مشاوره روانشناسي زوجين مشاوره روانشناسي زوجين .

مشاوره روانشناسي زوجين

اختلال خواب در كودكان بيش فعال

۵٫۰
۰۱

خواب كودكان بيش فعال يكي از مهم ترين چالش هايي است كه والدين اين كودكان آن سروكار دارند . خواب كودكان بيش فعال بسياري از مواقع مشكل روبه رو است والدين اين كودكان اغلب اظهار دارند زماني كه موقع خواب مي شود ما به دسر بزرگي مي افتيم چرا كه كودك تمام نيرو مقابل خوابيدن مقاومت مي كند . كودك بيش فعالي كه دچار اختلال كم خوابي است از هر روشي براي فرار از خوابيدن استفاده مي كند يا به دفعات به دستشويي مي رود يا هر چند دقيقه يكر تقاضاي آب مي كند . اين كودكان به دلايل مختلفي از خوابيدن متنفر هستند .

برخي از كودكان به دليل ترس از كابوس هاي شنه ، برخي به دليل اينكه خواب را عامل جداشدن از والدين مي دانند و گاهي نيز خواب كودكان بيش فعال به دليل مصرف داروهاي بيش فعالي دچار اختلال مي شود . مشاوره كودك روش هاي مختلف به دليل اين اختلال كم خوابي پي مي برد و براي مان آن اقدام مي كند زيرا خواب كودكان بيش فعال بسياري از امور زندگي آنها ثير گذار است .

بي خوابي يا كم خوابي كودك

از نظر مشاوره اختلالات كودك بي خوابي يا كم خوابي كودك موجب مي شود طول روز كودك دچار كسالت و عدم تمركز شد همچنين كم خوابي رشد كودك ثير مي گذارد . مشاوره تربيت كودك يكي از دلايل اختلال خواب كودكان بيش فعال را عدم داشتن برنامه زماني خواب براي كودك مي دانند يعني لازم است كودك براي خواب به يك ساعت مشخص عادت كند همچنين ساعتي معين از خواب بيدار شود مغز به طور خودكار به اين روند عادت كند .

كودكان به طور معمول نياز به ۹۱۲ ساعت خواب شنه نياز دارند نتيجه والدين يد سعي كنند خواب كودكان بيش فعال خود را كنترل كنند رشد و زندگي آنها ثير منفي نگذارد . بر اساس گفته هاي يك مشاوره خانواده رفر هاي كودك بيش فعال و اختلالات خواب او نيز به طور مستقيمبر روند زندگي يك خانواده ثير مي گذارد و موجب ايجاد تنش مي شود نتيجه تربيت كودك و نوع رفر والدين نيز ممكن است دچار مشكل شود زيرا والدين اين كودكان اغلب از لحاظ روحي بسيار خسته اند .

اختلال خواب كودكان بيش فعال

اختلال خواب كودكان بيش فعال از جمله مواردي است كه كودكان بيش فعال اغلب آن روبه رو مي شوند . اختلال خواب كودكان بيش فعال نيز حتي نوزادان بيش فعال مشاهده مي شود . اختلال خواب كودكان بيش فعال موجب مي شود اين كودكان به سختي به خواب بروند . اختلال خواب كودكان بيش فعال به دلايل مختلفي به وجود مي آيد كه از جمله آن مي توان به خر خر كردن خواب و سنم پاي بي قرار اشاره كرد .

كودكان بيش فعال عمد به سختي مي خوابند ، برخي از اين كودان نيمه شب از خواب بيدار مي شوند و ديگر قا به خوابيدن دوره نيستند . يكي ديگر از مشكلاتي كه كودكان بيش فعال خواب دارند سخت بيدار شدن از خواب است . به طور كلي اين كودكان به دليل اختلال بيش فعالي خواب راحتي ندارند . براي اينكه به كودك بيش فعال خوابيدن كمك كنيد لازم است برخي عادت ها را به او ياد دهيد خواب راحت تري داشته شد .

ويژگي هاي خواب كودكان بيش فعال

ويژگي هاي خواب كودكان بيش فعال به شكل هاي مختلفي است . كودكان بيش فعال اغلب نسبت به خوابيدن مقاومت مي كنند . يكي از ويژگي هاي خواب كودكان بيش فعال اين است كه اين كودكان نمي توانند زماني كه بخواب مي روند تخت خواب بي حركت بمانند و ذهن آنها پر از هياهو است . اين كودكان نياز دارند مهارت هاي خوابيدن را ياد بگيرند بتوانند قبل از خواب ذهن خود را آرام كنند و به چيز هاي مختلف فكر نكند . بسياري از كودكان بيش فعال وقتي از دليل بي خوابي شان صحبت مي كنند مي گويند وقتي مي خواهم به خوابم ذهنم مدام من حرف مي زند و من نمي توانم به حرفايش گوش دهم پس ترجيح مي دهم اين شرايط قرار نگيرم و از خوابيدن خوداري كنم .

از ديگر ويژگي هاي خواب كودكان بيش فعال از خواب پريدن نيمه شب است ، برخي از كودكان بيش فعال نيمه هاي شب از خواب بيدار مي شوند و ديگر قا به خوابيدن دوره نيستند كه اين اتفاق هم شرايط جسمي كودك ثير مي گذارد هم عث بروز مشكلات روحي از جمله افسردگي مي شود . گاهي اختلال خواب كودك بيش فعال به دليل مصرف دارو نيز است كه يد مشاوره كودك ميان گذاشته شود .

مان اختلالات خواب كودكان بيش فعال

مان اختلالات خواب كودكان بيش فعال راهكار هاي مختلفي امكان پذير است . مان اختلالات خواب كودكان بيش فعال گاهي آموزش مهارت هاي به خواب رفتن قابل مان و حل است اما برخي از اختلالات خواب كودك بيش فعال به شكل هاي پيچيده تري است زيرا بيش فعالي و بي خوابي كودك به طرز عجيبي يكديگر را حمايت مي كنند به طوري كه بيش فعالي خود عامل به وجود آمدن بي خوابي كودك مي شود همچنين بي خوابي عامل تشديد كننده ي بيش فعالي است .

تشخيص اختلال خواب كودكان بيش فعال

تشخيص اختلال خواب كودكان بيش فعال وحله ي اول توسط والدين تشخيص داده مي شود سپس مراجعه به مشاوره اختلالات كودكان تشخيص اختلال خواب كودكان بيش فعال به طور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس اقدام به مان آغاز مي شود . تشخيص اين نوع اختلال نياز به جلسات متعدد مشاوره دارد بتوان دليل اصلي را پيدا كرد و براساس آن مان مناسب را نظر گرفت . تشخيص و مان اين اختلال بسيار زندگي و شرايط كودك و والدين موثر است زيرا مان اين نوع اختلال آرامش به خانواده زمي گردد زيرا كودكاني كه هم دچار بيش فعالي هستند هم از اختلال بي خوابي رنج مي برند تمام شنه روز گير اين اختلال هستند نتيجه والدين نيز از لحاظ روحي و جسمي بسيار خسته مي شوند .

كودك بيش فعالي كه دچار اختلال كم خوابي نيز مي شود دچار آسيب هاي روحي و جسمي مي شود . اين كودكان تمام طول روز را حال زي گوشي و صرف انرژي هستند و شب هنگام به استراحت براي زيابي انرژي نياز دارند حال نظر بگيريد كه شب را هم به صرف انرژي ادامه دهند و خواب مقاومت كنند ، قطعا از لحاظ جسمي آسيب مي بينند همچنين بيداري شب يكي از عوامل به وجود آمدن افسردگي است .

سوالات متداول

مشكلات خواب كودكان بيش فعال چيست ؟

اين كودكان قا به خوابيدن مانند كودكان معمولي نيستند و به سختي به خواب مي روند . مشكلات بي خوابي كودكان بيش فعال به دلايل مختلفي به وجود مي آيد كه يد منشاء آن را مورد بررسي قرار داد . اغلب منشاء اين اختلال به دليل داشتن پاهاي بي قرار ، خر خر كردن خواب و يا كابوس هاي شنه است كه هر كدام نياز به مان خاص خود دارد .

روش هايي براي بهتر خوابيدن كودكان بيش فعال ؟

يكي از روش هاي كارآمد براي خوابيدن كودكان بيش فعال آموزش مهارت هاي به خواب رفتن است . از ديگر راه هاي بهتر خوابيدن كودكان بيش فعال مي توان به تعيين ساعت خواب معين اشاره كرد . به طوري كه مغز كودك به خوابيدن راس ساعت معيني عادت كند و آماده خواب شود به چيزهاي ديگر فكر نكند .

بيش فعالي كودكان كم خوابي كودك ارتط دارد ؟

همانطور كه متن گفته شد بيش فعالي و بي خوابي كودك رابطه ي پيچيده اي دارد به طوري كه هردو يكديگر را ساپرت مي كنند . نتيجه بيش فعالي موجت بي خوابي كودك را فراهم مي كند و بي خوابي بيش فعالي كودك را تشديد مي كند .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره كودك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: Sleep patterns and the risk for ADHD: a review

اختلال خواب كودكان بيش فعال

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۶:۱۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

غذاهاي تحريك كننده زنان چيست؟

۵٫۰
۰۱

غذاهاي تحريك كننده زنان عرتند از غذاهايي طبع گرم براي خانمها. براي شناخت غذاهاي تحريك كننده زنان بهتر است چند خوراكي محرك جنسي زنان آشنا شويم. خوراكي هاي محرك زنان كه ميتوان تهيه غذاهاي تحريك كننده زنان استفاده كرد، عرتند از:

 • جينسينگ اين گياه عث افزايش جريان خون نواحي جنسي نوان شده و تحريك پذيري را نوان لا ميبرد.
 • اسفناج: اين گياه حاوي اسيد فوليك بوده و عث افزايش ميل جنسي ميشود. اسيد فوليك نخود فرنگي، جعفري، مارچوبه، بروكلي و سبوسها وجود دارد.
 • گوشت گوسفند، غذاهاي يايي و خوراكي هايي كه حاوي پروتئين هستند مانند سويا، لوبيا و كلا غلات.
 • ضماد گياه آلوئورا كه به صبر زرد مشهور است
 • زنجبيل.
 • انواع آجيل.
 • لبنيات .
 • انواع شوكولات حاوي كاكائو

دقت داشته شيد اگر روح و روان شما شاد نشد ميل شما به ارتط جنسي بسيار ضعيف ميشود. اگر هم تن به اين ارتط بدهيد براين دلپذير نخواهد بود. نتيجه همسر شما نيز از اين ارتط آنگونه كه يد لذت نخواهد برد. اين همخوابي حد ارضا كوه مدت خواهد بود. پس براي اينكه هم خود لذت ببريد و هم همسرن، يد روحيه شما نشاط و سالم شد. بهتر است براي مشاوره خانواده حتما به يك مركز مشاوره مراجعه كنيد و از وضعيت روحي خود مطلع شويد. كارشناسان مشاوره زناشويي و زندگي مشترك پس از گفتگو شما از روحيات همسرن آگاه ميشوند. آنها براي داشتن يك زناشويي خوب شما را راهنمايي خواهند كرد. مشاوره روانشناسي براي داشتن خانواده اي نشاط براي شما تلاش ميكند. جامعه سالم گرو خانواده سالم امكان پذير ميشود.

بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان

بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان شايد تعجب كنيد اما آش رشته همراه زيره و افزودن اسفناج بسيار مقوي است. اين آش چون داراي حبوت ميشد پروتئين لازم را به بدن شما ميرساند. كشك داراي كلسيم بوده و غدد ثير مثبت ميگذارد. سبزيهايي چون اسفناج داراي اسيد فوليك و جعفري و پياز كه سرشار از ويمين C هستند و عث جذب مواد مغذي ميشوند. عدس خون ساز است و خون بيشتري به ارگانيزم جنسي از قبيل دهانه واژن و كليتوريس ميرساند. زيره غدد جنسي را تحريك نموده و ضد نفخ ميشد. يكي ديگر از بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان قطاب اسفناج ميشد. اين قطاب اسفناج، عدس، گوشت چرخكرده و پياز داغ تهيه ميشود. اين مواد پخته شده لاي خمير نان به صورت قطاب پيچيده ميشوند. اين غذا طبع سرد دارد و به تحريك پذيري نوان كمك ميكند.

يكي ديگر از بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان آبگوشت گوسفندي است. البته آبگوشت معمولي و آبگوشت بزش. اين غذا حاوي پروتئين و ويمين C ميشد و نخود كه ميتوان گفت جزو بهترين مواد غذايي است. نخود داراي اسيد فوليك، ويمين C، كلسيم، روي، فسفر، پسيم و منيزيم ميشد. بهتر است آبگوشت خود نيز از ضد نفخ نشاط آور يعني زيره استفاده كنيد. آقايان نگران نشيد چون زيره و جنسينگ هم براي تحريك پذيري نوان مفيد هستند و هم براي آقايان. عدسي، ماكاروني همراه سويا و نخود فرنگي و اسمبولي كه لوبيا و عدس همراه شد ( اين غذا شمال خراسان به قابلي معروف است ).


بيشتر بخوانيد: راز زندگي موفق چيست؟


ليست بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان

ليست بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان را اجازه بدهيد به ويمين ها و ريز مغذي ها اختصاص دهيم. ۱- پروتئين ها: خوب است بدانيد هورمونها از جنس پروتئين ها و استروئيدها هستند. زماني شما خوب تحريك ميشويد كه هورمون ها ترشح شده و بر روي اندامها (و البته سلول ها كه مراحل پيچيده اي دارد كه اينجا لزومي بر گفتن آنها نيست ) ثير بگذارند.

۲- كلسيم كه لبنيات، انواع كلم ها بخصوص بروكلي يافت ميشود.

۳- زيره كه محرك غددي است كه هورمون ها از آن ترشح ميشوند. كساني كه دوره رداري را ميگذرانند و يا قاعدگي سنگين دارند از زيره استفاده نكنند. همچنين ديابتي ها، كساني كه قند خون و يا آلرژي دارن زيره استفاده نكنند.

ز هم ليست بهترين غذاهاي تحريك كننده زنان را خوراكي هاي مفيد ادامه ميدهيم.

۴- امگا ۳ كه تخم مرغ ( كه امگا ۳ غني شده اند ) ماهي و آجيلها، دانه گندم و روغن كن و همينطور سويا وجود دارد اين خوراكي ها سرشار از امگا۳ ميشند.

۵- ويمين D كه روغن ماهي بخصوص ماهي ساردين وجود دارد. قارچ، ماهي هاي ساردين، تن، شير كاكائو، پنير، ژامبون، ميگو و خاويار حاوي ويمين دي هستند. حمام آفب نيز ميتواند ويمين C لازم را به بدن شما برساند.

۶- ويمين C آب پرتقال، سبزيجات بخصوص جعفري و پياز وجود دارد.

انواع غذاهاي تحريك كننده زنان

انواع غذاهاي تحريك كننده زنان را غذاها و خوراكي هايي آغاز ميكنيم كه به سلامت واژن كمك ميكنند. واژني كه خشك شد و مايع واژينال آن جريان نداشته شد نياز به زناشويي را كم ميكند. واژن ممكن است دچار عفونت شده يا قارچ گرفته شد. اين نو تمايلي به زناشويي نخواهد داشت چون واژن يا دچار خارش شده يا بو ميدهد. انواع غذاهاي تحريك كننده زنان را همراه خوراكي هايي معرفي ميكنيم كه براي رفع خشكي، عفونت و يا قارچ ميشند. مصرف اين خوراكي ها تمايل به زناشويي را خود افزايش دهيد.

 • ليمو: ليمو حاوي آنتي اكسيدان بوده و علاوه بر مرطوب نگه داشتن واژن از عفونت نيز جلوگيري ميكند. محيط واژن را اسيدي نگه ميدارد.
 • سير: سير ترشحات را كم و از عفونت و قارچ زدن جلوگيري ميكند. حتما نوان گرامي دقت دارند كه قبل از زناشويي سير نخورند چرا كه بوي بد دهان مشمئز كننده است. روزهايي كه سير مصرف ميكنيد خوردن سيب از بوي بد دهان پيشگيري نماييد.
 • انواع سيب زميني: سيب زميني آزاد كردن ب كاروتن عث توليد ويمين آ شده و ويمين آ نيز آنتي اكسيداني قوي است.
 • تخمه كدو تنبل
 • انواع كلم ها
 • آووكادو: رنده شده آووكادو را ميتوانيد ليمو تركيب كرده و به عنوان سس روي مرغ و يا سالادها استفاده كنيد.
 • آب: طول روز آب زياد بنوشيد. نكته: سيب را هنگام پريود ماهانه يا قاعدگي نخوريد. خوردن اين ميوه هنگام پريود عث بد بو شدن خون قاعدگي ميشود.

لازم ترين غذاهاي تحريك كننده زنان

لازم ترين غذاهاي تحريك كننده زنان غذا هايي هستند كه جريان خون را به ارگانيزم جنسي مانند واژن و كليتوريس برسانند. كليتوريس صورتي كه حساسيت خاص خود را نداشته شد دير تحريك ميشود. نكاتي چند ارتط خوب تحريك شدن ميگوييم. موهاي زائد بر تحريك اثر منفي ميگذارند. پاك و تميز بودن ارگانيزم جنسي عث تحريك پذيري بيشتر ميشود. محيط واژن يد اسيدي شد نه قليايي. مرطوب بودن واژن همبستر شدن را لذت بخش تركرده و د را كمتر ميكند. و از همه مهمتر روحيه نشاط است كه ميتواند يك زناشويي ثير مثبت بگذارد.

لازم ترين غذاهاي تحريك كننده زنان كاچي همراه سياه دانه، رازيانه، زيره و عسل است. دام زميني داشتن ويمين دي رحم را تقويت ميكند.

ساده ترين غذاهاي تحريك كننده زنان

ساده ترين غذاهاي تحريك كننده زنان غذاهايي هستند كه غدد ترشح هورمونهاي جنسي را بيشتر ميكنند. رازيانه داروي زييي ناميده ميشود. زيرا اين دانه حاوي مقدار زيادي استروژن است. خرما ، سيب و هويج نيز استروژن دارند. علاوه بر اينها گوجه فرنگي نيز مفيد است.

پس ميتوان گفت ساده ترين غذاهاي تحريك كننده زنان شامل: املت، پوره سيب زميني، بوراني اسفناج و نرگسي ميشد. عدسي و شيربرنج همراه دارچين آرامبخش و عث افزايش خون ميشود. نيمرو را از خاطر دور نكنيد. نيمروي تخم مرغي كه امگا۳ غني شده شد. لذت هاين پايدار.


بيشتر بخوانيد: مشاوره ازدواج آنلاين


سوالات متداول

آيا زنان پس از يائسگي نيز ميتوانند از غذاهاي تحريك آميز استفاده كنند ؟

بله زنان پس از يائسگي نيز يد فعاليت جنسي خود را متوقف نكنند. ادامه دادن فعاليت جنسي عث تحريك پذيري ميشود و نوان ميتوانند مانند گذشته خوردن غذاهاي محرك البته به اندازه به نشاط و جواني خود بيافزايند.

طبع گرم و سرد و غذاهاي گرم و سرد چه ثيري فعاليت جنسي فرد دارد ؟

مردان و زنان طبع گرم ديرتر ارضا شده و خوب است كه طبع ها هم متضاد نشد اگر هم متضاد است خوردن غذاهاي مناسب آن را تعديل و هماهنگ نماييم.

استعمال دخانيات چه ثيري بر مقاربت جنسي دارد ؟

استعمال دخانيات عث ورود برخي سموم به داخل خون شده و جريان خون را به علت غلظت كند تر ميكند و همين عث ميشود فعاليت غدد و ترشح هورمون ها كمتر شده و به تحريك پذيري آسيب برساند.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره زناشويي و زندگي مشترك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع:۵ foods women should avoid

غذاهاي تحريك كننده زنان چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۱:۲۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مهمترين وظايف مرد در زندگي مشترك چيست؟

۵٫۰
۰۲

وظايف مرد زندگي مشترك جز مهمي از يك شراكت را تشكيل مي دهد . اين شراكت ابعاد مهمي از زندگي هر دو طرف را شامل مي شود . مانند روابط عاطفي ، روابط خانوادگي ، روابط جنسي و غيره . توجه و مديريت كردن تمام اين ابعاد نيازمند مهارت هاي ويژه ا است . بي ترديد يكي از وظايف مرد زندگي مشترك اين است كه به آرامي افكار و احساسات خود را بيان كند . اين بيان يد به شيوه هاي بدون قضاوت صورت بگيرد . مرد مي يست فهم خود را از گفته هاي شريك زندگي خود لا ببرد . هنگامي كه هر دو طرف رابطه بدين صورت يكديگر رفر مي كنند زخورد خوبي دارد :

 • فرصت قابل توجهي براي ارزيابي و شناخت احساسات و افكار شريك زندگي است . بدين صورت سوتعبير و سو تفاهمات بسيار كاهش مي يابد .
 • اين ز خود به هر يك از زوجين اين فرصت را مي دهد كه بدانند به چه ميزان بر رفر همسرشان ثير مي گذارند .
 • روي هم رفته زوجين شناخت كافي از ديدگاه هاي قبل و ز يكديگر بدست مي آورند .

ثير تربيت بر وظايف مرد زندگي مشترك

مشاوره خانواد اين احتمال نيز وجود دارد كه ممكن است افراد كودكي معرض رفر تهديدآميز و تحقيرآميز والدين شند . اين موضوع عث ميشود افراد قرني راهكارهاي ناكارآمد براي زندگي مشترك داشته شند . رابطه زناشويي و زندگي مشترك يد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد كه اين تجربه ها هرگز فراموش نخواهند شد . مشاوره روانشناسي يد اين راهكارهاي ناكارآمد را شناسايي كند . همچنين براي جايگزين كردن آنها تلاش كند . براي كسب اطلاعات بيشتر مقالات كارشناسان اين حوزه را مطالعه نماييد .مشاوره قبل از ازدواج اوايل رابطه زوجين و هنگام طي كردن مراحل آشنايي اين زمينه ها به آنها كمك ميكند بتوانند روابط زناشويي خوبي داشته شند .

مهمترين وظايف مرد زندگي مشترك چيست؟

شايد سوال مهمترين وظايف مرد زندگي مشترك چيست؟براي خيلي از افرادي كه آسنه ازدواج هستن خيلي پيش آمده شد. مهمترين وظايف مرد زندگي مشترك اين است كه هنگام زخورد دادن به طرف مقابل صادق و حمايتگر شد . يكي ديگر از مهمترين وظايف مرد زندگي مشترك اين است هنگامي كه متوجه منظور همسر خود شد بلافاصله پاسخ دهد . مرد رابطه نيد وقت را تلف كند . خير بيجا آثار همدلي و ك شما را كاهش ميدهد . هر دو طرف رابطه البته وظيفه دارند احساسات و افكار خود را صادقانه بيان كنند . البته نيد فراموش كنيد زماني كه گفتيم مردان مييست حمايتگر شند اين نيست كه بي رحمي توام شود . مثلا به جاي اينكه بگوييد « همه چيز را خراب كرديد » ميتوانيد بگوييد « اينجا بهتر ميتوانيد عمل كنيد » .


بيشتر بخوانيد: راز زندگي موفق چيست؟


مهمترين وظايف زن رابطه زناشويي چيست؟

وظايف زن رابطه زناشويي از اهميت والايي برخوردار است . مخصوصاً زماني كه تعامل زوجين واقعا آزاردهنده ميشود . هنگامي كه وظايف زن رابطه زناشويي را بررسي ميكنيم اين را نيز يد ذكر كنيم كه فقط داد و فرياد نيست كه به رابطه آسيب وارد ميكند . كنايه صحبت كردن ، تحقير كردن ، بد زني و سخن خشونت آميز رابطه را تهديد ميكند . از جمله وظايف زن رابطه زناشويي يد به اين نكته اشاره كرد كه از بكار بردن واژه هاي دو پهلو پرهيز كنند . هنگامي كه مثلا همسر به شوهرش ميگويد « واي من چق بدبختم … » احساس ارزشمندي شوهرش را تخريب ميكند .

اين جملات ميتواند به معني اين شد كه شوهر او فردي مشكل دار و معيوب است . البته اين فقط از وظايف زن رابطه زناشويي نيست و مردان نيز يد از اين كار پرهيز كنند . وظايف زن رابطه زناشويي حيطه هاي بسياري را پوشش ميدهد . انجام هر يك از آنها به صورت ويژه اي به رابطه كمك ميكند . زنان بهتر است از ابراز احساسات به عنوان سلاح بهره نگيرند . بهتر است شما احساساتن را براي همسرن توصيف كنيد . حتي آنها را صراحت بيان كنيد . « من واقعا حال حاضر احساس خنگي و انزوا ميكنم … . از وظايف زن رابطه زناشويي آن است كه استفاده از جملات نيشدار را متوقف كند .

متداول ترين اشتهات مورد وظايف مرد زندگي مشترك چيست؟

متداول ترين اشتهات مورد وظايف مرد زندگي مشترك چه زماني رخ ميدهند؟ اشتهات مردان رابطه زناشويي بيشتر هنگامي رخ ميدهد كه مورد موضوعي توافقي صورت ميگيرد . اغلب مردان فراموش ميكنند كه جزئيات آن را مشخص كنند و به آن عمل ورزند . مهم است كه بدانيد بعضي اوقات اين توافقات جنبه هاي ديگري هم دارند . از جمله مهم ترين اشتهات مردان اين است كه جنبه پنهاني توافقات را نظر نميگيرند . آقايان يد بدانند همسرشان از اين موقعيت براي ارزيابي ميزان تعهد آنها بهره ميگيرند . بعضي اوقات مسفانه مردان اينجا حس ميكنند فريب خورده اند . عصبي ميشوند . از وظايف زن رابطه زناشويي اين است كه به همسر خود بفهماند كه او آب زير كاه نيست . هدف او عث سوء تفاهم نشود .

اشتهات مردان مورد وظايف مرد زندگي مشترك اينجا ميتواند بدتر هم شود . زماني كه آنها حس ميكنند قرني نيز شده اند . مردان نيد حس كنند اينجا فقط منطق آنها ست است . نيد بپندارند كه اين موقعيت اصل صداقت زير سوال رفته است . يكي از موقعيت هايي كه آنها يد ك كنند اين است كه گاهي خود را جاي طرف مقابل بگذارند . از وظايف مرد زندگي مشترك ميتوان به اين اشاره كرد كه آنها نيد هم زمان خواست هاي مكرري داشته شند . شما بهتر است بر روي يك موقعيت تمركز كنيد . يك يا دو تغيير را خواست كنيد . خواست هاي زياد ، شما را پرتوقع نشان ميدهد . شما نيد فرد خودخواهي به نظر برسيد .

وظايف مرد زندگي مشترك و علايق آنها روابط زناشويي چيست؟

علايق مردان رابطه زناشويي را ميتوانيد از لابه لاي صحبت هاي آنها بدست آوريد . مردان دوست دارند نقطه نظرات آنها مورد توجه قرار بگيرند . از بي اعتنايي متنفرند . يعني هميشه تحسين كردن براي آنها خوشحال كننده است . بهتر است زنان به صورت مستقيم انتقادهاي خود را مطرح نكنند . بحث كردن و تحسين كردن صحبت هاي آنها ، كمكي به حل مسئله خواهد كرد .

همدلي همسر از جمله علايق مردان رابطه زناشويي است . آنها ترجيح ميدهند كه همسرشان آنها را بي قيد و شرط پذيرا شند . اين علايق مردان از جمله وظايف مورد وظايف مرد زندگي مشترك نيز تلقي خواهد شد . زوجين يد بدانند كه همدلي كمك ميكند موقعيت و ديدگاه همديگر را بهتر ك كنيد . انتظار مردان از زنان رابطه زناشويي اين است كه نشان دهند خواسته هاي آنها مهم است . همسرشان به نيازهاي او به اندازه كافي اهميت نشان ميدهد . انتظار مردان از زنان رابطه زناشويي بيشتر موارد اين است كه تهديد به ترك كردن رابطه نكنند . هنگام تنش سرزنش نكنند . انتظار مردان اين است كه زنان ، حمايت خود را هيچگاه قطع نكنند . اما يد توجه كرد كه اينها تنها انتظارات مردان از زنان نيست . اينها ميتواند وظايف مرد زندگي مشترك نيز شد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره ازدواج آنلاين


خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره زناشويي و زندگي مشترك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: The Importance of the Common Duties of Daily Life Shown

مهمترين وظايف مرد زندگي مشترك چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۶:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مشاوره مشكلات خانوادگي

۵٫۰
۰۱

مشاوره مشكلات خانوادگي از لازمه ها و نيازهاي هر خانواده اي است كه اين دوران داراي خيانت است و نگران آينده اعضاي خويش است .مشاوره خانواده از اين رو لازم و واجب است كه تغيير نسل ها و فرهنگ ها و گذار از فرهنگ بسته و سنتي گذشته به فرهنگي متشكل از خرده فرهنگ هاي بيشمار نيازهاي خانواده نيز تغيير كرده است . يك خانواده ميتواند بهره بردن از مشاوره زناشويي خود را از آسيب‌هايي گهگاهي به راحتي ميتواند آن را ازبين ببرد حفظ كند . مشاوره مشكلات خانوادگي بسياري از از زمينه هايي كه يك خانواده ممكن است آن سر و كار داشته شد كمك كننده ميشد .

براي مثال ميتوان براي حل مشكلات به وجود آمده بين زن و مرد و مشكلاتي كه براي كودكان و نوجوانان و جوانان خانواده پيش مي‌آيد ازمشاوره زناشويي و زندگي مشترك كمك گرفت . ادامه بيشتر به خدمات مشاوره مشكلات خانوادگي اشاره ميكنيم .

مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين

مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين بسيار ميتواند بعضي از فرهنگ ها و البته محيط هاي جغرافيايي مثمر ثمر شد . فرض بكنيد زن و شوهري زندگي مشترك خود به مشكلات زيادي برخورد كرده اند و بن هر دليلي نمي خواهند و يا نميتوانند از مشورت گرفتن فرد ديگري از نزديكانشان سود ببرند . اين هنگام ميتوانند به مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين روي بياورند . مشاوره آنلاين از جمله بهترين ابزارهايي است كه فضاي مجازي اختيار افراد قرار داده است . اين ابزار براي افرادي كه نميتوانند و يا راحت نيستند كه به صورت حضوري از يك مشاور سوالات خود را بپرسند و راهنمايي بگيرند نيز ميتواند بسيار كاربردي شد . مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين به اين دليل براي اين افراد مهم و مفيد است كه حتي لازم نيست صداي طرف مقابل را بشنوند و تنها راه ارتطي ارسال پيام متني است .

مشاوره مشكلات خانوادگي تلفني

مشاوره مشكلات خانوادگي تلفني از جمله انواع پرطرفدار مشاوره ها ميشد كه جامعه ما نيز هواداران خاص خودش را دارد ميشد . مشاوره تلفني نيز از ويژگي‌هاي مشاوره آنلاين برخوردار است . ديگر مهم نيست از لحاظ جغرافيايي چه حد از مشاوره خود دور شيم . مشاوره مشكلات خانوادگي تلفني به راحتي و از هر فاصله اي ميتواند صورت بگيرد . بعضي از افراد از اين مورد آزار ميبينند كه نميتوانند رو رو مشاوره و روانشناس خود صحبت كنند . مثلا اين تجربه را داشته اند كه مشاوره خود رو رو نشسته اند و پايان وقت جلسه يا نتوانسته اند به خوبي منظور خود را برسانند يا اينكه سكوت اختيار كرده اند . مشاوره تلفني اين مشكل را براي آنها سهل و آسان كرده است و به خوبي ميتوانند از مشاوره بهره ببرند .

مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين آويژه

مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين آويژه از جمله بهترين مراكز مشاوره اي است كه افراد ميتوانند به آن مراجعه كنند و مشكلات خود را مشاوران به صورت مجازي ميان بگذارند و از راهنمايي هاي آنها استفاده لازم را ببرند . آويژهاين كار معمولا اپليكيشن مخصوص مراكز از طريق سايت انجام ميشود . ابتداي ورود اين نوع مشاوره به سبك هاي متنوع مشاوره اين تصور مي رفت كه استقلي از اين نوع مشورت گرفتن صورت نپذيرد اما دقيقا برعكس اين مساله اتفاق افده است . افراد زيادي مشاوره گرفتن به صورت آنلاين را انتخاب كردند و اغلب نتيجه هاي خوبي هم حاصل شده است . مشاوره مشكلات خانوادگي آنلاين آويژه از جمله موفق ترين مراكزي است كه اين نوع خدمات را ارائه ميدهند واين موفقيت به دليل حساسيت روي انتخاب بهترين مشاوران است.

مشاوره مشكلات خانوادگي تلفني آويژه

مشاوره مشكلات خانوادگي تلفني آويژه از زمينه هايي است كه اين مركز بسيار آن موفق عمل كرده است و اين موفقيت ها روز به روز بيشتر ميشود . همه افراد ميتوانند به راحتي و از طريق سايت مركز مشاوره آويژه مشاوران اين مركز ارتط بگيرند و مشكلات خود را بررسي كنند و براي حل مسائل مربوط به زندگي خود از راهنمايي هاي مشاوران اين موسسه استفاده و بهره لازم را ببرند . برخي از فعاليت هايي كه مشاوره مشكلات خانوادگي تلفني آويژه به هموطنان ارائه ميكند به شرح زير ميشد :

 • مشاوره قبل از ازدواج
 • مشاوره حين ازدواج
 • مشاوره براي كسب مهارت مديريت زندگي زناشويي
 • مشاوره براي تربيت صحيح كودك حوزه رواني
 • مشاوره برخورد صحيح نوجوانان زماني كه گير طوفانهاي جسمي و روحي psycho )) متعددي ميشوند

و…

ادامه راجع به برخي از زمينه هاي نام برده شده صحبت خواهيم كرد .

مشاوره ارتطات عاطفي

گستره مشاوره (counseling ) فقط به حل خانواده محدود نميشود . گاهي اوقات سنين جواني افراد گير هيجانات خاص أين دوره ميشوند و بعضا بدون هيچ تناسب و دليل منطقي احساس ميكنند تمام وجود و احساسات خود را به يك نفر خته اند . اين زمان و به خصوص خانواده هاي جامعه ما كه هنوز ريشه هاي سنتي آن موج ميزند معمولا برخورد ستي اين اتفاق دستور كار قرار نمي گيرد . اكثر مواقع اين جوان كه سر پا شور و احساس است جدي گرفته نميشود .

عكس العمل هاي ديگري ممكن است خانواده پرخاشگري به او ابراز كنند كه هنوز هيچ چيز از زندگي نميداند . اين شرايط جوانان ميتوانند اعتماد به يك مشاور زبده و تجربه زندگي عاطفي خود را دسن او قرار دهند او بتواند علم و تجربه اي كه دارد فرد را از اين طوفان به سلامت عبور دهد . او ميتواند نقش منطق كه ذهن جوان عاشق ايراني ندارد را به خوبي زي كند .

مهارت(skill ) مديريت زندگي مشترك

زنان و مردان جواني كه زه به زير يك سقف ميروند نميتوانند همان ابتدا براي همه لا و پايين ها و سختي هاي زندگي آمادگي كامل داشته شند . خيلي از تجربه ها زندگي مشترك به دست نمي آيند مگر زندگي مشترك و جريان روزمرگي رابطه زناشويي . اين تفسير چگونه ميتوان از حجم تشنجات زندگي بعد از ازدواج (married )كاست ؟ .

پاسخ اين است كه : يك مشاور كه سال هاي زيادي از عمر خود را صرف يادگيري و مطالعه اين حوزه كرده است ميتواند به خوبي تجربه اي كه دارد زوجين را زودتر از اين كه آسيب ببينند از اين اتفاقات و آسيب ها مطلع كند . زماني كه افراد نسبت به شرايط پيش روي خود اطلاعات و آگاهي داشته شند ميتوانند هم به موقع از مشكلات پيشگيري كنند و هم اين كه براي مقابله و گير شدن چالش مد نظر به طور كامل آمادگي داشته شند .

دلسوزي يا دخالت والدين

يكي از شايع ترين مسائلي كه اين روزها زوج هاي جوان آن گير هستند ابن است كه خانواده ها به اسم دلسوزي و مهرورزي زندگي مشترك آنها دخالت ميكنند . گاهي اين دخالت ها به قي شديد ميشود كه واقع زندگي مشترك دو جوان به صحنه مرزه پلدبن دختر و پسر تبديل ميشود . مركز مشاوره خانواده و روانشناسي و يا سايت هاي مشاوره آنلاين دواي د اين افراد هستند . استفاده از خدمات مشاوره خانواده (family counseling ) ميتواند جواناني را كه گير چنين طوفان هايي سده اند به خوبي هدايت كنند . آنها ميتوانند اگر به خاطر مواردي مثل دخالت خانواده ها از يكديگر دور شده آند قرار گرفتن روند مشاوره زناشويي و زندگي مشترك ، مشكلات را از بين ببرند و دوره كنار يكديگر بكوسند به بهترين وجه ممكن زندگي خود را بسازند .

مشاوره تحصيلي آنلاين براي فرزندان

از جمله دغدغه هاي مهم والدين زمانه حاضر زماني هست كه فرزندان آنها به جه اي از تحصيلات ميرسند كه ديگر نميتوانند آنها را مديريت كنند . براي مثال زماني كه نوجوانان به سال هاي قبل از كنكور ميرسند ، واقع هم گير تحولات بلوغ هستند و هم شرايط و نقطه اي حساس از زندگي خود هستند كه ممكن است كاملا آينده تحصيلي و كاري آنها تعيين كننده شند . اين شرايط يك مشاوره تحصيلي آنلاين به سادگي و البته به صورت حرفه‌اي خدمت برنامه ريزي را براي نوجوانان نسبت به خلق و خو و مدل شخصيتي آنها انجام ميدهد .

سوالات متداول

آيا مشاوره دوسن و آشنايان مزيت بيشتري دارد يا روانشناس؟

روانشناس فردي متخخص و تجربه حيطه مشاوره است. از طزف ديگر روانشناس گيري عاطفي يا ملاحظات ديگري مشكلات ديگري رو به رو نيست. بدين ترتيب شما ميتوانيد كسي همفكري كنيد كه نگاه جامعي به مشكل شما دارد.

چه زماني به يك مشاور نياز داريد؟

هنگامي كه مشكلي روبه رو هستيد كه عملكرد هاي شغلي ، اجتماعي . خانوادگي شما را تحت ثير قرار داده است، شما يد به يك متخصص رجوع كنيد.

آيا مشاوره فقط براي مشكلات است؟

خير شما زماني كه دوراهي يا انتخاب يك تصميم مهم هستيد مانند انتخاب همسر قطعا به يك هم انديشي نياز داريد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره زناشويي و زندگي مشترك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع:Therapy for Family Problems, Family Therapist

مشاوره مشكلات خانوادگي

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۶:۴۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

اهميت سوالات روانشناسي ازدواج

۵٫۰
۰۱

سوالات روانشناسي ازدواج از جمله ابزارهايي هست كه براي يك مشاور ازدواج بسيار مهم و كارآمد است . سوالات روانشناسي ازدواج طبق اصولي كه همه جوانب آن را نظر گرفته است . سوالات ازدواج از نظر روانشناسي به صورت اسندارد طبقه بندي شده است . روانشناس استفاده از سوالاتي مورد ازدواج ميتواند به راحتي به پاسخ هاي مورد نظر خود پي ببرد . سوالات روانشناسي ازدواج به نسبت فرهنگ جامعه و همچنين خلق و خوي افراد عام جامعه تهيه ميشود . اگر سوالات مطرح شده معيارهاي جامعه متفاوت شد ، ممكن است نتيجه گيري خطا به وجود بيايد . سوالات روانشناسي ازدواج به زوجين نيز بسيار كمك ميكند تصميم گيري بهتر و روشن تر به اتفاق نظر ميرسند . ادامه بيشتر راجع به سوالات مشاوره قبل از ازدواج صحبت خواهيم كرد .


بيشتر بخوانيد: مشاوره پيش از ازدواج


اهميت سوالات روانشناسي ازدواج

اهميت سوالات روانشناسي ازدواج بيشتر اين مورد ميتواند شد كه زوجين خيلي منظم تر و واضح تر گزينه ازدواج خود آشنا شوند . كل اتفاقاتي كه جريان آشنايي قبل از ازدواج ميافتد گاهي ناخواسته به حاشيه كشيده ميشود . مشاور ميتواند استفاده از ابزاري مثل سوالات روانشناسي ازدواج تمام حواشي را رابطه دونفر كنترل ميكند يا از بين ميبرد . ادامه به چند نكته مورد اهميت سوالات روانشناسي ازدواج اشاره ميكنيم .

 • اهميت سوالات روانشناسي ازدواج مورد آن دسته از زوج هايي كه هيچگونه آشنايي و شناختي از يكديگر ندارند كاملا مشهود است .
 • اهميت سوالات روانشناسي ازدواج كم كردن وقت صرف شده دوره آشنايي بسيار موثر است . براي مثال اگر زوجين به صورت عادي يكسال هم ديگر را بشناسند ، كمك سوالات وقت بيشتري براي برنامهذريزير مورد ساير ابعاد ازدواج خود دارند .

بهترين سوالات روانشناسي ازدواج

بهترين سوالات روانشناسي ازدواج يد ويژگي‌ هاي مختلفي را بر بگيرد . از جمله فاكتورهايي كه بهترين سوالات روانشناسي ازدواج يد آنها را دارا شد كيتوان به موارد زير اشاره كرد :

 • بهترين سوالات روانشناسي ازدواج يد آنق ساده و البته خلاصه و مفيد شد كه به وضوح به خواسته و نيت خود از پرسيدن آنها دست يابيم .
 • اين سوالات يد توجه به ويژگي هاي قومي و قبيله اي و همچنين جغرافيايي و فرهنگي هر منطقه تهيه شده شد . استفاده از سوالات كليشه‌اي احتمال خيلي زياد اين مورد جواب نميدهد .
 • سوالات يد عاري از هرگونه كلمات تخصصي شد . اگر از أين كلمات استفاده شود ممكن است افرادي نتوانند به آنها پاسخ مناسب بدهند .

سوالات روانشناسي ازدواج موفق

سوالات روانشناسي ازدواج موفق نيز مسائل و موارد مختلفي را بر ميگيرد . سوالات روانشناسي ازدواج موفق بيشتر به اين موضوع مي پردازد كه آيا طرف مقابل شما برابر ادعاهاي گفته شده حقيقت نيز واقعا به آنها عمل ميكند ؟ . شايد سوالات بتوان راحت تر به شخصيت اصلي فردي كه از او سوال ميشود پي برد . واقع اين سوالات به كمك مشاور مي آيد راحت تر و سريعتر به نتيجه برسد كه مثلا فلان پسر براي فلان دختر مناسب است يا خير .

اين سوالات ويژگي ها و ابعاد دو طرف به صورت واقعي تر و واضح تر توسط مشاور مربوط بدست مي‌آيد . گزارشات بسياري از طلاق هاي زود هنگام ميرسد كه زن يا مرد اظهار ميكند كه به هيچ وجه همسرش را شبيه حرف هاي پيش از ازدواج نمييابد و اين موضوع بسيار او را آشفته كرده است جايي كه اختلافات به حد لاي خود رسيده است و آنها را به فكر طلاق انداخته است.

سوالات روانشناسي قبل از ازدواج

سوالات روانشناسي قبل از ازدواج شايد نظر اول خيلي ساده بنظر برسد اما ميتواند به قي مهم شد كه تععبن كنند خوشبختي يا ناكامي هر دو نفر آينده شد . سوالات روانشناسي قبل از ازدواج مزاياي زيادي را به همراه دارد كه به چند مورد آن اشاره ميكنيم .

 • گاهي افراد به دليل سن پايين يا بهتر بگوييم بي تجربگي نميتوانند به ستي خوبي و بدي را ك كنند . ابن سوالات مشاوره ازدواج بسيار كمك كننده خواهد بود .
 • گاهي ممكن است يك فرد واقعا انسان خوبي شد ولي شخصيتي كه از او به واسطه اين سوالات نتيجه گيري ميشود اين را نشان بدهد كه او مناسب ازدواج شخص مورد نظر خود نيست .
 • سرعت بخشيدن به نتيجه گيري روند تصميم گيري قبل از ازدواج نيز از مزاياي ويژه اين پرسش ها ميشد .

استقلال ششخصيتي (personal independence)

وقتي كه زوجين به مركز مشاوره خانواده براي مشاوره ازدواج مراجعه ميكنند خيلي از مسائل و موضوعات را ميفهمند و بررسي ميكنند . يكي از اين مسايل استقلال شخصيتي ميشد . روانشناس استفاده از سوال و تكنيك هايي ميابد كه فرد از نظر ثت و استقلال شخصيتي چه سطحي قرار دارد . استقلال شخصيتي به اين مورد اشاره ميكند كه فرد وان هويت يابي خود را به خوبي گذرانده است يا خير ؟ يك مرد استقلال شخصيتي قابل قبول حفظ تمام احتراماتي كه يك فرد براي خانواده اش يد قائل شد گرفتن تصميم نهايي قوي عمل كند . فردي كه به جه خوب و قابل قبولي از استقلال شخصيت دست پيدا كرده شد ميتواند بك همسر خوب زندگي زناشويي نيز شد . اما اگر همسران از استقلال شخصيتي بهره اي نبرده شند مسفانه قطعا زندگي آنها داراي تعادل لازم نخواهد بود .

بلوغ مالي (financial maturity)

اين مورد بررسي ميشود كه آيا فرد از لحاظ مالي و آمدي به ثت و پختگي لازم رسيده است يا نه . بلوغ مالي به اين معنا نيست كه حتما فرد از لحاظ ثروت دارايي هاي خيلي زيادي داشته شد بتوان آن را قابل قبول دانست . بيشتر توجه روانشناس اين مورد بر اين متمركز است كه آيا فرد حداقل دو سال گذشته داري يك شغل ثابت بوده است يا خير ؟ گاهي افراد حتي به سنين لا هم ميرسند اما هنوز بر روي يك كار توانايي تمركز ندارند و دايم رشته ها و شاخه هاي كار خود را تغيير مي‌دهند به اميد اينكه شغل مورد نظر خود را بيابند .

بعد ديگر بلوغ مالي به اين نكته نيز توجه دارد كه فرد مبتواند آمد خود را به گونه اي برنامه ريزي كند كه تمام نيازهاي خانواده خود را حد نرمال مين كند و به تمام خواسته هاي بنيادي خانواده خود رسيدگي لازم را داشته شد . بلوغ مالي يكي از اصول حذف نشدني براي داشتن يك زندگي مشترك خوب است .

اعتقادات معنوي (spiritual beliefs)

طول مشاوره قبل از ازدواج يكي ديگر از مهمترين مسائلي كه طرفين بررسي ميشود ، اعتقادات معنوي هريك از افراد ميشد . اعتقادات افراد ميتواند غيرقابل تغيير ترين خاصيت و عنصر آنها شد . اين غير قابل تغيير بودن به اين دليل است كه مثلا فردي سي سال يك عقيده و اعتقاد بزرگ شده و رشد كرده است . خيلي منطقي به نظر نمي‌رسد كه از او توقع داشته شيم كه از اين به بعد عمر خود را اعتقاد و افكار يا سبك زندگي متفاوتي نسبت به قبل بگذراند . روانشناس به عنوان مشاور قبل از ازدواج اين فاكتور را نيز زوجين مورد بررسي كامل قرار ميدهد .

دليل اين بررسي دقيق اين است كه دو نفر كه راجع به معنويات عقايد و افكار يكساني نداشته شند شايد تعاملات معمولي اجتماع هيچگاه به مشكل نخورند . اما اختلاف نظر اساسي پ اين زمينه بين زن و شوهر قطعا عث به وجود آمدن تنش ميان آنها خواهد شد .

بلوغ جنسي (***ual maturity)

موضوع بلوغ جنسي شايد نگاه اول كاملا ساده و ابتدايي به نظر برسد و فقط جنبه جسماني و سني فرد ديده شود . حالي كه اين فقط قسمتي از اين بلوغ را شامل مبشود . واقع بلوغ جنسي كه سد مورد بررسي دقيق توسط مشاور قرار ميگيرد به اين مورد اشاره ميكند كه آيا افراد توان ك و كنترل هيجانات جنسي خود و طرف مقابل را دارند يا خير ؟ . افرادي آماده قبول مسئوليت همسري هستند كه بتوانند سلايق جنسي خود و همسرشان را بدانند و موفق شوند كه بين آنها تعادل برقرار كنند به يك رابطه جنسي خوب و كيفيت دست يابند .


بيشتر بخوانيد: ملاك هاي ازدواج موفق


سوالات متداول

سولات روانشناسي ازدواج شامل چه موضوعاتي است؟

بيشتر موضوعات روانشناسي مورد ازدواج شامل مسائل شخصيتي و نياز هاي عاطفي افراد است. اين موارد شامل انتظارات افراد از يكديگر است.

سوالات قبل از ازدواج چه مزايايي دارد؟

شناختي افراد از يكديگر بواسطه اين سوالات بدست مياورند بزرگترين مزيت سوال كردن قبل از تعهد كامل است.

سوالات قبل ازدواج يد داراي چه شاخصه هايي شد؟

اين سوالات يد توجه به ويژگي هاي قومي و قبيله اي و همچنين جغرافيايي و فرهنگي هر منطقه تهيه شده شد . استفاده از سوالات كليشه‌اي احتمال خيلي زياد اين مورد جواب نميدهد .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره زناشويي و زندگي مشترك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: Marriage Psychology and Therapy: The Science of …

اهميت سوالات روانشناسي ازدواج

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۳:۱۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مهمترين مهارت هاي زندگي مشترك چيست؟

۵٫۰
۰۱

مهارت هاي زندگي مشترك توجه به حجم لاي متركه هيي كه جامعه حال رخ دادن است، بسياري ضروراست كه مورد آموزش آن وقت بيشتري گذاشت. مهارت هاي زندگي مشترك ويژه خانم ها نيست و آقايون نيز مي توانند به كار ببندند. سعي مشاوره خانواده اين است كه مهارت هاي زندگي زناشويي دوران قبل از ازدواج و آنجا كه امكان پذير است مشاوره ازدواج مطرح شود.

يك نكته ظريف مهارت هاي زندگي زناشويي

نكته ظريف مهارت هاي زندگي مشترك فن تعامل سازنده است. ما مي خواهيم از طريق گفتگو طرف مقابل مان به افزايش عشق و محبت طرف مقابل بيفزاييم. اما مشكل اينجاست كه خيلي از ما ها نمي توانيم هم صحبت مي كنيم. اكثر جلسات مشاوره روانشناسي مشاهده ميكنيم كه بسياري از كيس ها به ما ميگويند ميخواهيم صحبت كنيم ولي اين كار را شروع ميكنيم پس از گذشت دقايقي منتج به دعوا و دلخوري ميشه پس ترجيح ميدهيم حرف نزنيم.

((اين خيلي بد است اگر دوطرف نتوانند حرف بزنند پس چه دليلي براي ادامه رابطه زناشويي دارند))


بيشتر بخوانيد: مشاوره زندگي مشترك


اينجا يك نكته مهم مهارت هاي زندگي مشترك كه عث بهبود گفتگو رابطه زناشويي ميشود مطرح ميكنيم:

يكي از مهمترين مهارت هاي زندگي مشترك اين است كه زجويي نكنيم بلكه همدلي بدهيم. بسياري از زنان و مردان نيت خير اقدام به آغاز گفتگو هم مي كنند و سوالاتي كه ما ميگويم شبيه زجويي است اين نكته را آغاز ميكنند.
مثلا مرد وارد خانه مي شود و زن بلافاصله به استقل او مي رود اين سوال:
چه خبر؟

اينجا نهاي اين جواب مواجه ميشود: اينجا نهاي اين جواب مواجه ميشود: سلامتي!!!
خوب زني كه هدف ايجاد رابطه و توجه به خود آغاز گر يك ديالوگ بوده ناراحت ميشود و دوره امتحان ميكند و سوالاتي به دنل ايجاد رابطه و ادامه گفتگو است.
مثلا: امروز چه طور بود؟
جواب مرد : خوب بود يا مثل بقيه روزها!!!!

نكته بسيار مهم مهارت هاي زندگي مشترك:

((خانم ها نميدانند معمولا مرد ها ادامه اين گونه ديالوگ ها خواسر سكوت و كات شدن ديالوگ هستند.))

تكنيك همددلي مهارت هاي زندگي زناشويي

از طرف ديگر وقتي كلام يا زن بدن مرد براي اين كار مواجه ميشوند احساس شكست مي كنند. پس چه يد كرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يكي از تكنيك هاي مهارت هاي زندگي مشترك ارتط ايجاد همدلي است.

تصور كنيد وقتي شرايطي را براي يك نفر توضيح ميدهيد، ولي تصور نهايت تصورمي كنيد او از ك وضعيتي كه شما آن شرايط داشته ايد ناتوان است، چه حس بدي به شما دست مي دهد ولي وقتي همين موضوع را كسي ميان ميگذاريد و او كاملا شرايط شما را ك ميكند چه حس خوبي داريد!
پس به هنگام مواجه طرف مقابل به جاي زجويي به دنل همدلي شيد. اين يكي از مهمترين نكات مهارت هاي زندگي مشترك است.
به جاي سوال كردن كه چه خبر؟ بهتر است چكاري كنيم.
ميتوانيد به چهره او نگاه كنيد و هماني كه هست را به او برگردانيد . اگر خسته است ميشود همين موضوع را به او انعكاس داد به اين شيوه:
عزيزم خسته نشي معلومه روز سختي رو داشتي ها!!!
اوه عزيزم چق خسته شدي !!!

توجه كنيد مهارت هاي زندگي مشترك همدلي همدي كاملا متفاوت است

بعضي خانم ها به همسرشان ميگويند:
عزيزم خسته شدي ها منم مثل تو خسته شدم….
واي چه جمله وحشتناكي براي مرد!!!!
مرد: مگه تو چه كار كردي و خودن آخرش رو ميدونيد كه دعوا و ….
پس همدلي يكي از نكات ريز برقراري ارتط زناشويي و مهارت هاي زندگي مشترك است.

مشكلات رايج مهارت هاي زندگي مشترك

مهارت هاي زندگي مشترك مشكلاتي نيز وجود دارد كه براي مقابله آنها مييست آموزش ببينيد. يكي از مشكلات رايج ارتط زندگي زناشويي اين است كه زوجين سوگيري نسبت به يكديگر ارتط را آغاز ميكنند.
# مثلا مردي را تصور كنيد كه هنگام ارتط همسرش اين پيش زمينه را دارد كه او فردي غير منطقي است. نتيجه: اين صورت تجربه نشان داده كه تمامي رفرها و سخنان همسر وي نگاه مرد غير منطقي جلوه ميكند حتي دوست داشتن او؟ از طرفي خود مرد نيز به رفرهاي غير منطقي نسبت به همسرش روي مي آورد.

يا برعكس زني را تصور كنيد كه فكر مي كند مردش هيچ وقت احساسات او را ك نميكند اين عث مي شود هر موقع مرد هم ابراز احساس انجام دهد از نگاه زن كاملا رفري فاقد احساس تصور مي شود و به مرور زن نيز ابراز احساس نسبت به همسرش نميكند .يكي از مهمترين نكاتي كه يد مهارت هاي زندگي مشترك يد رعايت كنيم اين است كه روابط مان همسرمان هيچ پيش فرض قبلي نداشته شيم چرا كه حتما ما را دچار سوگيري و به تبع آن قضاوت ناصحيح و نتيجه رفري ناصحيح و غلط كه خود به توجيه آن خواهيم پرداخت مي كند.
((اين كار را پذيرش غيرمشروط ارتط مي ناميم))

مهارت هاي زندگي مشترك به دنل تغيير شريك زندگي خود نشيد

مهارت هاي زندگي مشترك هرگز به دنل تغيير طرف مقابلمان نشيم زندگي زناشويي ما نياز داريم كه بينمان جذابيت وجود داشته شد.
برخي زندگي زناشويي براي به دست آوردن دل طرف مقابل، يا سعي ميكنند خصوصيات خودشان را سركوب كنند يا سعي ميكنند طرف مقابل را تغيير دهند.
براي نمونه مراجعي داشتيم كه مرد دائم به همسر خود مي گفت اينق حساس نش اينق گريه نكن!
زن نيز به خاطر بهبود رابطه خود هم سعي كرده بود احساسات خودش را كم كند يعني سركوب كند و هم سعي كرده بود مثل مرد رفر كند و اين را يكي از مهارت هاي زندگي مشترك ميدانست. نتيجه بعد از گذشت مدتي زن ديگر احساسات خود را بروز نميداد و مرد اون شور و حرارتي را كه از زن نياز داشت نميديد و نتيجه احساس شكست اين رابطه ايجاد شده بود و دو طرف براي هم جذابيتي نداشتند.

يا مراجع ديگري داشتيم كه مرد بيش از حد مطيع همسر خود بود و به مرور اون بخش از قاطعيت خود را كاسته و سركوب كرده بود و سعي كرده بود شبيه همسرش شود كه ابتدا براي زن خوب جلوه ميكرد چرا كه مسلط بر زندگي اش شده بود.
نتيجه: بعد از گذشت مدتي زن آن بخش از احساسات زنانگي اش را كه ميخواست حامي و پشتين داشته شد نميديد و مرد نيز احساس اقتدار نميكرد. رابطه اين دو نفر بقي بحراني شده بود كه روزها و ساعتها خانه كنار هم بودند ولي هيچ لذتي از هم نمي بردند و هم مرد بي تعهد شده بود و هم زن از مرد متنفر گشته بود.

چه راه حلهايي مهارت هاي زندگي مشترك وجود دارد؟

راه حل: مهارت هاي زندگي مشترك، هيچ وقت به دنل تغيير طرف مقابل نشيم يا اينكه خود را سركوب كنيم و شبيه اون شويم بلكه يد فقط و فقط به شناخت تفاوت ها بپردازيم. مهارت هاي زندگي مشترك يد طرف مقابل را آنگونه كه هست و روز اول پذيرفته ايم قبول كنيم و مهارت هاي زندگي مشترك زمينه يافت خواسته هايمان را ايجاد كنيم اين صورت است كه همچنان براي هم جذاب خواهيم بود.

مهارت گفت و گو زندگي مشترك

مهارت گفت‌وگويكي از مهارت هاي زندگي مشترك است و بي نهايت مهم. انسان‌ها از وقتي توانستند حرف بزنند بسياري از مشكلات خود را حل كردند اگر زن و مرد بتوانند هم گفتگو كنند بسياري از تنش هاي زندگي بوجود نمي آيد. از طريق گفت‌ و گو يد بتوانيم ارتط كلامي برقرار كنيم و نتوانيم فرهنگ گفت ‌و گو را حل كنيم مشكلات ما حل نمي‌شود.

ك متقابل ومهارت هاي زندگي مشترك

اكثريت فكر مي‌كنند ك متقابل يعني از بين بردن تفاوت‌ها صورتي كه اين چنين نيست ك متقابل يعني همديگر را شناختن و قابليت اين را داشته شيم كه از نگاه او به زندگي نگاه كنيم. طرف مقابل ما متفاوت است چون مي‌خواستيم كامل شويم كنار هم قرار گرفتيم و اگرقرار شد تفاوتي وجود نداشته شد لذتي نيز وجود ندارد. قرار نيست كه شبيه شويم. متأسفانه مشكلي كه وجود دارد شبيه شدن زن و مرد رفر، اخلاق و … است و همين عث تنفر از هم مي‌شود.

مهارت هاي زندگي مشترك يد تفاوت ها ك و پذيرفته شود

بنابراين ق تفاوت‌ها را بدانيد. اگر بنا شد گفت‌وگو بين زن و مرد برقرار شود كه هر دو از اين رابطه لذت ببرند يد زن و مرد همديگر را بشناسند.
هدف مردان از گفت‌وگو كسب اطلاعات و هدف زنان صحبت كردن هم است.
خانم محترم! همسرت دنل كسب اطلاعات است پس ميان صحبت‌هايت به او اطلاعات بده.
آقاي محترم! خانم‌ها بيشتر از آنكه دنل كسب اطلاعات شند نيازمند آن هستند كه او صحبت كنيد و از گذشته ياد كنيد كه چه ق خوب و لذت‌بخش بود وقتي صحبت مي‌كند گوش دهي ‌ن فعال شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره ازدواج و زندگي مشترك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : The 12 Important Life Skills I Wish I’d Learned In School

مهمترين مهارت هاي زندگي مشترك چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۹:۰۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مهمترين راه هاي درمان كودكان پرخاشگر چيست؟

۰٫۰
۰۰

كودكان پرخاشگر خود را چگونه به حالت قبل از پرخاشگري برگردانيم؟ چگونه كودكان پرخاشگر را از كودكاني كه به صورت لحظه اي عصني ميشوند تشخيص دهيم؟ اين ها سوالاتي هست كه دائم دغدغه پان و ماان كودكان پرخاشگر تربيت كودك يا مشاوره اختلال كودكان ميشد .كودك پرخاشگر زماني به عنوان كودكاني شناخته ميشوند كه زمان مصاحبه ليني داراي تعداد قابل قبولي از نشانه ها و علائم پرخاشگري هستند .كودك پرخاشگر زندگي خود و اطرافيان خود را مختل ميكنند و حتما نياز به رسيدگي و مان دارند . اما اين به أين معني نيست كه به محض اين كه يك رفر توأمم خشونت از فرزندان خود ببينيم سريعا برچسب كودك پرخاشگر را به آنها بچسنيم . ادامه بيشتر به علايم و نشانه ها و نحوه صحيح برخورد كودك پرخاشگر ميپردازيم .

مان كودكان پرخاشگر

مان كودكان پرخاشگر بهتر است كه هماهنگي يك فرد صلاحيت و مسير مشاوره كودك و بر مبناي اصول روانشناسي كودك استوار شد و انجام شود . مان كودكان پرخاشگر يد كمك خود والدين (parents )به طور مستقيم انجام شود بتوان مان كودكان پرخاشگر را ثيرگذار دانست. حتما يد نكاتي كه توسط مشاوره خانواده بيان ميشود مييست ازجانب والدين رعايت شود آثار پرخاشگري كودك كم و كمتر شود . ادامه به برخي از اين نكات اشاره مكنيم .

 • حتما به پرخاشگري كودك مخصوصا سنين ۴ ۵ سال سريع پاسخ دهيد چون زود رفر هاي خود زنگري ميكند.
 • براي بهتر پيش رفتن مان كودكان پرخاشگر جاي ممكن از يك برنامه منظم و مشابه استفاده كنيد . مثلا دائم به محض رفر پرخاشگرانه به او بگوييد كه خب ز دوستت رو زدي ، دوره جريمه ميشي .
 • حتما خودن را كنترل كنيد . اهميت ندارد كه شما چق لحظه از دست او عصني هستيد . حتما از برخورد فيزيكي و توهين به كودك دوري كنيد چون دقيقا نتيجه عكس ميدهد .

ويژگي هاي كودكان پرخاشگر

ويژگي هاي كودكان پرخاشگر ميتواند راه هايي شد كه شناخت آنها بتوانيم راحت تر و كيفيت تر مسير مان كودكان پرخاشگر حركت كنيم . حالا به برخي از ويژگي هاي كودكان پرخاشگر ميپردازيم :

 • كودك پرخاشگر به صورت گسترده ديده ميشود كه اسب زي هاي ديگران را مبدزدد.
 • يكي از رفر هاي غالب كودكان پرخاشگر اين است كه هم زيان خود را كتك ميزند و آنها به هر بهانه اي گلاويز ميشود.
 • از ديگر ويژگي‌هاي كودكان پرخاشگر ميتوان به پرخاش هاي كلامي آنها اشاره كرد . معمولا اين اختلال و كودكاني كه آن گير هستند مشاهده ميشود كه حركت هاي انفجاري ، فحاشي هاي كلامي از رفر هاي كودكان پرخاشگر ميشد .

علت رفر كودكان پرخاشگر

علت رفر كودكان پرخاشگر ميتواند ريشه مسائل و موارد مختلفي داشته شد . مثلا بعد از بررسي هاي ليني توسط يك روانشناس كاركشته و حرفه اي مشخص شود كه پرخاشگري كودك مورد نظر مستقيما مربوط به والدين او ميشود . تصور كنيد كودك خانه اي حال رشد است كه پ و ما يكديگر رابطه خوبي ندارند . وقتي كودك ميبيند كه به عنوان مثال پش پيش گرفتن رفرهاي پرخاشگرانه دائم ما او برخورد ميكند قطعا اين روش را بهترين روش براي به كرسي نشاندن حرف خود ميابد .

به اين صورت است كه ديده ميشود كودك جمع كودكان هم سن و سال خود نيز براي بدست آوردن قت يا هر خواسته ديگري بچه ها دعوا و حتي زدو خورد ميكند . به همين دليل است كه همواره كيد ميشود كه والدين يك منبع اصلي و مهم براي الگو برداري فرزند خود براي شكل دادن به شخصيت او هستند .

برخورد كودكان پرخاشگر

برخورد كودكان پرخاشگر يد به نحوي شد كه هم كودكان ما از اين رفر كه آينده آنها را به خطر مي اندازد دور تر شود و هم اين كه آسيبي به كودك پرخاشگر نرسد . همانطور كه قبل گفته شد حتما يد پرخاش كودك صريح و سريع برخورد شود كودك بفهمد كه كار و روشي كه براي رفر و شخصيت خود برگزيده است اشته است .

البته برخورد كودك به دليل ديگري هم توصيه ميشود . كودكي كه سن پرخاشگري ميشد برخورد و واكنش پو ما (parents) به سرعت اعمال خود را آناليز ميكند و ممكن است كه رفر خود تغيير ايجاد كند . والدين يد برخورد كودكان پرخاشگر بسيار مراقب شند كه به هيچ وجه كودك را تنبيه بدني نكنند . تنبيه بدني كودك به او مي فهماند و اين برداشت را براي او به وجود مي‌آورد كه دعوا و فرياد و گيري فيزيكي ميتوان به افراد ديگر مسلط شد .

كنترل نكردن پرخاشگري كودك

برخي از والديني كه كودك پرخاشگر منزل دارند عقيده دارند كه پرخاش و رفرهاي خشونت آميز كودكان يك امر عادي ميشد و گذشت زمان و بزرگتر شدن كودك اين مورد نيز خود به خود حل ميشود . صورتي كه اين افراد يد بدانند كه اگر مشكل كودكان همان دوران كودكي حل و مان نشود زمينه ساز مشكلاتي ميشود كه ممكن است به اين سادگي ها برطرف نشود . اگر حس پرخاش و خشونت كودك حل نشده قي بماند ممكن است كودك آن را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي شخصيتي نهادينه كند و خود به دوره هاي بعدي رشد انتقال دهند . بسيار محتمل است كه كودكان پرخاشگري كه مان نشده اند ، به وفور دست به بزهكاري و رفر هاي پرخشونت مانند دعواهاي خياني را بروز بدهند .

ثير خانواده بر پرخاشگري كودكان

خانواده بسيار بر روي رفر هاي پرخاشگرانه كودك موثر است . براي مثال اگر ما دوران رداري اوقات پر استرسي را گذرانده شد احتمال ابنكه كودك رفرهاي خشن از خود بروز بدهد بسيار لا ميرود . خانواده اي كه دعوا و گيري اي فيزيكي جزو رفرهاي غالب اعضاي خانه شد خود به خود و به صورت اتوماتيك وار كودك نيز به سمت بروز چنين رفر هايي كشيده ميشود . بعضي از خانواده ها و محله هاي فقير تر از لحاظ فرهنگي به خصوص جامعه هاي شهري ما دعوا و گيري هرچق سابقه افراد ثبت شده شد از لحاظ ارزش آنها را جايگاه لاتري قرار ميدهد .

بچه هاي طلاق نيز خيلي زياد گير اين آسيب و اختلال ميشوند . ديدن دعواهاي دائمي پ و ما و اين كه بيشترين چيزي كه زندگي انسان را به هدف خويش ميرساند ، عث ميشود كودك نيز دقيقا اين رفر ها را كپي برداري كند و ارتطات خود اجتماع به كار ببندد .

ثير هم زي ها بر پرخاشگري(violence) كودك

والدين علاوه بر مديريت اتفاقات منزل يد به اين نكته هم توجه كنند كه كودك خردسال خود را به چه محيط هاي آموزشي ميفرستد آموزش ببيند . كودكان دورهايي از رشد خود به شدت از محيط اطراف خود و بخصوص همسالان و هم زيان خود ثير ميپذيرند . براي مثال كودكي را تصور كنيد كه مسه يا مهدكودك دسته اي از بچها عضو ميشود كه آنجا هر كسي از لحاظ بدني زور بيشتري داشته شد رئيس و سردسته گروه ميشود . اين شرايط احتمال زيادي را ميتوان براي پرخاشگر شدن كودك قائل بود . البته همانطور كه گفته شد سنين پرخاشگري كودك كه اكثرا حدود ۵ سال شناخته ميشود والدين ميتوانند به راحتي و كمك يك روانشناس موضوعات و مشكلات پيرامون اين آسيب را حل و فصل نمايند .

سوالات متداول

بهترين روش برخورد عصنيت يك كودك چيست ؟

والدين يد آرامش خود راحفظ كنند ام قاطعيت برخورد را نيد فراموش كرد .

چه زماني خشونت (violence)يك كودك اختلال تلقي ميشود ؟

زماني كه خشونت كودك عث اختلال زندگي شخصيش شود و يا به افراد ديگر آسيب وارد كند خشونت او اختلال محسوب ميشود .

آيا نوع تربيت كاهش خشونت كودكان موثر است ؟

قطعا نوع تربيت كاهش خشونت كودك موثر است و جزو عوامل محيطي تربيت كودك محسوب مي‌شود .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره كودك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: ۱۰ Tips to Prevent Aggressive Toddler Behavior …

مهمترين راه هاي مان كودكان پرخاشگر چيست؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۲:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

علائم و درمان اختلال اضطراب فراگير

۵٫۰
۰۱

اختلال اضطراب فراگير (Generalized Anxiety Disorder) يا GAD، به افرادي كه از نگراني مفرط و مزمن مورد موضوعات و فعاليت هاي مختلفي اكثر اوقات روز رنج مي برند، اشاره دارد. نامشخص و گنگ بودن اضطراب به گونه اي است كه فرد از علت نگراني خود آگاه نيست و نمي تواند دليل واضحي براي آن پيدا كند. موضوعاتي كه فرد مورد آن ها اشتغال ذهني دارد دامنه اي گسترده و متنوعي است از جمله زمينه هاي شغلي، تحصيلي، روابط بين فردي، سلامتي خود و ديگران، ازدواج و زندگي زناشويي، تربيت فرزند، مسائل مالي. وجه اشتراك نگراني هاي فرد، غير قابل كنترل بودن و آينده محوري است. فرد مورد آينده و سرنوشت زندگي دلواپس و دلمشغول است. ميزان لاي فشارهاي زندگي و كمبود مهارت هاي زندگي، اختلالات جسمي و رواني از جمله اختلات شخصيت، دليلي مهم افزايش آمار ابتلا به اختلال اضطراب فراگير مي شد.

عوامل ايجاد اختلال اضطراب فراگير

اگر سري به مراكز مشاوره و روانشناسي خانواده زده شيد متوجه جمعيت رو به افزايش اين گروه خواهيد بود، طوري كه صد لايي از مراجعين را افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير شامل مي شوند. مورد عوامل ايجاد اختلال اضطراب فراگير تحقيقات زيادي صورت گرفته است، مهم ترين آن ها را ۲ بعد رفري و شناختي قرار داده اند. طبق اين دو رويكرد روانشناسي، اضطراب يك نوع رفري است كه جريان يادگيري، تحت ثير افكار منفي و بدبينانه فرد نسبت به خود و محيط اطرافش آموخته مي شود و فرد بين عوامل ايجاد استرس و واكنش استرس آميز خود نوعي رابطه ايجاد كرده است. به اين ترتيب، رفر اضطرابي فرد به نوعي شرطي شده است، يعني به شرط بودن محرك هاي ناراحت كننده، اضطراب و نگراني خود را نشان مي دهد.

زمينه هيجاني نيز افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير گير مشكلاتي هستند مانند: عدم كنترل و مديريت ست هيجان، ابراز هيجانات ناخوشايند و منفي بيشتر نسبت به افراد عادي دارند. خشم و از كوره رفتن، ترس و استرس از جمله احساسات ناراحت كننده اين افراد است.

علائم اختلال اضطرب فراگير

علائم اختلال اضطراب فراگير DSM-5، به اين صورت دسته بندي مي شود: فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير حداقل ۶ ماه علائم اختلال اضطراب فراگير را كه شامل، نگراني و پريشاني هاي مبهم و غيرقابل تحملي است، نشان مي دهند. تلاش هاي او براي كنترل و مديريت نگراني ها بي فايده و بي نتيجه مي ماند. فرد مبتلا به GAD، حداقل يد ۳ مورد از اين علائم را مدت ذكر شده از خود نشان دهد: خشم، عصنيت، بيقراري، از دست دادن حوصله و لذت زندگي، خستگي و نداشتن انرژي و انگيزه براي انجام فعاليت هاي روزمره، حواسپرتي و تمركز كم، سرد هاي ميگرني و سرگيجه، بيخوابي و عدم رضايت از خواب، مهم ترين علائم اختلال اضطراب فراگير عنوان شده اند.

تعريف اختلال اضطراب فراگير

تعريف اختلال اضطراب فراگير، داشتن نگراني و دلشوره فراوان و نامشخص طيف وسيعي از مسائل روزمره زندگي است. لا به انواع آن ها اشاره كرديم. تعريف اختلال اضطراب فراگير به مفهوم نگراني و انواع آن دقت كنيد، چرا كه ما ۲ نوع نگراني داريم كه از هم متمايز هستند.

مفهوم نگراني تعريف اختلال اضطراب فراگير

نگراني هاي مثبت: يك سري افكار محتوي مشخص و عيني و مفيد است كه فرد وجود داشتن آن ها، احساس شور و انگيزه بيشتري براي زندگي پيدا مي كند. واقع اكثر افراد زندگي خود تعداد بسياري از اين نگراني ها را دارند و جزئي لازم و ضروري براي پيشبرد زندگي راسي اهداف و مقاصد فرد مي شد. از ديگر ويژگي هاي اين نوع نگراني، مشخص بودن حوزه آن است؛ واقع برخلاف نگراني هاي مضر و منفي كه مورد طيف گسترده اي از موضوعات غير قابل هستند، نوع مثبت فرد دقيقا مي داند از چي نگران است و دليل دلواپسي هايش چيست.

به عنوان مثال، فردي كه پشت كنكور مانده است، تمام نگراني او حول محور س خواندن، كنكور و نحوه موفقيت مي شد. اين افكار ربطي به ساير حوزه هاي زندگي فرد ندارد. نگراني هاي مثبت، عث رفرهاي مثبت مي شوند، و فرد را سوق مي دهند انتخاب مسير ست و تلاش بيشتر جهت ارضاي نيازهايش اقدام نمايد، مثال فرد پشت كنكوري، اقدام موثر، برنامه ريزي سي، مديريت ست زمان، مشاوره و صحبت پشتين تحصيلي است، اما فرد مبتلا GAD، هيچ راهي براي رفع نگراني هاي خود نمي يابد و هر كاري كه مي كند به جاي تسكين و آرامش، او را دلواپس و پريشان تر مي كند. يك كلام، نگراني هاي افراد مبتلا به GAD، از نوع منفي و ناسازگار است كه خود را مواجه آن ها ناتوان و فلج مي بينند.

ابتلا به اختلال اضطراب فراگير

ابتلا به اختلال اضطراب فراگير هر سني و هر مرحله اي از زندگي ممكن است اتفاق بيفتد. نوجواني و بزرگسالي، گروه هايي خطر ابتلا بيشتر به GAD هستند. زنان بيشتر از مردان احتمال ابتلا به اختلال اضطراب فراگير را دارند. اختلال اضطراب فراگير، جزو بيماري هايي است كه ساير اختلالات روانپزشكي (افسردگي، اضطراب اجتماعي، فوبيا، سوء مصرف مواد) و اختلالات شخصيت (اختلال شخصيت وابسته و اجتنابي)، همراه مي شود.

نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير

نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير، تغييراتي است كه بدن و روان به دنل واكنش هاي اضطرابي ايجاد مي شوند. زمينه جسم و فيزيولوژيك، به افزايش ضرن قلب و فشار خون، تنش و د پيشاني، خشكي دهان، تعريق، لرزش دست و پا، مشكل خوردن، كاهش يا افزايش اشتها، از دست دادن وزن معمولي، مشكلات گوارشي (سنم روده تحريك پذير، معده عصبي و زخم المعده)، اشاره دارد. از ديگر نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير ممكن است حمله پانيك (حملات ناگهاني احساس ترس از وقوع فاجعه و رويداد فوق العاده وحشتناك به همراه فهرستي از تغييرات بدني مشابه حالت هاي اضطرابي كه لا گفتيم) شد.

بعد رواني فرد ليستي از علائم شناختي و هيجاني ناخوشايند مانند: مشكل توجه و تمركز انجام فعاليت ها، بي حوصلگي، نداشتن انرژي، مصيبت ر جلوه دادن رويدادهاي زندگي ، سيلي از افكار تحريف شده و منفي رو به رو مي شود.

مشكلات اختلال اضطراب فراگير

مشكلات اختلال اضطراب فراگير كنار علائم و نشانه هايي كه لا ذكر كرديم، قرار مي گيرند. كمبود مهارت هاي زندگي كه تداوم و ايجاد اختلال اضطراب فراگير نقش كليدي دارد، از مشكلات اختلال اضطراب فراگير است. مشكل خواب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير از ساير اختلالات روانپزشكي متفاوت است، به گونه اي كه اين افراد به خواب رفتن و خواب مستمر مشكل دارند و شب و از خواب مي پرند و خوابشان قطع مي شود، بعد از كلي سعي و تلاش و جنگيدن خود، لاخره به خواب مي روند، اما بعيد نيست به دنل كابوس و ذهن مشغولي به فعاليت هايي كه قرار است فردا انجام دهند، ز از خواب بيدار شوند.

اين روند آنق ادامه پيدا مي كند كه صبح مي شود و فرد هنوز حال كلنجار رفتن خود براي خوابيدن است. لازم به ذكر است، مشكل بيخوابي افراد اضطراب فراگير مزمن و بسيار شديد بيشتر ديده مي شود. عدم تحمل بلاتكليفي و ابهام، به وضعيتي اشاره دارد كه آن فرد تمايل زيادي به پيش بيني و كنترل كردن اتفاقات روزمره زندگي دارد. طبق اين تعريف، هر گونه رويدادي كه فرد نتواند آن را پيش بيني و برآورد نمايد، به احساس ماندگي و اضطراب منجر مي شود. از طرفي بلاتكليفي به آن دسته از تكاليفي هم كه سرنوشت و آينده شان، براي فرد مبتلا به GAD، مشخص و واضح نيست، مربوط مي شود. به زن عاميانه تر، بلاتكليفي نوعي سرگمي مقابل رويدادهاي زندگي است.

مان اختلال اضطراب فراگير

مان اختلال اضطراب فراگير بر بهبود GAD، توجه به عوامل ايجاد كننده آن اشاره دارد. توجه به قابل مشاهده و ملموس بودن بيشتر نشانه هاي فيزيولوژيك فرد، مان اختلال اضطراب فراگير از اين نقطه شروع مي شود، هدف از آن بهبود علائم و كاهش سطح برانگيختگي و تنش فرد شرايط اضطراب زا است.

انواع مان اختلال اضطراب فراگير

 1. آرام سازي: ريلكسيشن، يوگا و مراقبه، ذهن آگاهي، آموزش تنفس صحيح از تكنيك هاي معروف و كاربردي آرام كردن شرايط تنش زا مي شد.
 • ريلكسيشن: آرام سازي قدم به قدم بدن، به اين صورت است كه فرد ياد مي گيرد چطور مواجهه شرايط پريشاني و استرس زا، خود را آرام نمايد.
 • ذهن آگاهي: فرد ياد مي گيرد هر شرايطي چه خوب چه بد، به مشاهده افكارش بدون قضاوت كردن و برچسب زدن منفي يا مثبت بر آن ها بپردازد. هدف اين است كه فرد از گير شدن افكارش دست بر دارد. واقع، اين نكته مهم را ياد مي گيرد،”من و افكارم دو موضوع جدا از هم هستيم و نيد هم قاطي و يكي شويم؛ پس من از افكارم فاصله مي گيرم و فقط اجازه مي دهم از ذهنم عبور كنند”.
 1. مداخلات شناختي – رفري: اين نوع مان تغييراتي افكار منفي و رفرهاي بي فايده و ناسازگار به فرد كمك مي شود به بهبود فعاليت ها و افكارشان بپردازند، نتيجه برخوردي منطقي و معقول تري اضطراب انجام دهند.
 2. مداخلات دارويي: تجويز آرام بخش ها و داروهاي ضد اضطراب، پركاربردترين داروهاي مصرفي اختلالات اضطرابي هستند. تمركز اين داروها، كاهش دادن و رفع علائم بدني و هيجاني منفي مي شد.
 3. آموزش مهارت هاي اجتماعي: حل مساله، جرأت مندي، مهارت هاي ارتطي و ساير مهارت هاي زندگي اين رويكرد آموزش و ياد داده مي شوند.

  سوالات متداول

  سنم روده تحريك پذير چيست؟

  يك اختلال گوارشي است كه دهايي شكم و روده مشخص مي شود. علت آن به عوامل رواني برمي گردد. اضطراب و استرس از عوامل رواني اصلي بروز اين اختلال مي شند.

  آيا پانيك همان اختلال اضطراب فراگير است؟

  خير، پانيك به حملاتي كه به طور ناگهاني و سريع شروع مي شوند، اشاره دارد. جريان حمله فرد تغييرات جسمي شديدي نفس كشيدن، ريتم نامنظم قلب، فشارخون، احساس گيجي و گرفتگي قفسه سينه مواجه مي شود و فكر مي كند حال افدن و غش كردن و از دست دادن كنترل و حمله قلبي است. پانيك اختلال جداگانه اي است كه مي تواند اختلال اضطراب فراگير همراه شود.

  خواب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير چگونه است؟

  اين افراد دچار بي خوابي هاي اوايل شب، جريان منقطعي از خواب و بيداري هستند، برخي افراد داشتن كابوس هاي ترسناك ممكن جود داشته شد. عدم رضايت از خواب مشكل اساسي بين افراد اضطرابي است.

  خدمات تلفني و آنلاين مركز

  هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

  اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال استرس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

  زينب رضائي——– روانشناسي ليني

  منبع: Generalized Anxiety Disorder (GAD): Causes, Symptoms …

علائم و مان اختلال اضطراب فراگير

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۵۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

اختلال دو قطبي در كودكان چه نشانه هايي دارد؟

۵٫۰
۰۱

اختلال دو قطبي كودكان مانند بزرگسالان است. علائم اختلال دو قطبي كودكان شديدتر و مخرب تر است. دوره هاي نوسان كودكان سريعتر از بزرگسالان است. اختلال دو قطبي كودكان فقط يد توسط روانپزشك و يا روان مان تشخيص داده شود. هنگام مشاهده علائم بي نگ به مراكز مشاوره مراجعه نماييد. اين اختلال خوشبخنه كودكان نيز مانند بزرگسالان قابل كنترل ميشد. براي آشنايي بيشتر اين اختلال بخشهاي بعدي را به دقت مطالعه نموده و رفرهاي كودك خود مقايسه نماييد. از پيش داوري و انگ زدن به كودك خود جدا بپرهيزيد. اين مطالب جهت آگاهي خانواده هاي محترم ارائه ميشود. صورت مشاهده از پيشرفت بيماري پيشگيري شود.

اگر يك يا چند مورد از علائم را كودكن مشاهده نموديد دچار هراس نشويد. آرامش به روان مان مراجعه كنيد و اجازه بدهيد تشخيص ستي از روحيات و خلقيات كودكن به شما ارئه دهد. مشاوره خانواده پيشنهاد ميكند به هيچ عنوان وجود اين بيماري كودكانن را بين اقوام و دوسنش فاش نكنيد. برخورد نا مناسب اطرافيان كودك ممكن است اختلالات ديگري وي بوجود بياورد. مانند ترسيدن، عدم اعتماد به نفس و غيره. اين برخوردها ممكن است شخصيت كودك خلل وارد نموده و كودك دچار اختلال شخصيت

شود. ما پيشنهاد ميكنيم حتي براي كودكان به ظاهر سالم نيز مشاوره روانشناسي و مشاوره تربيت كودك بگيريد. از اين راه شما براي تربيت كودك مطابق استعدادها و خلقياتش موفقتر خواهيد بود.

علائم اختلال دو قطبي كودكان

علائم اختلال دو قطبي كودكان مانند بزرگسالان شيدايي و افسردگي شديد است. اما تفاوت آن ديگر اختلالات مانند افسردگي همايند بيش فعالي موارد ديگر است كه براين بيان ميكنيم. علائم اختلال دو قطبي كودكان علاوه بر افسردگي و شيدايي توهم اوست. او ممكن است راجع به چيزهايي حرف بزند كه اصلا وجود ندارند (توهم). آنها خاطراتي بيان ميكنند و از كساني حرف ميزنند كه وجود خارجي ندارند. تشخيص تفاوت آن رويا پردازي و تخيل به عهده پزشك و روان مان است. آنها خود محور هستند يعني فكر ميكنند تمام افراد وهمه جهان يد بنا به خواسته هاي شخصي آنها عمل كنند. غير اينصورت يا شديدا افسرده ميشود يا دچار هيجان. يكي ديگر از علائم اختلال دو قطبي كودكان اينست كه حرف از مرگ خويش و خودكشي ميزنند.

توجه داشته شيد اگر كودك يكي از اين علائم را داشت دو قطبي نيست ولي زهم يد مشاوره بگيرد.

تعريف اختلال دو قطبي كودكان

تعريف اختلال دو قطبي كودكان : داشتن دو حالت كاملا متضاد روحي دوره تناوبي يك هفته اي. ديگر تعريف اختلال دو قطبي كودكان عرت است از پديدار شدن افسردگي و حالت شيدايي يك فرد. اختلال دو قطبي كودكان يد اين موارد را نيز گنجاند : علاوه بر علائمي چون كم خوابي يا بيخوابي، گريز از زندگي و داشتن حالت توهم و خود محوري افسردگي و شيدايي. براي آن دسته از عزيزاني كه اصطلاحات روانشناسي آشنا نيستند توضيح ميدهيم : حالت شيدايي يا مانيا حالتي است كه فرد بدون دليل بيش از اندازه نشاط و پر انرژي ميشود. به اندازه اي كه خستگي ناشي از تحرك مانع از خواب عميق و به اندازه ميشود. تصميم هاي بلند پروازانه اي ميگيرد كه توان او همخواني ندارد. احساس ميكند برترين است. مدام دستور ميدهد و نظرهاي كسي را قبول ندارد.

ابتلا به اختلال دو قطبي كودكان

ابتلا به اختلال دو قطبي كودكان از چند جنبه قابل بررسي است.

 • اين اختلال ممكن است يكي از افراد خانواده وجود داشته شد. طبيعي است كه كودك از آنها الگو برداري ميكند. نتيجه نشانه هاي اين اختلال كودك ظاهر ميشود.
 • محققان هنوز ژن خاصي را براي اين اختلال كشف نكرده اند اما احتمال ژنتيكي بودن آن را داده اند.
 • دليل بروز اين اختلال ممكن است به دليل جهشهايي ژنوم ها و كروموزوم ها شد
 • اختلال پيام رساني مغز نيز ممكن است بوجود آمدن نشانه هاي اين بيماري دخيل شد.
 • ابتلا به اختلال دو قطبي كودكان ممكن است براثر آزار جنسي و جسمي كودك شد.
 • استعمال دخانيات، مشروت الكلي و قرص هاي اكسزي ما هنگام رداري نيز بوجود آمدن اين اختلال موثر هستند.

نشانه هاي اختلال دو قطبي كودكان

نشانه هاي اختلال دو قطبي كودكان از قبيل : نشاط وافر، دور سرخودچرخيدن و يا دويدن زياد. خنديدن صداي بلند بدون دليل. داد زدن و پرخاشگري. پاره كردن عروسك ها و يا پرت كردن اسب زي ها و حتي شكاندن آنها. حاليكه به آنها به شدت علاقه داشته است. اين علائم مانند نشانه هاي اختلال بيش فعالي ميشد.از نشانه هاي اختلال دو قطبي كودكان همسالان خود دستوري و حالت رئيس و مرئوس برخورد كردن است . وجود سن كم از خودكشي سخن گفتن، كم خوابي يا بيخوابي شنه. ترسو بودن عين حال خود محوري، عدم تمركز و توهم.

مشكلات اختلال دو قطبي كودكان

مشكلات اختلال دو قطبي كودكان : اين كودكان بيشتر تنها خواهند ماند. والدين و مربي از تربيت و آموزش آنها عاجز است. زيرا تمركز ندارند. والدين شناخت سليقه و علايق آنها عاجز ميمانند زيرا زماني به يك چيز علاقه دارند و زماني ديگر نه. آنها محيطهاي آپارتماني براي همسايه ها مشكلات رفري ايجاد ميكنند. نخوابيدن و يا دير خوابيدن همراه هيجان استراحت همسايگان را دچار مشكل ميكند. آنها خاطرات تنبيه يا بدخلقي والدين را حافظه خود نگهداري ميكنند و از آن مانند يك گناه نابخشودني ياد ميكنند. از مشكلات اختلال دو قطبي كودكان ميتوان از رها كردن مسه يا كلاس هاي آموزشي ياد كرد. كودكان نيز ممكن است زماني به حالت بهت فرو بروند. اين حالت نه به يك نقطه خيره شده و بي حركت ميمانند. اگر آنها را صدا بزنيد پاسخي يافت نميكنيد.

مان اختلال دو قطبي كودكان

مان اختلال دو قطبي كودكان بستگي به منشا بوجود آمدن اين اختلال دارد. مان اختلال دو قطبي كودكان اگر منشا شناختي و الگو برداري شد روانكاوي حل ميشود. ممكن است دوزهاي پايين و موقت دارو هم يافت كند. اگر منشا ژنتيكي داشته شد و يا مربوط به اختلال سيناپسها و نرون هاي عصبي شد يد دارو مصرف نمايد. كيد ميكنيم به هيچ عنوان خودسرانه از داروهاي تثبيت كننده خلق مانند ريسپريدون يا ليتيوم به كودك ندهيد. اين داروها بسته به شدت و ضعف بيماري دوزهاي مختلف تجويز ميشود. استفاده خود سرانه علاوه بر شدت بخشيدن به بيماري عوارض جانبي نيز به همراه خواهد داشت.

مشاوره و مراجعه به روانپزشك راه مان را آسانتر كنيد. شما اگر به سلامت فرزندن اهميت ميدهيد استفاده به موقع و به اندازه داروها كه توسط پزشك تجويز شده به او ياري رسانيد. كودك شما محيط خانه و اجتماع بتواند همسالان خود ارتط منطقي و خوبي برقرار نمايد. بتواند از دوران كودكي لذت برده و خاطرات خوبي ذهنش نقش ببندد. مركز مشاوره آويژه براي شما شادي روز افزون آرزومند است.

سوالات متداول

والدين چه كمكي ميتوانند به كودك خود براي مان نمايند؟

بردن كودك به يك مركز مشاوره براي تشخيص و مان. صورتيكه دارو تجويز شده حتما مصرف دارو به او كمك كنند. مهمترين مسئله اين است كه خود و افراد خانواده براي داشتن رفر ست كودك مشاوره بگيرند.

آيا اين اختلال شدت و ضعف دارد؟

بله سه نوع خفيف، متوسط و شديد تعريف شده است كه هركدام نوع خود دوره مان خاصي دارد. البته اگر توصيه هاي مشاوران اجرا شده و داروهاي پزشكان مصرف شود.

دوره تناوب رفري همه بيماران يكسان است؟

خير برخي دوره تناوب هفته به هفته و برخي ديگر بخصوص كودكان يك هفته چند ر صورت ميگيرد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال دوقطبي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Bipolar Disorder in Children: Symptoms of Pediatric Bipolar …

اختلال دو قطبي كودكان چه نشانه هايي دارد؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۷:۲۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چه كساني اختلال احتكار دارند؟

۵٫۰
۰۱

اختلال احتكار يكي از انواع اختلال وسواس اجري است. پس ميتوان گفت كسي كه دچار اختلال احتكار است به نوعي وسواس به شمار مي آيد. بوجود آمدن اين اختلال بع چند عامل ميتواند شد. ممكن است اثر وارد آمدن يك استرس قوي به وجود بيايد. پس از يك سانحه يا اتفاق رنج آور پديدار شود. رفر اطرافيان كودكي ميتواند دليل بروز اين اختلال سنين لاتر شد. يا اثر همايندي يك بيماري روحي – رواني بروز ميكند و نهايت ممكن است اثر توارث به نسل بعد انتقال بيابد. اختلال احتكار زير شاخه او سي دي يا وسواس اجري است.

اختلال احتكار

اين بيماري چون ريشه شناختي دارد مطمئنا به مشاوره روانشناسي نياز دارد. ابتدا اين بيماري يد ريشه يابي شود. لازم است مانگر بداند منشا اختلال چيست بتواند هر چه سريع تر نسبت به مان اقدام كند. مشاوره خانواده آويژه پيشنهاد ميكند صورت مشاهده بروز اين بيماري هر چه سريع تر مشاوره بگيرند. چون اين اختلال ريشه روح و روان دارد. يك فرد روح بيمار نه تنها از يك زندگي ايده آل برخوردار نيست بلكه به ديگران نيز آزار خواهد رساند. او ديگر نميتواند معاشرت اجتماعي خوبي داشته شد و نهايت اين اختلال براي فرد منجر به اختلال شخصيت نيز خواهد شد.

علائم اختلال احتكار

علائم اختلال احتكار كاملا محسوس است. اين افراد جمع آوري اشيا عطش دارند. عطشي كه سيرابي ندارد. آنها هر چيزي را چه لازم شد و چه ساليان سال بدون استفاده بماند جمع آوري ميكنند. دور ريختن اشيا مانند جدا شدن بخشي از وجود آنها ميشد. برخي مشاهده ميشود حتي كوچه و خيان به دنل اشيا ميگردند. آنها حتي لسهاي پاره و فرسوده را نيز دور نمي اندازند. از علائم اختلال احتكار ميتوان به دارا بودن شخصيت اسكيزوئيد اشاره كرد افرادي كه تمايل به ارتط ندارند و دنياي خيالي سير ميكنند.

از ديگر علائم اختلال احتكار ميتوان به دارا بودن شخصيت پارانوئيد اشاره كرد. اينگونه افراد به هر رابطه مشكوك ميشوند. احساس ميكنند از طرف ديگران مورد پذيرش نيستند. نسبت به روابط عادي بسيار حساس هستند. حتي اگر اطرافيان به آنها براي معاشرت ابراز علاقه نمايند ور نميكنند. آنها فكر ميكنند هيچكس علاقه اي به همصحبت شدن آنها ندارد. هيچكس دوست ندارد آنها معاشرت كند و حرفهايشان براي اين است كه دلش نشكند.

تعريف اختلال احتكار

تعريف اختلال احتكار ميتوان گفت : اختلال رفري كه به موجب آن جمع آوري اشيا افراط ميشود. اين اختلال از دور ريختن هر شي مصرفي و غير مصرفي بيمار را ناتوان ميكند. مهم ريشه شناختي اين بيماري است. واقع ميتوان گفت فرد براي مقابله عامل بيماري روحي خود دست به چنين رفري ميزند.عامل ممكن است سانحه، مرگ عزيزان و يا بيماريهايي مانند افسردگي و غيره شد. تعريف اختلال احتكار ميتوان گفت تكانه هاي ناشي از يك استرس روحي شديد است كه منجر به جمع آوري اشيا ميشود. هر كسي براي مقابله وسواس هاي فكري به وجود آمده به رفرهايي پناه مي آورد. براي تعريف اختلال احتكار ميتوان يك مثال زد روشن تر بيان شود. كسي يك شي قيمتي شما را ميشكند ذهنش ياراي عذر خواهي ندارد. او مقابله اين كارتند تند لس هاي شما را مرتب ميكند.

مرتب كردن لسها واقع همان تكانه هايي است كه به موجب يك اتفاق پيش آمده است. فرد اين كار مي خواهد ذهنش را تمركز دهد و يا از شر حالت بدي كه برايش پيش آمده رها شود. جمع آوري اشيا نيز ارتط وسواس فكري چنين حالتي دارد.


بيشتر بخوانيد: اختلال وسواس چيست


ابتلا به اختلال احتكار

ابتلا به اختلال احتكار دلايل مختلفي دارد. ممكن است يكي از اعضاي خانواده به اين اختلال دچار بوده و فرد بطور توارثي اين رفر را كسب كرده است. برخي اثر يك واقعه طبيعي مانند زلزله، سيل و يا آتش سوزي كه زندگي آنها را نابود كرده مبتلا ميشوند. بعضي ديگر بعد از مرگ عزيزاني چون ما، فرزند، پ و يا همسر، محتكر ميشوند. شدت وابستگي، بيماري شديدتري را ايجاد ميكند. ابتلا به اختلال احتكار اثر رفر ناخوشايند كودك نيز بوجود مي آيد. نظم دادن شديد به كودك جمع آوري وسايلش، داد زدنهاي مكرر بر سر كودك و تنبيه بدني.

نشانه هاي اختلال احتكار

نشانه هاي اختلال احتكار اين است كه خانه هاي آنها مانند انري مملو از اشيا قديمي و جديد است. اگر آنها را نصيحت كنيد از شما فاصله ميگيرند. آنها به خاطر وضعيت زندگي شان علاقه اي به مهماني دادن ندارند. به امور زندگي به خوبي علاقه نشان نميدهند. وقتي شما چيزي را ميخواهيد دور بياندازيد وجود اينكه به آنها تعلق ندارد مخالفت ميكنند. حتي ممكن است از شما بخواهند آن شي را به آنها بدهيد. معمولا يا خيلي چاق ميشوند يا خيلي لاغر و نحيف هستند. از ديگر نشانه هاي اختلال احتكار مشكوك بودن، عدم اعتماد به ديگران، سرد بودن روابط و يا افسردگي است.

مشكلات اختلال احتكار

مشكلات اختلال احتكار ممكن است دامنگير تمام افراد خانواده شود. خانه اي شلوغ كه براي يافتن هر چيز ضروري يد ساعتها به دنلش بگردند. كم آوردن جا براي زندگي . دست و پا گير بودن وسايل اضافي. كم آوردن وقت براي زندگي. نداشتن نظم و ترتيب. رسيدگي نكردن به امور آشپزي، نظافت و مسائل اقتصادي. از مشكلات اختلال احتكار ميتوان به كم توان شدن مالي اشاره كرد. تمام ذهن بيمار را اشيا اشغال ميكنند و ديگر فرصت و تواني براي حل مشكلات اقتصادي قي نمي ماند. به مهماني نميروند چون نمي خواهند كسي وارد دنياي آنها شود.

مان اختلال احتكار

مان اختلال احتكار بستگي به منشا به وجود آمدن اين بيماري دارد. نوع توارثي مشاوره قابل حل و مان است و ميتوان گفت راحت ترين راه مان را دارد. مشكلي كه مان اختلال احتكار وجود دارد عدم پذيرفتن اختلال توسط بيماران است. اين افراد قبول نميكنند كه رفرشان ست نيست و بيمار هستند. كارشناسان و روانشناسان ابتدا يد بيمار بودن افراد را برايشان توجيه كرده و به اثت برسانند. بعد از اين مرحله ريشه يابي بيماري است. پس از آن مان توامان كه شامل روانشناختي ، مشاوره و دارو ماني است. بخش روانشناسي يد كارشناسان بر روي روش زندگي بيمار ثير بگذارند. طرز تفكر و روش زندگي او. مشاوره، دارو ماني و اهميت دادن به روش زندگي و نوع تغذيه ميتواند به مان سرعت ببخشد. مركز مشاوره آويژه براي شما شادي و نشاط آرزومند است.

سوالات متداول

توجيه مبتلايان به اختلال احتكار براي احتكارشان چيست؟

اينكه وسايلشان هنوز قابل استفاده است. ممكن است روزي به كار آيند. علاقه داشتن و وابسته شدن به مجموعه وسايلشان. مرور خاطرات غم انگيز و شاد ديدن وسايل جمع آوري شده. عدم توانايي شكستن قالبهاي ذهني ارتط اختلال.

چگونگي رفر اعضا خانواده مان چه ثيري دارد؟

آنها ميتوانند رفرشان به بيمار اعتماد به نفس بخشيده و بردن به مسافرت و مكانهاي تفريحي از وابستگي بيمار به اشيا بكاهند و به او اطمينان خاطر ببخشند كه هميشه كنار او خواهند بود و نيازي نيست كه براي روز مدا احتكار كند. حمايت عاطفي و حدي مالي ميتواند مان موثر شد.

داروهاي گياهي چه ثيري بر روحيه بيمار دارد؟

گياهان آرام بخش ميتوانند كم شدن استرس، تنظيم خواب و آرامش بيمار موثر شند البته همراه روانشناسي و روانپزشكي. استفاده از هر نوع دارو چه گياهي و چه شيميايي يد مشورت پزشك شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال وسواس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Hoarding disorder – Symptoms and causes

چه كساني اختلال احتكار دارند؟

از

09353000102

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۴:۵۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)