مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

روانشناسی خانواده موفق چیست ؟

روانشناسی خانواده موفق چیست ؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

روانشناسی خانواده

روانشناسی خانواده یعنی اینکه یک روانشناس شما صحبت کند . شما این مصاحبه از ونن بگویید . روانشناسی خانواده یعنی شما از برخوردهاین تک تک افراد خانواده بگویید . روانشناسی خانواده یعنی شما مورد تعاملات خود افرادی که شما رفت وآمد هستند سخن بگویید . روانشناسی خانواده یعنی رفر شما خانواده هنگام بروز مشکلات خانوادگی . روانشناسی خانواده یعنی نظر شما مورد رفر افراد خانواده . روانشناسی خانواده یعنی تمام تعاملات ، رفرها و کنشها و واکنشهای شما وخانواده هم . اولین مراحل شاید برخوردها بسیار سالم و خوب به نظر برسد اما همین که خانواده اتفاق جدیدی بیفتد برخوردها تغییر میکند . حال ممکن است این اتفاق ناگوار و یا گوارا شد . مثلا رکود اقتصادی یا وارد شدن فردی جدید مانند عروس یا داماد .

اتفاقات جدیدی که عث برهم ریختن معادلات خانواده میشوند همیشه ناخوشایند نیستند . برخی اوقات یک اتفاق خوب این تعاملات را تحت الشعاع قرار میدهند . ورود یک پسر افکار و فرهنگ متفاوت به خانواده . این ورود ممکن است رفر پ خانم و یا برا خانم را تغییر بدهد . ممکن است برای آنها یک الگوی رفری جدید ایجاد شود . ممکن است برای این افراد رقیب عاطفی شد . یک رقیب اقتصادی و هر یک به فکر به خطر افدن جایگاه سابق خود شند . چون زه وارد کانون توجه شده است . غذا ب میل او ست میشود . وقتی می آید محیط خانه بطور کلی تغییر میکند و الی آخر… مورد عروس هم چنین است . ورود این زه وارد محیط زندگی تغییر ایجاد میکند . که ممکن است برای برخی خوشایند و برای برخی نا خوشایند شد .


بیشتر بخوانید:مرکز مشاوره رایگان خانواده


روانشناسی خانواده موفق

روانشناسی خانواده موفق میتواند برای مشاوران تجربه ای خوب شد . شاید به جرات میتوان گفت خانواده ای موفق است که همه زمینه ها موفق شد . چنین خانواده خیلی کم و نا است . روانشناسی خانواده موفق میگوید همیشه هر جا یک مسئله یا یک مورد نگران کننده وجود دارد . روانشناسی خانواده موفق میگوید مورد خوشبختی و موفقیت مطلق وجود ندارد . روانشناسی خانواده موفق تجربه دارد که خوشبختی یک تعریف قیاسی است . این تعریف وقتی کسی موفق است حس خوب موفقیت همراه همه افراد خانواده است . این حس وقتی ماندگار است که یک یا دونفر مدیر و بقیه عامل به برنامه های او شند . وقتی هرکدام بخواهند برنامه و چارچوبهای خود را زندگی پیاده کنند نظام خانواده تغییر میکند . عده ای بع نظام خانواده سنتی وقدیمی و عده ایدیگر بع نظام نوین خانوادگی میشوند .

نظام های نوین خانوادگی معمولا چند مدیریتی میشود . نوجوانان جوان شده اند و میخواهند مدیریت کنند . پ و ما احساس نا امنی میکنند . این حالت زمانی است که جوانان به هر دلیلی زمان زیادی مجبورند والدین زندگی کنند . خانواده ای که برای آینده فرزندان تدبیری اندیشه شده است این اتفاق کمتر می افتد . هر یک به دنل سرنوشت خود رفته و زندگی خود را مدیریت میکنند . پ و مای که بر سرنوشت فرزندان خود ثیر دارند کمتر دچار بحران میشوند . آنها یا دادن سرمایه کار یا آموختن مهارتهای مختلف و راهنمایی ست و بجا میتوانند بر سرنوشت فرزند خود ثیر بگذارند . فرزندان اینگونه خانواده ها از والدین خود حرف شنوی بیشتری دارند . البته همیشه استثنا وجود دارد . پون عواملی چون نحوه برخورد ، احترام بین خانواده و فرهنگ قدانی و تشکر برخوردها ثیر دارند .


بیشتر بخوانید:مرکز مشاوره خانواده تلفنی رایگان


روانشناسی خانواده همسر

روانشناسی خانواده همسر بسیار لازم و مهم است . خانواده همسر ، فرهنگ آنها و مهارتهای زندگیشان ناخودآگاه زندگی شما مرتبط است . خانواده ای که سلسله مراتب حاکم است کمتر بی احترامی میشود . فرهنگ احترام گذاشتن به خانه شما نیز منتقل میشود . بخش زیادی از تربیت کودکان از طریق الگو گرفتن از خانواده صورت میگیرد . شک نکنید رفر والدین چه بصورت پنهان و چه پیدا بر کودکان ثیر خواهد گذاشت . ثیرگذاری تربیت از طریق دیداری والگوی رفری انکار ناپذیر است . نه تنها تربیت که به صورت ور می آید . مثلا شما میخواهید فرزندن وغ نگوید . اگر اورا ازگناه بترسانید اگر ازراه اجتماعی یا مذهبی وارد شوید ولی خودن یک وغ بگویید او ور نخواهد کرد . حتی اگر وغ کوچک شد . شما یک خطا دو الگوی رفری غلط به او داده اید .

شما به او گفته اید وغ بد و خطا است . اول اینکه به او اجازه وغ گفتن داده اید . دیگر آنکه عمل نکردن به اعتقادات را به او آموخته اید . دیگر آنکه به غیر مستقیم و عملا گفته اید که حرفهای شما بی پایه و اساس است . اهمیت عملی ندارد . میتوان آنها را شنید و عمل نکرد . حال این رفر نسل به نسل انتقال میابد . مثالی بود برای روشن شدن انتقال عمل از خانواده به فرزند . این مثال را میتوان به خانواده همسر تعمیم داد . پس روانشناسی خانواده همسر اهمیت زیادی دارد . رفر خانواده بر فرزندشان یعنی همسر اثر میگذارد . همین رفر از طریق همسرن به فرزند شما منتقل میشود . مشاوره خانواده و روانشناسی خانواده همسرن بیشتر آشنا شوید . روانشناسی خانواده همسر مهم است آنها و همسرن الگوی عملی همسر و فرزند شما هستند .


بیشتر بخوانید:مرکز مشاوره خانواده آنلاین


روانشناسی خانواده مانی

روانشناسی خانواده مانی برروی رفر خانواده مطالعه میکند . بررسی و تحقیق بر روی رفرهای یک خانواده ، تفاوتهای رفری و تشابهات . رفرهای ون خانواده و رفرهای اجتماعی . این روانشناسی از ثیر اجتماع بر خانواده سخن میگوید و ثیر افراد خانواده بر یکدیگر . روانشناسی خانواده مانی سعی دارد رفر تک تک افراد خانواده را آسیب شناسی کند . این روانشناسی ریشه ها را زمی یابد . بررسی ریشه آسیبها به مان میپردازد . این روانشناسی همه خانواده برهم ثیر گذار خواهند بود . به هم کمک خواهند کرد صدمه های روحی را به کمک هم التیام ببخشند . هر آسیب دارای یک منشا است . صدمه ای که به هر یک از اعضا میرسد دیگری تفاوت دارد . تفاوت اثر . مقدار اثر و نوع ثیر نیز متفاوت است .

مثلا یک خانواده یک تصادف رخ میدهد . این تصادف اثر بی احتیاطی پ میشد . یکی از افراد خانواده دچار هراس میشود . دیگری افسرده میشود . یکی فوبیای ماشین و جاده پیدا میکند . کسی ممکن است حس تنفر نسبت به پ ایجاد شود . دیگری وسواس احتیاط میگیرد و الی آخر … پس یک اتفاق و یک رفر همه افراد خانواده ثیر میگذارد اما نوع ثیر متفاوت است . رفرهای دیگر نیز به همین گونه است مثلا خشونت . این رفر همه ثیر گذار است اما تفاوت . یکی خشن میشود . یکی ترسو . یکی مخالف خشونت ر می آید دیگری مضطرب . به هر حال این رفر از خود اثر به جا میگذارد . مهرنی نیز چنین است به همین گونه یا اثر خوب میگذارد برخی راهم نا مهرن و یا بیتفاوت ر می آورد . ثیرها یکسان نیست .


بیشتر بخوانید:مرکز


روانشناسی خانواده چیست ؟

روانشناسی خانواده چیست ؟ به این سوال تقری پاسخ داده شد . پاسخ به سوال روانشناسی خانواده چیست ید گفت : منشا یابی مشکلات رفری و اختلالات خانوادگی برعهده روانشناسی خانواده است . پس از آن یافتن حل مشکلات و دادن راهکار به خانواده ها . شما به یک مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی مراجعه میکنید .شما واقع خود را معرض روانشناسی خانواده قرار میدهید . و یا مشاوره خانواده میگیریدزهم روانشناسی میشوید . حال این روانشناسی را به افراد خانواده تعمیم بدهید . حتی اگر شما فقط برای شخص خود به روانشناس مراجعه کنید زهم شما و رفرن خانواده روانشناسی میشوید . خانواده بر فرد و فرد بر خانواده اثر میگذارد .


بیشتر بخوانید:مشاوره آنلاین روانشناسی و خانواده


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره تلفنی خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : …Identifying Successful Families: An Overview of Constructs

روانشناسی خانواده موفق چیست ؟

9099072025


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۶:۵۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)