مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

مهمترین راه های درمان کودکان پرخاشگر چیست؟

۰٫۰
۰۰

کودکان پرخاشگر خود را چگونه به حالت قبل از پرخاشگری برگردانیم؟ چگونه کودکان پرخاشگر را از کودکانی که به صورت لحظه ای عصنی میشوند تشخیص دهیم؟ این ها سوالاتی هست که دائم دغدغه پان و ماان کودکان پرخاشگر تربیت کودک یا مشاوره اختلال کودکان میشد .کودک پرخاشگر زمانی به عنوان کودکانی شناخته میشوند که زمان مصاحبه لینی دارای تعداد قابل قبولی از نشانه ها و علائم پرخاشگری هستند .کودک پرخاشگر زندگی خود و اطرافیان خود را مختل میکنند و حتما نیاز به رسیدگی و مان دارند . اما این به أین معنی نیست که به محض این که یک رفر توأمم خشونت از فرزندان خود ببینیم سریعا برچسب کودک پرخاشگر را به آنها بچسنیم . ادامه بیشتر به علایم و نشانه ها و نحوه صحیح برخورد کودک پرخاشگر میپردازیم .

مان کودکان پرخاشگر

مان کودکان پرخاشگر بهتر است که هماهنگی یک فرد صلاحیت و مسیر مشاوره کودک و بر مبنای اصول روانشناسی کودک استوار شد و انجام شود . مان کودکان پرخاشگر ید کمک خود والدین (parents )به طور مستقیم انجام شود بتوان مان کودکان پرخاشگر را ثیرگذار دانست. حتما ید نکاتی که توسط مشاوره خانواده بیان میشود مییست ازجانب والدین رعایت شود آثار پرخاشگری کودک کم و کمتر شود . ادامه به برخی از این نکات اشاره مکنیم .

  • حتما به پرخاشگری کودک مخصوصا سنین ۴ ۵ سال سریع پاسخ دهید چون زود رفر های خود زنگری میکند.
  • برای بهتر پیش رفتن مان کودکان پرخاشگر جای ممکن از یک برنامه منظم و مشابه استفاده کنید . مثلا دائم به محض رفر پرخاشگرانه به او بگویید که خب ز دوستت رو زدی ، دوره جریمه میشی .
  • حتما خودن را کنترل کنید . اهمیت ندارد که شما چق لحظه از دست او عصنی هستید . حتما از برخورد فیزیکی و توهین به کودک دوری کنید چون دقیقا نتیجه عکس میدهد .

ویژگی های کودکان پرخاشگر

ویژگی های کودکان پرخاشگر میتواند راه هایی شد که شناخت آنها بتوانیم راحت تر و کیفیت تر مسیر مان کودکان پرخاشگر حرکت کنیم . حالا به برخی از ویژگی های کودکان پرخاشگر میپردازیم :

  • کودک پرخاشگر به صورت گسترده دیده میشود که اسب زی های دیگران را مبدزدد.
  • یکی از رفر های غالب کودکان پرخاشگر این است که هم زیان خود را کتک میزند و آنها به هر بهانه ای گلاویز میشود.
  • از دیگر ویژگی‌های کودکان پرخاشگر میتوان به پرخاش های کلامی آنها اشاره کرد . معمولا این اختلال و کودکانی که آن گیر هستند مشاهده میشود که حرکت های انفجاری ، فحاشی های کلامی از رفر های کودکان پرخاشگر میشد .

علت رفر کودکان پرخاشگر

علت رفر کودکان پرخاشگر میتواند ریشه مسائل و موارد مختلفی داشته شد . مثلا بعد از بررسی های لینی توسط یک روانشناس کارکشته و حرفه ای مشخص شود که پرخاشگری کودک مورد نظر مستقیما مربوط به والدین او میشود . تصور کنید کودک خانه ای حال رشد است که پ و ما یکدیگر رابطه خوبی ندارند . وقتی کودک میبیند که به عنوان مثال پش پیش گرفتن رفرهای پرخاشگرانه دائم ما او برخورد میکند قطعا این روش را بهترین روش برای به کرسی نشاندن حرف خود میابد .

به این صورت است که دیده میشود کودک جمع کودکان هم سن و سال خود نیز برای بدست آوردن قت یا هر خواسته دیگری بچه ها دعوا و حتی زدو خورد میکند . به همین دلیل است که همواره کید میشود که والدین یک منبع اصلی و مهم برای الگو برداری فرزند خود برای شکل دادن به شخصیت او هستند .

برخورد کودکان پرخاشگر

برخورد کودکان پرخاشگر ید به نحوی شد که هم کودکان ما از این رفر که آینده آنها را به خطر می اندازد دور تر شود و هم این که آسیبی به کودک پرخاشگر نرسد . همانطور که قبل گفته شد حتما ید پرخاش کودک صریح و سریع برخورد شود کودک بفهمد که کار و روشی که برای رفر و شخصیت خود برگزیده است اشته است .

البته برخورد کودک به دلیل دیگری هم توصیه میشود . کودکی که سن پرخاشگری میشد برخورد و واکنش پو ما (parents) به سرعت اعمال خود را آنالیز میکند و ممکن است که رفر خود تغییر ایجاد کند . والدین ید برخورد کودکان پرخاشگر بسیار مراقب شند که به هیچ وجه کودک را تنبیه بدنی نکنند . تنبیه بدنی کودک به او می فهماند و این برداشت را برای او به وجود می‌آورد که دعوا و فریاد و گیری فیزیکی میتوان به افراد دیگر مسلط شد .

کنترل نکردن پرخاشگری کودک

برخی از والدینی که کودک پرخاشگر منزل دارند عقیده دارند که پرخاش و رفرهای خشونت آمیز کودکان یک امر عادی میشد و گذشت زمان و بزرگتر شدن کودک این مورد نیز خود به خود حل میشود . صورتی که این افراد ید بدانند که اگر مشکل کودکان همان دوران کودکی حل و مان نشود زمینه ساز مشکلاتی میشود که ممکن است به این سادگی ها برطرف نشود . اگر حس پرخاش و خشونت کودک حل نشده قی بماند ممکن است کودک آن را به عنوان یکی از ویژگی‌های شخصیتی نهادینه کند و خود به دوره های بعدی رشد انتقال دهند . بسیار محتمل است که کودکان پرخاشگری که مان نشده اند ، به وفور دست به بزهکاری و رفر های پرخشونت مانند دعواهای خیانی را بروز بدهند .

ثیر خانواده بر پرخاشگری کودکان

خانواده بسیار بر روی رفر های پرخاشگرانه کودک موثر است . برای مثال اگر ما دوران رداری اوقات پر استرسی را گذرانده شد احتمال ابنکه کودک رفرهای خشن از خود بروز بدهد بسیار لا میرود . خانواده ای که دعوا و گیری ای فیزیکی جزو رفرهای غالب اعضای خانه شد خود به خود و به صورت اتوماتیک وار کودک نیز به سمت بروز چنین رفر هایی کشیده میشود . بعضی از خانواده ها و محله های فقیر تر از لحاظ فرهنگی به خصوص جامعه های شهری ما دعوا و گیری هرچق سابقه افراد ثبت شده شد از لحاظ ارزش آنها را جایگاه لاتری قرار میدهد .

بچه های طلاق نیز خیلی زیاد گیر این آسیب و اختلال میشوند . دیدن دعواهای دائمی پ و ما و این که بیشترین چیزی که زندگی انسان را به هدف خویش میرساند ، عث میشود کودک نیز دقیقا این رفر ها را کپی برداری کند و ارتطات خود اجتماع به کار ببندد .

ثیر هم زی ها بر پرخاشگری(violence) کودک

والدین علاوه بر مدیریت اتفاقات منزل ید به این نکته هم توجه کنند که کودک خردسال خود را به چه محیط های آموزشی میفرستد آموزش ببیند . کودکان دورهایی از رشد خود به شدت از محیط اطراف خود و بخصوص همسالان و هم زیان خود ثیر میپذیرند . برای مثال کودکی را تصور کنید که مسه یا مهدکودک دسته ای از بچها عضو میشود که آنجا هر کسی از لحاظ بدنی زور بیشتری داشته شد رئیس و سردسته گروه میشود . این شرایط احتمال زیادی را میتوان برای پرخاشگر شدن کودک قائل بود . البته همانطور که گفته شد سنین پرخاشگری کودک که اکثرا حدود ۵ سال شناخته میشود والدین میتوانند به راحتی و کمک یک روانشناس موضوعات و مشکلات پیرامون این آسیب را حل و فصل نمایند .

سوالات متداول

بهترین روش برخورد عصنیت یک کودک چیست ؟

والدین ید آرامش خود راحفظ کنند ام قاطعیت برخورد را نید فراموش کرد .

چه زمانی خشونت (violence)یک کودک اختلال تلقی میشود ؟

زمانی که خشونت کودک عث اختلال زندگی شخصیش شود و یا به افراد دیگر آسیب وارد کند خشونت او اختلال محسوب میشود .

آیا نوع تربیت کاهش خشونت کودکان موثر است ؟

قطعا نوع تربیت کاهش خشونت کودک موثر است و جزو عوامل محیطی تربیت کودک محسوب می‌شود .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: ۱۰ Tips to Prevent Aggressive Toddler Behavior …

مهمترین راه های مان کودکان پرخاشگر چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۲:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)