مجبوريد اين شرايط را از اول بررسي كنيد..
 • سعي كنيد ازاي عذرخواهي كاري از همسرن براي او شرط نگذاريد.

روش هاي آشتي همسر چيست؟

آشتي همسر پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. اينكه چه راهي را براي آشتي همسرن پيش بگيريد بسته به شرايط رواني و اخلاق همسرن متفاوت است. براي آشتي همسر تنها كاري كه مي كنيد اين است كه يد صبر كنيد از جو دعوا بيرون بياييد. اين شرايط اصلا دعوا را كش ندهيد و حتي اگر هم او قصد داشت دعوا را كش دهد سكوت كنيد. سكوت شما عث مي شود كه خود به خود از كرده خودش پشيمان شود.

اگر از آن دسته افرادي هستيد كه همسرن زياد قهر ميكند يد به شما بگوييم كار سختي پيش داريد. شايد خودن بگوييد كه اهل منت كشي نيستيد و نمي توانيد مدام عذرخواهي كنيد. اما اين را بدانيد علاوه بر اينكه يد مهارت آشتي همسر را بياموزيد بلكه كاري نكنيد كه مجبور شيد مدام عذرخواهي كنيد. بي شك نوع رفر و اخلاق شما و همچنين نحوه برخورد شما چالش هاي زندگي، سيستم زندگي ن بسيار مهم است. مي توانيد اين مهارت ها را كمك مشاورع قبل از ازدواج لا ببريد و فكر همه جا را بكنيد.

سوالات متداول

من همسرم مدام من قهر مي كند و حتي زماني كه از او عذرخواهي مي كنم نيز قبول نمي كند. مرا راهنمايي كنيد

سعي كنيد او را عصني نكنيد و علت آن را ريشه يابي كنيد. اگر مقصر همسرن بود و تلاش هاي شما نيز نتيجه نداد سعي كنيد خانواده ن را براي حل اختلاف واسطه كنيد. اگر كارساز نبود حتما او به مشاور مراجعه كنيد.

همسرم قبول نمي كند كه اشته كرده و مدام يد به خاطر كاري كه نكردم عذرخواهي كنيم. راه حل شما چيست؟

اگر اشتهش را گفتگو و مذاكره نپذيرفت آنوقت مشكل شما نيستيد، مشكل خود اوست. اين شرايط همسرن نياز به مشاوره دارد. احتمالا بهانه گير است و به دنل بهانه مي گردد به نحوي خودش را خالي كند.

يك سال و نيمه كه ازدواج كردم خسته شدم از بس پا پيش گذاشتم. همسرم هيچ وقت براي آشتي پا پيش نمي زاره… به نظر شما چيكار كنم اونم بفهمه كه اشته كرده؟

همسرتون هم يد از غرورش بزنه. بهترين راه اينه كه هاش صحبت كنيد و فضاي آروم خواسته هاتون رو به دور از تنش و عصنيت بخوايد. اگه قبول نكرد و همه راه هارو رفتيد، بهتره كه حتما به مشاوره مراجعه كنيد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (The Best Way to Properly Apologize to Your Spouse – …)

عذر خواهي از همسر- چگونه از همسرم عذرخواهي كنم؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۱:۴۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

۱۰ راهكار براي مديريت روابط عاطفي

5 / 5 ( 1 vote )

نشانه هاي روابط عاطفي سالم چيست؟

مديريت روابط عاطفي به بررسي روابط عاطفي و احساسات و عواطف موجود يك رابطه مي پردازد. اين روابط عاطفي ممكن است ميان والدين و فرزندان، ميان فرزندان يا دوسن يا فاميل و اقوام زوجين شد. آشنايي مهارت هاي زندگي نقش تعيين كننده اي لابردن كيفيت روابط عاطفي دارد. اگر زندگي سالمي مي خواهيد يد مورد مديريت روابط عاطفي بيشتر بدانيد و بتوانيد يك پيوند سالم و شاد را مديريت كنيد.

بسياري از موارد، بعد از ازدواج، زوجين مي دانند كه انجام چه كاري پيوند آن ها قوي تر مي كند و گاها ديده شده بعد از ازدواج به اين نتيجه مي رسند كه از مشاوره روانشناسي كمك بگيرند و يكديگر را از لحاظ روحي و رواني بهتر بشناسند. غافل از اينكه اين كارها يد قبل از ازدواج انجام شوند. به عقيده بسياري از كساني كه به عنوان مشاوره خانواده، گير مشكلات زوجين هستند، علت اين مشكلات را به نوعي نبود مديريت روابط عاطفي مي دانند. اگر روزي به اين مهارت رسيديد كه بدانيد چه نوع احساسي را كجا و چگونه خرج كنيد اين مژده را به شما مي دهيم كه مي توانيد به راحتي همه را كنار هم شاد و خوشحال نگه داريد و كسي از شما دلخور و ناراضي نشد.

نشانه هاي روابط عاطفي سالم

نشانه هاي روابط عاطفي سالم را دقيقا مي توان از روي ثير رفرن خانواده و اجتماع كاملا حس كنيد. ( مثلا روابط ميان ما و فرزند نياز به بررسي ندارد زيرا اين رابطه عاطفي آنق محكم است كه حتي مي تواند ثير آن را روي اجتماع ديد. اين رابطه اكثر موارد جهت گيري خوبي داشته و عث به وجود آمدن خانواده اي سالم واجتماعي شاد شد.اين پالس مثبت هميشگي است.

 • علي رغم اختلاف نظر كنار هم آرامش دارند

از ديگر نشانه هاي يك رابطه سالم اين است كه دو طرف علي رغم اينكه بعضي موارد هم اختلاف دارند، اما صحبت كردن و گفتگو را براي حل مشكلشان انتخاب مي كنند. اين افراد كنار هم آرامش دارند. آن ها يكديگر را همان گونه كه هستند پذيرفته اند وتفاوت هايشان برايشان مهم نيست.

اما اين نكته را فراموش نكنيد اگر تفاوت ها و و اختلاف نظرها فاحش شد بهتر است اين رابطه عاطفي از اول شكل نگيرد.

 • پشتن و حامي يكديگر هستند

از ديگر نشانه هاي مديريت روابط سالم اين است كه دو طرف احترام يكديگر را حفظ مي كنند. افراد اين رابطه مي دانند كه بي حرمتي آن ها را از يكديگر دور كرده و روابط آن ها را خدشه دار ميكند.

اين افراد مي دانند كه هر شرايطي يد صميمت رابطه حفظ شود. علاوه بر اين افرادي كه پيوند محكم عاطفي دارند هميشه پشتين و حامي يكديگر هستند. آن ها دست به هر كاري مي زنند كه طرف مقابلشان آرامش داشته شند. او همفكر هستند. سنگ صبور او هستند و هيچ گاه مشكلات طرف مقابل را به سرش نمي زنند و منت سر آن ها نمي گذارند. اين نوع رابطه نياز به شناخت مهارت هاي زندگي دارد و واقع موهبت است.

مديريت روابط عاطفي خانواده

بي شك مديريت روابط عاطفي خانواده مهم ترين عامل حفظ بنيان خانواده و پرورش فرزنداني سالم است. واقع مهم ترين علت رشد و موفقيت خانواده، همان روابط عاطفي و مهرني ميان اعضاي خانواده است. روابط عاطفي محكم ميان والدين هم، والدين فرزندان يا فرزندان يكديگر عث آرامش روحي و رواني آن ها خواهد شد.

مديريت روابط عاطفي خانواده نيازمند لا بردن مهارت هاي برقراري ارتط همسر و فرزندان است. وقتي دو نفر ازدواج مي كنند وارد ارتط گسترده اي مي شوند و يد حد ومرز برقراري روابط عاطفي را بدانند.

 • خانواده يد به حريم خصوصي يكديگر احترام بگذارند.
 • حدالامكان گفت و گو مشكلاتشان را حل كنند.
 • والدين يد حرمت فرزندان خود را داشته شند و سعي كنند از به كار بردن الفاظ بد خودداري كنند.
 • والدين يد پشتين يكديگر شند و به فرزندان خود نيز بياموزند كه چطور از يكديگر حمايت كنند.
 • زوجين يد سعي كنند مشكلات را به دور از حضور فرزندان حل كنند و مقابل فرزندانشان رعايت و حفظ شئونات و خط قرمز ها به يكديگر محبت كنند.
 • مورد تربيت فرزندان از قوانين اسنداردي كه از قبل مشخص شده استفاده كنند. نه اينكه ما يه نوع تربيت داشته شد يا پ به روش خود فرزندانش را تربيت كند.
 • توقعات فرزندان را حد و اندازه هاي معمول برآورده كنند.
 • البته اين زمينه كمك مشاوره خانواده مي تواند بسيار راهبردي و مفيد شد.

مديريت روابط عاطفي دوست پسر

مديريت روابط عاطفي دوست پسر ممكن است روابط عاطفي دوسن هم جنس، كمي متفاوت است. بسياري از دختران سوال مي كنند چگونه دوست پسرمان را عاشق كنيم. يا از لحاظ عاطفي چگونه او رفر كنيم.

بسياري از دختران فكر ميكنند اگر دوست پسرشان رابطه جنسي برقرار كنند او را پايبند زندگي مي كنند و مي توانند دل آن هارا بدست بياورند. غافل از اينكه برخي پسران فقط به دنل ارضاء غريضه جنسي خود هستند و پس از مدتي بدون علت خاصي و يك بهانه از زندگي دختر مي روند. اين شرايط آيا ضربه روحي به دختر وارد مي شود يا به پسر؟ البته كه دختران زنده اصلي ماجرا هستند. به همين دليل مديريت روابط عاطفي دوست پسر اهميت زيادي داشته و علاوه بر آن به مهارت خاصي نياز دارد.

 • انتخاب ست

اولين گام براي مديريت روابط عاطفي ارتطات دوستي انتخابي فردي ست براي دوستي است. شما يد مطمئن شيد كه دوست پسرن به شما حس دارد.

 • خير برقراري ارتط جنسي

مي دانيد كه ارتطات جنسي براي دختران عث پاره شدن پرده بكارت شده و ضربه بدي به دختر خواهد زد. حدالامكان اگر قصد ازدواج پسر را نداريد بهتر است او ارتط جنسي برقرار نكنيد.

 • بيش از حد به او محبت نكنيد

دختران يد به گونه رفر كنند كه وقتي دوست پسرشان از آن ها جدا شد حسرت نخورند ودلشان نسوزد كه چه كارهايي برايشان انجام داده اند. محبت شما يد كنترل شده و از روي اصول و منطق شد.

اشتهات روابط عاطفي

بي شك اشتهات روابط عاطفي از مهم ترين عوامل شكست ارتطات خانوادگي و اجتماعي به شمار مي رود.

 • دست كم گرفتن طرف مقابل
 • وابستگي بيش از حد
 • تلاش براي تغيير شريك عاطفي
 • توقع بيش از حد از او
 • مته به خشخاش گذاشتن و بزرگ كردن مسائل و پيچيده كردن آن ها و دست كم گرفتن طرف مقابل (اين كار اعتماد به نفس او را از بين خواهد برد)
 • برقراري روابط عاطفي نا سالم و تحت فشار قرارددادن شريك عاطفي براي تعهد
 • تصميم گيري به جاي طرف مقابل
 • اصرار بيش از حد براي ثابت كردن حرف هاين به شريك عاطفي
 • از اشتهات روابط عاطفي است كه بعضي موارد جبران ناپذير است و عث دلسرد شدن ديگران از شما مي شود. به همين دليل توصيه مي شود حتما از مشاوره خانواده براي مديريت اين نوع روابط كمك بگيريد.

يادن شد عشق تنها چيزي نيست كه براي ايجاد روابط عاطفي به آن نياز داريد. ك كامل و شناخت شرايط و شناخت خصوصيات افراد و نحوه برخورد شما ، مي تواند شما را رسيدن به بهترين شرايط عاطفي ياري دهد.

روانشناسي روابط عاطفي

آشنايي روانشناسي روابط عاطفي، لازمه داشتن يك رابطه عاطفي قوي است. روانشناسان پس از بررسي و تحقيق ره روابط عاطفي يافته اند كه روابط طولاني مدت، فاكتورهاي مشابهي هم دارند.

اين سوالات را پاسخ دهيد. اگر پاسخ آري بود يعني شما به سطح لايي روابط عاطفي رسيده ايد.

 • آيا وقتي او نيستيد مدام به او فكر ميكنيد؟
 • دوست داريد موفقيت او را ببينيد؟
 • سطح توقعات خود را از او پايين آورده ايد؟
 • هر دو شوخ طبع و اجتماعي هستيد و به يكديگر حال خوب مي دهيد؟
 • كارهاي روزانه را يكديگر تقسيم مي كنيد؟
 • اختلاف نظر زيادي هم نداريد؟
 • مي دانيد كه چگونه دل او را به دست بياوريد؟

سوالات متداول

من ۲۱ سالمه واز لحاظ عاطفي به شدت به پسرها وابسته مي شم و اين موضوع ضربه زيادي به من مي زنه .لطفا منو راهنمايي كنيد

اول اينكه شما يد ياد بگيريد چطور روي پاي خود يستيد و از لحاظ عاطفي هم تمرين كنيد كه بدون ديگران مي تونيد به زندگي ادامه بديد. شما اسير خودتون هستيد. يد افكارتون رو آزاد كنيد. سرتون رو به كار يا س گرم كنيد. قطعا اگه بخواييد مي تونيد. مي تونيد از مشاوره كمك بگيريد.

پ وما من زياد به من محبت نمي كنند و انگار من نيستم.. به همين خاطر مجبورم دنل محبت بيرون از خونه شم. به نظرتون چي كار كنم كه اونا منو بيشتر دوست داشته شن؟

قطعا همه پ و ماها فرزنداشون رو دوست دارن. فقط اندازه و جه دوست داشتن اونها هم متفاوته. اين شرايط گفتگو بهترين راه حله. اونها صحبت كنيد وبگيد چق به محبتشون نياز داريد. مسفانه اين روزها همه گير مسائل اقتصادي هستند و حتي خودشون هم يادشون ميره. اونها رو ك كنيد. اگه خيلي تحت فشاريد و گفتگو ست نميشه از مشاور كمك بگيريد.

من همسرم مدتيه بهانه گيري مي كنه.. هر چي هم بهش محبت مي كنم انگار نه انگار و فكر مي كنه وظيفمه. اين آدم چطور يد رفر كنم؟

اول اينكه محبتتون رو كم نكنيد. شيوه محبت رو تغيير بديد. مثلا هاش صحبت كنيد. بقلش كنيد. نوازشش كنيد و بگيد چق دوستش داريد. بهش بگيد مشكلات قابل حله اخرش اين ماييم كه براي هم مي مونيم. اگه ديديد گفتگو ست نشد مي تونيد شرايطتتون رو مشاوره خانواده ميون بزاريد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (۱۰ Tips to Manage Strong Emotions )

۱۰ راهكار براي مديريت روابط عاطفي

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۰:۰۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه روابط عاطفي زن و شوهر بهتر مي شود؟

5 / 5 ( 1 vote )

روابط عاطفي زن و شوهر يكي از پايه هاي اصلي زندگي زناشويي است. زندگي زناشويي براي رسيدن به اوج خود نيازمند سه فاكتور مهم است.

 • روابط عاطفي
 • تعهد
 • صميميت

هريك از اين فاكتور ها بسيار مهم هستند و هيچ كدام بر ديگري ارجحيت ندارند. زماني كه هركدام از اينها به مشكل بربخورد زندگي زناشويي دچار اختلال ميشود و يد براي برگرداندن آن به حالت سابق تلاش كرد. اگر روابط عاطفي خود به مشكل خورديد ميتوانيد از مشاوره روانشناسي كمك بگيريد. مشاوره به شما كمك مي‌كند ابعاد پنهان زندگي خود را ببينيد و ديد روشن تر زندگي خود را از نو بسازيد. روابط عاطفي اولين مرحله ي ساختن يك خانواده ي سالم است، تعهد و صميميت مراحل بعدي ظاهر ميشود. بنابراين يد آن را جدي بگيريد. تفاوت هاي زنان و مردان نياز هاي عاطفي را بشناسيد و براي بهبود روابط خود تلاش كنيد.

نكات مهم روابط عاطفي زن و شوهر

نكات مهم روابط عاطفي زن و شوهر مشاوره زناشويي و زندگي مشترك موارد زير هستند‌.

 • به مخزن عاطفي يكديگر توجه كنيد. مخزن عاطفي ميزان محبتي است كه انسان به آن نياز دارد و برقراري رابطه سعي پر كردن آن دارد.
 • زن خودن محبت نكنيد. هركسي براي عشق ورزيدن زن مخصوص خود را دارد اما براي برقراري يك رابطه ي عاطفي موفق يد توجه كنيد كه زن طرف مقابل شما متفاوت است. به همين دليل نياز داريد كه زن محبت طرف مقابل خود را نيز بياموزيد.
 • قت زن را دست كم نگيريد. كلام ميتواند بيشترين تأثير را زندگي زناشويي داشته شد. سعي كنيد از اين قت استفاده كنيد. همسر شما نياز به تأييد و محبت شما دارد. براي اينكه بتوانيد بهتر يكديگر ارتط كلامي برقرار كنيد ميتوانيد از مشاوره خانواده كمك بگيريد.

بهبود روابط عاطفي زن و شوهر

بهبود روابط عاطفي زن و شوهر نيازمند توجه به چندين مسئله است. شناخت مرحله ي اول بيشترين اهميت را بهبود روابط عاطفي زن و شوهر دارد. زن و شوهر يد از احساسات و ويژگي هاي يكديگر شناخت داشته شند بتوانند راحت تر هم ارتط برقرار كنند. مسئله ي دوم اعتماد است. يك زوج ايده آل به يكديگر اعتماد كامل دارند. شك و ترديد از عواملي است كه ميتواند رابطه ي عاطفي شما را رو به نابودي بكشاند. سومين مسئله داوطلب بودن است. يك رابطه ي نرمال زماني كه هميشه يك نفر پيشنهاد دهنده ي انجام كار هاي مختلف شد، رابطه رو به سردي ميرود. براي جلوگيري از اين اتفاق گاهي پيش قدم شويد و براي انجام كار هاي مورد علاقه همسرن داوطلب شيد. اين كار عث ايحاد تنوع زندگي و عث ايجاد حس مثبت ذهن همسرن مي‌شود.

عوامل پايداري روابط زن و شوهر

عوامل پايداري روابط زن و شوهر مواردي بود كه به آن اشاره كرديم. روابط عاطفي، تعهد و صميميت. موارد بسياري را ميتوان به عنوان عوامل پايداري روابط زن و شوهر نوشت اما اين سه مورد از اصلي ترين عواملي هستند كه پايداري يك رابطه تأثير گذار است. اينها سه ضلع يك مثلث هستند كه عث پايداري و دوام يك رابطه ي عاطفي ميشوند. تضعيف شدن هر كدام از اين اضلاع، موجب به خطر افدن زندگي زناشويي ميشود. روابط عاطفي، مخزن عاطفي زن و شوهر را تأمين مي‌كند، تعهد عث افزايش اعتماد يه يكديگر و تحكيم رابطه ي زناشويي ميشود و صميميت گرماي رابطه را افزايش ميدهد. زماني كه احساس كرديد هريك از اين سه عامل خللي ايجاد شده، يد سراغ مشاور خانواده برويد و سعي كنيد حل مشكلات رابطه ن را تحكيم ببخشيد.

عوامل مخرب روابط عاطفي زن و شوهر

عوامل مخرب روابط عاطفي زن و شوهر ميتواند موارد زير شد:

 • سركوفت زدن به طرف مقابل
 • شكاكيت بيش از حد
 • پنهان كاري كردن يا وغ گويي
 • توجه نكردن به خواسته هاي طرف مقابل
 • محدود كردن بيش از حد طرف مقابل
 • قهر كردن به مدت طولاني يا لجزي كردن
 • احساس تنهايي و ك نشدن از سمت طرف مقابل

اين عوامل تعدادي از عوامل متعددي هستند كه موجب تخريب رابطه و از بين رفتن زندگي عاطفي يك زوج مي‌شود. براي اينكه گير اينگونه مسائل نشويد بهتر است قبل از ازدواج جلسات مشاوره شركت كرده و آموزش هاي لازم براي برقراري رابطه و ساختن يك زندگي زناشويي فوق العاده را يافت كنيد. البته مشاوره مخصوص پيش از ازدواج نيست و طول زندگي زناشويي هنگام بروز هرگونه مشكل، ميتوانيد از يك روانشناس يا مشاور كمك بگيريد.

دلايل روابط سرد عاطفي زن و شوهر

دلايل روابط سرد عاطفي زن و شوهر گرو عوامل مخرب روابط عاطفي زن و شوهر ميشد. وقتي به هريك از اين عوامل مخرب زندگي برميخوريد و توجهي به آن نميكنيد، پس از مدتي مشكلات بيشتر از پيش شده و روابط عاطفي ن كم كم رو به سردي ميرود. مشكلات حل نشده زندگي زناشويي بزرگترين عامل مخرب رابطه ميشد. هرمسئله ي كوچكي كه زندگي موجب سوءتفاهم و دلخوري ميشود، يد همان زمان حل شود. يكي ديگر از دلايل روابط سرد عاطفي زن و شوهر ناديده گرفته شدن است. زن يا مردي كه زندگي احساس ناديده شدن داشته شد، كم كم سرخورده ميشود و خودش را رابطه عقب ميكشد و به همين صورت روابط گرم زناشويي بين آنها از بين ميرود. بنابراين توجه كردن به نياز ها و خواسته هاي يكديگر يكي از اصول اوليه روابط عاطفي است.

تقويت روابط عاطفي زن و شوهر

همان گونه كه عوامل مخرب براي رابطه عاطفي زن و شوهر وجود دارد، عواملي هم هستند كه موجب تقويت و پايداري رابطه ي عاطفي مي شوند. ازجمله آنها مي‌‌توان به موارد زير اشاره كرد: صداقت و روراستي، توجه به طرف مقابل، وقت گذاشتن به اندازه ي كافي براي يكديگر ، گفت و گو مورد مشكلات و همينطور شنونده خوبي بودن، ابراز علاقه ي كلامي و هديه دادن به يكديگر. موارد بسياري هستند كه انجام آن‌ها و همچنين برنامه ريزي، مي‌‌توان روابط عاطفي پايداري زندگي زناشويي داشت. مطالعه اين زمينه مي‌تواند بسيار كمك كننده شد و صميميت را زندگي شما افزايش دهد. هرچه روابط عاطفي بين شما تقويت شود، دوام زندگي زناشويي ن بيشتر خواهد بود و همچنين كيفيت زندگي ن بسيار بيشتر ميشود بنابر اين از هيچ كاري براي تقويت اين رابطه يغ نكنيد.

زسازي روابط عاطفي زن و شوهر

شما هرمرحله اي از زندگي كه شيد ممكن است روابط عاطفي خود دچار مشكل شويد. اين هنگام چيزي كه بيشتر از همه اهميت دارد، تلاش براي زسازي رابطه ي عاطفي است. مرحله ي اول يد از يك مشاور مشورت بگيريد و كمك او دنل راه حل براي ساختن دوره ي رابطه ي خود شيد. نكته اي كه اهميت زيادي دارد اين است كه سعي كنيد پل هاي پشت سرن را خراب نكنيد، يعني حتي بين دعوا و مشاجره همسرن احترام به او را فراموش نكنيد و از توهين و تحقير يا سركوفت زدن به او خودداري كنيد. بدون روابط عاطفي زندگي زناشويي دوام نمي آورد بنابراين عوامل مخرب روابط عاطفي زن و شوهر را بشناسيد و سعي كنيد حد امكان زندگي از آنها دور شيد.

اهميت روابط عاطفي زن و شوهر

وجود روابط عاطفي بين زن و شوهر اهميت زيادي دارد. رابطه ي عاطفي يكي از اصلي ترين اركان يك ازدواج موفق است. رابطه ي عاطفي زن و شوهر مي‌تواند تعيين‌كننده ي سرنوشت يك رابطه ي عاشقانه شد، زيرا ازدواجي كه آن روابط عاطفي وجود نداشته شد، قطعاً منجر به شكست خواهد شد. اين موضوع حتي روند تربيت فرزندان خانواده نيز تأثير گذار است. هرچه پيوند عاطفي بين پ و ما محكم تر شد، فضاي خانواده آرامش بيشتري دارد و اين محيط آرام، فرزندان راحت تر و سلامت تر رشد خواهند كرد. همچنين فرزندان ديدن اين رابطه ي صميمي بين پ و ما خود، آنها همانندسازي ميكنند و از روش آنها براي زندگي آينده ي خود الگو برداري ميكنند. بنابر اين حتي صورت وجود اختلاف يد روابط عاطفي خود را حد مناسب مقابل فرزندانن حفظ كنيد.

سوالات متداول

عوامل مخرب روابط عاطفي زن و شوهر چيست؟

سركوفت زدن به طرف مقابل ، شكاكيت بيش از حد ، پنهان كاري كردن يا وغ گويي ،توجه نكردن به خواسته هاي طرف مقابل ،محدود كردن بيش از حد طرف مقابل ،قهر كردن به مدت طولاني يا لجزي كردن

عوامل پايداري روابط زن و شوهر چيست ؟

روابط عاطفي، تعهد و صميميت. موارد بسياري را ميتوان به عنوان عوامل پايداري روابط زن و شوهر نوشت اما اين سه مورد از اصلي ترين عواملي هستند كه پايداري يك رابطه تأثير گذار است. اينها سه ضلع يك مثلث هستند كه عث پايداري و دوام يك رابطه ي عاطفي ميشوند.

روابط عاطفي زن و شوهر چه اهميتي دارد؟

رابطه ي عاطفي يكي از اصلي ترين اركان يك ازدواج موفق است. رابطه ي عاطفي زن و شوهر مي‌تواند تعيين‌كننده ي سرنوشت يك رابطه ي عاشقانه شد همچنين روند تربيت فرزندان خانواده نيز تأثير گذار است.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (Emotional Intelligence in Love and Relationships – …)

چگونه روابط عاطفي زن و شوهر بهتر مي شود؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۱:۱۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

عوامل زندگي مشترك بدون ازدواج چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

آسيب هاي زندگي مشترك بدون ازدواج قابل چشم چوشي است؟!

زندگي مشترك بدون ازدواج سبكي از زندگي است كه آن مرد و زن بدون عقد محضري و رسمي، مانند زن و شوهر كنار يكديگر زير يك سقف زندگي مي كنند. اين سبك از ازدواج فرهنگ غربي واقع اپيدمي شده و نوجوانان و جوانان همين كه به سن بلوغ مي رسند ترجيح مي دهند زندگي مستقلي داشته شند. اين نوع ازدواج زن و مرد هيچ وظيفه يا تعهدي براي مين مخارج زندگي و مديريت خانه ندارند. زن يا مرد هيچ ارثي از يكديگر نمي برند. از لحاظ قانوني مرد هيچ حقوقي نسبت به زن ندارد و به راحتي مي تواند بدون دادن مهريه از زن جدا شود. زن نيز موظف نيست از مرد تمكين كند.

دهه اخير به دليل مشكلات اقتصادي و مين نبودن شرايط و زير ساخت ها براي ازدواج، مسفانه بسياري از دختر ها و پسر هاي ايراني به ازدواج سفيد روي آورده اند. بعضي ازين افراد راهنمايي مشاوره خانواده يا مشاوره قبل از ازدواج قانع مي شوند كه آسيب اينگونه ازدواج كردن از فوايدش بيشتر است و ترجيح مي دهند كه به ازدواج سنتي روي بياورند. به همين دليل مراجعه به مشاوره خانواده يا مشاوره قبل از ازدواج اهميت بسيار زيادي دارد. اين ميان نقش خانواده ها بسيار حائز اهميت است به همين دليل به خانواده توصيه مي شود جوانان و نوجوانان را آسيب هاي زندگي مشترك بدون ازدواج بيشتر آشنا كنند.

عوامل زندگي مشترك بدون ازدواج چگونه است؟

از عوامل زندگي مشترك بدون ازدواج همه گير بودن و جهاني شدن اين سبك از زندگي است. مسفانه عصر امروز اگر يك فرهنگ ميان جوانان رواج پيدا كند جوانان ديگر نيز ناخودآگاه به اين سمت گرايش پيدا مي كنند. اين جهاني شدن فرهنگ غربي زندگي سنتي و ديني ايراني كامل ثيرات منفي خود را گذاشته و عث دگرگوني رفرهاي اعضاي خانواده و تغيير سبك زندگي و تغييرات رفري آن ها شده است. از عوامل ديگر زندگي مشترك بدون ازدواج ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 • بالارفتن سطح تحصيلات جوانان
 • آزادي دختران حضور آن ها عرصه هاي اجتماعي وبه دنل آن آزادي روابط دختر و پسر
 • گسترش نرم افزارهاي ارتط جمعي مانند تلگرام و اينسگرام
 • صنعتي شدن كشورها
 • آشنايي نوجوانان و جوانان روابط پنهاني
 • لارفتن سن ازدواج
 • نبود امنيت شغلي
 • بيكاري
 • وجود سايت هاي غير اخلاقي
 • عدم مسئوليت پذيري جوانان
 • حس استقلال طلبي
 • رهايي از بند سنت ها و حدوديت هاي دست و پا گير خانواده
 • علاقه و ميل جوانان به تنوع جنسي
 • تغييرات ساخري خانواده ها و گرايش آن ها به آزادي روابط دخترها و پسر هاي فاميل
 • كاهش اثر گذاري ارزش هاي ديني واسلامي

از مهم ترين عوامل زندگي مشترك بدون ازدواج جوامع كنوني مي شد.

مسفانه به دلايل مشكلات اقتصادي و جدي نگرفتن خانواده ها و كاهش مراجعات به مشاوره ازدواج و نداشتن راهكار و برخورد مناسب جوانان و نوجوانان و گير بودن پها و ماها مين معيشت فرزندان و عدم توجه به تربيت ست آن ها، هر روز شاهد گسترش روابط نامشروع و فساد اخلاقي ميان دختر ها و پسر ها هستيم.

آسيب هاي زندگي مشترك بدون ازدواج چيست؟

قطعا آسيب هاي زندگي مشترك بدون ازدواج از فوايد آن بيشتر است. گاهي حتي ممكن است عواقب جبران ناپذيري را نيز پي داشته شد. پس بهتر است مورد آن بيشتر بدانيد.

افسردگي واختلالات رواني از مهم ترين آسيب هاي زندگي مشترك بدون ازدواج است. به دليل نبود تعهد اين سبك از زندگي، معمولا دختر و پسر خصوصا زنان فشار رواني و عصبي لايي را تجربه مي كنند و بعد از مدتي از هم رضايت ندارند و هر آن مي ترسند شريك زندگي شان آن ها را ترك كند. نتيجه دچار افسردگي خواهند شد.

 • خشم و عصنيت

معمولا پرخاشگري ازدواج سفيد بسيار لاست. بي احترامي و بي عفتي و خشونت و رفرهاي بد همان سال هاي اول اين روابط به چشم مي خورد زيرا قبل از اينكه دختر و پسر زير يك سقف بروند هم دوست بوده اند و حرمت خيلي چيزها شكسته است.

 • حاملگي زنان

از مهم ترين آسيب هاي زندگي مشترك بدون ازدواج مي توان به حاملگي ناخواسته زنان اشاره كرد. علاوه بر اينكه دختر اين نوع رابطه بزرگترين آسيب را مي بيند و به دليل شرايط جسمي و فيزيولوژيكي اش ديگر دختر نيست خطر حاملگي نا خواسته نيز او زياد است.

 • مشكلات زندگي زناشويي رسمي

علاوه بر آسيب هاي جسمي و روحي كه فرد ازدواج سفيد متحمل مي شود، زندگي زناشويي رسمي اش نيز به مشكل بزرگي بر مي خورد و آن هم اختلال زندگي زناشويي رسمي است. اين مشكل مردان بيشتر ديده مي شود. اين مرد ديگر قا به مسئوليت پذيري نيست ومدام سعي مي كند از زير آن شانه خالي كند. حتي بعضي موارد هم ديگر تمايلي براي ازدواج رسمي ندارد.

جذابيت هاي زندگي بدون ازدواج چگونه است؟

جذابيت هاي زندگي بدون ازدواج كار را كمي سخت تر كرده و عث شده ابتداي كار جوانان آسيب هاي فردي و اجتماعي ازدواج سفيد را نظر نگيرند. اولين جذابيت زندگي مشترك بدون ازدواج كه توجه بسياري از جوانان را به خود جلب مي كند عدم تعهد مالي و معنوي است. ازدواج سفيد مرد هر وقت بخواهد مي تواند زن ديگري را جايگزين كند بدون اينكه حتي ريالي پول بت اين موضوع بپردازد.

رابطه زنان آسيب هاي اجتماعي بيشتر است اما تنها جذابيت زندگي مشترك بدون ازدواج اين است كه اگر مرد مورد نظرش رفر نامناسبي او داشت به راحتي مي تواند او را رها كند و بدون اينكه گير دادگاه و مراحل قانوني طلاق شد به راحتي از مرد جدا شود. اكيدا توصيه مي شود قبل از هرگونه تصميم ره ازدواج سفيد به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه شود علاوه بر آگاهي ره اين جذابيت ها به آسيب هاي آن نيز توجه شود.

ازدواج سفيد ايران چگونه است؟

ازدواج سفيد ايران نيز به دليل مشكلات اقتصادي و هزينه هاي لاي زندگي توقعات و سخت گيري هاي خانواده ها ازدواج و شيوع بيكاري روز به روز حال افزايش است. فرهنگ ايراني دو نوع ازدواج دائم و ازدواج موقت وجود دارد. البته ازدواج دائم هنوز هم ميان ايرانيان رواج دارد و بسياري معتقدند كه ازدواج موقت يا حتي صيغه شان و شخصيت جوانان نيست و شرع و عرف و قوانين اسلامي-ايراني ما كاملا متناقض است. به همين دليل توصيه اكيد ما به كارشناسان و مسئولين اين است كه اين فرهنگ ناب كشور پابرجا بماند. قطعا اگر زيرساخت هاي ازدواج فراهم شد، صد ازدواج سفيد ايران قطعا به كمترين ميزان ممكن خواهد رسيد. اين زمينه مراجعه مشاوره قبل از ازدواج يا مشاوره خانواده نقش مهمي آگاهي جوانان دارند.

ازدواج سفيد اروپا به چه شكل است؟

ازدواج سفيد اروپا و كشورهاي آمريكايي معمولا اطلاع خانواده دو طرف صورت مي گيرد. اين خانواده ها دختر و پسر پس از آشنايي يكديگر معمولا دوستشان را خانواده شان آشنا مي كنند. پس از بررسي خانواده ها تصميم گرفته مي شود كه هزينه دو طرف خانه اي برايشان اجاره شود و مدتي هم هزينه آن ها بر عهده خانواده هايشان است. همين دليل گفته مي شود ازدواج سفيد اروپا بعضي جهات ايران متفاوت است. اين نوع ازدواج كشورهايي مثل نروژ (آزادي جنسي) به رسميت شناخته شده است. عمر ازدواج سفيد اروپا معمولا بيشتر از ايران است و ايران بيش از ۴ سال دوام ندارد.

سوالات متداول

من مدتي است تصميم گرفتم دوستم بدون ازدواج زندگي زه اي شروع كنيم.. آيا ميتونم به او اعتماد كنم كه هميشه من بمونه؟

قطعا اين نوع ازدواج، اعتماد متقابل بسيار سخت به دست مي آيد و به دليل آزاد بودن شما و دوستتون نميشه گفت كه فردا كس ديگري نخواد رابطه برقرار كند.

آيا به لحاظ قانوني هم خانه من مي تونه از من طلب حقوق كنه و آيا بعد از زنشستگي حقوقي به او تعلق مي گيرد يا خير؟

ازدواج سفيد چه زمان حيات و چه زمان مرگ، زن و مرد هيچ حقي نسبت به هم خانه خود ندارند. چه به لحاظ حقوقي و چه به لحاظ معنوي

آيا ايران مي توان ازدواج سفيد داشت؟

خير طبق قوانين اسلامي ايران جرم ازدواج سفيد به منزله زناست و صورتي كه اين جرم ثابت شود مجازاتش ۹۹ ضربه شلاق است. صورتي كه مرد زن شوهر دار هم خانه شد حكم آن زناي محصنه است.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (A Review of the Factors Associated with Marital Satisfaction …)

عوامل زندگي مشترك بدون ازدواج چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۸:۴۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج وجود دارد؟

عصر امروز راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج كمي پيچيده است و قطعا يك يا دو جلسه نمي توان فرد مورد نظرن را براي ازدواج كاملا بشناسيد. بسياري موارد، مشاوره قبل از ازدواج جزء ملزومات و واجت است و يد از راهنمايي هاي مشاوره ازدواج حتما استفاده كرد. زيرا شما روانشناس نيستيد و نمي توانيد رفرهاي كسي را كه قرار راست يك عمر او زندگي مي كنيد را كاملا بشناسيد. گاهي برخي افراد آنق زي فيلم زي مي كنند كه حتي ورش سخت است كه بعد از ازدواج يك انسان ديگر يك شخصيت كاملا متفاوت را ببينيد. زيرا چشم و گوش بسته انتخاب كرده ايد.

هستند خانواده هايي كه تنها ازدواج فرزندشان مهم است و ديگر فكر نمي كنند پسر يا دخترشان قرار است چه كسي ازدواج كند. به همين دليل بهتر است مورد راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج مطالعه كرده و چشمي ز و منطق و عقل زندگي زه را شروع كنند بعد از ازدواج زه يادشان نيوفتد كه به مشاوره خانواده مراجعه كرده و از آن ها به خاطر راهكار مشاوره بخواهند و به قول معروف علاج واقعه قبل از وقوع است.

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج پسر چگونه است؟

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج پسر نسبت به دختران كمي آسان تر است. زيرا معمولا پسرها حتي اين شرايط نسبت به دختران كمي بيشتر اجتماع بوده اند و افراد مختلف برخورد داشته اند و مي توانند شناخت بهتر يا بيشتري نسبت به همسرشان داشته شند. گام اول بعد از خواستگاري، تحقيق مورد دختر است. خانواده، اصالت، شغل پدختر و شرايط خواهر وبراهايش شرايط فرهنگي دختر و بررسي و تحقيق مورد اخلاقيات خانواده دختر گام نخست براي شناخت اوست. بعد از انجام اين مراحل بهتر است دختر را چند جلسه ببينيد و ره مسائل جزئي يكديگر صحبت كنيد.

جزئياتي مثل موضوعات مورد علاقه يا چيزهايي كه او از همسرش مي خواهد يا انتظارات و توقعاتي كه زندگي از شوهرش دارد. معمولا هر فردي نگاه اول دوست دارد براي خواستگارش زي و جذاب به نظر برسد. اما توجه به فاكتورهايي كه براي ازدواج دارد به راحتي از روي طرز نگاه و نوع صحبت دختر متوجه اخلاقيات او مي شويد. از مهم ترين راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج پسر مراجعه به مشاوره پيش از ازدواج است. قطعا راهنمايي كه مشاوره ازدواج به شما مي دهد چيزي كه شما مي بينيد متفاوت است. چه ازدواج دختر و چه ازدواج پسر يد فاكتورهاي روانشناسي، بيش از پيش مورد بررسي قرار بگيرد.

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج دختر چيست؟

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج دختر، نسبت به پسران كمي سخت تر است. دختران به علت اينكه نسبت به پسران، فعاليت و حضور كمتري اجتماع دارند يد نسبت به انتخاب همسر آينده خود وقت بيشتري بگذارند و حساسيت بيشتري داشته شند. معمولا ازدواج هاي سنتي برخي خانواده ها تنها به صحبت مورد موضوعات مهم كفايت كرده و اگر معيارهاي همديگر را پذيرفتند به راحتي ازدواج مي كنند. به همين دليل بعد از ازدواج بدون هيچ شناختي وارد زندگي شده و آخر هم به طلاق ختم مي شود. مخصوصا دختران يد اين مورد حساسيت بيشتري به خرج دهند. اما راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج دختر عرت است از :

 • تحقيق مورد خصوصيات پسر محل كار و محل زندگي
 • صحبت كردن پسر حداقل ۳ جلسه بعد از خواستگاري
 • تكرار سوال دفعات و دوره هاي مختلف براي سنجيدن ميزان صداقت پسر( اين شرايط مي توانيد به راحتي متوجه شويد كه او شما صادق است يا صحبت هايش تناقض دارد)
 • مذهبي بودن و اعتقادات ديني پسر برگ برنده براي انتخاب اوست
 • بررسي عجول بودن يا آرام بودن مرد توجه به سبك صحبت كردن و نحوه پاسخگويي
 • بررسي خوش قول بودن پسر ( مثلا به موقع بيايد و يا براي دير كرد خود عذرخواهي كند)
 • سنجيدن ادب پسر برخورد بزرگتر ها
 • منعطف بودن پسر صحبت كردن و ره خواسته هاي خود از همسرش

چگونه قبل از ازدواج شناخت پيدا كنيم؟

سوال اينجاست كه چگونه قبل از ازدواج شناخت پيدا كنيم؟دوران آشنايي قبل از ازدواج بسيار مهم است. دختر و پسر يد مورد خصوصيات رفري و اخلاقي هم بيشتر تحقيق كنند و از هم شناخت كافي پيدا كنند. آن ها يد طرز فكرشان را نسبت به زندگي بسنجند. به دليل پيچيدگي ازدواج، بعد از آشنايي مختصر چند جلسه بهتر است به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه كرد. نظر خانواده ها اين ميان اهميت زيادي دارد. براي اينكه خانواده ها و دختر و پسر يكديگر را بهتر بشناسند يد رفت و آمدشان را بيشتر كنند. اگر بتوانند و اجازه داشته شند كه يكي از اعضاي خانواده به سفر بروند عالي است. زيرا سفر كردن بهترين راه شناخت دختر و پسر از يكديگر است.

پرسيدن عيب نيست

بسياري از جوانان خود مي پرسند چگونه قبل از ازدواج شناخت پيدا كنيم؟ خوب سوال كنيد. سوال پرسيدن شناخت بهتر طرف مقابلن به شما كمك بزرگي مي كند. اگر نمي توانيد و نمي دانيد كه مراسم خواستگاري و ازدواج چه سوالاتي بپرسيد مي توانيد از راهنمايي هاي مشاوره قبل از ازدواج كمك بگيريد.

شناخت طرفين مقابل براي ازدواج چگونه است؟

شناخت طرفين مقابل براي ازدواج توجه به فاكتورهاي زير اهميت زيادي دارد:

 • توجه به فاكتورهاي محل زندگي دختر و پسر

تجربه نشان داده كه مشترك بودن يا نزديك بودن محل زندگي دختر و پسر كار را براي تحقيق و بررسي قبل از ازدواج آسان تر مي كند.

 • توجه به سطح فرهنگي خانواده ها

توصيه اكيد مي شود شناخت طرفين مقابل براي ازدواج فاكتور فرهنگ را اولويت قرار دهيد. سطح فرهنگي خانواده ها هر چه به هم نزديك تر شد اختلافات و گيري آن خانواده ها كمتر خواهد بود.

 • تحصيلات پسر و دختر

بهتر است تحصيلات دختر و پسر حدالامقدور يك سطح شد. اين شرايط دو طرف حرف يكديگر را بهتر مي فهمند.

 • سن عامل مهمي ازدواج است

بهتر است ازدواج مرد از زن بزرگتر بوده و فاصله سني ۳ ۵ سال شد. جواناني كه زن از مرد بزرگتر شد بهتر است زن از لحاظ مالي مستقل شد.

تست فرد مناسب براي ازدواج چيست؟

تست فرد مناسب براي ازدواج اهميت زيادي دارد. اين شرايط مشخص مي شود آيا هم تفاهم داريد يا خير.

 • او از تنهايي لذت مي برد؟

الف) بله

ب) خير

 • آيا وقتي دوسي مهلت رو مي بيني بهشون حسادت مي كني؟

الف) بله

ب) خير

 • چطور متوجه مي شي كه همسرت برات مناسبه

الف) مهربون و احساساتي شه

ب) روحيه قوي داشته شه

ج) پولدار شه

 • چطور مشكلات رو حل مي كني؟

الف) پول

ب) صبر و حوصله

ج) مهرني و گذشت

 • اگه تو زندگي مشكلي پيش بياد نشونه چي مي تونه شه؟

الف) نشونه روحيات متفاوت دو نفره كه صبر حل مي شه

ب) نشونه اينه كه يد به زندگي خاتمه داد چون ديگه نمي شه اون ادامه داد

ج) نشونه تفاوت فكر دو طرفه كه يد همفكري مي شه حلش كرد.

 • ۶) چهره و ظاهر براتون خيلي مهمه ؟

الف) بله

ب) خير

اين ۶ سوال تست فرد مناسب براي ازدواج است. جواب هاي آن كاملا مشخصه اما اگر صادقانه جواب داده بشه به راحتي مي توانيد قسمتي از خصوصيات همسرتون آشنا بشيد.

سوالات متداول

خواستگاري دارم كه از هر لحاظ براي من مناسبه ولي تنها چيزي كه ذهنمو گير كرده اينه كه بچه نمي خواد و من دوست دارم بچه دار شم.. مرا راهنمايي كنيد.

اگر خواستگارتون رو پسنديديد و از لحاظ اخلاقي هم ييد شده پس امكانش هست سال هاي بعد نظرش عوض بشه و بخواد بچه دار شه. بهتره كه از دستش نديد. اگه مشكلي داشتيد مي توانيد مشاوره قبل از ازدواج مشكلتون رو ميون بگذاريد.

خواستگارم از من مي خواد كه ماش زندگي كنم ولي من احساس مي كنم اين موضوع عث مشكل تو زندگيم مي شه.. نظر شما چيه؟

مي دونيد كه مرد نمي توانه تحت هيچ شرايطي از خانوادش جدا شه . يعني شما علاوه بر اينكه ازدواج مي كنيد يد وارد يه خانواده ديگه هم بشيد. بهتره تو اين شرايط كمي خانواده و ماش آشنا بشيد. قطعا مدتي كه گذشت متوجه مي شيد كه آيا مي تونيد اين خانواده شيد يا نه. اونوقت تصميم نهايي رو بگيريد.

واستگار من هم پولداره و هم اخلاقش خوبه. اما ازدواج قبلي داشته.. به همين دليل كمي مي ترسم كه آيا علت طلاق اون بوده يا همسر قبليش. لطفا راهنماييم كنيد.

خ اين شرايط تحقيقات محيطي و ميداني حرف اول رو مي زنه . جايي كه ممكنه مي تونيد همسر قبليش كمي صحبت كنيد و علت رو جويا بشيد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (How to Choose the Right Man to Marry: 15 Steps (with …)

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۳:۳۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج وجود دارد؟

عصر امروز راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج كمي پيچيده است و قطعا يك يا دو جلسه نمي توان فرد مورد نظرن را براي ازدواج كاملا بشناسيد. بسياري موارد، مشاوره قبل از ازدواج جزء ملزومات و واجت است و يد از راهنمايي هاي مشاوره ازدواج حتما استفاده كرد. زيرا شما روانشناس نيستيد و نمي توانيد رفرهاي كسي را كه قرار راست يك عمر او زندگي مي كنيد را كاملا بشناسيد. گاهي برخي افراد آنق زي فيلم زي مي كنند كه حتي ورش سخت است كه بعد از ازدواج يك انسان ديگر يك شخصيت كاملا متفاوت را ببينيد. زيرا چشم و گوش بسته انتخاب كرده ايد.

هستند خانواده هايي كه تنها ازدواج فرزندشان مهم است و ديگر فكر نمي كنند پسر يا دخترشان قرار است چه كسي ازدواج كند. به همين دليل بهتر است مورد راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج مطالعه كرده و چشمي ز و منطق و عقل زندگي زه را شروع كنند بعد از ازدواج زه يادشان نيوفتد كه به مشاوره خانواده مراجعه كرده و از آن ها به خاطر راهكار مشاوره بخواهند و به قول معروف علاج واقعه قبل از وقوع است.

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج پسر چگونه است؟

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج پسر نسبت به دختران كمي آسان تر است. زيرا معمولا پسرها حتي اين شرايط نسبت به دختران كمي بيشتر اجتماع بوده اند و افراد مختلف برخورد داشته اند و مي توانند شناخت بهتر يا بيشتري نسبت به همسرشان داشته شند. گام اول بعد از خواستگاري، تحقيق مورد دختر است. خانواده، اصالت، شغل پدختر و شرايط خواهر وبراهايش شرايط فرهنگي دختر و بررسي و تحقيق مورد اخلاقيات خانواده دختر گام نخست براي شناخت اوست. بعد از انجام اين مراحل بهتر است دختر را چند جلسه ببينيد و ره مسائل جزئي يكديگر صحبت كنيد.

جزئياتي مثل موضوعات مورد علاقه يا چيزهايي كه او از همسرش مي خواهد يا انتظارات و توقعاتي كه زندگي از شوهرش دارد. معمولا هر فردي نگاه اول دوست دارد براي خواستگارش زي و جذاب به نظر برسد. اما توجه به فاكتورهايي كه براي ازدواج دارد به راحتي از روي طرز نگاه و نوع صحبت دختر متوجه اخلاقيات او مي شويد. از مهم ترين راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج پسر مراجعه به مشاوره پيش از ازدواج است. قطعا راهنمايي كه مشاوره ازدواج به شما مي دهد چيزي كه شما مي بينيد متفاوت است. چه ازدواج دختر و چه ازدواج پسر يد فاكتورهاي روانشناسي، بيش از پيش مورد بررسي قرار بگيرد.

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج دختر چيست؟

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج دختر، نسبت به پسران كمي سخت تر است. دختران به علت اينكه نسبت به پسران، فعاليت و حضور كمتري اجتماع دارند يد نسبت به انتخاب همسر آينده خود وقت بيشتري بگذارند و حساسيت بيشتري داشته شند. معمولا ازدواج هاي سنتي برخي خانواده ها تنها به صحبت مورد موضوعات مهم كفايت كرده و اگر معيارهاي همديگر را پذيرفتند به راحتي ازدواج مي كنند. به همين دليل بعد از ازدواج بدون هيچ شناختي وارد زندگي شده و آخر هم به طلاق ختم مي شود. مخصوصا دختران يد اين مورد حساسيت بيشتري به خرج دهند. اما راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج دختر عرت است از :

 • تحقيق مورد خصوصيات پسر محل كار و محل زندگي
 • صحبت كردن پسر حداقل ۳ جلسه بعد از خواستگاري
 • تكرار سوال دفعات و دوره هاي مختلف براي سنجيدن ميزان صداقت پسر( اين شرايط مي توانيد به راحتي متوجه شويد كه او شما صادق است يا صحبت هايش تناقض دارد)
 • مذهبي بودن و اعتقادات ديني پسر برگ برنده براي انتخاب اوست
 • بررسي عجول بودن يا آرام بودن مرد توجه به سبك صحبت كردن و نحوه پاسخگويي
 • بررسي خوش قول بودن پسر ( مثلا به موقع بيايد و يا براي دير كرد خود عذرخواهي كند)
 • سنجيدن ادب پسر برخورد بزرگتر ها
 • منعطف بودن پسر صحبت كردن و ره خواسته هاي خود از همسرش

چگونه قبل از ازدواج شناخت پيدا كنيم؟

سوال اينجاست كه چگونه قبل از ازدواج شناخت پيدا كنيم؟دوران آشنايي قبل از ازدواج بسيار مهم است. دختر و پسر يد مورد خصوصيات رفري و اخلاقي هم بيشتر تحقيق كنند و از هم شناخت كافي پيدا كنند. آن ها يد طرز فكرشان را نسبت به زندگي بسنجند. به دليل پيچيدگي ازدواج، بعد از آشنايي مختصر چند جلسه بهتر است به مشاوره قبل از ازدواج مراجعه كرد. نظر خانواده ها اين ميان اهميت زيادي دارد. براي اينكه خانواده ها و دختر و پسر يكديگر را بهتر بشناسند يد رفت و آمدشان را بيشتر كنند. اگر بتوانند و اجازه داشته شند كه يكي از اعضاي خانواده به سفر بروند عالي است. زيرا سفر كردن بهترين راه شناخت دختر و پسر از يكديگر است.

پرسيدن عيب نيست

بسياري از جوانان خود مي پرسند چگونه قبل از ازدواج شناخت پيدا كنيم؟ خوب سوال كنيد. سوال پرسيدن شناخت بهتر طرف مقابلن به شما كمك بزرگي مي كند. اگر نمي توانيد و نمي دانيد كه مراسم خواستگاري و ازدواج چه سوالاتي بپرسيد مي توانيد از راهنمايي هاي مشاوره قبل از ازدواج كمك بگيريد.

شناخت طرفين مقابل براي ازدواج چگونه است؟

شناخت طرفين مقابل براي ازدواج توجه به فاكتورهاي زير اهميت زيادي دارد:

 • توجه به فاكتورهاي محل زندگي دختر و پسر

تجربه نشان داده كه مشترك بودن يا نزديك بودن محل زندگي دختر و پسر كار را براي تحقيق و بررسي قبل از ازدواج آسان تر مي كند.

 • توجه به سطح فرهنگي خانواده ها

توصيه اكيد مي شود شناخت طرفين مقابل براي ازدواج فاكتور فرهنگ را اولويت قرار دهيد. سطح فرهنگي خانواده ها هر چه به هم نزديك تر شد اختلافات و گيري آن خانواده ها كمتر خواهد بود.

 • تحصيلات پسر و دختر

بهتر است تحصيلات دختر و پسر حدالامقدور يك سطح شد. اين شرايط دو طرف حرف يكديگر را بهتر مي فهمند.

 • سن عامل مهمي ازدواج است

بهتر است ازدواج مرد از زن بزرگتر بوده و فاصله سني ۳ ۵ سال شد. جواناني كه زن از مرد بزرگتر شد بهتر است زن از لحاظ مالي مستقل شد.

تست فرد مناسب براي ازدواج چيست؟

تست فرد مناسب براي ازدواج اهميت زيادي دارد. اين شرايط مشخص مي شود آيا هم تفاهم داريد يا خير.

 • او از تنهايي لذت مي برد؟

الف) بله

ب) خير

 • آيا وقتي دوسي مهلت رو مي بيني بهشون حسادت مي كني؟

الف) بله

ب) خير

 • چطور متوجه مي شي كه همسرت برات مناسبه

الف) مهربون و احساساتي شه

ب) روحيه قوي داشته شه

ج) پولدار شه

 • چطور مشكلات رو حل مي كني؟

الف) پول

ب) صبر و حوصله

ج) مهرني و گذشت

 • اگه تو زندگي مشكلي پيش بياد نشونه چي مي تونه شه؟

الف) نشونه روحيات متفاوت دو نفره كه صبر حل مي شه

ب) نشونه اينه كه يد به زندگي خاتمه داد چون ديگه نمي شه اون ادامه داد

ج) نشونه تفاوت فكر دو طرفه كه يد همفكري مي شه حلش كرد.

 • ۶) چهره و ظاهر براتون خيلي مهمه ؟

الف) بله

ب) خير

اين ۶ سوال تست فرد مناسب براي ازدواج است. جواب هاي آن كاملا مشخصه اما اگر صادقانه جواب داده بشه به راحتي مي توانيد قسمتي از خصوصيات همسرتون آشنا بشيد.

سوالات متداول

خواستگاري دارم كه از هر لحاظ براي من مناسبه ولي تنها چيزي كه ذهنمو گير كرده اينه كه بچه نمي خواد و من دوست دارم بچه دار شم.. مرا راهنمايي كنيد.

اگر خواستگارتون رو پسنديديد و از لحاظ اخلاقي هم ييد شده پس امكانش هست سال هاي بعد نظرش عوض بشه و بخواد بچه دار شه. بهتره كه از دستش نديد. اگه مشكلي داشتيد مي توانيد مشاوره قبل از ازدواج مشكلتون رو ميون بگذاريد.

خواستگارم از من مي خواد كه ماش زندگي كنم ولي من احساس مي كنم اين موضوع عث مشكل تو زندگيم مي شه.. نظر شما چيه؟

مي دونيد كه مرد نمي توانه تحت هيچ شرايطي از خانوادش جدا شه . يعني شما علاوه بر اينكه ازدواج مي كنيد يد وارد يه خانواده ديگه هم بشيد. بهتره تو اين شرايط كمي خانواده و ماش آشنا بشيد. قطعا مدتي كه گذشت متوجه مي شيد كه آيا مي تونيد اين خانواده شيد يا نه. اونوقت تصميم نهايي رو بگيريد.

واستگار من هم پولداره و هم اخلاقش خوبه. اما ازدواج قبلي داشته.. به همين دليل كمي مي ترسم كه آيا علت طلاق اون بوده يا همسر قبليش. لطفا راهنماييم كنيد.

خ اين شرايط تحقيقات محيطي و ميداني حرف اول رو مي زنه . جايي كه ممكنه مي تونيد همسر قبليش كمي صحبت كنيد و علت رو جويا بشيد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خانواده به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (How to Choose the Right Man to Marry: 15 Steps (with …)

راه هاي شناخت فرد مناسب براي ازدواج چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۴:۰۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

با مديريت استرس اجتماعي كودكان آشنا شويد

5 / 5 ( 1 vote )

مان اضطراب اجتماعي كودكان ممكن است؟

استرس اجتماعي كودكان نوعي بيماري روحي و رواني است كه آن كودك از زمان ورود به اجتماع هراس و نگراني اش شروع مي شود و مدام ازينكه توسط ديگران تحقير يا سرزنش مي شود مضطرب و پريشان است. برخي كودكان اين نوع استرس شدت بيشتري دارد و شايد بعد از مدتي حضور مراكز اجتماعي، اين معضل حل مي شود. اما كودكان آسيب پذير ديگر استرس اجتماعي انق شديد است كه زندگي كودك را مختل مي كند. اين استرس معمولا از دوران كودكي و نوجواني شروع مي شود. اين موارد نياز به مان استرس و اضطراب كاملا حس مي شود.

مشاوره روانشناس حد زيادي ميتواند اين اختلال را مان كند. اما اگر اين هراس كودك شما بماند قطعا مان آن سخت تر خواهد شد و برخي موارد ممكن است آن كودك بزرگ شود و آخر عمر مجبور به خانه نشيني شود و يك كلام زندگي اش از هم بپاشد. چند سال ديگر اعتماد به نفس اين كودك كاملا از بين مي رود. اين كودك دوران نوجواني و جواني نمي تواند زندگي اش را به راحتي اداره كند و نمي تواند تشكيل خانواده بدهد. صورت ازدواج يد يك پاي او دفتر مشاوره خانواده شد. شايد بتوان مشكلات جسمي را مان كرد اما حل كردن مشكلات رواني كار سختي است. مخصوصا معقوله استرس كه يد به صورت ريشه اي مان شود.

اختلال استرس اجتماعي كودكان

اختلال استرس اجتماعي كودكان عموما دوران كودكي و نوجواني شروع مي شود. معمولا آن مقطع فرد حال شناخت خود است. برخي افراد به صورت فطري به شدت اجتماعي هستند و عزت نفس لايي اجتماع ندارند. برعكس عده اي به شدت ون ريز هستند و تنهايي را به جمع بودن ترجيح مي دهند. اينجاست كه جرقه اين استرس روشن مي شود. علت اختلال استرس اجتماعي كودكان معمولا به شرايط خانوادگي يا عوامل ژنتيكي آن بستگي دارد. حتي بعضي موارد كودك دچار اختلالات شيميايي مي شود. سروتين ماده اي شيميايي است كه مغز وجود دارد و عث آرامش و تنظيم اعصاب مي شود. اين ماده شيميايي اگر بدنش كم شد اين هراس او بيشتر مشهود است. اختلال استرس اجتماعي كودك به اينجا ختم نمي شود. عوامل ديگر ايجاد اختلال استرس اجتماعي كودك عرت است از :

 • سابقه خانوادگي
 • داشتن پ و ما بيش از حد وسواس و مضطرب
 • سابقه اختلال رواني والدين
 • محيط آشفته و متشنج
 • سابقه آزار و اذيت شدن مسه
 • گيري ها و اختلافات خانوادگي
 • سوء استفاده ههاي جنسي اجتماع

مان استرس اجتماعي كودكان چگونه است؟

مان استرس اجتماعي كودكان برخي جهات تغيير افكار و تغيير رفر به راحتي قابل مان است. مان استرس اجتماعي فرد يد ميزان ضرن قلب و زمان استرس را بسنجد. اگر ميزان استرس شما بيش از حد شد و به شدت عرق كنيد علاوه بر گفر ماني به مان هاي روحي ديگر نياز داريد. ابتدا يد فرد را هر چه سريعتر به مشاوره روانشناسي برد و ريشه اختلال استرس او شناسايي كرد. مان استرس اجتماعي نوجوان و جوانان سخت تر است و ريشه يابي اين موضوع نياز به تعداد جلسات بيشتري دارد به همين دليل اگر كوچكترين اجتماع گريزي فرد مشاهده شد لحظه اي نگ نكنيد.

مان اضطراب اجتماعي كودكان

مان اضطراب اجتماعي كودكان مقايسه بزرگسالان تفاوت هايي دارد. مان اضطراب اجتماعي كودكان به موارد زير دقت كنيد:

 • چالش هاي زندگي كودك را به او بشناسانيد و اجازه دهيد آن ها به تنهايي روبرو شود. وابسته كردن كودك ترس و اضطراب را كودك دو چندان خواهد كرد.
 • صحبت كردن كودك مورد ترس ها و نگراني هايش
 • تمرين كودك ( مثلا او را موقعيت هاي سخت قرار داده و واكنش او را بسنجيد)
 • مهارت هاي كودك را شناسايي كرده و آن ها را تشويق و تقويت كنيد
 • پرهيز از سرزنش بيش از حد كودك يا پرهيز از رفرهاي زشت و توهين و تحقير كودك ( واكنش شما لحظه اشته كودك يد منطقي شد)
 • مشاركت دادن كودك فعاليت هاي اجتماعي يا تصميم گيري هاي خانوادگي ( اين كار كودك حس مفيد بودن مي كند.
 • آرام كردن جو خانه و كمتر كردن دعواها و اختلافات ( اين كار روح و روان كودك ارامش خواهد بود)
 • كمك به ارزيابي كودك (مثلا اگر كودك از سوال كردن از معلم كلاس مي ترسد سعي كنيد او اين زمينه صحبت كنيد و از معلمش بخواهيد به فرزندان بگويد كه سوالش را بپرسد).
 • مراجعه به مشاوره روانشناس

مراجعه به مشاوره روانشناس يا مشاوره استرس از منطقي ترين راه هاي مان اضطراب اجتماعي كودكان است. گاهي مشاور يكي دو جلسه مشكل كودك شناسايي كرده و اقدامات لازم براي مان را انجام مي شود اما گاهي نياز است ماه ها اين كودك تحت نظر شد.

 • مراجعه به روانكاو

بعضي كودكان مان سخت تر مي شود و علاوه بر مشاوره روانشناسي، فرد نياز به روانكاوي دارد. دكتر روانكاو كودك را بررسي كرده و پس از شناسايي علت هاي واقعي استرس كودك، به او داروهايي دوز بسيار كم مي دهد. زيرا برخي داروها ممكن است وابستگي شديدي ايجاد كند يا روي روان كودك ثير منفي بگذارد.

نشانه هاي اضطراب اجتماعي

نشانه هاي اضطراب اجتماعي متشكل از دو عامل جسمي و عاطفي است.

نشانه هاي عاطفي اضطراب اجتماعي

از لحاظ عاطفي فردي كه مبتلا به اضطراب اجتماعي است مدام تنش دارد و حتي كوچكترين و جزئي ترين موارد هم نگران است. به عنوان مثال قبل از انجام هر كار يا قبل از ورود به محل كار مدام خود جنگ است كه امروز چه اتفاقي مي افتد. نكند كاري كند كه رئيسش ازاو ناراحت شود ياكاري كند كه همكارانش پشت سر او حرفي بزنند كه كارش را از دست بدهد. اين حالت فرد تمركز خود را به طور كامل از دست مي دهد و نمي تواند به ستي فكر كند. از ديگر نشانه هاي اضطراب اجتماعي، بيخوابي يا بدخوابي فرد مضطرب است. اين فرد حس بسيار بدي نسبت به همه چيز دارد و اين اضطراب را به ديگران نيز منتقل مي كند.

نشانه هاي جسمي اضطراب

از نشانه هاي جسمي اضطراب اجتماعي ضعف جسمي برخورد و مكالمه ديگران است. تعريق زياد، سرد، تپش قلب و انقض ماهيچه ها و تهوع نيز افراد مضطرب، مشترك است. معمولا اين علائم تنها داروهاي آرامبخش حل مي شود.

تست اضطراب اجتماعي

تست اضطراب اجتماعي مي تواند تشخسص اضطراب اجتماعي فرد موثر شد. اين سوالات تشخيص اين موضوع كمك بزرگي مي كند.

آيا مواجه چالش هاي زندگي يا برخورد ديگران دست و پاين مي لزرد يا دچار تنگي نفس يا تپش قلب شده ايد؟

آيا به حال شده مجلسي را به علت اينكه حالن بد شده ترك كنيد؟

آيا محل كار مدام نگرانيد شما را ارزيابي كنند؟ آيا از قضاوت همكارانن مي ترسيد؟

آيا نمي توانيد ترس خود را كنترل كنيد؟ آيا ياراي مقابله ترس خود را نداريد؟

آيا از برخورد افراد غريبه مي ترسيد؟

آيا نمي توانيد جمع ست صحبت كنيد؟ آيا بيشتر دوست داريد كه تنها شيد يا جمع دوسنن شيد؟

اين تست اضطراب اجتماعي را پاسخ دهيد. اگر پاسخن آري است يعني دچار اضطراب اجتماعي مي شيد.

سوالات متداول

مدتي است كه دانشگاه از قضاوت دوسنم مي ترسم و از آن ها فاصله گرفتم؟ آيا بيماري استرس اجتماعي دارم؟

شما احتمالا اعتماد به نفس خود را از دست داده ايد. سعي كنيد طوري رفر كنيد كه كسي به خودش اجازه ندهد شما را قضاوت كند. اگر هم قضاوت كرد بي اعتنا شيد.

اضطراب اجتماعي بيشتر چه سني ديده مي شود؟

معمولا اضطراب اجتماعي سال هاي جواني و نوجواني شروع شده و اوج آن هم ميانسالي و زماني است كه فرد تصميم هاي مهم تري براي زندگي دارد.

آيا داروي فلوكتسين براي مان اضطراب اجتماعي مفيد است؟

معمولا استرس اجتماعي كودكان سال هاي جواني و نوجواني شروع شده و اوج آن هم ميانسالي و زماني است كه فرد تصميم هاي مهم تري براي زندگي دارد. اضطراب اجتماعي يد توسط مشاوره روان شناس تشخيص داده شود. اين نوع داروها توجه به شرايط روحي و جسمي شما تجويز مي شود. پس از مصرف خودسرانه هر دارويي اجتناب كنيد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره استرس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (Tools for Helping Children Manage Stress)

مديريت استرس اجتماعي كودكان آشنا شويد

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۱:۱۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

انتظارات زنان از مردان در زندگي زناشويي چيست؟

5 / 5 ( 1 vote )

انتظارات زنان از مردان منطقي است؟

انتظارات زنان از مردان چيست؟ آيا زنان نيز مانند مردان حق دارند از همسر آينده شان توقعاتي داشته شند. قطعا همينطور است. زنان نيز قبل و بعد از ازدواج از همسرانشان انتظاراتي دارند. انتظارات زنان از مردان بستگي به عوامل مختلفي دارد. مثلا ديده شده برخي زنان به لحاظ مالي، تنها به داشتن يك زندگي ساده كفايت مي كنند. آن ها توجه به شرايط همسرشان، زندگي مي كنند و شوهرانشان را تحت فشار قرار نمي دهند. اما از طرفي برخي زنان هستند كه انتظارشان بيش از حد است و دوست دارند اول راه به همه چيز زندگي برسند.

به لحاظ عاطفي و رواني نيز توقعات زنان از مردان جه بندي داشته و برخي موارد كاملا متفاوت است. جايي كه اگر اين توقعات برآورده نشود اين رابطه به شدت نياز به مشاوره خانواده دارد. غير اينصورت ممكن است كار به جدايي برسد. به همين دليل توصيه مي كنيم قبل از ازدواج مورد انتظارات زنان از مردان مطالعه كرده و اين زمينه از همسر آينده ن نيز پرس و جو كنيد خداي نكرده بعد از ازدواج پشيمان نشويد. يا حداقل قبل از ازدواج از مشاوره زناشويي و زندگي مشترك كمك بگيريد و كمك او همسرن را بهتر بشناسيد.

انتظارات زنان از مردان زندگي زناشويي چه چيزهايي است‌؟

انتظارات زنان از مردان زندگي زناشويي معمولا بعضي جهات مشترك و برخي مواقع متفاوت است. انتظارات مشترك زنان از مردان اين است كه مرد عاشق همسرش شد. به نظر بسياري از زنان براي داشتن يك زندگي موفق و خوشبخت، عشق كافي است. خوشبختي و سعادت گرو عشق ميان زن و شوهر است. اين شرايط هر چق هم سختي و مشكلات زندگي يا حتي اختلاف عقيده وجود داشته شد اگر مرد عاشق همسرش شد، ز هم مي توان كاستي هاي زندگي را تحمل كرد.

از ديگر انتظارات زنان از مردان سپاسگذار بودن مرد از زن است. زنان دوست دارند شوهرانشان كوچكترين محبت آن ها را ديده و قدان آن ها شند. مثلا يك روز شاخه گل يا كادويي آن ها را سورپرايز كنند يا به خاطر زحماتي كه زن مديريت خانه و بزرگ كردن فرزندانش دارد از آن ها تشكر كنند. اين شرايط اميد اين زن براي ادامه زندگي و انگيزه او هر روز بيشتر و بيشتر مي شود وعلاوه بر آن نيازهاي جسمي و روحي او برطرف مي شود.

انتظارات زنان از مردان زندگي مشترك چگونه است؟

از انتظارات زنان از مردان زندگي مشترك اين است كه وغ نگويد. چه زندگي هايي كه به خاطر وغ از هم پاشيده است. زنان اعتقاد دارند مردي كه به همسرش وغ مي گويد، عاشق او نيست و او را دوست ندارد. پس براي ادامه زندگي يد مردي شيد كه همه حال همسرش روراست است. سختي ها و خوشي هاي زندگي او همراه شيد و حدالامكان چيزي را از او پنهان نكنيد.

مسفانه بعضي موارد مرد بدون عشق و صرفا به دليل تشكيل زندگي همسرش ازدواج مي كند. اين افراد بدون مراجعه به مشاوره خانواده و بررسي شرايط وارد يك زندگي زناشويي شده و پس از مدتي اعتراف مي كنند كه هيچ علاقه اي به همسرشان نداشتند و زه بعد از ازدواج به فكر مشاوره روانشناسي گرفتن مي افتند. پس صداقت و عشق و پرهيز از دورويي مي توانند از مهم ترين انتظارات زنان از مردان زندگي مشترك شد.

خواسته هاي منطقي زن از همسرش چيست؟

از خواسته هاي منطقي زن از همسرش اين است كه همه حال كمك حال او شد. برخي مردان فكر مي كنند همين كه نان آور خانواده اند لطف بزرگي حق زنانشان كرده اند. اما بهتر است بدانيد انجام كارهاي خانه و مديريت منزل و مراقبت از فرزندان، تنها وظيفه زنان نيست. مرد هم يد امور خانه همسرش مشاركت داشته شد. زن از همسرش انتظار دارد اوقات فراغت از فرزندانش مراقبت كند. گاهي آشپزي كند، گاهي لس ها را بشويد و اتو كند. گاهي منزل را نظافت كند. اين گونه كارها نه تنها جزء خواسته هاي منطقي زن از همسرش است بلكه عث دلگرمي و بيشتر شدن عشق زنان شده و انگيزه آن ها را به زندگي بيشتر مي كند.

آقاياني كه به همسرانشان كمك نمي كنند، معمولا بي حال و كسل و بي حوصله و نا اميد هستند و به انگيزه اي براي زندگي ندارند. زنانشان هم رفته رفته از آن ها دلسرد مي شوند. زناني كه حال حاضر اين شرايط را تجربه مي كنند سعي كن خواسته هاي خود را خيلي رك به همسرشان بگويند. اگر نمي توانيد آن ها رك صحبت كنيد مي توانيد به از مشاوره زناشويي و زندگي مشترك كمك بگيريد.

نيازهاي روحي زنان چيست و چگونه برآورده مي شود؟

نيازهاي روحي زنان بسيار مهم است زيرا اگر اين نيازها برطرف شود بنيان خانواده نيز محكم و قوي شده و خانواده اي شاد و سرحالي شكل خواهد گرفت. برعكس اگر به نيازهاي روحي زنان اهميتي داده نشود اين موضوع مي تواند خانواده را از هم بپاشد. عشق، محبت، صداقت، ستكاري و نجابت مرد از اساسي ترين نيازهاي روحي زنان است. اما جه بعدي زن از مرد انتظار دارد كه مشكلات، منطقي برخورد كند و عصنينت و خشمش را كنترل كند.

زن ها مردي را كه سختي ها منطقي ترين تصميم را مي گيرند همواره تحسين كرده اند. زن از مرد انتظار دارد رابطه جنسي، به نيازهايش اهميت بدهد. او را آغوش بگيرد و نوازش كند و از اين لحاظ به او احترام بگذارد. مرد يد طوري رفر كند كه زن احساس كند شخصيت دارد و قابل احترام است. يا حتي دوران پريود او را بيش از پيش ك كند و نسبت به رفرهاي زن اين دوران حساس صبوري كند.

خواسته زن از همسر آينده اش چيست؟

خواسته زن از همسر آينده اش را مي توان به خواسته هاي مادي و معنوي تقسيم كرد. خواسته هاي مادي او اين است كه توان اداره يك زندگي را داشته شد. سرمايه اي جمع كرده شد و سقفي داشته شد كه بتواند يك زندگي شاد و آرام را تشكيل دهد. اين خواسته ها امروز بيش از پيش پر رنگ شده و واقع توقعات كمي لاتر رفته است. اما خواسته هاي معنوي، مهم تر از خواسته هاي مادي است. زن شايد بتواند مردي كه از لحاظ مالي مشكل دارد زندگي كند اما آيا مي تواند مرد وغ گو، خشمگين، عجول و تنوع طلب زير يك سقف ادامه دهد؟ قطعا نمي تواند. به همين دليل است كه مي گويند خوشبختي را تنها داشتن پول نبينيد.

خواسته زن از مرد يد منطقي شد. زندگي را بر پايه منطق و عشق و محبت بنا كنيد نه بر پايه پول و ثروت. چه بسيار زوجيني كه به دلايل مشكلات اخلاقي مرد، كارشان به طلاق و جدايي كشيده است. بهتر است قبل از ازدواج از مشاوره خانواده نيز كمك بگيريد بتوانيد خصوصيات شوهرن بيشتر آشنا شويد و او را بهتر بشناسيد.

سوالات متداول

شوهرم مدتي است من رابطه زناشويي ندارد.. آيا نسبت به من سرد شده؟ آيا پاي كس ديگري مطرح است؟

نداشتن رابطه جنسي تنها دليل بر سردي مرد نيست. او صحبت كنيد. ممكن است مشكل ديگري داشته شد. گيري فكري مردها، آن ها را نسبت به داشتن رابطه زناشويي سرد مي كند.

شوهر من خواسته هاي مالي مرا برآورده نمي كند. از طرفي اجازه نمي ده سر كار برم؟ راه حل شما چيست؟

از لحاظ قانوني شما يد نسبت به او تمكين كنيد. مگر اينكه زمان عقد قسمت توضيحات ذكر ميكرديد كه اجازه كار كردن داشته شيد. اين صورت يد براي ادامه زندگي او توقعات خود را كم كنيد.

شوهرم جمع رفر خوبي من ندارد. انگار كه من نيستم؟ به نوعي جمع فاميل مرا نمي بيند. اين موضوع خيلي آزارم مي دهد.. لطفا مرا راهنمايي كنيد.

اول اينكه يد اين مورد او صحبت كنيد و بگوييد چق از رفرش ناراحتيد. اگر رفر همسرن غير عمدي شد اين مشكل به راحتي چند جمله قابل حل است اما اگر عمدا اين كار را مي كند پس مشكل جاي ديگري است. يد علت ريشه يابي شود. شايد كاري كرديد كه او ناراحت شده و قصد تلافي دارد. مي توانيد از مشاوره روانشناسي يا مشاوره خانواده كمك بگيريد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره زناشويي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (دانلود مقاله)

منبع: ۱۰ Things Men Want From Their Wives

انتظارات زنان از مردان زندگي زناشويي چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۳:۴۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

با ۱۰ راهكار مديريت استرس اجتماعي آشنا شويد

5 / 5 ( 1 vote )

استرس اجتماعي اختلال است؟

استرس اجتماعي همان اضطراب بودن جمع ( social anxiety) ميشد و هم چون ساير مشكلات حوزه روان بد كاري حوزه هاي شغلي، تحصيلي، روابط بين فردي براي فرد مبتلا به استرس اجتماعي همراه ميشد كه مراجعه به مشاوره خانواده قابل شناسايي است. استرس، واكنش هاي ناگهاني است كه مواجه شرايط بيروني از فرد سر ميزند. حال اگر فرد حضور جمع و حين انجام كاري گروه به علائم اضطرابي دست پيدا كند ميگوئيم كه فرد به اضطراب اجتماعي گرفر شده است. اين اختلال، فرد مبتلا از ارزيابي منفي و مورد بررسي واقع شدن توسط ديگران نگران و دستپاچه هستند. واقع استرس آن ها ريشه نگرش هاي منفي به توانايي هاي خود، ترس از ديده شدن جمع و مورد محاكمه واقع شدن دارد.

فرد مبتلا به SA، تمام تلاش و سعي اش بر اين است حتي الامكان خود را از حضور جمع و مواجه شدن انتقادات و سرزنش و ديدگاه هاي ديگران امان نگه دارد و حتي از مراجعه به مشاوره روانشناسي اجتناب مينمايد و به روش هاي خود ماني چون، گرايش به مصرف مواد مخ و الكل روي ميآورند. به همين دليل كمتر ميتوانند به فعاليت هايي كه نيازمند همكاري و شركت محافل گروهي است تن دهند و ميل آن ها به سمت انجام فعاليت هاي انفرادي و تنهايي است كه آن به ميزان بسيار لاتري موفق هستند چرا كه ترس از تمسخر و تحقير شدن ندارند و خود شان هستند و خودشان.

دلايل اضطراب اجتماعي از كجا شروع ميشود؟

اينكه چه ميشود فردي مبتلا به اضطراب جمع ميشود و فرد ديگر خيلي راحت بين مردم حاضر و براي پيشرفت گروهي تلاش مينمايد به عوامل زيادي بستگي دارد كه شايد بتوان مهم ترين آن ها را :

 • كمبود مهارت هاي جرات مندي
 • اعتماد به نفس پايين
 • خود پنداره و عزت نفس منفي
 • والدين سخت گير و انتقادي
 • كمال گرايي و استقلال طلبي افراطي خود فرد
 • منزوي و سرد بودن روابط خانودگي
 • عدم تشكيل جلسات گفت و شنود و مشورتي خانواده
 • عدم همفكري حل مسائل (به ويژه سن نوجواني)
 • عدم توجه به ويژگي هاي مثبت فرزندان توسط والدين
 • مقايسه و تبعيض بين آن ها اطرافياني كه از نظر آن ها موفق تر و بهتر هستند اشاره نمود.

كه به عنوان پيش آمد و مقدمه اي براي بروز مشكلات رواني به ويژه طيف اضطرابي فرد تبديل ميشوند كه از بين آن ها نقش اجتماعي فرد را بيشتر مورد حمله قرار ميدهد.

دلشوره حضور جمع

افراد دچار اضطراب اجتماعي شديد ممكن است نسبت به هر گونه فعاليت و حضور جمعي نگران و دلشوره داشته شند يا سطح متوسط خفيف كه فرد ممكن است بتواند حضور جمع را تحمل نمايد ولي گارد گرفتن، خود را پنهان نمودن پشت ديگران، عدم حضور صحبت ها و بحث هاي گروهي، عدم اظهار نظر جمع و تسليم عقايد گروه شدن خود را نشان دهد. نوع اضطراب اجتماعي عملكردي، فرد مبتلا زماني كه مجبور به انجام رفر و كار خاصي چون سخنراني، ارائه كنفرانس، غذا خوردن، پذيرايي مهماني ها و هر نوع رفر ديگري كه مستلزم ديده شدن شد پرهيز مينمايند. ادامه مقاله به تعريف احتلال social anxiety و مان استرس و اضطراب ميپردازيم.

اختلال استرس اجتماعي

اختلال استرس اجتماعي ) social anxiet disorder)، ويرايش پنجم راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني (DSM-5 به ترس افراطي فرد از بودن جمع و مورد ارزيابي قرار گرفتن اشاره دارد. اختلال اظطراب اجتماعي انواعي از مشخصات فيزيولوژيكي، شناختي و رفري همراه است كه هر كدام از اين ابعاد سه گانه فرد به محض حضور موقعيت هاي اجتماعي دچار تغييراتي سطح گسترده و آشكاري ميشود. از جمله نشانه هاي جسمي فرد مبتلا به SAD،

 • فعال شدن سيستم سمپاتيك يا همان بخش جنگ و گريز سيستم اعصاب ميشد كه منجر به
 • ايجاد تعريق
 • خشكي دهان
 • لرزش دست و پا و خارج از كنترل فرد
 • سرخ شدن صورت
 • گرفتگي عضلات
 • د قفسه سينه و مشكل صحبت كردن عادي ميشد.

حين ظهور نشانه هاي فوق فرد دنيايي از افكار خود آيند و بي اراده مبني بر قضاوت هاي منفي ديگران و تمركز بر ارزيابي هاي تند و تحقير آميز مواجه ميشوند كه براي او خوشايند نيست و تمام تلاش خود را ميكند از شر اين دگرگوني ها خلاص شود به همين دليل، قدم بعدي اين روند، يعني بعد رفري دست به اقداماتي ميزند. از جمله: ترك موقعيت و فرار آز آن، اجتناب از حضور جمع، سرگرم نمودن خود به كاري جهت ديده نشدن و به قولي “تو چشم نبودن” (مثل چك كردن مدام گوشي همراه، خواندن كب، زي كردن بچه ها) و… ميشود.

من اظطراب اجتماعي دارم!

نكته جالبي كه خصوص افراد مبتلا به اختلال استرس اجتماعي ديده ميشود اين است كه تمام برداشت هاي آن ها مورد نوع نگرش ديگران به خود شان بر اساس ذهن خواني و تصوراتي پيش ميرود كه خود فرد آن ها را ايجاد نموده است و طبق همان تصورات عمل ميكند و پيش ميروند كه نتيجه اي جز انزوا، افزايش استرس، عدم مقابله افكار منفي و گير شدن بيشتر ندارد.

فرد مبتلا به SAD، دور شدن از موقعيت ها به طور موقت ميزان استرس خود را كاسته و به همين دليل فكر ميكند تكرار همين روال شرايط بعدي هم ميتواند خود را از شر اضطراب نجات دهد حال آن كه اين راهكار تنها كوه مدت موثر واقع ميشود و بلند مدت جز بدتر شدن مشكل، نا توانايي انجام امور و عدم يادگيري اين نكته كه استرس به خودي خود فرو كش ميكند و نيازي به انجام رفر هاي غير معقول براي كاهش آن نيست، نتيجه اي نخواهد داشت.

مان استرس اجتماعي

مان استرس اجتماعي را توجه به ريشه سه گانه زيستي، رواني و رفري بيان ميشود. هر نوع از مشكلات طيف اضطرابي به دليل قابل مشاهده بودن تغييرات بدني اين بعد را آغاز مراحل مان اختلال اظطراب اجتماعي ميدانند. به دين ترتيب به انواع راهكار هاي دارويي و مداخلات رفري جهت آرام سازي و تسكين نشانه ها پرداخته ميشود.

 • دارو ماني
 • دارو هاي ضد افسردگي: كه افزايش ميزان سروتونين بر بهبود نشانه هاي فرد مبتلا به SAD، ثير ميگذارد خط اول مان محسوب ميشود.
 • مهار كننده هاي مونو آمينو اكسيداز: شامل خانواده ترانيل، سيپرومين، فنلزين است برنامه دارويي اين فراد به عنوان خط بعدي مان جا ميگيرد.
 • بنزوديازپين ها يا داروي هاي آرام بخش و ضد اضطراب: از كم خطر ترين و مفيد ترين مان دارويي حوزه اختلالات اضطرابي ميشد.
 • پروپرانولول: به عنوان داروي موثر تپش قلب تجويز ميشود براي مان استرس اجتماعي شديد و همراه حملات پانيك كه آن فرد دچار ناراحتي قفسه سينه و افزايش ضرن قلب ميگردد كاهش تپش قلب موثر ميشد.

ريلكسيشن، مديتيشن و ساير روش هاي افزاش تمركز همگي از جمله روش هاي رفري جهت آرام سازي فرد مبتلا به SAD، شرايط تنش زا و بحراني ميشد كه طي آن ها ياد ميگيرند چگونه آن شرايط خود را از شر استرس و علائم فيزيولوژيكي نا خوشايند رها و به آرامش برگردانند.

مان ها شناختي استرس اجتماعي

 • روان ماني
 • مان شناختي رفري(CBT):

تمركز بر تغيير و اصلاح ور ها و افكار نا سازگار حين موقعيت هاي استرس زا، بهترين و پركاربرد ترين مان انتخابي بعد روان ميشد كه مراجع كمك مانگر به شناسايي و تشخيص افكار منفي خود ميپردازد و استفاده از تكنيك هاي شناختي، به زير سوال بردن و چالش آن ها اقدام و نهايت ارائه ليستي از افكار مثبت و سازگار از شدت اختلال ميكاهند.

 • مداخلات رفري:

اين جزء مان استفاده از فعاليت هايي فرد را به پذيرش و تحمل شرايط و بودن جمع تشويق مينماييم.

 • رويارويي و مواجه سازي:

از پر استفاده ترين اقداماتي است كه آن فرد به جاي فرار و عدم حضور جمع، سعي بودن و مقابله رو رو شرايط مينمايد. مواجه آغاز براي فرد ممكن است سخت و نا خوشايند شد به همين خاطر همراهي مانگر حين جلسات را ميطلبد و بعد از تمرين و ممارست به صورت مستقل به انجام آن شرايط واقعي و استرس زا ميپردازد.

مان اضطراب اجتماعي كودكان

مان اضطراب اجتماعي كودكان بي شهت به مان بزرگسالي نميشد اما توجه به سن بروز مشكل، ارائه راهكار هايي به كودكان و والدين حضور هم آن ها را براي مان اضطراب اجتماعي كودكان ترغيب مينمايند. از جمله راهكار هاي ماني براي كودكان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي جرات مندي و تقويت ميزان اعتماد به نفس ميشد. زماني كه كودك ياد بگيرد چگونه مقابل ديگران از خود و توانمندي هايش سخن گويد و احترام به حقوق ديگران حق خود را به دست آورد از شدت و ميزان استرس شان كاسته ميشود. از طرفي، توجه به نقاط مثبت كودك و عدم سرزنش و تحقير او جمع توسط والدين و اطرافيان، او را داشتن خود پنداره اي مثبت حمايت مينمايند.

نشانه هاي اضطراب اجتماعي

نشانه هاي اضطراب اجتماعي سه زمينه بدن، شناخت و رفر نهفته است كه قسمت قبلي به طور مفصل ارائه شد. منظور از بدن همان تغييرات جسمي، و منظور از شناخت سيل افكار منفي است كه به دنل آن فرد به پاسخ هاي رفري متفاوتي چون تسليم، بي تفاوتي، دوري و اجتناب است كه مثلث نشانه هاي اضطراب اجتماعي را تشكيل ميدهد.

تست اضطراب اجتماعي

تست اضطراب اجتماعي شامل انواع متفاوتي از تست اضطراب اجتماعي هدف سنجش ميزان و شدت اضطراب ميشد. زير به پر كاربرد ترين آن ها اشاره مينمايئم:

 • پرسشنامه اضطراب و افسردگي بك
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعي واتسون و فرند
 • پرسشنامه علائم اضطراب جتماعي ولز

سوالات متداول

اختلال اضطراب اجتماعي چيست؟

اختلالي است كه فرد مبتلا، نگران ارزيابي منفي و تحقير و تمسخر ديگران ميشد.

مان اختلال اظطراب اجتماعي چيست؟

مان هاي دارويي چون ضد ا افسردگي، ضد اضطرابي، تكنيك هاي آرام سازي، روان ماني و مداخلات شناختي و رفري است.

آزمون هاي اضطراب اجتماعي چيست؟

پرسشنامه هاي اضطراب و افسردگي بك، سنجش اضطراب اجتماعي واتسون و پرسشنامه اضطراب علائم اجتماعي ولز و ساير تست هاي سنجش اضطرابي.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره استرس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (دانلود مقاله)

زينب رضائي—— روانشناس ليني

۱۰ راهكار مديريت استرس اجتماعي آشنا شويد

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۲۴:۰۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

با ۱۰ راهكار مديريت استرس اجتماعي آشنا شويد

5 / 5 ( 1 vote )

استرس اجتماعي اختلال است؟

استرس اجتماعي همان اضطراب بودن جمع ( social anxiety) ميشد و هم چون ساير مشكلات حوزه روان بد كاري حوزه هاي شغلي، تحصيلي، روابط بين فردي براي فرد مبتلا به استرس اجتماعي همراه ميشد كه مراجعه به مشاوره خانواده قابل شناسايي است. استرس، واكنش هاي ناگهاني است كه مواجه شرايط بيروني از فرد سر ميزند. حال اگر فرد حضور جمع و حين انجام كاري گروه به علائم اضطرابي دست پيدا كند ميگوئيم كه فرد به اضطراب اجتماعي گرفر شده است. اين اختلال، فرد مبتلا از ارزيابي منفي و مورد بررسي واقع شدن توسط ديگران نگران و دستپاچه هستند. واقع استرس آن ها ريشه نگرش هاي منفي به توانايي هاي خود، ترس از ديده شدن جمع و مورد محاكمه واقع شدن دارد.

فرد مبتلا به SA، تمام تلاش و سعي اش بر اين است حتي الامكان خود را از حضور جمع و مواجه شدن انتقادات و سرزنش و ديدگاه هاي ديگران امان نگه دارد و حتي از مراجعه به مشاوره روانشناسي اجتناب مينمايد و به روش هاي خود ماني چون، گرايش به مصرف مواد مخ و الكل روي ميآورند. به همين دليل كمتر ميتوانند به فعاليت هايي كه نيازمند همكاري و شركت محافل گروهي است تن دهند و ميل آن ها به سمت انجام فعاليت هاي انفرادي و تنهايي است كه آن به ميزان بسيار لاتري موفق هستند چرا كه ترس از تمسخر و تحقير شدن ندارند و خود شان هستند و خودشان.

دلايل اضطراب اجتماعي از كجا شروع ميشود؟

اينكه چه ميشود فردي مبتلا به اضطراب جمع ميشود و فرد ديگر خيلي راحت بين مردم حاضر و براي پيشرفت گروهي تلاش مينمايد به عوامل زيادي بستگي دارد كه شايد بتوان مهم ترين آن ها را :

 • كمبود مهارت هاي جرات مندي
 • اعتماد به نفس پايين
 • خود پنداره و عزت نفس منفي
 • والدين سخت گير و انتقادي
 • كمال گرايي و استقلال طلبي افراطي خود فرد
 • منزوي و سرد بودن روابط خانودگي
 • عدم تشكيل جلسات گفت و شنود و مشورتي خانواده
 • عدم همفكري حل مسائل (به ويژه سن نوجواني)
 • عدم توجه به ويژگي هاي مثبت فرزندان توسط والدين
 • مقايسه و تبعيض بين آن ها اطرافياني كه از نظر آن ها موفق تر و بهتر هستند اشاره نمود.

كه به عنوان پيش آمد و مقدمه اي براي بروز مشكلات رواني به ويژه طيف اضطرابي فرد تبديل ميشوند كه از بين آن ها نقش اجتماعي فرد را بيشتر مورد حمله قرار ميدهد.

دلشوره حضور جمع

افراد دچار اضطراب اجتماعي شديد ممكن است نسبت به هر گونه فعاليت و حضور جمعي نگران و دلشوره داشته شند يا سطح متوسط خفيف كه فرد ممكن است بتواند حضور جمع را تحمل نمايد ولي گارد گرفتن، خود را پنهان نمودن پشت ديگران، عدم حضور صحبت ها و بحث هاي گروهي، عدم اظهار نظر جمع و تسليم عقايد گروه شدن خود را نشان دهد. نوع اضطراب اجتماعي عملكردي، فرد مبتلا زماني كه مجبور به انجام رفر و كار خاصي چون سخنراني، ارائه كنفرانس، غذا خوردن، پذيرايي مهماني ها و هر نوع رفر ديگري كه مستلزم ديده شدن شد پرهيز مينمايند. ادامه مقاله به تعريف احتلال social anxiety و مان استرس و اضطراب ميپردازيم.

اختلال استرس اجتماعي

اختلال استرس اجتماعي ) social anxiet disorder)، ويرايش پنجم راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني (DSM-5 به ترس افراطي فرد از بودن جمع و مورد ارزيابي قرار گرفتن اشاره دارد. اختلال اظطراب اجتماعي انواعي از مشخصات فيزيولوژيكي، شناختي و رفري همراه است كه هر كدام از اين ابعاد سه گانه فرد به محض حضور موقعيت هاي اجتماعي دچار تغييراتي سطح گسترده و آشكاري ميشود. از جمله نشانه هاي جسمي فرد مبتلا به SAD،

 • فعال شدن سيستم سمپاتيك يا همان بخش جنگ و گريز سيستم اعصاب ميشد كه منجر به
 • ايجاد تعريق
 • خشكي دهان
 • لرزش دست و پا و خارج از كنترل فرد
 • سرخ شدن صورت
 • گرفتگي عضلات
 • د قفسه سينه و مشكل صحبت كردن عادي ميشد.

حين ظهور نشانه هاي فوق فرد دنيايي از افكار خود آيند و بي اراده مبني بر قضاوت هاي منفي ديگران و تمركز بر ارزيابي هاي تند و تحقير آميز مواجه ميشوند كه براي او خوشايند نيست و تمام تلاش خود را ميكند از شر اين دگرگوني ها خلاص شود به همين دليل، قدم بعدي اين روند، يعني بعد رفري دست به اقداماتي ميزند. از جمله: ترك موقعيت و فرار آز آن، اجتناب از حضور جمع، سرگرم نمودن خود به كاري جهت ديده نشدن و به قولي “تو چشم نبودن” (مثل چك كردن مدام گوشي همراه، خواندن كب، زي كردن بچه ها) و… ميشود.

من اظطراب اجتماعي دارم!

نكته جالبي كه خصوص افراد مبتلا به اختلال استرس اجتماعي ديده ميشود اين است كه تمام برداشت هاي آن ها مورد نوع نگرش ديگران به خود شان بر اساس ذهن خواني و تصوراتي پيش ميرود كه خود فرد آن ها را ايجاد نموده است و طبق همان تصورات عمل ميكند و پيش ميروند كه نتيجه اي جز انزوا، افزايش استرس، عدم مقابله افكار منفي و گير شدن بيشتر ندارد.

فرد مبتلا به SAD، دور شدن از موقعيت ها به طور موقت ميزان استرس خود را كاسته و به همين دليل فكر ميكند تكرار همين روال شرايط بعدي هم ميتواند خود را از شر اضطراب نجات دهد حال آن كه اين راهكار تنها كوه مدت موثر واقع ميشود و بلند مدت جز بدتر شدن مشكل، نا توانايي انجام امور و عدم يادگيري اين نكته كه استرس به خودي خود فرو كش ميكند و نيازي به انجام رفر هاي غير معقول براي كاهش آن نيست، نتيجه اي نخواهد داشت.

مان استرس اجتماعي

مان استرس اجتماعي را توجه به ريشه سه گانه زيستي، رواني و رفري بيان ميشود. هر نوع از مشكلات طيف اضطرابي به دليل قابل مشاهده بودن تغييرات بدني اين بعد را آغاز مراحل مان اختلال اظطراب اجتماعي ميدانند. به دين ترتيب به انواع راهكار هاي دارويي و مداخلات رفري جهت آرام سازي و تسكين نشانه ها پرداخته ميشود.

 • دارو ماني
 • دارو هاي ضد افسردگي: كه افزايش ميزان سروتونين بر بهبود نشانه هاي فرد مبتلا به SAD، ثير ميگذارد خط اول مان محسوب ميشود.
 • مهار كننده هاي مونو آمينو اكسيداز: شامل خانواده ترانيل، سيپرومين، فنلزين است برنامه دارويي اين فراد به عنوان خط بعدي مان جا ميگيرد.
 • بنزوديازپين ها يا داروي هاي آرام بخش و ضد اضطراب: از كم خطر ترين و مفيد ترين مان دارويي حوزه اختلالات اضطرابي ميشد.
 • پروپرانولول: به عنوان داروي موثر تپش قلب تجويز ميشود براي مان استرس اجتماعي شديد و همراه حملات پانيك كه آن فرد دچار ناراحتي قفسه سينه و افزايش ضرن قلب ميگردد كاهش تپش قلب موثر ميشد.

ريلكسيشن، مديتيشن و ساير روش هاي افزاش تمركز همگي از جمله روش هاي رفري جهت آرام سازي فرد مبتلا به SAD، شرايط تنش زا و بحراني ميشد كه طي آن ها ياد ميگيرند چگونه آن شرايط خود را از شر استرس و علائم فيزيولوژيكي نا خوشايند رها و به آرامش برگردانند.

مان ها شناختي استرس اجتماعي

 • روان ماني
 • مان شناختي رفري(CBT):

تمركز بر تغيير و اصلاح ور ها و افكار نا سازگار حين موقعيت هاي استرس زا، بهترين و پركاربرد ترين مان انتخابي بعد روان ميشد كه مراجع كمك مانگر به شناسايي و تشخيص افكار منفي خود ميپردازد و استفاده از تكنيك هاي شناختي، به زير سوال بردن و چالش آن ها اقدام و نهايت ارائه ليستي از افكار مثبت و سازگار از شدت اختلال ميكاهند.

 • مداخلات رفري:

اين جزء مان استفاده از فعاليت هايي فرد را به پذيرش و تحمل شرايط و بودن جمع تشويق مينماييم.

 • رويارويي و مواجه سازي:

از پر استفاده ترين اقداماتي است كه آن فرد به جاي فرار و عدم حضور جمع، سعي بودن و مقابله رو رو شرايط مينمايد. مواجه آغاز براي فرد ممكن است سخت و نا خوشايند شد به همين خاطر همراهي مانگر حين جلسات را ميطلبد و بعد از تمرين و ممارست به صورت مستقل به انجام آن شرايط واقعي و استرس زا ميپردازد.

مان اضطراب اجتماعي كودكان

مان اضطراب اجتماعي كودكان بي شهت به مان بزرگسالي نميشد اما توجه به سن بروز مشكل، ارائه راهكار هايي به كودكان و والدين حضور هم آن ها را براي مان اضطراب اجتماعي كودكان ترغيب مينمايند. از جمله راهكار هاي ماني براي كودكان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي جرات مندي و تقويت ميزان اعتماد به نفس ميشد. زماني كه كودك ياد بگيرد چگونه مقابل ديگران از خود و توانمندي هايش سخن گويد و احترام به حقوق ديگران حق خود را به دست آورد از شدت و ميزان استرس شان كاسته ميشود. از طرفي، توجه به نقاط مثبت كودك و عدم سرزنش و تحقير او جمع توسط والدين و اطرافيان، او را داشتن خود پنداره اي مثبت حمايت مينمايند.

نشانه هاي اضطراب اجتماعي

نشانه هاي اضطراب اجتماعي سه زمينه بدن، شناخت و رفر نهفته است كه قسمت قبلي به طور مفصل ارائه شد. منظور از بدن همان تغييرات جسمي، و منظور از شناخت سيل افكار منفي است كه به دنل آن فرد به پاسخ هاي رفري متفاوتي چون تسليم، بي تفاوتي، دوري و اجتناب است كه مثلث نشانه هاي اضطراب اجتماعي را تشكيل ميدهد.

تست اضطراب اجتماعي

تست اضطراب اجتماعي شامل انواع متفاوتي از تست اضطراب اجتماعي هدف سنجش ميزان و شدت اضطراب ميشد. زير به پر كاربرد ترين آن ها اشاره مينمايئم:

 • پرسشنامه اضطراب و افسردگي بك
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعي واتسون و فرند
 • پرسشنامه علائم اضطراب جتماعي ولز

سوالات متداول

اختلال اضطراب اجتماعي چيست؟

اختلالي است كه فرد مبتلا، نگران ارزيابي منفي و تحقير و تمسخر ديگران ميشد.

مان اختلال اظطراب اجتماعي چيست؟

مان هاي دارويي چون ضد ا افسردگي، ضد اضطرابي، تكنيك هاي آرام سازي، روان ماني و مداخلات شناختي و رفري است.

آزمون هاي اضطراب اجتماعي چيست؟

پرسشنامه هاي اضطراب و افسردگي بك، سنجش اضطراب اجتماعي واتسون و پرسشنامه اضطراب علائم اجتماعي ولز و ساير تست هاي سنجش اضطرابي.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره استرس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد. جهت كسب آموزش هاي بيشتر اين مقاله لاتين را مطالعه كنيد. منبع: (دانلود مقاله)

زينب رضائي—— روانشناس ليني

۱۰ راهكار مديريت استرس اجتماعي آشنا شويد

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۶:۱۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)