مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

علائم و مشکلات عشق یک طرفه چیست؟

۵٫۰
۰۱

عشق یک طرفه آری یا نه؟

عشق یک طرفه میتوان به آمال و آرزو ها رسید یا خیر؟

عشق یک طرفه میتواند خلا های عاطفی ما را پر کند؟

این عشق چق از آرزوهایمان دور میمانیم؟

میتوانیم عمر داریم پایبند دلمان شیم یا به مرور زمان تغییر خواهیم کرد؟

آیا کوبیدن بر بسته صاحب خانه را ملزم به ز کردن خواهد کرد یا دستهایمان د خواهد گرفت؟

سوالهای زیادی برای این نوع عشق مطرح است. رسیدن به یک پاسخ ست است که تصمیم گیری به ما کمک میکند. تصمیم برای یک عمر زندگی. پاسخ مناسب و ست راچه کسی میداند؟ مرکز مشاوره روانشناسی آویژه پیشنهاد میکند قبل از هر تصمیمی روانشناسی عشق بگیرید. بدانید شکست نخورید. آگاهی پیدا کنید پشیمان نشوید. ای کاش ها زندگی زیاد گفته میشوند. عمری را که دیگر ز نمیگردد پشیمانی سپری کردن جزو آرزوهای هیچ کس نیست.

شکست عشقی

هر کسی وقتی زندگی شکست مواجه میشود یا به بن بست برمیخورد به دنیال مقصر میگردد. اما مقصر کیست؟ کسی جز خود ما که تصمیم گیرنده نهایی هستیم؟ پس بدانیم و علم و آگاهی تصمیم بگیریم. عشق های یک طرفه مهم است که طرف مقابل ما دارای چه روحیاتی شد. چه وضعیتی داشته شد. برخی شاید عاشق نشند اما وقتی از جانب طرف مقابل محبت بی شائبه ببینند او را میپذیرند و ق محبتهایش را میدانند. از اینکه یک نفر به آنها علاقه دارد راضی هستند و حد توان خود تلاش میکنند این محبت به ثمر برسد. عده ای دیگر مغرور شده و او را به دنل خود میکشانند یا آزار و اذیت میکنند . برخی دیگر فقط دوست دارند به کسی ابراز عشق کنند که علاقه و سلیقه آنها تطبیق داشته شد. برخی دیگر این علاقه را تحقیر میکنند. ما همراه شید.

علائم عشق یک طرفه

علائم عشق یک طرفه روشن است. یک نفر گویا، دیگری خاموش. این یکی سرشار، آن یکی خالی. یکی عاشق، دیگری فارغ. یکی بی ب و بیقرار، دیگری آرام و بیتفاوت. یکی ایثار و فداکاری میکند دیگری یغ از یک قدم برداشتن. علائم عشق یک طرفه شاید خیلی زود مشخص نشود اما به مرور زمان رد پای خود را زندگی نشان میدهد. زمانی که ما به محبت او نیاز پیدا میکنیم. زمانی که برای کاری از او میخواهیم پیشقدم شود.

زمانی که نیاز داریم محبت ها و کارهایی را که میکنیم ببیند. اما مسفانه نیازهای ما برآورده نمیشوند. ما میمانیم یک قلب ترک خورده. البته مواردی نیز طرف مقابل میبیند، پیشقدم میشود، و همراهمان می ماند. اما نمیتوان اطمینان داشت. وقتی که از روحیات او آگاه شیم و بدانیم شاید عاشق نشد اما فارغ هم نیست. ک و شعوری لا دارد. این عشق زمانی دو طرفه خواهد شد.

نشانه های عشق یک طرفه

علائم عشق یک طرفه مهر ورزیدن، پذیرفتن، دلسوزی نشان دادن مشخص میشود. نوع دیگری از این نوع علاقه عشق ذهنی است که هیچگونه ابراز یا تعاملی آن نیست. یک نفر ذهن خود از دیگری بت میتراشد و آن یک نفر مشغول زندگی روزمره خود است و از این علاقه و عطش هیچ اطلاعی ندارد. او از این بیخبری آگاه است اما ز هم این عشق اصرار دارد. یا اینکه فکر میکند او هم عاشق است. افکار خود از هر برخورد کوچک ماجرایی عشقی میسازد. اگر او احترام به این فرد مینگرد عاشق برای خود سناریوی عشقی میسازد. صورتیکه طرف مقابل شاید لحظه ای هم به او نیاندیشد. این نوع بی نتیجه ترین عشق است. شاید اگر ابراز میشد صد رسیدن به نتیجه کمی لاتر میرفت. جذب معشوق نیز مهارت میخواهد. یکی از مهارت های زندگی رسیدن به حالت های مطلوب است.

مشکلات عشق یک طرفه

مشکلات عشق یک طرفه زمانی است که هر چه تلاش میکنیم دیده نمیشود. ما این رابطه ارزش خود را از دست داده ایم. به مرور عزت نفسمان نیز فروکش میکند. برخی از عاشق ها میخواهند عشق خود را پنهان کنند. چون احساس میکنند عشقشان یک طرفه است و غرورشان پایمال شده است. این حالت به جای ابراز عشق به وارونه گویی متوسل میشود. مثلا اگر معشوقش قد بلند است از قد بلند کس دیگری ایراد میگیرد. یا الفاظ تند عشقش را پنهان میکند. واقع بر چهره عشقش نقاب میگذارد. حال بستگی به زیرکی طرف مقابل دارد که این حس را ک کند یا نه. ( اگر دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست لیلی) برخی دیگر نیز زیادی خوش بین هستند.

مثلا اگر طرف مقابل یک جمع او را برای انجام دادن کاری انتخاب کند فکر میکند از روی عشق این کار را انجام داده است.مشکلات عشق یک طرفه بیشتر به خاطر نگرش احساسی است که به وجود می آید. اگر کسی عقلانی و منطقی به قضیه نگاه کند مسلما به کسی عشق نمی ورزد که هیچ حسی به او ندارد. یک نوع دیگر به گونه ای است که طرف مقابل از عشق او لذت میبرد. اما نه برای وصل بلکه برای اینکه یک برده عشقی دارد. لذت میبرد جمع دوسن و آشنایان فخر فروشی کند لذا میبند طرف مقابل دل عشق و علاقه خود را گم میکند.یا برعکس یک نگاه، یک جمله و یا یک حرکت او را دوره به سمت خود میکشد. عاشق دل پاک فکر میکند توانسته است دل او را به دست بیاورد.

معایب عشق یک طرفه

ازمعایب عشق یک طرفه همین بس که یک نفر بیش از حد تلاش میکند و دیگری نه. عاشق خود را تحقیر شده حس میکند. هیچ وقت به این عشق مهات نمی ورزد. همیشه احساس میکند عزت نفسش پایین و رو به زوال است. از معایب عشق یک طرفه این است که ممکن است برای برگرداندن غرورش دست به کارهایی بزند که لایقش نیست. مثلا کسی دیگر ارتط برقرار کند خلا ها را پر کند. نتیجه مورد سواستفاده قرار میگیرد و وجهه خود رانیز از دست میدهد. هم نزد معشوق، هم پیش خودش و هم اجتماع.

مزایای عشق یک طرفه این است که چون عاشق میداند معشوق به او علاقه چندانی ندارد برای به دست آوردن او تلاش میکند. یکی دیگر از مزایای عشق یک طرفه فداکاری برای معشوق است. خود عاشق نیز از جهاتی آسوده تر است . چون نوع عشق خود را میشناسد بی توقع است. کمتر از او می رنجد. احساس مالکیت نمیکند. این نوع معمولا عاشق پیچیدگی های رفری خود را کنار میزند. مانند یک کودک ساده و بی آلایش میشود. از مهر ورزیدن به معشوق لذت میبرد بی آنکه توقع داشته شد. خلاصه نهایت سعی خود را میکند.

اطمینان از عشق یک طرفه

اطمینان از عشق یک طرفه به آزمایش نیاز دارد. میخواهید بدانید او واقعا شما را نمی پسندد؟ ممکن است مدتی از دید او خود را پنهان کنید بسنجید دلش برای شما تنگ میشود یا نه؟ چه بسا دو نفر که عمری کنار هم عاشق هم مشغول زندگی هستند اما یکی از آن دو نمیداند. شاید چون ابراز نمکند. شاید نمیخواهد عشقش رو شود. برخی فکر میکنند اگر سادگی کنند ید وان پس بدهند. یا ممکن است معشوقشان ناز بیاورد. یا میترسند عشقشان یک طرفه شد و ابراز عشق عث ضایع شدن آنها شود. ولی اطمینان از عشق یک طرفه شهامت رفری میخواهد. این که بدانیم طرف مقابل مارا عاشقانه دوست دارد یا خیر. آیا میتوانیم سایه سار عشق او کمی بیاساییم یا همچنان داغی عشق خود و سردی قلب او ید بسوزیم؟

صبحدم مرغ چمن گل نوخواسته گفت ناز کم کن که این غ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

عشقن پایدار لبن خندان و دلن شاد.

سوالات متداول

عشق یک طرفه مختص نوان است یا آقایان؟

البته نوان به دلیل غالب بودن احساسات بر منطق بیشتر جلوه میکند ولی بیشتر عشق نیست بلکه اصرار به دست آوردن است. اما آقایان عمیق تر و پاینده تر است و واقعی تر. عشق نوان اثر یاس زودتر فروکش میکند.

عشق یک طرفه آری یانه؟

بستگی دارد عاشق چه کسی شیم. اگر ق دان، انعطاف پذیر و عاشق شخص دیگر نشد چرا که نه؟ ولی اگر قرار شد او به تنهایی و ضعف های ما بیافزاید ، یانه بهتر است بگوییم ما ضعف ایجاد کند واقع مانند یک مجسمه ضربه خورده به یکره فرو خواهیم ریخت. حال انتخاب شما است.

خطرات عشق یک طرفه چیست؟

اثر ناامیدی: اقدام به خودکشی، اقدام به فنا کردن زندگی آینده، رو آوردن به مشروت الکلی و موادمخ، تمارض روحی دائم العمر و حالت دیگر: اقدام به انتقام از طرق مختلف، برهم زدن زندگی آینده معشوق بعد از گذشت زمان، وارد آوردن خسارات مادی ( مانند ریختن تینر روی رنگ ماشین، ویترین مغازه و … ) اسید پاشی و موارد نا اقدام به قتل.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: ۸ Painful Signs That Could Mean You’re In A One-Sided …

علائم و مشکلات عشق یک طرفه چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۲:۵۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)