مشاوره روانشناسی زوجین مشاوره روانشناسی زوجین .

مشاوره روانشناسی زوجین

جایگاه و ملاک های اسلام در مورد ازدواج

5 / 5 ( 2 votes )

ازدواج اسلامی سبب میشود زوجین قوانین و قاعده های اسلامی را رعایت کنند . ازدواج اسلامی عث میشود از همسر خود توقع داشته شیم معیارهای اسلام همسو شد . ازدواج اسلامی دلیل محکمی است برای رفر اسلامی . ازدواج اسلامی چارچوب ها مدون است . هرگاه یکی از طرفین پا از چارچوب بیرون بگذارد طرف مقابل حق دارد از او زخواست کند . ازدواج یعنی زوج شدن و دو شدن ، جفت شدن و شریک شدن . هر شراکتی قوانینی تدوین میشود که عث ماندگاری و تداوم شراکت میشود . وقتی کسی از قوانین شراکت سرپیچی کرد ید پاسخگو شد پس هرکدام سعی میکنند پایبند شند . ازدواج اسلامی نیز چون این جفت شدن بر پایه اسلام بنا گذاشته شده تکلیف روشن است .

ازدواج های اسلامی به زوج های مسلمان این امکان را میدهد که قل پایبند بودن از طرف مقابل نیز بخواهند پایبند شد . تفکری عث پویایی میشود که هدفمند شد . چارچوب داشته شد . وقتی ما خودمان را چارچوب قوانین خاصی پرورش میدهیم تکلیف بر ما روشن است . از آغاز چراغ هایی روشن راه ریک ما را روشن میکنند . ورهایمان ، راه رسیدن به مقصد را به مینمایاند . ازدواج های اسلامی نیز قوانین تدوین شده اند .

مهمترین معیارهای ازدواج های اسلامی

یکی از مهمترین معیارهای ازدواج اسلامی مسلمان بودن مرد است . مرد مسلمان میتواند اهل کب ازدواج موقت کند ولی زن فقط مرد مسلمان حق ازدواج دارد . هم کفو بودن از مهمترین معیارهای ازدواج های اسلامی است که خیلی از مشکلات را حل میکند . هم کفو بودن یعنی از نظر دین و مذهب ، فرهنگ ، اقتصاد و بطورکلی شان و مقام همسطح شند . یکی دیگر از مهمترین معیارهای ازدواج اسلامی قوانین دین و سنت پیامبر است . اطاعت از امر پروردگار ، تکمیل دین ، پیروی از سنت پیامبر و داشتن جامعه ای سالم و دور از فساد از مهمترین اهداف ازدواج است .

« و اوست خداوندی که بشر را از آب آفرید و میان آنان خویشی و پیوند ازدواج قرار داد و خدای تو برچیزی قت دارد » سوره فرقان آیه ۵۴

یکی دیگر از مهمترین معیارهای ازدواج های اسلامی رسیدن به آرامش فردی است . مین نیازهای جنسی ، عاطفی و حتی اقتصادی سایه ازدواج شکل میگیرد . سایه ازدواج و همفکری انسان رشد کرده و توان مالیش افزایش پیدا میکند . و به قول عوام سر و سامان میگیرد . خداوند این وعده را به جوانان داده است .

سوره نور آیه ۳۲ میخوانیم « مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید . همچنین غلامان و کنیزان صالح و ستکارن را اگر فقیر تنگدست شند خدا به فضل خود توانگرشان میسازد . »

اخلاق ازدواج های اسلامی

اخلاق ازدواج اسلامی جایگاه والایی دارد . داشتن خلق و خوی نیک روزی انسان را وسعت میدهد . اما تعریف اخلاق فقط به خلق و خو برنمیگردد . مسلمان ید متخلق به اخلاق اسلامی شد . طبق موازین اسلامی حرکت کند . معیارهای اسلام را بداند . تقوی و پرهیزگاری ، صبر و استقامت و شکر نعمت قرآن سفارش شده است . « و صبر و استقامت کنید که خداوند صبر کنندگان است . » سوره انفال آیه ۴۶

اخلاق ازدواج های اسلامی از ما میخواهد یکدیگر به عدالت رفر کنیم و ظلم نکنیم . عیب جویی ، سخن چینی و وغ گفتن مزمت شده است . حسد ، گمان بد بردن و تجسس کردار دیگران خلق و خوی یک مسلمان منافات دارد .

یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیرا مِنَ الظَّنِّ انَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمٌ» (سوره حجرات، آیه ۱۲ ) یعنی : ای گروه مؤمنین ، اجتناب کنید از بسیاری از گمان به ستی که بعضی از گمان ها گناه است .

غیبت کردن و انفاق نکردن از آنچه خداوند به بندگانش بخشیده کاری است ناپسند . اخلاق ازدواج های اسلامی سبب تداوم یک زندگی آرام و پرافتخار است که غذای روح انسان به خوبی مین میشود .

انواع ازدواج های اسلامی

انواع ازدواج های اسلامی بر دو قسم است . ازدواج دایم و موقت . انواع ازدواج های اسلامی عقد قراردادهای زناشویی و پیوند ازدواج اولویت قرار دارد . عقد به معنای گره ، پیوند و پیمان است . وقتی که عهد و پیمان میان دو نفر منعقد نشود هرگونه روابط زناشویی بر آنها حرام است هم ازدواج دایم و هم ازدواج موقت . کشورهای خاورمیانه قبل از اسلام ازدواج های جمعی وجود داشت . اما پس از اسلام ازدواج شکل والاتری به خود گرفت .

وقتی دو نفر هم قرار ازدواج میگذارند ید نسبت به هم متعهد شوند . این تعهدات بسته به نوع ازدواج تغییر میکند . ازدواج دایم که توسط یک شارع و حضور دو شاهد انجام میشود ابتدا از رضایت دختر میپرسند . ازدواج موقت نیز که جاری شدن دو جمله میان دو نفر منعقد میشود رضایت نو شرط اول است . پس هر گونه تعدی و ناراضی بودن زن ، هر دو نوع ازدواج ، آن را طل میکند .

مراسم ازدواج های اسلامی

مراسم ازدواج های اسلامی ابتدا پسر و دختر رضایت والدین دختر ، یکدیگر را دیده و میپسندند . بعد از پسندیدن تحقیق و مشاوره ازدواج آغاز میشود . قرارداد پیوند زوج به امضا شواهد میرسد . این پیمان نامه توسط شارع برای هر دو صدای بلند خوانده میشود . پس از شنیدن زوجین و شواهد خطبه عقد جاری شده و ازدواج صورت میگیرد . برای ازدواج دختر اولین شرط ، رضایت پ دختر یا ولی است . اما بعد از عقد تمام اختیارات به همسر محول میشود . عقد دایم مهریه و صداق مشخص است و عوض نو نیز ملزم به تمکین میشود . زن قل شیر دادن به فرزند تعهدی ندارد . زن موظف به انجام دادن امور خانه نیست . اما تمکین از وظایف اصلی زن میشد . بدون اجازه همسر حق بیرون رفتن از خانه را ندارد . ولی مرد ید برایش جایی خانه بگیرد که خانواده نو همطراز شد .

مراسم ازدواج های اسلامی از نوع موقت هم رضایت نو شرط اول است . مرد پیشنهاد داده و زن میپذیرد . ازدواج موقت اول مدت صیغه مشخص میشود . بعد شرایط ازدواج ید مورد توافق طرفین شد . ازدواج موقت مهریه واجب نیست . اما اگر طرفین توافق داشتند میتوانند آنرا شروط ازدواج ثبت کنند . دادن مهریه حتی اگر زناشویی بین آنها انجام نشده شد بر مرد واجب است . پس از پذیرفتن شرایط عقد نوبت به جاری شدن صیغه میرسد . مرد خود میتواند عاقد شد و جمله صیغه را جاری نماید و زن گفتن قبلت التزویج رضایتش را اعلام کند . از لحضه جاری شدن صیغه مدت مشخص شده هرگونه روابط بین آن دو حلال است .

شرایط و موارد ازدواج موقت اسلام

ازدواج موقت را برخی لازم و بعضی مضر میدانند . زوجین بسته به شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی مشاوره خانواده و روانشناسی میتوانند راه ست را تشخیص بدهند . ازدواج اسلام امری پسندیده و نیکوست به این شرط که سایه ازدواج سلامت جامعه تضمیین شود . سلامت جامعه گرو سلامت خانواده است . تک تک افراد جامعه میتوانند پویایی و رشد جامعه خود ثیر بگذارند .

ازدواج های اسلامی اصل ساده زیستی است . الگوی یک زن مسلمان فاطمه است . زنی که حتی پرده ای ساده به خانه نمی آویخت . از اموالش انفاق میکرد و به همسر خود تعهد داشت . دامانش دونام آور ریخ پرورش یافتند . اسوه یک مرد مسلمان علی است مردی که تمام توان مزرعه کار میکرد . به لقمه نانی قانع بود ولی برای همسرش کنیز میگرفت . مرد کارزار و عمل بود . لقمه ای نان حرام و از بیت المال بر سر سفره نمیگذاشت .

البته این به معنای ترک دنیا نیست چرا که پیامبر میفرمایند :« من که پیغمبر شما هستم ازدواج می کنم ، غذای لذیذ می خورم ، میان اجتماع هستم و مردم تماس دارم هر کس از شیوه من روی گرداند از من نیست . » ازدواج های اسلامی لحظه لحظه زندگی ما نمود دارد . از همان ابتدا پرورش کودک ، رفر پ وما و تعامل مردم جامعه . ازدواج بر مبنای اسلام به ما کمک میکند ک ست از خانه و خانواده جامعه ای سالم داشته شیم . همسر داری اسلام برای زن حد جهاد راه خدا یاد شده است و همچنین برای مرد .

اهمیت ازدواج اسلام

«الکادُ لِعیاله کالمجاهد فی سبیل الله»

مردی که برای آسایش زن و فرزندانش کار می کند همچون جهاد کننده ی راه خدا است . اهمیت اسلام ازدواج تربیت فرزندان نمود پیدا میکند . مرد و زنی که طبق موازین اسلامی ازدواج میکنند فرزندانی سالم ، پرورش میدهند . از نظر روانشناسی بهترین الگو برای فرزندان الگوی عملی است . مکتب انسان ساز اسلام کمک میکند جامعه ای به دور از فساد داشته شیم .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Women in Islam- Facts about the Muslims & the Religion

نویسنده: زهره حبیبی نوده

جایگاه و ملاک های اسلام مورد ازدواج

از

09353000102

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۲۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)