مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

نشانه های خیانت چیست و چگونه با آن برخورد کنیم؟

نشانه های خیانت چیست و چگونه آن برخورد کنیم؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

نشانه های خیانت (betrayed)

نشانه های خیانت امروزه حتما ید شناسایی شوند و زوجین ید اطلاعات کاملی این زمینه داشته شند از این آسیب اجتماعی که گرین خیلی از خانواده ها را جامعه امروز میگیرد جلوگیری کنند . نشانه‌های خیانت بسیار حفظ و مراقبت از زندگی زناشویی و عملکرد همسران این بحث موثر است . اگر همسران بتوانند نشانه های خیانت را بشناسند دیگر زمان بروز احتمالی خیانت غافلگیر نمبشوند و برخور مناسب و به موقع نشانه های خیانت پیشگیری و مان این موضوع موفق شند . نشانه های خیانت را میتوان از طرق مختلف شناخت مثلا از راه آموزش و خواندن کتب مربوط . کمک گرفتن از روانشناس و مشاوره خیانت نیز میتواند شناخت نشانه های خیانت برای ما موثر خواهد بود . زوجین ید توجه داشته شند یک زندگی زناشویی خوب ساختی است نه این که شانص و اقل عث این مساله شد .


بیشتر بخوانید:مشاوره تلفنی خیانت


نشانه های خیانت مردان (sings of man’s betrayed)

نشانه های خیانت مردان قطعا اگر جدی گرفته نشود میتواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته شد و حتی عث ازبین رفتن زندگی زناشویی شود . زنان میتوانند شناسایی و تشخیص نشانه های خیانت مردان از این اتفاق ناگوار جلوگیری کنند . به خانم ها پیشنهاد میشود که صورت دیدن علائم و نشانه های خیانت مردان هرچه سریعتر به نزد یک روانشناس برای قرار گرفتن روند یک مشاوره خانواده و روانشناسی مراجعه کنند . یک روانشناس که تجربه و تحصیلات سرشاری دارد میتواند مشاوره خانواده بهترین راهکارها را به زنانی که احساس میکنند مورد خیانت قرار گرفته اند یا ممکن به آنها خیانت شود ارائه کند . نشانه های خیانت مردان گاهی زمینه از هم پاشیده شدن خانواده را فراهم میکند . صورتی که اگر قبل از اتفاق افدن به این مسئله رسیدگی شود ممکن است جلوی وقوع آن به راحتی گرفته شود .


بیشتر بخوانید:علت خیانت مردان چیست؟


نشانه های خیانت زنان (sings of women’s betrayed)

نشانه های خیانت زنان نیز به اندازه مردان حتی بیشتر اهمیت دارد . به این دلیل که پایه و مرجع و نگهدارنده اصلی نظام و شاکله یک خانواده زن است و ما نقش تعیین کننده‌ای آن دارد . مردان نیز میتوانند نشانه های خیانت زنان را صورت مشاهده مشاور میان بگذارند از خدماتی مثل خدمات مشاوره خیانت استفاده و بهره لازم را ببرند . به این دلیل برای مردان واجب است نشانه های خیانت زنان را بشناسند که ناگهان به خاطر خیانت صورت گرفته غافلگیر نشوند . گاهی نیز کم کاری مردان بعضی از وظایف همسری عث بروز نشانه ها و علائم أین موضوع میشود . برای مثال مردی که نیاز جنسی همسر خود را به نحو شایسته و کافی ارضا نمیکند . مدتی ممکن است زن طاقت بیاورد ولی به احتمال زیاد دیر یا زود زن نیاز جنسی خود را روابط فرازناشویی برطرف میکند .


بیشتر بخوانید:دلیل خیانت زنان مهل چیست؟


مشاوره مورد نشانه های خیانت مردان

مشاوره موردنشانه های خیانت مردان میتواند کاملا تصمیم گیری زن خیانت دیده ثیر گذار شد و تمام مسیر داسن خیانت اتفاق افده را تغییر دهد . گاهی زنان بعد از متوجه شدن این رابطه که از اعتماد آنان سوءاستفاده شده است و به احساسات و همچنین جسم آنها از طرف همسرشان خیانت شده برافرپو پریشان میشوند و ممکن است این هیجانات منفی زود گذر منجر به گرفتن تصمیمی بشود که دیر یا زود زن را پشیمان کند .

برای مثال زن فکر میکند که فقط طلاق تنها چاره خیانت اتفاق افده است . این زمان نقش یک مشاوره زبده بیشتر به چشم می آید . مشاوره مورد نشانه های خیانت مردان میتواند از گرفتن تصمیمات هیجانی توسط زن خیانت دیده جلوگیری کند . مثلا نظر بگیرید که مردی فقط یک زن دیگر از طریق فضای مجازی آشنا شده است و هنوز اتفاق ناگواری رقم نخورده اما زن فهمیدن این موضوع سریعا خواست جدایی میکند .


بیشتر بخوانید:دلایل خیانت مردان مهل چیست؟


مشاوره مورد نشانه های خیانت زنان

مشاوره مورد نشانه های خیانت زنان نکات جالب و جذابی را میتواند برای ما به ارمغان بیاورد . مشاوره این مورد میتواند بسیار گسترده و کاربردی شد و به تسهیل شناخت نشانه های خیانت به مردان کمک کند . مشاوره مورد نشانه های خیانت زنان میتواند شامل پیشگیری و تکنیک هایی شد که قبل از وقوع و همزمان بروز اولین نشانه های خیانت از طرف زن مرد را یاری کند جلوی وقوع این اتفاقات را بگیرد . گاهی نشانه های خیانت اگر شناسایی نشوند زمینه را برای جدایی و ناکامی زوجین فراهم میکنند .

برای مثال زن و شوهری بعد رابطه جنسی خود دچار مشکل هستند و فکر میکنند که أین مشکل عادی یا حل نشدنی میشد . این مواقع به سردی گرایش پیدا کردن زندگی میتواند جزو بزرگترین نشانه های خیانت شد . اما مرد به دلیل ناآگاهی از این نشانه‌ها چشم پوشی میکند و وقتی هشیتر میشود که اتفاقات ناگوار برای زندگی مشترکش افده است .


بیشتر بخوانید:نشانه خیانت زنان به شوهر چیست؟


خیانت به دلیل طلاق عاطفی (emotional divorce)

گاهی زن و مرد نمیتوانند بعد از ازدواج توقعات یکدیگر را برآورده کنند . گاهی به دلیل اینکه توقعات یکی از دو طرف لاتر از حد معمول و اسندارد است و گاهی نیز به دلیل اینکه افراد بنا به دلایل مختلف تغییر میکنند . به هر حال زندگی از شور و شوق اولیه و گرمای زندگی مشترک رو به سردی میگذارد . ممکن است مواردی زن و شوهر کم کم میل به یکدیگر را از دست بدهند . این زمان است که آهسته آهسته طلاق عاطفی شکل میگیرد .

یعنی زن و شوهر فقط شناسنامه و به صورت رسمی یکدیگر زن و شوهر هستند . این شرایط کم کم عث به وجود آمدن زمینه ها و نشانه های خیانت میشود . زن و مرد بیشتر موارد طلاق عاطفی حتی از یکدیگر جدا میخوابند . کم کم هر دو طرف به فکر رفع نیازهای جنسی ، عاطفی و مالی خود شخص دیگری می افتند و نشانه های خیانت بروز می‌کند .


بیشتر بخوانید:چگونگی برخورد زن خیانتکار


رابطه جنسی (***)

از عوامل تعیین کننده و به راحتی میتوان گفت اصلی گرم نگه داشتن یک زندگی زناشویی کیفیت و تداوم رابطه جنسی بین زن و شوهر میشد . نشانه های خیانت مردان این زمینه بسیار زیاد به چشم میخورد . زنان ید بدانند ست است که رابطه جنسی همه چیز زندگی نیست اما قطعا از آرمان حذف نشدنی یک زندگی مشترک میشد .

نشانه‌های خیانت مردان از زمانی شروع به بروز میکند که زن به هر دلیلی نمیتواند از مرد خود نمکین کند و مرد از برآورده شدن نیاز جنسی خود از سمت همسرش ناامید میشود . اولین زنی که از نظر جنسی او را جذب کند وارد رابطه میشود و به تیج تلاقی که خودش ساخته غرق میشود . از اصلی ترین نشانه های خیانت مردان این مورد میتواند به شاد و سرزنده بودن مرد وجود عدم داشتن رابطه جنسی کیفیت همسر خود میشد . البته دوره بر مشاوره زناشویی برای شناخت نشانه های خیانت مردان کید میشود .


بیشتر بخوانید:نشانه خیانت زناشویی چیست؟


رابطه کلامی

اکر از تمام زوجین موفقی که زندگی مشترک خوبی دارند بپرسیم قطعا به این نکته اشاره میکنند که هر اتفاقی و طوفانی که زندگی آنها بروز کند رابطه کلامی و حرف زدن را از برنامه های خود حذف نمیکنند . این زمینه برعکس مسائل مربوط به رابطه جنسی ، نشانه های خیانت زنان بیشنرنمود پیدا مبکند . حرف زدن و شنیدن و کل رابطه کلامی از نیازهای حذف نشدنی یک زن زندگی زناشویی میشد .

وقتی زن میبیند که برای مر خود فقط حد یک ابزار جنسی است قطعا حالت های سرخوردگی آن دست میدهد . این شرایط زن اولین گوش شنوایی که غریبه تست و او را قضاوت نمیکند و چه بسا ئید نیز میکند و وارد رابطه شده و کم کم نشانه های خیانت زنان بروز میکند . از معروف ترین نشانه های خیانت زنان میتواند به بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری نسبت به خانه و خانواده اشاره کرد .


بیشتر بخوانید:خیانت زندگی زناشویی


سنوم آشیانه خالی (empty nest syndrome)

مشاوره مورد خیانت مردان و البته مشاوره مورد خیانت زنان همیشه مساله سنوم آشیانه خالی گیر و حال کلنجار میشد . گاهی زن و مرد همان سال های اولیه زندگی زناشویی به این نتیجه میرسند که به د هم نمی خورند و مناسب زندگی یکدیگر نیستند . اما به دلایلی که میتواند مختلف و متفاوت شد نمیتوانند از یکدیگر جدا شوند .

بیشترین مانعی که بر سر راه طلاق و جدایی آنها قرار دارد وجود فرزندان آنها است . پ و ما بخاطر فرزندان و به امید و عشق آنها به پای زندگی میمانند . اما بعد از بزرگ شدن و استقلال پیدا کردن بچها دیگر دلگرمی برای ماندن و انرژی گذاشتن به پای این زندگی ندارند . مشاوره مورد خیانت زنان روانشناسان این حوزه پر دارند این حالت دیگر زن و مرد نمیتوانند جدا شوند اما به عنوان هم خانه هم میمانند و معمولا از روابط فرازناشویی را دستور کار قرار میدهند .


بیشتر بخوانید:راه های تشخیص خیانت زن به شوهر


چگونگی خیانت سنوم آشیانه خالی

همانطور که گفته شد زن و مرد این مورد هم هم خانه هستند اما برای ارضای نیازهای مختلف خود را افرادی غیر از همسر خورد رابطه دارند . مشاوره مورد خیانت مردان این مورد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که چون دو نفر جوانی هیچ احساسات و محبتی از طرف مقابل ندیده اند این مساله به عنوان نوعی عثده آنها شکل گرفته است و ماندگار شده .حالا وقتی که زن یا مرد میخواهد به زندگی زناشویی خیانت کند برای جبران این عقده به دنل دختران و پسران بسیار جوان میروند . خیانت زن شوهردار و کل خیانت زنان مهل به خودی خود جزو آسیب های اجتماعی و خانوادگی بسیار مضر هستند . حالا تصور کنید که این اتفاق چق ترسناک تر میشود زمانی که افرادی رابطه فرازناشویی برقرار میکنند که سالها کوچکتر از خودشان است .


بیشتر بخوانید:عوارض خیانت مرد به همسر


ازدواج اجری

ازدواج اجری از دیگر عوامل بروز خیانت و وارد شدن زوجین به روابط فرا زناشویی است . خیانت زن به شوهر خود زمانی اتفاق می‌افتد که ز میل و وابستگی خاصی به هر دلیل به شوهرش ندارد . یکی از اصلی ترین دلایل این عدم وابستگی نارضایتی زن ازدواج این مرد خواهد بود . زمانی که بعضی از موارد خیانت به همسر را مشاهده میکنیم و آن را مورد بررسی قرار میدهیم مورد مردان به این موضوع بر میخوریم که او از ازدواجش از ابتدا راضی نبوده و ممکن است بعد از گذشت چند سال مرتکب خیانت شود . زن خیانتکار ممکن است چون از اول به مرد زندگیش حس خاصی نداشته و نمیتوانسته به او دل ببندد همیشه دنل راه فراری می گشته که از این رابطه بگریزد . به محض این که أین زن به فردی متمایل مشود نشانه های خیانت زنان این رابطه زناشویی دیده میشود .


بیشتر بخوانید:بهترین راه برخورد خیانت به شوهر چیست؟


مشاوره خیانت (betrayed counseling)

گاهی افرادی که خیانت همسرشان رو به رو میشوند بخاطر ر هیجان های منفی که به سمتشان هجوم می‌آورند قابلیت تصمیم‌گیری منطقی این مورد را از دست میدهند . این اتفاق کاملا طبیعی است و ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد . این مواقع مشاوره خیانت همسر میتواند به کمک فرد خیانت دیده بیاید . یک روانشناس میتواند به مرد کمک کند فضای آرام این مورد تصمیم گیری کند . همچنین مشاوره خیانت زن اطلاعات زیادی این مورد به مرد بدهد . مثلا اطلاعاتی مانند راههای اثت خیانت زن ، روانشناسی زنان خیانتکار ، چگونه متوجه خیانت زن شویم ؟ ، نحوه برخورد زن خیانتکار و… از جمله فاکتورهایی است که میتوان این مورد استفاده و بهرمند شدن از مشاوره روانشناسی از آن سود برد .


بیشتر بخوانید:روانشناسی خیانت


خیانت زن به شوهر از نظر اسلام

اسلام نیز مورد خیانت زوجین زندگی زناشویی آموزه های زیادی برای ما به ارمغان آورده است . ضمن گفتنی است که اسلام خیانت و روابط فرازناشویی را جزو آسیبهای مهلک و نابود کننده میداند . این کید به این دلیل ایست اسلام خانواده را پیشرفت روند مثبت جامعه رکن اصلی میداند . یعنی اگر خانواده جامعه معنی خود را از دست بدهد جامعه رو به خمودگی و شاید حتی نابودی کشاند . از جمله آموزشهای اسلام این زمینه اطلاعاتی شامل مشاوره مورد خیانت شوهر ، حکم خیانت زن شوهردار ، دور بودن زن و شوهر از هم و مهریه صورت خیانت زن به مرد و بسیاری از موضوعات مشابه قابل اشاره است . مجازات هایی راهم میتوان آموزه های دینی که توسط پیشوایان ما تفسیر شده است را مناسب عمق و نوع خیانت مشاهده کرد .

منبع:۹ Steps To Dealing With Betrayal And Getting Over The Hurt

نشانه های خیانت چیست و چگونه آن برخورد کنیم؟


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۴۲:۰۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)