مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

خصوصیات دختر خوب برای ازدواج

۵٫۰
۰۱

دختر خوب برای ازدواج

دختر خوب برای ازدواج اگر بخواهیم معیارهای جامعه بسنجیم . دختر ید نجیب شد . دختر خوب برای ازدواج مهرنی اش بی اندازه است . دختر خوب برای ازدواج دلنشین و دلچسب است . دختر خوب برای ازدواج کم و بیش میسازد و اعتراضی ندارد . دختر خوب برای ازدواج زیاده خواه نیست . این دختر دوسنش مهرن و غریبه غرور برخورد میکند . او عزت نفس دارد . دختر خوب برای ازدواج اول ق خودش را میداند . او قدان محبت اطرافیان است . دختر خوب برای ازدواج میداند پ و ماش جز نیکی و نیکویی برایش نمی خواهند . ق نصیحت ها ودلالت های آنها را میداند و زود از کوره نمیرود . این دختر خوب به پ وماش احترام میگذارد . این دختر خوب برای خودش هم خانواده و اقوام احترام کسب کرده است .

او خوب میداند چگونه دیگران برخورد کند مورد بی احترامی قرار نگیرد . سلسله مراتب را رعایت میکند . اگر حرفی میشنود که دوست ندارد صبوری از کنار آن میگذرد و بی حوصلگی حرف ناخوشایندی نمیزند . او سعی میکند دیگران را کمتر برنجاند . او میداند مرد دلخواهش از میان همین اقوام تحقیق خواهد کرد . احتیاط میکند و نمیخواهد یک برخورد نامناسب او را از خواسته اش دور کند . میان فامیل اگر مهمانی یا سفره ای شد او هم همکاری میکند . پذیرایی کردن و چیدن سفره و اگر این دختر خوب اگر هنرمند شد تزیین هم کمک میکند . چه ازدواج های خوبی که همین مهمانی ها و سفره ها انجام میشود . کسی که پسر دم بخت دارد دختری را میبیند که لبخند زییی پذیرایی میکند مهرش به دل میشیند . مقدمات یک ازدواج خوب فراهم میشود .


بیشتر بخوانید:فواید ازدواج سن پایین ،گذری به دیدگاه ها


خصوصیات دختر خوب برای ازدواج

خصوصیات دختر خوب برای ازدواج علاوه بر دلچسب بودن از نظر زییی خانه داری نیز دستی دارد . از خصوصیات یک دختر خوب برای ازدواج سلیقه بودن اوست . او لس هایش را هر قیمتی که شد زی و برازنده انتخاب میکند . او انتخاب رنگ ، قیمت و خوش فرم بودن لس دقت میکند . او لسی را انتخاب میکند که ضمن به روز بودن به اندام و رنگ پوستش هم می آید . یک دختر خوب دیزاین خانه هم حدی مهارت دارد . این دختر وسایل زندگیش را متناسب اندازه خانه اش انتخاب میکند . و میداند برای خانه کوچک چه رنگ هایی و خانه بزرگ چه رنگ هایی مناسب است . او وسایل خانه اش را طوری میچیند که خانه را جا دارتر نشان دهد و همه چیز دسترس شد . برای برداشتن یکی از لوازم لازم نشد کلی وسایل خانه جابجا شود .

از دیگر خصوصیات دختر خوب برای ازدواج هنرمند بودن اوست . او یک رشته هنری مهارت دارد . اگر استعداد هنری نیز نداشته شد هنرمندانه انتخاب میکند . مثلا یک بلوی نقاشی زی یا یک فرش خوش نقشه و یا یک ساز را دیزاین خانه استفاده میکند . یکی دیگر از خصوصیات دختر خوب برای ازدواج سواد بودن اوست . مهم نیست چه مک تحصیلی دارد مهم این است که بخشی از وقت خود را به مطالعه اختصاص دهد . این دختر خوب به روز و اجتماعی است . او میخواهد فرزندانی که قرار است ماشان شد پیش برود . فرزندان از او حرف شنوی داشته شند . فرزندانش از او به عنوان یک عامی نگاه نکنند و اطمینان مشورت هایشان از ما کمک بگیرند . این ما همیشه روحیه ای شاد راهنمای فرزندان خواهد بود .


بیشتر بخوانید:دلیل مقایسه همسر دیگران چیست ؟


نشانه های دختر خوب برای ازدواج

نشانه های دختر خوب برای ازدواج ظاهر او پیداست . او آراسته تمیز و وقار است . نشانه های دختر خوب برای ازدواج از رفر او پیداست . او زیاد شوخی نمیکند . لبخند میزند . او جمع قهقهه نمیزند . صدای آرام و دلنشین حرف میزند . عجول نیست صبور است . عصبی نیست آرام است . جمع هماهنگ است . مهمانی ها لس متناسب میپوشد . مهمانی های مختلط لس جلف و ز نمیپوشد . رفر او موقر و فاخر است . او نیازی به جلب توجه نشان نمیدهد . لس پوشیدن دقت میکند . مهمانی تولد لس های تینیجری و مهمانی های مذهبی لس سنگین . ظاهر آراسته داشتن از خصوصیات مهم یک دختر است . علاوه بر ظاهر آراسته او معاشرت نیز داناست . او کسانی معاشرت میکند که هم شان او هستند .

کسانی که بین فامیل خوش نام نیستند صمیمی نمیشود . از نشانه های دختر خوب برای ازدواج رفر موقر اوست . این دختر خوب پسرهای مجرد زیادی شوخی نمیکند و حد و حدود خود را مراوده جنس مخالف میداند . آرایش تند و غلیظ سن دختر را لا میبرد . او جمع یک آرایش ملیح و زی ظاهر میشود . این دختر خوب طراوت جوانیش را زیر لوازم آرایش پنهان نمیکند . او کمبودها و نقص های دیگران را به رخشان نمیکشد . از پوزخند زدن و تمسخر کردن دیگران پرهیز میکند . اگر یک جمع به او پیشنهاد ازدواج داده شد عجولانه و بی ادنه سریع پاسخ نمیدهد . فرصت میخواهد یزرگترها هم صحبت کنند . مشاوره ازدواج هر پیشنهاد لازم به نظر میرسد . بعد از مشاوره ازدواج اگر مثبت بود مشاوره ازدواج موفق از ملزومات است .


بیشتر بخوانید:ازدواج سفید و عواقب آن چیست ؟


معیارهای یک دختر خوب برای ازدواج

معیارهای یک دختر خوب برای ازدواج ابتدا نجابت و پاکدامنی است . این معیاریست که هر کس هر آیین و کیش به آن اهمیت میدهد . یکی دیگر از اصلی ترین معیارهای یک دختر خوب برای ازدواج خیانت نکردن و وفاداری اوست . هیچکس دوست ندارد همسرش به او خیانت کند یا او را تنها بگذارد . همه دوست دارند پستی و بلندی های زندگی شریک زندگیشان آنها همراه شد . صداقت یکی دیگر از معیارهایی است که حرف اول را میزند . صداقت نداشتن زندگی را نامتعادل و بی اساس میکند . همه دوست دارند کنار همسرشان امنیت روحی و معنوی داشته شند . صداقت نداشتن این معادله را برهم میزند . اطمینان و اعتماد خانواده زیر سوال میرود .

مشاوره خانواده صورتیکه یکی از طرفین صداقت ندارد به شما راه برخورد را نشان میدهد . مشاوره خانواده و روانشناسی به ریشه یابی میپردازد . این مشاوره به شما و همسرن راه داشتن صداقت و احساس امنیت را نشان میدهد . یکی دیگر از معیارها برای دختر خوب حس داشتن همکاری و همیاری خانواده است . یک خانواده خوب پیچ و خم های زندگی یار و یاور هم هستند . آنها برای پیشرفت زندگی میکوشند و هریک هر کاری بتواند انجام میدهد .


بیشتر بخوانید:چه چیزهایی مورد شب اول ازدواج ید بدانیم ؟


معرفی دختر خوب برای ازدواج

معرفی دختر خوب برای ازدواج دشوار است چون ممکن است دختری از نظر من عالی شد اما برای کس دیگر مناسب نشد . چون سلیقه ها و معیارهای هرکس کس دیگر همگون و یکسان نیست . معرفی دختر خوب برای ازدواج ید همراه شناخت دو طرف شد . شما اگر کسی را معرفی میکنید ید از دو طرف شناخت داشته شید . همسو بودن دو نفر خوب بودن تفاوت دارد . دو نفر ممکن است هر دو خوب و نیکو شند اما هم همخوانی نداشته شند . دو نفر ممکن است هم همخوانی داشته شند اما هم پوشانی نداشته شند . دو نفر که میخواهند کنار هم زندگی کنند علاوه بر خیلی از معیارها ید مکمل هم شند . دو نفر که میخواهند هم ازدواج کنند ید عیوب هم را هم پوشانی کنند . نقص های همدیگر را بپوشانند . بتوانند زندگی خوب و موفقی داشته شند .

معرفی دختر خوب برای ازدواج ید به گونه ای شد که تضمینی کار نشد . معرفی اشکالی ندارد اما هیچکس را صد صد تضمین نکنیم . و تحقیق و تفحص را به عهده طرفین بگذاریم . بگوییم که : « من اورا خیلی میپسندم … اما معیارهای شما آشنا نیستم … وهیچ مسئولیتی را نمیپذیرم خودن تحقیق کنید » برای همه دختران و پسران آرزوی خیر و برکت داریم .


بیشتر بخوانید:فواید ازدواج سن پایین ،گذری به دیدگاه ها


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین ازدواج موفق به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : ۲۵ Qualities The Woman You Marry Should Have – Wall ...

خصوصیات دختر خوب برای ازدواج

9099072025


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۵۹:۳۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)