مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

گوشه گیری نوجوانان ناشی از چیست؟

۵٫۰
۰۱

گوشه گیری نوجوانان واکنشی است که عث میشود نوجوان از نظر اجتماعی و گروهی منزوی و تنها بماند. بسختی دوسن خود همراه شد و فراگیری مهارت های لازم برای اجتماعی شدن بی انگیزه شود. برخی از نوجوانان برخورد پدیدها و برخوردی های عاطفی چه از طرف خانواده و چه از جانب اجتماع و عدم تلاش برای رهایی از ناکامی های فردی گوشه گیری را پیش میگیرند.

از نظر مشاوره خانواده آویژه ابتدای این دوران گوشه گیری نوجوانان میتواند طبیعی شد ولی اگر این رفر ادامه دار بود و یا اینکه رفرهای پرخاشگرانه همراه شد زنگ خطر برای خانوده به صدا خواهد آمد. نوجوانی دوره ایی است که آن هم فرد و هم خانواده بیشتر از پیش نیاز به راهنمایی و مشاوره دارند. موفقیت یک نوجوان خانواده موفقیت خانواده های دیگر فرق دارد. نوجوانی که تنها فرزند خانواده است شرایط خاصی دارد.


بیشتر بخوانید: تربیت فرزند دختر از بدو تولد


تعریف گوشه گیری نوجوانان

تعریف گوشه گیری نوجوانان از نظر متخصصان روانشناسی و روان پزشکی به صورت های مختلفی مورد بحث قرار میگیرد. تعریف گوشه گیری نوجوانان عارضه ایی است که عث میشود نوجوان از برقرار کردن ارتط افراد و محیط خارج دوری میکنند. نوجوانان گوشه گیر از فعالیت و حضور فعالیت های اجتماعی سرز میزنند. این رفر ممکن از از همان مراحل رشد کودک شروع شود. بطوریکه خانواده براثرعدم آگاهی لازم این مورد موجب دوام این رفر کودک شود و این موضوع نوجوانی بروز کند.

پس بهتر است همین مراحل ابتدایی رشد کودک بهره گرفتن از مشاوره کودک، خانواده این مشکل و رفر را مان کند. گوشه گیری نوجوان ابتدا خود فرد را به شدت آزار میدهد و اگر مان نشود نوجوان به سمت دیگر مشکلات از جمله عدم اعتماد به نفس سوق پیدا میکند. نوجوان گوشه گیر بحران عدم احساس توانمندی دست و پنجه نرم میکند.


بیشتر بخوانید: روش های تربیت کودک نافرمان چیست؟


علائم گوشه گیری نوجوانان

علائم گوشه گیری نوجوانان مقایسه دیگر دوران رشد فردی متفاوت است. این مرحله از رشد انسان، مرحله ورود به اجتماع مواجه هستیم. نوجوان گوشه گیر از برخورد دیگران احتراز میکند و سعی میکند از آنها جدا شد و فعالیتهای گروهی همکاری لازم را نداشته یا اصلا شرکت نکند. علائم گوشه گیری نوجوانان به طور خلاصه عرت است از:

نوجوانان گوشه گیر بدبین و وسواسی هستند.

تنهایی و گوشه گیری را به معاشرت افراد مختلف ترجیح میدهند.

به طور دائم احساس خجالت دارد که اگر این احساس ریشه یابی نشود عدم اعتماد به نفس را به همراه دارد.

به دلیل گوشه گیری و خجالتی بودن ارتط دیگران را نمیتوانند برقرار کنند و این موضوع عث عدم آرامش آنها میشود و رفر های دیگر را آنها پدیدار میکند.

توجه به عدم اعتماد به نفس مواجه شکست، تعریف اغراق آمیزی از شکست دارند.


بیشتر بخوانید: چگونه به راه رفتن کودک کمک کنیم


ابتلا به گوشه گیری نوجوانان

ابتلا به گوشه گیری نوجوانان از همان ابتدای دوران کودکی شکل میگیرد. این اختلال اگر کودکی توسط مشاوره تربیت کودک رفع نشود، آینده مشکل آفرین میشود. از موارد ابتلا به گوشی گیری نوجوانان میتوان به این موارد اشاره کرد:

الگوهای تربیتی سخت گیرانه: والدینی که کمتر به فرزند خود استقلال میدهند آینده فرزند خود را گوشه گیر میکنند.

دوران اولیه رشد اگر کودک احساس خجالتی بودن را دارد ید خانواد به کمک مشاوره این مشکل و اختلال را بر طرف کنند سنین لاتر به مشکل جدیدی تبدیل نشود. چون برطبق تحقیقات ریشه گوشه گیری فرد، خجالتی بودن غیر طبیعی، دوران ابتدایی رشد است.

مشکلات خانوادگی: خانواده هایی که مشکلات زیادی مانند بدهی، طلاق، مشاجره بین پ و ما، اعتیاد و بزهکاری دارند، نوجوان را بستر گوشه گیری و انزوا قرار میدهد.

ترس از نتیجه کار: نوجوانی که قا به روبرو شدن شکست را ندارد و شکست را جزیی از واقعیت زندگی نمیداند برخورد این موضوع اقدام به گوشه گیری میکند.


بیشتر بخوانید: بهترین نحوه رفر کودک چیست ؟


مشکلات گوشه گیری نوجوانان

مشکلات گوشه گیری نوجوانان مختص حضوراو خانواده نیست. نوجوان گوشه گیر هر جایی ون خود احساس ناامنی و بی کفایتی و ناشادی میکند و بیشتر به ون خود پناه میبرد. مشکلات گوشه گیری نوجوانان محیط مسه بیشتر بروز میکند. جایی که نوجوان ید مهارت های لازم برای ورود به اجتماع رو فراگیرد و دوسن خود معاشرت کند و تجربه هایی بدست بیاورد مسفانه شاهد دوری گزینی از فعالیتها و عدم ارتط افراد هستیم.

نوجوان احساس عدم اعتماد به نفس و سابقه مشکلات خانواده نمیتواند دوسن خود ارتط سازنده برقرار کند و این موجوب بروز پرخاشگری و انزوای بیشتر نوجوان شود. خانواده این مرحله استفاده از تجارب مشاور میتواند نقش سازنده ایی حل این مشکل داشته شد. اگر خانواده عدم آگاهی خود و ایجاد فشار سعی حل این مشکل را داشته شد قطعا نتیجه عکس خواهد داشت.


بیشتر بخوانید: راه های تربیت کودک لجز چطور است؟


مان گوشه گیری نوجوانان

مان گوشه گیری نوجوانان ید توسط روان مان و مشاوره فردی و خانوادگی رفع شود. فرآیند مان گوشه گیری نوجوانان ید عوامل زمینه ساز گوشی گیری مثل تحقیر شدن، یادآوری اشته و حس گناه را نوجوان از بین برد. ید به نوجوان کمک کرد توانمندی های خود را شناسایی کند. پذیرش شکست و اراده برای تغیر دادن آن، میتواند از ون به نوجوان قت ببخشد.

تفکرات منفی نوجوان را ید مورد ارزیابی قرارداد معلوم شود ریشه این تفکرات چه چیزی است رفع آن موارد گوشه گیری را به حداقل رساند. سعی شود نوجوان معرض ارتط دیگران قرار بگیرد بتواند تجربه این احساس را داشته شد. خانواده راهنمایی مشاور ید مهارت های لازم برخورد نوجوان اجتماع را به او بیاموزد. بسیاری از ترس ها و ادامه گوشه گیری نوجوان عدم کسب مهارت های لازم برای ورود به اجتماع است.

انزوا و رضایت از زندگی

به هر حال این حقیقت وجود دارد که نوجوانان منزوی بزرگسالی به انسانی ناشاد و و بی لیاقت از نظر اجتماعی تبدیل خواهد شد. مسئله گوشه گیری نوجوانان اجتماع از آنجا مهم و اهمیت است که اغلب خانواده ها این رفر را به عنوان یک اختلال نمیشناسند و برای آن اولویتی مان قائل نیستند. مسئله اصلی ادامه رفر گوشه گیری بروز اختلال پرخاشگری است زیرا نوجوان پرخاشگر برای دیگران مزاحمت ایجاد میکند.

ولی ید توجه داشت که نوجوان گوشه گیر ون خود احساس ناامنی میکند و بیشتر به خود و ون پناه میبرد، صورتیکه پرخاشگری به دنیای بیرون خود حمله ور میشود. پس ید به این دو موضوع به یک اندازه دقت و توجه شود و عوامل و ریشه های آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد بتوان مشکل را رفع کرد.اگر خانواده ایی خودش گوشه گیر یا انزوا طلب است ید مان را از خودش شروع کند.

گوشه گیری دانش آموزان

دوران مسه برای نوجوان بسیارمهم است و نقش مهمی آینده وی دارد. برخی نوجوانان این دوران به دلایل مختلف اقدام به گوشه گیری وانزوا میکنند. معلم و مشاور مسه ید برخورد این دانش آموزان به نحوی عمل کند بتواند حداقل مشکل گوشه گیری و انزوای دانش آموز را مسه حل کند. اولیا مسه بروز این انزوا میتوانند نقش داشته شند. نید فراموش کرد این نوجوانان روحیه بسیار حساسی دارند و ممکن است یک اشته مشکل این فرد بیشتر شود.

این نوجوانان گوشه گیر بین همسالان خود جای چندانی ندارند، حالیکه این سن نوجوان ید ارتط خوبی دوسن خود برقرار کند. به دلیل اینکه این افراد بین دوسن خود از جایگاهی برخوردار نیستند، احتمالا از طرف دوسنشان نقشی هم به آنها فعالیت های گروهی داده نمیشود. همین موضوع سبب تشدید انزوا و گوشه گیری نوجوان میشود که ادامه به عدم اعتماد به نفس و پرخاشگری تبدیل میشود.

طبق تحقیقات، گروهی از دانش آموزان دوران تحصیل، مجبور به تغییر محل تحصیل خود میشوند. حدود ۳۵صد از دانش آموزان قبل از نوجوانی دارای انواع اختلالات رفری محیط خود بوده اند. این میان انواع مشکلات، به خصوص ترس از رو به رو شدن جامعه و افراد از سایر ترس ها بیشتر است. افرادی که این نوجوانان سر و کار دارند بعد از تغییر محل تحصیل ید مهارت های برخورد این تغییر را به نوجوان ارائه دهند از شکل گیری رفرهای ناسازگارانه و اختلال شخصیت فرد جلوگیری شود.


بیشتر بخوانید: مورد شیوه های تربیت کودک بیشتر دقت کنید


سوالات متداول

گوشه گیری نوجوان یک اختلال شخصیتی شمرده میشود؟

گوشه گیری نوجوان از شکل گیری عدم اعتماد به نفس و عوامل دیگر شکل میگیرد و اگر مان نشود به اختلال شخصیت تبدیل میشود.

خصوصیات نوجوان گوشه گیر چیست؟

بدبین هستند.

تنهایی را به ارتط افراد ترجیح میدهند.

خجالتی هستند.

مشاوره روان مان حل این مشکل چه پیشنهادی دارد؟

مشاوره کمک خانواده نوجوان پی زمینه های شکل گیری این معضل هستند شناسایی این موارد مهارت لازم را برای مواجه شدن نوجوان آنها را ارائه دهند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره نوجوانان به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: How Parents Can Help a Lonely Teen – Paradigm Malibu

گوشه گیری نوجوانان ناشی از چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۲:۵۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)