مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

ازدواج با اختلاف سنی زیاد

۵٫۰
۰۱

تفاوت سنی زیاد ازدواج

تفاوت سنی زیاد ازدواج را به دو صورت میتوان بیان کرد . وقتی که زن از مرد بزرگتر شد تفاوت سنی زیاد و وقتی که مرد از زن بزرگتر شد تفاوت سنی زیاد . مشکلات اقتصادی از یک سو عث بوجود آمدن خرده فرهنگ هایی شده است . احساس جوانی نوان عمل های جراحی فراوان از سویی زمینه تسهیل اجرای این خرده فرهنگ ها را آماده کرده است . قدیم شاید به نت دیده میشد مرد زنی ازدواج کند که از خودش بزرگتر است آن هم حد ما و فرزند و حتی مابزرگ و نوه . مگر فرهنگ های خاصی که دختران برای کار به پسران فروخته میشوند البته عنوان همسر . این فرهنگ بخشی هایی از ایران ، افغانسن ، ترکمنسن و برخی کشورها هنوز هم وجود دارد . حال حاضر پسرانی که موقعیت ازدواج ندارند میل و رغبت زنان مسن ازدواج میکنند .

تفاوت سنی زیاد ازدواج صورتیکه مرد بزرگتر شد عوارض کمتری دارد . تفاوت سنی زیاد ازدواج وقتی که زن بزرگتر شد حواشی بسیار زیادی دارد . تفاوت سنی زیاد ازدواج وقتی که زن بزرگتر است بیشترین صدمه متوجه زن میشود . اینگونه ازدواج ها وقتی زن از شصت سال به لا میرود مرد یا او را ترک میکند و یا زن دیگری ارتط برقرار میکند . مواردی هم خود زن حساس شده و عث اختلاف و نهایت جدایی میشود . تفاوت سنی زیاد ازدواج شاید ابتدا حتی شیرین شد چون زن سن لا خوب میداند چه رفری پسر جوان داشته شد . او خیلی جاها گذشت میکند . او میداند چه مواقعی ید کوه بیاید . توقع کمتری نسبت به دخترها دارد . تفاوت سنی زیاد ازدواج زن سن لا نهایت چیزی جز شکست و تنهایی برای زن ندارد .


بیشتر بخوانید:فلسفه ازدواج چیست ؟


ثیر تفاوت سنی زیاد ازدواج

ثیر تفاوت سنی زیاد ازدواج برای زنان سن لا بسیار خطرناک است . چون زنان عاطفی هستند و مردان بیشتر پی رفع نیاز جنسی . زن بعد از سن یائسگی دیگر تمایل زیادی به همبستر شدن ندارند . اگر هم داشته شند نمیتوانند مانند سنین جوانی مرد را تحریک و به خوبی ارضا کنند . ثیر تفاوت سنی زیاد ازدواج این مرحله نمود پیدا میکند . مرد به دنل زنی طراوت و جوان یا زن مسن را رها میکند یا دیگر تمایلی به او ندارد . زن افسرده شده و احساس سرخوردگی اورا رنج میدهد . احساس میکند از عواطف او سوء استفاده شده . ثیر تفاوت سنی زیاد ازدواج بر زن مسن فقط تخریب عواطف ، روحیه و صدمه دیدن سلامت اوست . زنی که زمانی به عشق پسر جوان مهات میورزید پسند اکنون سرخورده و شکست خورده است .

مهم ترین ثیر تفاوت سنی زیاد ازدواج بر فرزندان خانواده است . فرزندان خانواده تحت ثیر تربیت دو گونه ای هستند .همسری که کوچکتر است و همسر دیگر که بزرگتر است . والدی که مسن تر است او را به روش منطقی تر و احتیاط تر میخواهد ر بیاورد ولی والد جوانتر پرشورتر است و بدش نمی آید گهگداری فرزندش تجربه و زیگوشی کند . حال فرزند میان این دو تربیت ید یکی را انتخاب کند . نتیجه این میشود که از یکی حرف شنوی نداشته شد . کمی که بزرگتر میشود چون آموخته که میتوان حرف شنو نبود این آموزه به والد دیگر تعمیم پیدا میکند . حال او نه از پ حرف شنوی دارد نه از ما . و نتیجه ناگفته پیداست … . ابتدا اختلاف میان پ و ما برای تربیت و بخصوص پول خرج کردن فرزند و پس از آن سو استفاده فرزند از این اختلاف .


بیشتر بخوانید:ویژگی های مرد خوب برای ازدواج از نظر زنان


معایب تفاوت سنی زیاد ازدواج

معایب تفاوت سنی زیاد ازدواج بسیار زیاد است . همسر مسن تر که احتمالا یا پولدار است یا امتیاز ویژه ای دارد مدام خود را برتر میداند . میخواهد کنترل همسر را دست بگیرد . به او امر ونهی میکند . مدام اورا نصیحت میکند . زدارنده زیگوشی های جوانیست و این برای همسر جوان ملال آور و خسته کننده میشود . از طرفی همسر مسن تر نسبت به سن همسرش احساس ضعف میکند . برخی موارد مجبور است امتیازهایی به همسر جوانش بدهد . این حس دو گانه ضعف و قوت تضاد یکدیگر شخصیت متزلزل و غیر قابل پیشبینی از او میسازد . این برای همسر جوان قابل تحمل نیست . همسر مسن تر میخواهد پابه پای همسرش جوان شد . نقش میگیرد و این حس عث میشود از ارضا و اغنا حسهای متناسب سن خودش صرف نظر کند .

معایب تفاوت سنی زیاد ازدواج همسر جوان نیز نمود پیدا میکند . همسرجوان برای اینکه خود را از فشار کنترل همسر مسن بیرون بکشد از قالب سن خود بیرون می آید . همسر جوان نقش مسن تر زی میکند . چون میخواهد خود را تجربه تر نشان دهد . میخواهد بگوید خام نیست ونیاز به مدیریت و کنترل همسرش ندارد . او پس ازچندی از نقش زی کردن خسته میشود . چون اولا نمیتواند کنترل اوضاع را دست بگیرد . دوما او تجربه کافی ندارد و از این نقش زی کردن جز شکست و احساس حقارت چیزی برایش نمی ماند . این شکست ها مسن تر را برای کنترل بیشتر جری تر میکند . از معایب تفاوت سنی زیاد ازدواج میتوان به سرکوفت خوردن از جانب اطرافیان نیز اشاره کرد .


بیشتر بخوانید:برای انتخاب همسر شایسته به چه ویژگی هایی توجه کنیم ؟


مشکلات تفاوت سنی زیاد ازدواج

مشکلات تفاوت سنی زیاد ازدواج را فقط نمیتوان به طور تئوری بیان کرد . انتخاب دوست همسال خود را انتخاب میکنید . شاید گذراندن اوقات مان خوب وشیرین شد اما دوست همسال لذت بخش خواهد بود . چون نیاز های تفریحی شما همخوانی دارد . فانتزی هاین همخوانی دارد . پس حرف هاین هم دلچسب تر است . مورد ازدواج هم همین گونه میشد . همگون نبودن نیازها و فانتزی ها اوقات هم بودن را از حوصله خارج میکند . جدی بودن بیش از حد مسنتر و زیگوشی جوان تضاد و تقابل هستند . مشکلات تفاوت سنی زیاد ازدواج فقط به اینجا و همسران ختم نمیشود . همگون نبودن توانایی های جسمی از دیگر مشکلات است . هماهنگ نبودن توانای تحریک و ارضا جنسی و غرایز نیز به همین گونه .

از دست دادن زییی بدنی و جسمی مسن تر از یکطرف و علاقه همسر جوان به ارگانیسم طراوت از طرفی دیگر عث بروز حاشیه زندگی میشود . تفاوت علقه و علاقه نیز از فاکتورهای مهم ایجاد مشکل زندگی این دو میشود . ممکن است همسر جوان مثلا بخواهد بیلیارد زی کند آن دیگری شطرنج و به همین منوال . رجوع برای مشاوره خانواده و روانشناسی میتواند راه حل بهتری ارائه دهد .


بیشتر بخوانید:سن ازدواج پسر و معیارهای آن چیست ؟


توصیه هایی برای تفاوت سنی زیاد ازدواج

توصیه هایی برای تفاوت سنی زیاد ازدواج اگر مشاوره قبل از ازدواج انجام شود خواهد شد . از جمله اینکه شما ید بتوانید طاقت و حوصله خود را لا ببرید . ممکن است به خاطر این ازدواج موقعیت های مناسب تر و بهتری را از دست بدهید . هریک از شما میانه راه زندگی ممکن است آن دیگری را ترک کند . طول زندگی از مشاوره خانواده غافل نشید . به خاطر داشته شید شکل شخصیتی ، فرهنگی و اقتصادی همسر مسن تر قالب خاصی گنجیده است . پی تغییر دادن هم نشید . همسر مسن تر کمتر آماده انعطاف و تغییر است . مشاوره ازدواج برای این دو مفید است . این مشاوره از تمام معایب و مزایای این ازدواج مطلع خواهند شد . توصیه هایی برای تفاوت سنی زیاد ازدواج مطرح میشود . از جمله توجه و دقت لازم برای تربیت فرزندانشان است .

فرزندان ید والدینی کنار بیایند که هیچکدام جایگاه خود نیستند . مسنتر نقش جوانتر ، جوانتر نقش مسن تر . هریک تجربه و خواسته های متفاوت . این والدین حتما ید مشاوره کودک بگیرند .


بیشتر بخوانید:نحوه ست انتخاب همسر برای یک عمر زندگی


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Mind the gap – does age difference in relationships matter?

ازدواج اختلاف سنی زیاد

9099072025


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۰:۱۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)