مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

درمان وسواس شستشو چیست؟

۵٫۰
۰۱

وسواس شستشو نیز مانند هر وسواس دیگر اثر افکار مهاجم به مغز شکل میگیرد . وسواس شستشو ابتدا به صورت فکری و سپس به عملی و رفری تبدیل میشود . وسواس شستشو را آلوده هراسی نیز میگویند . شخص مبتلا به این وسواس همیشه از نظر آلودگی محیط و بدن خود هراس و نگرانی است . خود شخص نیز از این حالت رضایت ندارد . او برای پنهان کردن و گریز از اطرافیان تلاش میکند . اینصورت مبتلا به نوع رفری و عملی بیماری میشود . کسی که مبتلا به وسواس شستشو است زندگی خود را اختلال مواجه میکند . اطرافیان نیز از دست او راحتی ندارند . اعتراض و تمسخر و حتی پرخاش اطرافیان نسبت به وضع موجود عث تشدید بیماری میشود . پس بهتر است اطرافیان به جای اعتراض و تمسخر مشاوره خانواده بگیرند .

وسواس شستشو برانگیخته از هراس آلودگی یا نجاست میشد . فرد بیمار یا از هراس میکروبها امان نیست یا فکر میکند هیچ جا پاک و مطهر نبوده و نجس است . ( ریشه دینی و مذهبی افراطی ) . برای مان وسواس شستشو اولین قدم مشاوره اختلال وسواس است . قدم بعدی مشاوره روانشناسی برای فرد بیمار و افراد خانواده است . این نوع وسواس شایعترین وسواس فکری و عملی یا او سی دی میشد . بین نوان بیشتر از مردان دیده میشود .


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی وسواس


علائم وسواس شستشو

علائم وسواس شستشو تمیزی مفرط تفاوت دارد . کسی که خیلی تمیز میکند لاخره زمانی میرسد که احساس لذت و تمیزی میکند . از علائم وسواس شستشو اینست که اگر تمام روز را به شستشو بگذراند زهم هراس دارد . زهم احساس میکند جایی یا چیزی یا بدنش خطر آلودگی ویروسی یا میکروبی قرار دارد . اگر کسی وارد محیط شود احساس میکند تمام زحمتهایش بر د رفته و فرد خود آلودگی و میکروب به همراه آورده است و دوره شروع به شستشو میکند . علائم وسواس شستشو سه گروه مورد بررسی است . ابتدا گروه آلوده هراسی که ره آنها گفتیم . گروه دوم و سوم ریشه دینی و مذهبی افراطی دارد که از نظر دینی نیز مردود شمرده میشود . گروه دوم کسانی هستند که هر جای خیس را نجس میدانند .

صورتیکه اسلام آمده است اگر نجس بودن جایی را به چشم ندیده شید اجازه جستجو و تحقیق ندارید و ید آنجا را پاک بشمرید اگر کسی عرق کرده یا حتی دست و صورت خود را شسته شند او را نجس میدانند . از دست دادن یا روبوسی امتناع میکنند به هرجایی که آنها دست بزنند نجس میدانند . از علائم وسواس شستشو آنها اینست که وقتی کسی از راه میرسد ید کفشها و جورابش را بیرون از خانه آورده و استحمام کند . هنگام بیرون آمدن از حمام ید بدنش کاملا خشک شده شد و پای خیس داخل خانه نیاید . گروه سوم همه جا را ید کاملا شسته و بعد سه ر آب بکشند . و ید شلنگ یا آب روان آبکشی شود . هر کدام بسته به ذهن خود نوعی آبکشی را میپسندند که همه اینها از نظر اسلام مردود شمرده میشوند .

مان وسواس شستشو

مان وسواس شستشو ابتدا ید از ذهن و افکار آغاز شود . سپس آوردن نمونه هایی اورا متقاعد کنیم . اگر قرار شد کسی از آلودگی میکروبی هراس داشته شد آن شخص پزشک است یا پرسر و پرسنل بیمارسن . چون آنها بیش از هرکسی معرض آلودگی قرار دارند . به او بیاموزیم بدن انسان بیشتر موارد بطور زیستی برای آلودگی ها پادتن تولید میکند . بدن قا است آلودگی مرزه کند . قدم بعدی اینست که ببینیم منشا پیدایش افکار مزاحم و احساس هراس چیست ؟ توارثی است ؟ یا اثر فشارهای روانی شخص بوجود آمده است . هر اختلال منشا ناامنی ذهنی دارد . مان وسواس شستشو را کمک گرفتن از مراکز مشاوره آغاز کنید .

یکی از راه های موثر مان وسواس شستشو مواجهه سازی است . این روش از بیمار خواسته میشود دسن خود را معرض چیزی که از آن هراس دارد قرار دهد . مثلا دستمالی تمیز که خودش آنرا نشسته است ( البته این موارد ید تمیز شند اما بیمار آن را تمیز نکرده شد . چون از نظر بیمار هر چیزی که خودش پاکسازی نکرده آلوده است ) به او اطمینان میدهند که لمس اشیا تمیز هیچ خطری برایش ندارد .سپس از او میخواهند که دفعات شستشو را یک برگه یاد داشت کند . یابد که هر روز مان او بهبود حاصل شده است . ( خودنظارتی ) . حال او لیست خود را کمک مانگر مرورمیکند و از بهبود خود لذت میبرد . پس آسیب شناسی توسط روان مانگر ، دارو مانی ، همکاری خانواده و روش مواجهه سازی میتواند مفید شد .


بیشتر بخوانید: تمرین مان وسواس فکری


عوارض وسواس شستشو

عوارض وسواس شستشو نگفته پیداست . سلب آسایش از خود و داشتن زندگی ترس و دلهره . عوارض وسواس شستشو فقط بیمار را رنج نمیدهد بلکه اطرافیان نیزآرامش نخواهند داشت . آنها مدام گیر افکارمزاحمی هستند که به ذهن بیمارهجوم می آورند . مورد نوع مذهبی افراطی که از خیس بودن هراس دارند گاه منجر به کثیفی بیش از اندازه میشود . آنها برخی اوقات جایی را که میپندارند پاک نیست قابل استحمام یا شستشو نمیدانند . ممکن است ماهها دوش نگیرند و دسنشان را نشویند . این گمان که این محیط نه حمام پاک است ونه اقها ،اگر خیس شوند او نیز نجس میشود . حوله تمیز و لسها به گمان آنها خوب آبکشی نشده و نجس هستند . این افکار عث رنجش اطرافیان میشود

تمام این عوامل کثیفی ، سو؛ ظن و نجس انگاری دیگران عث میشود اطرافیان از او فاصله گرفته و دیگر او معاشرت نکنند . خود او هم جایی نخواهد رفت . انزوا و تنهایی بیماری روحی اورا شدیدتر خواهد کرد . بهتر است کمک یک مانگر و یک عالم شرعی اورا از اشته بودن افکارش مطلع کنیم و سپس مان را آغاز نماییم . البته ز هم میگوییم بیماری ید ریشه یابی روحی – روانی شود .


بیشتر بخوانید: اختلال وسواس چیست؟


نشانه های اختلال وسواس شستشو

نشانه های اختلال وسواس شستشو کناره گرفتن از اطرافیان بطوری که تماسی لسها و اندام وی نداشته شند . آنها معمولا دستکش سفید بر دسن دارند و ادامه لسهایشان را به طور محسوس جمع میکنند . از دیگر نشانه های اختلال وسواس شستشو عدم روبوسی و دست دادن هنگام دید و زدیدها میشد . آبکشی بیش از حد دستشویی و توالت و شیر آلات حتی مهمانیها . آنها ممکن است هنگام مهمانی خانه شما وقتی میخواهند دستهایشان را بشویند از شما یک ظرف گودبخواهند . میخواهند پس از شستشو و تماس شیر آلات کاسه آبی دسنشان را پاک کنند .


بیشتر بخوانید:


سوالات متداول

دلیل وسواس شستشو چیست ؟

دلیل اصلی ریشه روح و روان دارد . استرسهای بیش از اندازه ، زورگویی به او زمان کودکی عث هر اختلالی میتواند شد که یکی از آنها وسواس است . ممکن است دلیل توارثی داشته شد و او از والدین الگو برداری فکری و عملی کرده شد . و یا موارد نا محیطی بیش از اندازه کثیف و به اجر زندگی کرده و حال اعتماد خود را نسبت به اطرافیان از دست داده است .

وسواس نظافت چه زمانی اختلال تلقی میشود ؟

وسواس بطور کلی یک اختلال محسوب میشود اما نظافت وقتی بیش از اندازه بوده و برای شخص و اطرافیان ایجاد مزاحمت نماید یک اختلال محسوب میشود . نظافت وسواسی بدین گونه است که فرد هرق نظافت کند زهم نظیف بودن اشیا و خود شک داشته شد .

عوارض وسواس بیش از حد نظافت زندگی چیست ؟

ه رفتن وقت ، به زحمت انداختن اطرافیان و خانواده میشد . ضمن به محض اینکه خانواده میخواهند خیال راحت استراحت کرده و ریلکس شند شخص وسواس به جای ایجاد محیط راحت برای آنها نگران تمیزی خانه بوده و شروع به غر زدن میکند .


بیشتر بخوانید:


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: (Obsessive-Compulsive Disorder (OCD

مان وسواس شستشو چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۷:۴۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)