مشاوره روانشناسي زوجين مشاوره روانشناسي زوجين .

مشاوره روانشناسي زوجين

دلايل خيانت مردان متاهل چيست؟

دلايل خيانت مردان مهل چيست؟
ميانگين ۵ راي از تعداد ۱

خيانت مردان مهل (betrayed married man)

خيانت مردان مهل موردي است كه امروزه بسيار زياد جامعه ما به چشم ميخورد و نميتوان آن را كتمان كرد . جدا از بحث آمار و تلاش بيهوده براي اينكه ثابت كنيم خيانت مردان مهل بيشتر است يا زنان ، بهتر است از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كنيم . خيانت مردان مهل به هر دليلي كه شد آسيب هاي خودش را دارد . آسيبهاي ويرانگري كه علاوه بر خود فرد همسري كه احتمالا گناهي ندارد نيز گير آن خواهد شد و زندگي عاديش مختل ميشود . خيانت مردان مهل بعضي از مواقع نيز به صورت ناخواسته و تحت ثير شرايطي اتفاق مي‌افتد كه آنها را به سمت اين اتفاق هدايت ميكند . ادامه بحث بيشتر و گسترده تر به موضوع خيانت مردان مهل ميپردازيم .

دليل خيانت مردان مهل

دليل خيانت مردان مهل گاهي ميتواند وني و گاهي ممكن است بيروني شد . براي مثال بعد از وقوع خيانت و بررسي اين موضوع گاهي مشخصص ميشود كه دليل خيانت مردان مهل اعتياد به رابطه جنسي است . اين حالت مرد نميتواند كه به رابطه جنسي همسر خود اكتفا كند و به صورت ناخودآگاه دائم به دنل تسخير زنان متفاوت تر و جديد تر براي ارضاي نياز جنسي خود ميگردد . اين دليل جزو دلايل وني خيانت به همسر محسوب ميشود . بعضي مواقع نيز دليل خيانت مردان مهل از عوامل بيروني نشأت مي‌گيرد . مثلا مردي را تصور كنيد كه خانواده توسط همسر و فرزندانش جدي گرفته نميشود . به احتمال قوي اين عدم توجه براي مرد نوعي سرخوردگي را به وجود مي‌آورد كه براي مقابله آن اولين احترام و القاي حس بودن توسط يك جنس مخالف مرد به رابطه فرازناشويي روي مي آورد .

نشانه هاي خيانت مردان مهل (the signs of betrayed by married man)

نشانه هاي خيانت مردان مهل حتما يد توسط خانم ها ياد گرفته شود اينكه مواقع لزوم زنان از غافلگير شدن مورد اين موضوع جلوگيري كنند . دليل خيانت مردان مهل هر چيزي كه شد ميتواند زندگي زناشويي زوجين را نابودي كامل تحت ثير قرار بدهد . بنابراين زنان يد نشانه هاي خيانت مردان مهل را به هر نحوي شده آموزش ببينند و آن ها را بشناسند بتوانند از خانواده خود محافظت لازم را داشته شند . زنان ميتوانند نشانه هاي خيانت مردان مهل را مطالعات كبهاي موجود زار كه كم هم نيستند شناسايي كنند . مشاوره خانواده و روانشناسي نيز مرجع ديگري است خانمها اين زمينه ميتوانند به آن تكيه كنند . شركت كارگاه هاي آموزشي و كلاس هايي كه اين مورد برگزار ميشود نيز راهي است كه بعضي از نوان آن را انتخاب ميكنند .


بيشتر بخوانيد: علت خيانت مردان چيست؟


خيانت مردان مهل از نظر اسلام

خيانت مردان مهل از نظر اسلام نيز مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته . اسلام اين مورد آموزه‌هاي متفل و بحثهاي متنوعي دارد كه به موضوع خيانت ميپردازد . خيانت مردان مهل از نظر اسلام امري بسيار زننده و گناه آلود است . اسلام به صورت كلي از خيانت به عنوان اتفاقي ياد ميكند كه بعد كوچك خود خانواده را تحت ثير آماج منفي قرار ميدهد . ابعاد بزرگتر اين موضوع ميتواند به شكل جامعه اسلامي را تغيير دهد و به نوعي عث افساز گسيختگي خانواده ها و تبليغ منفي مورد ازدواج به ارمغان مي‌آورد . خيانت از نظر اسلام مجازات هاي گوناگوني را پي دارد و صورت اثت اين موضوع حتما زن و مرد خيانتكار برخورد ميشود .

اثت خيانت مردان مهل

اثت خيانت مردان مهل زماني كه زني متوجه ميشود يا به به اين موضوع شك ميكند كه به احساسش از طرف همسرش خيانت شدهه است از دغدغه هاي اصلي اوست . اثت خيانت مردان مهل مرحله اول يد به گونه اي شد كه خانواده كه مهمترين نهاد جامعه و دارايي زوجين است كوچكترين آسيبي نبيند . مشاوره خيانت از جمله راههايي است كه ميتوان راه بررسي و قضاوت اين مورد به كمك آن محكم تر و مطمئن تر قدم برداشت . يك مشاور سال‌هاي زيادي را صرف مطالعه راجع به موضوعاتي كه مورد آنها به افراد كمك ميكند كرده است . بنابراين مورد ابعاد مختلف موضوع مورد نظر شما اطلاعات كافي دارد . استفاده ازاين خدمات ابتدا به شما كمك ميكند كه مورد مشكل به وجود آمده قضاوت ستي داشته شيد و مرحله بعد تصميم گيري راجع به مشكلن افكار شما منظم و مرتب سازماندهي شود .


بيشتر بخوانيد: مشاوره تلفني خيانت


عواملي كه ميتواند عث بروز خيانت مردان شود

خيانت مرد به زن اتفاقي نيست كه به صورت ناگهاني رخ دهد . مثلا اينكه يك رابطه زناشويي امروز همه چيز خوب بوده شد و ناگهان مرد خيانتي را مرتكب شود . خيانت مردان مهل ميتواند ابعاد گسترده و وسيعي برسي شود كه ادامه به برخي از آنها اشاره ميكنيم .

  • دور بودن زن و شوهر از هم به لحاظ جغرافيايي ميتواند عث بروز چنين اتفاقي شود .
  • گاهي به دليل سرد مزاجي و بي ميلي زن نشانه خيانت مردان ديده ميشود .
  • گاهي بيماري‌هاي روحي و رواني داشته ميتواند از دلايل خيانت مرد به زن شد . مثلا مردي كه پي انتقام از ماش كه گذشته به پش خيانت مي كرده ، به همسر خود خيانت ميكند . مان خيانت زناشويي چنيين مواردي يد جلسات روان مانگري براي فرد آغاز شود .
  • مشكلات و مسائل مالي نيز به راحتي ميتواند موجت خيانت را فرد فراهم كند .

مشاوره خيانت زناشويي

مشاوره خيانت زناشويي اولين انتخاب آگاهانه و منطقي براي زني است كه به او خيانت شده يا احساس ميكند كه همسرش نيازهاي خود را زن ديگري بر طرف ميكند . بعضي از خانمها مخصوصا خانواده هاي سنتي اين مشكل را پ ما خود مطرح ميكنند . آنها نيز از روي احساسات بيشتر مواقع اوضاع را بدتر ميكنند . اما اگر خانم خيانت ديده مشكل خود را يك مشاور ميان بگذارد كاملا ميتواند به انتخاب راه ست اميدوار شد . مشاور به شما ميگويد كه ميتوانيد خيانت را ببخشيد يا طلاق تنها چاره خيانت است . روند مشاوره خيانت زناشويي يك روانشناس و كسي كه به صورت تخصصي اين زمينه فعاليت ميكند به شما اطلاعات مورد نياز جامعه امروزي از جمله حكم خيانت مرد به زن را براي شما شرح ميدهد .


بيشتر بخوانيد: نشانه هاي خيانت شوهر


خدمات روانشناسي پيشگيري از خيانت

روانشناسي براي افرادي كه قصد ازدواج دارند و مي‌خواهند زندگي زناشويي خود را اطلاعات و اشراف بر اين موضوع آغاز كنند نيز آموزش ها و برنامه‌ريزي هاي خيلي زيادي دارد . براي مثال برخي از كارگاه هاي آموزشي مربوط به مهارت زندگي روانشناسان مورد عواقب خيانت به همسر براي حاضرين توضيحات و توصيه هايي را ارائه ميكنند . روانشناسي خيانت تمام دلايل و عوامل زمينه ساز اين آسيب بزرگ اجتماعي و خانوادگي بررسي ميشود . نتيجه افرادي كه قصد ازدواج دارند و به هر دليلي زمينه هاي خيانت به همسر را دارند ديگر توجه خود را مورد انجام ندادن اين خطا بيشتر و بيشتر ميكنند . از طرفي فردي كه ابتتداي راه ازدواج ميشد ميتواند آموزش هايي كه ميبيند از صد احتمال وقوع اين اتفاق بكاهد .

بعد از وقوع خيانت

گاهي به هر دليلي يك رابطه زناشويي شاهد خيانت هستيم . اينجا براي مثال نظر ميگيريم كه مرد به زن خيانت كرده است . سوال تكراي خانمها اين مواقع از روانشناسان يا بزرگتر ها اين است كه اكنون كه شوهرم زن ديگري به جز من ارتط دارد و من متوجه اين قضيه شده ام ، يد خيانت همسرم چه كنم ؟ . زمان بعد از خيانت حفظ تمركز و آرامش از طرف زن خيانت ديده هر چه ق كه سخت شد ميتواند به بهترين عكس العمل برابر خيانت مردان منجر شود . خيانت شوهر به زن حتما نيد جدايي همراه شد . برخورد مرد يد متناسب عمق خيانت صورت گرفته انجام شود . مثلا اگر مردي به صورت پيامكي زني ارتط دارد موقعي كه رابطه جنسي برقرار ميكند شرايط بسيار متفاوتي را براي برخورد ايجاب ميكند .

خيانت از نظر اسلام

خيانت مرد به زن از نظر اسلام نيز ابعاد مختلف بررسي شده است . اسلام اين مورد و براي پيشگيري از خيانت آموزه‌هاي زيادي را براي قبل از ازدواج جوانان نظر گرفته است . اگر جوانان طبق آموزشهاي اسلام به پيش بروند ميتوانند زندگي زناشويي خوب و خوشي را آينده همسر خود تجربه كنند . دين مبين مورد مسائلي مانند رفر شوهر خيانتكار ، برخورد خيانت و راههاي كشف خيانت مردان براي زنان نظر گرفته است . بحث مجازات مورد خيانت نيز اسلام ابعاد و جه هاي مختلفي از تنبيه را نظر گرفته است . مجازات هاي نظر گرفته شده براي افراد خيانت كار اسلام نسبت به نوع و عمق خيانت آنها متنوع و متفاوت ميشد . اسلام رهايي از مسئله خيانت را برابر تداوم زندگي خانواده ها ميداند .

مشكلات جنسي (*** problems)

همانطور كه گفته شد زندگي زناشويي هرگاه مشكلي پيش مي آيد به احتمال خيلي قوي هر دو طرف بروز آن مقصر و موثر هستند . مشكلات جنسي و عدم مهارت برقرار كردن يك رابطه جنسي كيفيت ميتواند به راحتي زمينه هاي خيانت را افراد فراهم كند . گاهي افراد لغ شده اند اما فقط از لحاظ سني شامل اين تعريف ميشوند . أين مورد گاهي ديده ميشود كه زن و مرد حتي به سنين ميانسالي نيز ميرسند وحتي صاحب فرزند نيز ميشوند . اما هنوز بعد از گذشت سالها هنوز داراي مهارت مسائل مربوط به رابطه جنسي نيستند و نميتوانند نياز خود و همسرش خود را اين موضوع مرتفع كنند . اين حالت احتمال بروز خيانت رابطه مخصوصا از سمت مرد بسيار زياد است . بنابراين كسب اطلاعات و مهارت مورد اين مسائل از اقداماتي است كه حتما به زوجين قبل از ازدواج توصيه ميشود .

اعتياد جنسي (*** addict)

گاهي اوقات خيانت رابطه زناشويي و تمايل مرد به برقراري رابطه فرازناشويي ربطي به مسائل و كيفيت زندگي زن و شوهر ندارد . بعضي از موارد زن ذرندگي به خوبي به مرد محبت ميكند . وظايف همسري و ماي خون را به خوبي ايفا ميكند اما مرد به خيانت روي مي آورد . اين اتفاق مبتواند به اين دليل شد كه مرد به رابطه جنسي اعتياد دارد و ازين مورد گاهي خود او نيز رنج ميبرد . فردي كه مبتلا به اعتياد جنسي ميشد يد گاهي دو يا چند برابر مواقع معمولي رابطه جنسي داشته شد . بنابراين نميتواند براي ارضاي نيازهاي جنسي خود تنها به زن خود اكتفا كند .

اوضاع ميتواند از اين بدتر نيز شد . گاهي افراد به رابطه زن هاي مختلف اعتياد دارند . مثلا اگر ماه چهار زن مختلف از لحاظ ظاهري رابطه جنسي نداشته شند بيقرار ميشوند . اين موارد مرد يد به روان مانگر مراجعه كند قبل از اينكه زندگي زناشويي او از هم بپاشد از اين اتفاق ديگري به عمل بياورد .

خيانت فضاي مجازي

خيانت موضوعي است كه از زمان هاي بسيار قديم بين زوجين و خانواده ها وجود داشته و اتفاق مي افده است . اما گذر زمان و عوض شدن شرايط به انواع مختلفي از خيانت اضافه شده است . خيانت به صورت مجازي از شايع ترين خيانت هايي است كه امروزه شاهد آن هستيم . اين نوع خيانت فرد مهل به دليل آساني ارتط افراد فضاي مجازي ميتواند يك رابطه فرازناشويي را جنس مخالف خود آغاز كند . أين دو نفر يكديگر. حرف ميزنند ، گير زندگي يكديگر ميشوند ، براي هم دلسوزي ميكنند و به هم وابسته ميشوند . اما گاهي حتي بعد از ماه ها ارتط يكديگر را فضاي واقعي نمي بينند .

سكس اتفاقي (occasional ***)

سكس اتفاقي نيز از جمله مواردي است كه هر چه جامعه به سمت فرهنگ غربي و نظام سرمايه‌داري حركت ميكند شايع تر مبشود . اين نوع سكس دو طرف نه به يكديگر حس خاصي دارند و نه ارتطي بين آنها است . فقط چون آن لحظه احساس نياز جنسي ميكنند و حس خوبي از يكديگر ميگيرند اين اتفاق را رقم ميزنند . اين اتفاقات معمولا مهماني هاي شنه كه اكثرا افراد شرايط متعادل نيستند رخ ميدهد . گاهي نيز افراد صاحب همسر و خانواده هستند و اين اتفاق را به وجود مي‌آورند . قطعا اين مورد جزو خيانت به همسر محسوب مي‌شود .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خيانت به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: ۸ reasons why men betray their wives

دلايل خيانت مردان مهل چيست؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۱:۵۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)