مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

مهمترین سوالات ازدواج چیست ؟

۵٫۰
۰۱

سوالات ازدواج

سوالات ازدواج منسوب به بزرگان علم روانشناسی را میتوان سایت های مختلف یافت . اما براستی سوالات ازدواج را حتی اگر بزرگان علم روانشناسی طرح کرده شند برای همه یکسان است ؟ این سوالات ازدواج برای هرکسی کاربرد دارد ؟ آیا این سوالات ازدواج را هر شرایطی میتوان پرسید و نتیجه مثبت و خوبی یافت کرد ؟ مطمئنا پاسخ شما نیز منفی است . اما این سوالات ازدواج راهنمای خوبی هستند برای اولویت بندی سوالات ازدواج ما . سوالات ازدواج قبل از خواستگاری ید بیشتر مورد انگیزه ازدواج شد . اینکه بدانید کسی که قرار است شما ازدواج کند برای این تصمیم خود چه مقدماتی فراهم کرده است . چه چیزی عث شده به فکر ازدواج بیفتد ؟ نگرانی از لا رفتن سن ؟ تشکیل خانواده مثل همه ؟ فشارهای جنسی و روانی ؟ یا سرو سامان گرفتن و رسیدن به اهداف و آرزوها ؟

بعد از اینکه از انگیزه او برای ازدواج مطلع شدیم و برای ما پذیرفته شد بهتر است علت اینکه شما را برای ازدواج انتخاب کرده را بدانید . زییی ؟ نجابت ؟ شغل ؟ موقعیت اجتماعی ؟ موقعیت خانوادگی ؟ موقعیت اقتصادی ؟ و یا نشانه های وفا و مهر و داشتن خلق وخویی نیکو ؟ این مهم است که چرا شما را برای ازدواج انتخاب کرده است . اگر توسط کسی معرفی شده اید بهتر است بدانید چه تعاریف و توصیفاتی از زیان معرف شنیده است . اکنون که شما را دیده چه چیزی عث شده که بر تصمیم خود یستد . البته نید خواستگار یا دختری را که برای ازدواج انتخاب کرده ایم به رگر سوالات جدی ببندیم . طرح سوال خود مهارت ویژه ای میخواهد . هنگام پرسش طرف مقابل احساس خستگی و کسالت نکند و احساس نکند محاکمه یا مواخذه میشود .


بیشتر بخوانید:سوالات مشاوره قبل از ازدواج


سوالات ازدواج و خواستگاری

سوالات ازدواج و خواستگاری ید نرم و ظریف مطرح شوند . یادمان شد هیچکس دوست ندارد مورد ز خواست یا تست و آزمون قرار بگیرد . آماده کردن سوالات از پیش تعیین شده مجلس خواستگاری شما را کسالت ر خواهد کرد . پس شاید بهتر شد به جای طرح سوال ، دادن یا گرفتن جواب مثبت را به چند جلسه موکول کنید . به این ترتیب فرصت بیشتری برای گپ زدن های دوسنه خواهید داشت و میتوانید بدون آزمون گرفتن همدیگر را بهتر و بیشتر بشناسید . سوالات ازدواج و خواستگاری ید ضمن معاشرت مطرح شود نه رسمی و فرمال . مهارت بیان سوالات ازدواج و خواستگاری خیلی مهم است . چون ممکن است طرف مقابل شما حین طرح پرسش شما را محک بزند . سوالات ازدواج و خواستگاری بسیار ظریف و دوسنه ید مطرح شود . شاید بهتر شد سوالات خوشرویی ولبخند مطرح شوند .

مثلا میخواهید نظرش را مورد طلاق بدانید . شما میتوانید راجع به یک نفر صحبت کنید که طلاق گرفته و از او نظرش را بخواهید . این بهتر است از او بپرسید نظرتون راجع به طلاق چیه ؟ و او خیلی رسمی و بطور معمول بگوید نه چیز خوبی نیست و شما خوشحال شوید که او طلاق را دوست ندارد . نگفته پیداست هیچکس نسبت به طلاق نظر مثبتی ندارد . واقع این شما هستید که طرح این سوالاو را وادار به پاسخی معمولی کرده اید . جلسه اول سوال ها معمولا مورد سن ، تحصیلات ، شغل و خانواده خواهد بود . اگر مورد پسند هم واقع شدند توقعات معمول را مطرح میکنند . مثلا من مام را خیلی دوست دارم و توقع دارم شما هم احترام او را نگه دارید . برای همین بهتر است جلسات خواستگاری یا بهتر بگوییم دیدار بیشتری شد شناخت کامل شود .


بیشتر بخوانید:سوالات قبل از ازدواج دختر و پسر چیست ؟


مهمترین سوالات ازدواج

مهمترین سوالات ازدواج مورد محبتی که نسبت به هم ایجاد شده میتواند شد . یکی از مهمترین سوالات ازدواج میتواند مورد بوها شد . همینطور مورد آرمان ها ، عقاید ، مذهب و حتی فانتزی ها . همه اینها مجموعه ای هستند که میتواند زندگی هرشخصی مهم شد . محبت که بر کسی پوشیده نیست جزو شرایط اولیه زندگی میشد . حال شاید دو نفر عاشق هم نشند اما کافیست یکدیگر را دوست داشته شند . برای رسیدن به آرمان ها و آرزوها هم فهمی شریک زندگی بسیار مهم است . اگر خواسته ها و آرزوهای شما برای او مسخره و ناچیز شمرده شود او هیچوقت شما هماهنگ نخواهد بود . مثلا شما دوست دارید آنق کب بنویسید مشهور شوید . اگر این آرزو نظر او ناچیز شد هر هزینه ای که شما برای نوشتن کب میکنید او ناراحت و دلخور خواهد بود .

مهمترین سوالات ازدواج میتواند مورد عقاید شد . نسبت به چیزهایی که شما یا همسر آینده ن نسبت به اجرای آنها اعتقاد و ایمان دارید . مهم اینست که عقاید شما مخالف هم نشد . اگر هم مخالف هم بود ب تحمل عقیده همسرن را داشته شید آینده مشکل ساز نشد . خوب است اینجا به مفهوم تغییر و تفاهم اشاره کنیم . برخی فکر میکنند تفاهم یعنی تغییر . خیر اینگونه نیست تفاهم یعنی ب آوردن و تحمل کردن عقیده مخالف . نظر بگیرید دو وکیل حقوقی هم ازدواج میکنند و اتفاقا بر روی یک پرونده کار میکنند . آنها مجبورند دادگاه مخالف پرونده همسرشان دفاع کنند . آنها دادگاه رقیب هستند . حال دو حالت پیش می آید . خانه همسری هستند که پرونده را فراموش میکنند و رفر دوسنه ای دارند . و برعکس هم ممکن است .


بیشتر بخوانید:تست روانشناسی ازدواج چیست ؟


سوالات ازدواج موفق

سوالات ازدواج موفق بعد از سوالات قبل ازازدواج و سوالات ازدواج مفهوم پیدا میکند . سوالاتی هستند که یک دختر و پسر و یا زن و مرد هم و مشاوره تصمیم به ازدواج گرفته اند . آنها وجه مشترک بسیار دارند . اهدافشان همسو است و یا برای آنها به تفاهم رسیده اند . و از کنارهم احساس لذت و آرامش میکنند . اما فقط به اینها قانع نیستند میخواهند علاوه بر داشتن یک ازدواج سالم و خوب ، ازدواج موفق داشته شند . مشاوره ازدواج تمام شده مشاوره قبل از ازدواج انجام داده اند و معیارهای ازدواج آنها همخوانی دارد . حال به ازدواج موفق می اندیشند . سوالات ازدواج موفق فقط مورد عشق و محبت و موقعیت های شغلی و اقتصادی محدود نمیشود . سوالات از اینها پا را فراتر میگذارد و به اهداف کلان اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی کشانیده میشوند .

واقع طرح سوالات ازدواج موفق نه تنها زوج بلکه خانواده ها و حتی نسل های آینده نیز از این ازدواج موفق سود خواهند برد . ازدواجی که آن هم اندیشی آنق زیاد است که آنها برای حل مشکلات خانواده و حتی برخی مسائل فرهنگی و اقتصادی جامعه نیز تلاش میکنند . اگر میان اقوام کسی از بیکاری رنج میبرد برای او تدبیری می اندیشند . وقتی را برای سر زدن به بی سرپرسن و یا سالمندان اختصاص میدهند و از این قبیل کارهای خیر . دیدن این زوج ها هر کسی انرژی میگیرد و از این انرژی بهره مند میشود .


بیشتر بخوانید:مشاوره برای ازدواج


اهمیت سوالات ازدواج

اهمیت سوالات ازدواج آشنایی و هماهنگی میان دو نفر مشخص میشود . شاید طرح یک سوال از طرف دختر یا پسر بطور کلی دید آنها را نسبت به هم مثبت و یا برعکس منفی کند . اهمیت سوالات ازدواج زمانی مشخص میشود که پسر دلخوری مجلس خواستگاری را ترک میکند و بعد میگوید ازش پرسیدم فلان او جواب داده بهمان . مشخص میشود پاسخ یک سوال ممکن است آنچه را ونمان داریم هویدا کند . اینست که طرح سوال و شنیدن پاسخ ها متوجه میشویم چه حد به هم نزدیک هستیم . چه حد میتوانیم هم به تفاهم برسیم . اختلاف نظرهایمان چیست و این اختلاف ها چه حد آینده ما دخیل هستند . به همین دلیل است که وقتی مشاوره میشویم از ما سوال میشود و مشاور توجه به سوالات ما را راهنمایی میکنند .


بیشتر بخوانید:فلسفه ازدواج چیست ؟


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : ۱۰ Important Questions To Ask Before Getting Married – PS …

مهمترین سوالات ازدواج چیست ؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۵۳:۳۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)