مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

نکات ضروری در دوست داشتن همسر تان چیست؟

۵٫۰
۰۱

چرا دوست داشتن همسر ضروری است؟ چرا مدام این مورد صحبت میشود؟ پاسخ واضح است چون دوست داشتن همسر یعنی دوست داشتن زندگی. خانواده به عنوان اولین و کوچکترین واحد اجتماعی نقشی اساسی تولید فرهنگ، انتقال و پرورش آن دارد. ارکان خانواده پیوند یک زن و مرد آغاز می شود. این پیوند فقط به ارتط عاطفی و اغنا تمایلات شخصی ختم نمیشود. بلکه نقش انتقال دهنده قوانین، هنجارها و فرهنگ را نیز برعهده دارد. بر مبنای خانواده سالم، اساس جامعه شکل میگیرد. پس خانواده نقشی فراتر از همزیستی مسالمت آمیز دو نفر بر دارد. خانواده ای میتواند رکن یک جامعه ارمانی شد که خود کامل و نزدیک به ایده آل های جامعه شد.

هر کسی آرزو دارد کسی ازدواج کند که او هم سو و هماهنگ شد. کسی که اوشادی های مشترک داشته شد. کسی که هنگام غم، غمخوار و موقع تنهایی مونس او شد. براستی بجز همسر چه کسی محرم پیدا و نهان ما است؟ البته که همسر. به شرط اینکه هر دو آیین همسرداری آشنا شیم. هردو، دو تن یک روح شیم. دوست داشتن همسر یعنی داشتن یک زندگی تفاهم. دوست داشتن همسر یعنی زندگی آرامش. این تفاهم و آرامش چگونه بوجود می آید؟ چگونه به همسر خود اعتماد کنیم؟ و اعتماد او را جلب کنیم؟ چگونه میتوانیم ابراز عشق و محبت زندگی کنیم؟ عشق چه حد خوشبختی ما نقش دارد؟

عشق و علاقه متقابل

سوال های زیادی مورد زندگی مشترک مطرح است. شاید رسیدن به پاسخ بتواند به ما کمک کند. کمک کند خیال راحت پشت پنجره خوشبختی بنشینیم و به افق های روشن زندگی نگاه کنیم. به این سوالات هر کس بسته به نوع نگرشش به زندگی پاسخ میدهد. صد البته پاسخ به این سوالات به خصوصیات فردی نیز بستگی دارد. دوست داشتن همسر از نظر روانشناسی به انسان احساس امنیت روحی میبخشد. از طرفی این حس خوب عث ترشح اکسی توسین و نتیجه سبب نشاط و جوانی میشود. همسر یکی از ارکان مهم زندگی است. براین اساس سنگ بنای خانواده چیده میشود. رفر والدین نسبت به همسر تربیت، و سلامت روح و روان کودکان ثیر به سزایی دارد. پیشرفت و موفقیت خانواده بستگی به عشق و علاقه متقابل زوجین دارد. لذا پیشنهاد مشاوره خانواده آویژه این است که هرچه میتوانید میزان علاقه به همسرن را تقویت کنید.

نکات دوست داشتن همسر

نکات دوست داشتن همسربسیار ساده و واضح است. ازدواج ید شناخت کامل شد. او را واقعا و از ته قلب دوست داشته شیم. آمادگی داشته شیم که برای زندگی مشترکمان گام های موثر برداریم. برای خوشبختی و خوشحالی او تلاش کنیم. به موفقیت او زمینه های مختلف مانند شغل، علایق و موقعیت های اجتماعی کمک کنیم. مشکلات زندگی یار و همراه او شیم. او د دل کنیم. به حرفهایش تمرکز گوش کنیم. از صحبت او لذت ببریم. او را همانگونه که هست بپذیریم. این نکات دوست داشتن همسر برای کسانی است که شناخت کامل ازدواج کرده اند. تحقیق کرده و مشاوره قبل از ازدواج گرفته اند.

اما نکات دوست داشتن همسر برای کسانی که عجله، بدون تحقیق و مشاوره ازدواج کرده اند تفاوت دارد. اینگونه موارد که شناختی از همسر خود ندارند شاید شرایط کمی مشکل تر شد. همسری که نسبت به آینده خانواده بی تفاوت است. همسری که زوج خود را دوست ندارد. کسی که اگر بتواند دارایی زوجش را از آن خود میکند. اعتماد کردن به چنین کسانی به دور از عقل است. دوست داشتن یکطرفه یعنی به فنا رفتن. اینگونه موارد ید نوع رفر و اعتماد ما بسته به رفر همسر متفاوت شد. اینگونه زندگی ها نیز میتوان مشارکت متقابل داشت اما احتیاط و ایت. مثلا برای همسری که مادی است نوع رفر ما به گونه ای، و برای همسری که بی محبت است به گونه ای خواهد بود. به او اعتماد مادی نکنیم و به دیگری اعتماد احساسی.

ضروریات دوست داشتن همسر

ضروریات دوست داشتن همسر: اول اینکه عمری او ید مراوده عاطفی داشته شیم . این امر بدون دوست داشتن بر روابط عاطفی لطمه میزند. دوم این که او شریک زندگی ما است. بدون محبت هر یک به دنل منافع شخصی و نه مشترک خواهند بود. ما به عنوان همسر او زناشویی خواهیم داشت. زناشویی بدون دوست داشتن لذت کافی بر نخواهد داشت. روح و روان ما افسرده و تنها خواهد بود. پی آن ممکن است دچار بیماری های روحی و روانی مانند افسردگی شویم.

دوست داشتن همسر اعتماد متقابل به ر می آورد. از دیگر ضروریات دوست داشتن همسر داشتن مونس و غمخوار زندگی است. داشتن تکیه گاه امن . احساس امنیت عاطفی که امنیت مادی را نیز به همراه خواهد داشت. برنامه ریزی برای دوران کهولت.اگر همسرمان را دوست نداشته شیم طراوت جوانی را زود ازدست خواهیم داد. از زندگی او لذت نخواهیم برد. منتظر امدنش نخواهیم بود. خستگی و غرولندش را تحمل نخواهیم کرد و خلاصه بیشتر از اینکه او رنج ببرد زندگی برای ما عذاب آور خواهد شد. یکنواخت و کسل کننده.

دوست داشتن همسر ن

دوست داشتن همسرن به شما کمک میکند مانند رودی جاری تمام تشنگی های زندگی را سیراب کنید. زندگی فعال و پر انژی شید. هر جایی که لازم است برای زندگین تلاش کنید و الهام بخش شید. دوست داشتن همسرن به زندگی شما روح میبخشد. هنگام سختی ها همراه او خواهید بودچون اورا دوست دارید. او هم مواقع لزوم یارین خواهد کرد.غم های اورا تسکین خواهید داد. فقط به منافع شخصی خود فکر نخواهید کرد. موفقیت او را از آن خود خواهید دانست. و این یعنی ترقی و پیشرفت زندگی مشترک. دوست داشتن او عث خواهد شد زودتر به اهداف مشترکن برسید. فرزندانن را تفاهم بزرگ کنید و از موفقیت آنها لذت ببرید. و تمام این موارد برای شما نیز صدق میکند. او هم نسبت به شما شفیق خواهد بود.

دانستنی های دوست داشتن همسر

دانستنی های دوست داشتن همسر به شما کمک میکند عشق دو طرفه داشته شید. شما برای اینکه محبت همسرن را عشق خودن همراه کنیدلازم است مهارت داشته شید. هر از گاهی سیاست و مهارت اورا متوجه عملکرد خود زندگی بکنید. دانستنی های دوست داشتن همسر: ابتدا شما ید از او شناخت داشته شید. بدانید چه چیزهایی او را شاد و چه مواردی او را ناراحت میکند. ید بدانید او به عنوان همسر از شما چه توقعاتی دارد. او کدام ویژگی های شما را میپسندد. سپس خواسته های خود را مطابق توقعات او هماهنگ نمایید. داشتن مهارت زندگی به شما کمک میکند هردو از زندگی مشترک لذت ببرید.

دوست داشتن عاشقانه همسر

دوست داشتن عاشقانه همسر خوب است به شرط اینکه همسرن ظرفیت فداکاری داشته شد. چون شما عاشقانه او را دوست دارید او نید فکر کند ید فداکار شید. اگر اینگونه است عشقن را پنهان کنید. نگذارید او متوجه شود که شما بی قرار او هستید. این به این معنی نیست که به او محبت نکنید بلکه به این معنی است حد ظرفیت او محبتن را نمایان کنید. اما اگر او ق عشق شما را می داند و خوشحال است از اینکه همسرش اورا عاشقانه دوست دارد بییغ عشق بورزید و فداکاری کنید.

اما نه حدی که بعد از گذشت زمان ببینید خود را ضعیف و ناتوان کرده اید. طرح های خوبی برای پیشرفت زندگی بدهید افکار شما همسر دلبندن جانی زه بگیرد. مرکز مشاوره آویژه برای شما زندگی سرشار از عشق و محبت آرزو میکند. دوست داشتن عاشقانه همسر به این معنا است که شما همیشه خودن را سالم و سرحال نگه دارید همسرن از وجود شما لذت ببرد.

سوالات متداول

آیا عشق برای خوشبختی دو فرد بسنده میکند؟

خیر عشق همراه منطق است که زندگی را شیرین و دلپذیر میکند. عشق ید اعتماد و شناخت همراه شد. عشق زندگی مشترک ید همراه منافع مشترک شد نه فدا شدن یک طرف .

چه کنیم محبت زندگی ماندگارتر شد؟

احساس تعلق شدید نداشته شید و نسبت به همسرن احساس مالکیت م نکنید. بی توقع محبت کنید. جایی هم از او توقع داشته شید وظیفه همسریش را ست انجام بدهد. نخواهید که او بطور کلی تغییر کند. به تفاهم و همفهمی برسید. نکات مشترکن را پرورش داده و جایی هم بگذارید او به علائق شخصی اش برسد.

فداکاری زندگی چه جایگاهی دارد؟

فداکاری مفرط یعنی شما از تمام علائق و خواسته هاین چشم پوشی کنیدو این یعنی بعد از مدتی کنار زده خواهید شد. محبت خانواده به شما از روی دلسوزی خواهد بود. اما فداکاری منطقی یعنی همسو کردن خواسته ها منافع مشترک خود و خانواده.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: ۸ Keys to a Successful Marriage – Our Best Marriage Advice

نکات ضروری دوست داشتن همسر ن چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۲:۴۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)