مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

دلایل و نشانه های خیانت در زندگی زناشویی چیست؟

4.8 / 5 ( 5 votes )

خیانت زندگی زناشویی بدون شک بدترین و مخرب ترین پیشامد طول زندگی مشترک برای هر انسانی است . خیانت زندگی زناشویی اتفاقی پیچیده و زننده است که توانایی این را دارد زندگی را به نابودی بکشاند . یک هنجار شخصیتی که نمود اجتماعی آن بسیار وسیع است . کاملا طبیعی است که هیچ کس نخواهد زندگی خود را بحبوحه یک خیانت تصور کند و حتی فکر کردن به آن هم برایش هراس آور و شوم شد . اما حتی اگر خلاف میل طنین هم شد ید بپذیرید که ید سواد کافی مورد چیستی خیانت زندگی زناشویی ، علایم خیانت زندگی زناشویی و نحوه برخورد و مان خیانت زندگی زناشویی را داشته شید .

هدف بدبین کردن شما به همسر و زندگی مشترکن نیست بلکه کمک به شما برابر احتمال مورد خیانت واقع شدن است . پس سعی کنید مرحله اول کمک مشاوره خانواده راه را بر خیانت ببندید و از آن جلوگیری کنید . اما اگر حال حاضر گیر آن هستید بهتر است دست از هر عمل خود سرانه ای بردارید و مراجعه به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک به یک راهکار موثر برای برخورد این مسئله برسید . چرا که خیانت زندگی زناشویی مسئله ساده ای نیست و نیاز به تشریح روانشناسی و صورت نیاز روان مانی دارد .

تعریف خیانت همسر

شاید ورن نشود اما صد آقایانی که ایران به همسرانشان خیانت می کنند مسفانه بیشتر میشود. توجه به این آمارها، مشخص می شود یکی از مهم ترین مشکلات زندگی زناشویی افراد، خیانت است. این روابط ابتدا از طریق شبکه های مجازی است و بعد از آن به شکل قرار ملاقات و …. پیش می رود.

خیانت زندگی زناشویی علل زیادی دارد اما مهم ترین علت آن تنوع طلبی جنسی و نبود عشق زندگی است. فرد دیگر زندگی آرامش ندارد و کنار همسرش ارضا نمی شود. به همین دلیل به دنل کسی خارج از خانه است علاوه بر نیاز های عاطفی، نیازهای جنسی او را نیز برطرف کند. بیشتر موارد دختر و پسر قبل از ازدواج مطیع خانواده های خود هستند و گاهی حتی مجبورند کسی ازدواج کنند که پ و ماشان انتخاب کرده است. اگر از افرادی که خیانت کرده اند سوال شود همه آن ها دلیلی را بهانه می کنند. شاید ۱ صد از این افراد خوشی زیر دلشان زده و بدون هیچ بهانه ای زیر سرشان بلند می شود.

دلیل خیانت همسران

  • مشکلات اقتصادی
  • رفرهای زشت و عدم اعتماد متقابل
  • عدم احترام
  • توجه به خانواده های دوطرف
  • زیاده طلبی همسر
  • نداشتن اطلاعات کافی مورد همسرداری

و نبود انگیزه زندگی مشترک، مسیر خیانت را برای هر دو طرف ز می کند. همه ما نیاز به زییی داریم و زییی را دوست داریم. اگر زن یا مرد برای همسر خود زی به نظر نرسد، خوش بو نشد، رفر معقولانه و منطقی نداشته شد. مهرن و سپاسگذار نشد و شادی و نشاط نداشته شد، انتقاد پذیر نشد، قطعا جاذبه اش را برای همسر خود از دست می دهد. زن و شوهر ید برای محکم کردن پیوند و رابطه خود به این موارد اهمیت دهد.

اما اگر کار از کار گذشت و خیانت کرد آن وقت ید چه کند؟

به خودن زمان بدهید. اقدام آنی نکنید. مثلا اینکه به خودکشی فکر کنید یا از همسرن طلاق بگیرید. این موارد بهتر است به همسرن چیزی نگویید. ابتدا یک مشاور خبره این زمینه صحبت کنید او برحسب شرایط خانوادگی بهترین راه را به شما نشان دهد. اگر لزومی به صحبت همسر بود سعی کنید او را متوجه کار خود کنید. مدتی از خانه دور شید هم او به کارش فکر کند و هم شما فرصتی برای زسازی خود داشته شید. انتها اگر این اقدامات جواب نداد می توانید خواست طلاق کنید.

اثرات خیانت زندگی زناشویی

اثرات خیانت زندگی زناشویی گاه آنق عمیق است که جبران ناپذیر میشود و هر تلاشی برای ترمیم آن بی ثمر است . اثرات خیانت زندگی زناشویی صرفا به زندگی مشترک ختم نمیشود که جدایی آن را تمام شده فرض کنیم . مسفانه بعضی از موارد اثرات خیانت زندگی زناشویی به حدی مخرب است که به طور کل روان و شخصیت فرد آسیب دیده را تحت ثیر قرار میدهد و حتی پایان عمر ممکن است او همرا شد یا حالتی بدتر او را به یک شخصیت اجتماعی منفی تبدیل کند که به جبران ظلمی که بر او واقع شده دست به انتقام جویی یا هر حرکت خطرناک دیگری بزند .

پس اثرات خیانت زندگی زناشویی را محدود به زندگی مشترک خود ندانید چرا که ممکن است ابعاد اجتماعی خود را نشان دهد . اگر آن را محدود به زندگی مشترک بدانیم یا به طلاق زوجین ختم میشود یا خوش بینانه ترین حالت ممکن پس از طی یک روند مانی زوج این مسئله کنار می آیند اما هرگز به طور صصد همه چیز شبیه سابق نخواهد شد .

مان خیانت زندگی زناشویی

مان خیانت زندگی زناشویی روندی است که نیازمند شکییی است . و از جمله مسائلی که مستلزم کمک های مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی است قبل از هر اقدامی برای مان خیانت زندگی زناشویی از تصمیم های عجولانه خودداری کنید وضعیت و ناراحتی شما کاملا قابل ک است اما به همسرن فرصت توضیح بدهید . اکنون وقت سرزنش و تحقیر کردن نیست سعی نکنید تخریب شخصیتی همسرن حال خود را بهترکنید . عوض یکر دیگر بی نظیر بودن خود را به او نشان دهید و حفظ آرامش به او بگویید که وقت آن رسیده همه چیز را توضیح دهد یک تصمیم ست بگیرید .

اما اگر شما شخص خاطی هستید سعی کنید تمام ماجرا را بدون کم و کاست توضیح دهید همسرن فرصت هضم آن را داشته شد و هر لحظه جریانی دیگر شوکه نشود گاهی ممکن است طرف مقابل ما فردی بوالهوس ، تنوع طلب ، تعدد طلب و بدون عزت نفس شد چنین شخصی حتی اگر ابراز پشیمانی کند و شما او را ببخشید پس از مدتی اگر شرایط خیانت قرار بگیرد زهم خیانت زندگی زناشویی را پی خواهد گرفت . برای این دسته از افراد خیانت زنگی زناشویی یک اشته نیست بلکه یک انتخاب است ، این افراد هرگز لیاقت بخشش را ندارند و قدان خوبی های شما نخواهند بود پس تلاش برای تغییر آنها کاملا بی فایده است .

گذشت چه صورت ؟

اما همه ما آنسان هستیم که خطا جزئی از سرشت ما است . گاهی فرد وجود نکات مثبت اخلاقی وعلاقه به همسر و زندگی خود ممکن است دچار لغزش شود به همسر خود خیانت کند . اگر همسرن دسته دوم قرار دارد بهتر است کمی هم خود را آنالیز کنید . آیا همسرن را ک میکنید ؟ آیا سعی میکنید که لحظات شادی را برای او رقم بزنید ؟ آیا به او اعتماد به نفس لازم را میدهید ؟ آیا به ق کافی به نیاز های جنسی و روحی او پاسخ میدهید؟ بله گاهی خود ما زمینه را برای خیانت زنگی زناشویی را فراهم میکنیم ، پس او را از همه نظر سیراب کنید کسی به غیر از شما به چشم او نیاید .

اما اگر این تفاسیر ز هم به شما خیانت شد ابتدا بفهمید که آیا اولین ر است یا خیر . سپس مطمئن شوید که همسرن واقعا پشیمان و خواسر جبران است . به طور حتم این جریان روحیات و ذهنیت شما را به هم ریخته و نمیدانید چگونه ید رفر کنید که زندگین به روال عادی برگردد و همسرن دیگر این اشته را تکرار نکند . این جا است که ید از تخصص و تجربه مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی نهایت استفاده را ببرید . شما بیشتر از هر زمان دیگری برای مان خیانت زندگی زناشویی به مشاوره زناشویی و زندگی مشترک احتیاج دارید بنابراین پس از شنیدن گفته های همسرن هم به مشاور خانواده مراجعه کنید تشریح داسن شما بهترین روند مان خیانت زناشویی و زسازی رابطه شما را براین پیدا کند .

نشانه های خیانت زندگی زناشویی

نشانه های خیانت زندگی زناشویی گاهی کاملا محسوس و عینی است و گاهی نیاز به دقت و ریزبینی دارد دقت به نشانه ها را بدبینی و شکاک بودن اشته نگیرید . بعضی از اشخاص بطور ذاتی نمیتوانند کاملا اعتماد کنند و افراد شکاکی هستند . اگر به رفر افراد خانواده توجه شود به رابطه زناشویی بین آنها میتوان ، پی برد . همچنین گاهی یک یا دو مورد از این نشانه های خیانت زندگی زناشویی ممکن است فقط یک سوء تفاهم شد اما اگر طی یک مدت متوجه چند مورد از این نشانه ها همسر خود شدید میتوانید به وجود نفر سومی زندگین شک کنید .

نشانه هایی که ید جدی گرفته شود

اگر رابطه جنسی شما به کیفیت گذشته برقرار نمیشود و حس میکنید فاصله بین دفعات آن زیاد تر شده و همسرن آن لذت همیشگی را نمیبینید . اگر دیگر به اندازه گذشته کنار شما وقت نمیگذراند و به هر بهانه ای از هم کلامی شما دوری میکند . اگر از دوست جدیدی که او را به شما معرفی نکرده و مدام او تماس است حرف میزند . اگر به زگی از وضعیت موجود زندگین مدام گله میکند . اگر بیشتر از حالت عادی به ظاهر خود میرسد . اگر برنامه روزمره او دچار تغییرات بزرگی شده است . اگر بیشتر از همیشه به تلفن همراه و شبکه های اجتماعی خود وابسته شده است .

اگر بی دلیل عصنی میشود یا بی دلیل خاصی شاد به نظر میرسد . اگر تماس هایش را حضور شما جواب نمیدهد یا دیگرتلفن همراه اش را کنار شما رها نمیکند . اگر مسافرت های بدون شما برای او پیش می آید . اگر مسائلی که قبلا راغب نبود اکنون کنج کاوی میکند . اگر دیگر به شما نمیگوید که وقت بیشتری را برای هم بودن صرف کنید . اگر مقابل شما استرس دارد و نمیتواند به چشمانن نگاه کند . و حتی اگر به طور غیر طبیعی بیشتر از همیشه به شما ابراز احساسات میکند . . . اینها میتوانند نشانه های خیانت زناشویی به شما شند . البته تمام نشانه ها نیستند اما نشانه های مهمی هستند که بین زن و مرد مشترکند . گاهی کمی دقت به آنها پی خواهید برد .

خیانت زندگی زناشویی چیست ؟

خیانت زندگی زناشویی چیست ؟ مسفانه بعضی از افراد فقط همبستری و برقراری رابطه جنسی نفر سوم را خیانت میدانند اما ید گفت که خیانت ابعاد گوناگونی دارد که فقط بدترین آن خیانت جنسی است . به طور کل اگر بخواهیم یک تعریف جامع پاسخ این سوال که خیانت زندگی زناشویی چیست ؟ ارائه دهیم به هر عمل ، رفر ، حس ، و تجربه ای که شخص به طور پنهانی انجام میدهد و میداند که اگر همسرش از آن آگاه شود ناراحت میشود خیانت گفته میشود (قابل ذکر است به طور مثال شرکت اموری مانند امور خیریه ، کلاس های مفید آموزشی . . . نمیتواند جنبه خیانت داشته شد چرا که بعضی از افراد همسر خود را از هر نوع پیشرفت مثبت هم منع میکنند ) .

اما پایان ؛اجازه ندهید روح شما آنق تنزل پیدا کند که خیانت کنار بیاید ، شما بزرگ و ارزشمند هستید و خیانت پست ترین شکل و بعد انسانی شما را به نمایش میگذراد . هیچ دلیلی نمیتواند خیانت را موجه نشان و شاید بتوانید هر بهانه ای دیگران را متقاعد کنید اما مقابل قلب و شرافت خود هیچ پاسخی نخواهید داشت و ور کنید که خیانت نکردن لطف به طرف مقابلن نیست احترام به عزت نفس خویش است .

سوالات متداول

همسرم دیگر میل و رغبتی به رابطه جنسی من ندارد.. به نظرن آیا به من خیانت می کند؟

خیر..سعی کنید او این مورد صحبت کنید که علت این موضوع چیست؟ قطعا او دلایل خود را دارد. سعی کنید این سوء ظن را برطرف کنید و خوشبینانه به این قضیه نگاه کنید. نگران نشید.

همسرم به من خیانت کرده و بعد از فیلمی که از او گرفتن توافق کردیم از هم جدا شویم.. آیا نفقه به او تعلق میگرد یا خیر؟

هر شرایطی حتی خیانت، نفقه و مهریه حق زن است. بهتر است قطعی شدن طلاق نفقه او را کامل بپردازید. صورت امکان سعی کنید آبروی همسرن را حفظ کنید و این موضوع را پیش خودن حل نمایید.

حکم دادگاه برای مردی که رها خیانت کرده چیست؟

پس از ثابت شدن خیانت شوهر که البته کار سختی است و بسیاری از موارد نیاز به حضور نفر سوم است، مرد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Things You Need to Know If a Partner Betrayed You

دلایل و نشانه های خیانت زندگی زناشویی چیست؟

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۶:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)